Metodologia

Jak powstają nasze prognozy?

I - SONDAŻ

W 15 miastach przeprowadzimy 15 sondaży prezydenckich metodą CATI (badania telefoniczne) na próbie 500 osób w każdym mieście (1000 w Warszawie).

II - DODATKOWE PYTANIA

Do każdego badania dodamy dodatkowe pytania:

  • Pewność poparcia dla wskazanego kandydata
  • Potrzeba zmiany w mieście
  • Ocena obecnego prezydenta
  • Poparcie dla partii politycznej do Sejmu

III - ANALIZA SONDAŻU

Na podstawie wszystkich odpowiedzi stworzymy wzorce odpowiedzi respondentów, które posłużą nam do prognozowania zachowań wyborców w dniu wyborów.

IV - TYPY WYBORCÓW

Uzyskane wzorce zostaną wykorzystane w stosunku do respondentów, którzy w badaniu:

  • Nie są pewni swojego wyboru
  • Odmówili odpowiedzi
  • Są jeszcze niezdecydowani

V - PROGNOZA

Zebrane dane posłużą nam do przygotowania dokładnej prognozy wyników wyborów prezydenckich w tych miastach. Będziemy te prognozy sukcesywnie publikować na portalu Lokalna Polityka oraz na SprawdzamySondaze.pl

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z lokalną polityką