Samorządowy Ranking Zaufania – Radom

We współpracy z Instytutem Badań Samorządowych (Ogólnopolska Grupa Badawcza) rozpoczynamy nowy projekt - Samorządowy Ranking Zaufania, który wzorem krajowych rankingów zaufania do osób publicznych, będzie oceniać poziom zaufania do lokalnych polityków w polskich miastach. Na początek przedstawiamy ranking z Radomia, miasta w którym wyborcy wybrali na prezydenta związanego z Koalicją Obywatelską Radosława Witkowskiego, ale większość w radzie miasta oddali radnym Prawa i Sprawiedliwości.

Radosław Witkowski na czele rankingu zaufania w Radomiu

Jak wynika z badania Instytutu Badań Samorządowych przeprowadzonego w Radomiu w dniach 26-28 listopada największym zaufaniem wśród mieszkańców cieszy się Radosław Witkowski. Obecnemu prezydentowi Radomia ufa  54,61% Radomian. Na drugim miejscu znalazł się Wojciech Skurkiewicz z PiS, który kandydował na prezydenta Radomia. Zaufanie wobec niego deklaruje 31,77% mieszkańców. Trzecie miejsce przypadło byłemu marszałkowi województwa mazowieckiego, deputowanemu do Parlamentu Europejskiego – Zbigniewowi Kuźmiukowi (25,46%). Kolejne pozycje w rankingu zajęli: obecny wiceprezydent miasta Konrad Frysztak (24,74%) oraz były prezydent Radomia Andrzej Kosztowniak, któremu ufa 20,00% mieszkańców.  

 

Największą nieufność wzbudza Andrzej Kosztowniak

Jednocześnie radomianie z największą nieufnością traktują Andrzeja Kosztowniaka z PiS, który w latach 2006 – 2014 sprawował urząd prezydenta tego miasta. Brak zaufania do A. Kosztowniaka deklaruje 45,46% ankietowanych. Drugie miejsce na liście radomskich polityków wzbudzających największą nieufność zajmuje Marek Suski, który pełni funkcję Szefa Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów. M. Suskiemu nie ufa 42,92% mieszkańców Radomia. Kolejne pozycje w rankingu to politycy Prawa i Sprawiedliwości Wojciech Skurkiewicz oraz Dariusz Wójcik. W. Skurkiewicz wzbudza nieufność wśród 40,33% mieszkańców miasta, natomiast członkowi Rady Miasta i szefowi lokalnego klubu radnych PiS D. Wójcikowi nie ufa 35,42%. Brak zaufania co do Zbigniewa Kuźmiuka deklaruje 31,11% badanych.

Najmniej znani politycy z Radomia

Wśród najmniej rozpoznawalnych radomskich polityków na pierwszym miejscu znalazła się Kinga Bogusz. Obecnej przewodniczącej Rady Miasta nie rozpoznaje aż 82,98% osób uczestniczących w badaniu. Drugie miejsce przypadło Marcinowi Dąbrowskiemu szefowi SLD w Radomiu, pozostaje on nieznany dla 76,97% mieszkańców. Trzecia pozycja w rankingu to przewodniczący Nowoczesnej w Radomiu Katarzyna Kalinowska której nie zna 61,42% respondentów. Podobna ilość mieszkańców Radomia (60,16%) nie rozpoznaje wiceprezydenta Karola Semika.

Badanie zostało zrealizowane przez Instytut Badań Samorządowych w dniach 26-28 listopada 2018 r., metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI). Przebadano reprezentatywną próbę N=505 pełnoletnich mieszkańców Radomia. Próba została dobrana w sposób kwotowo-losowy w oparciu o dwa kryteria: płeć i wiek. Przy przyjęciu standardowego poziomu ufności 95% maksymalny błąd statystyczny wynosi 4,3%

 

Instytut Badań Samorządowych (Ogólnopolska Grupa Badawcza) w rankingu pod patronatem Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM (sprawdzamysondaze.pl) może poszczycić się II miejscem wśród wszystkich firm badawczych pod względem trafności sondaży w mijających wyborach samorządowych. IBS jako jedyna sondażownia wskazał prawidłowo, że wybory w Warszawie oraz we Wrocławiu zakończą się już w I turze wyborów.

 

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z lokalną polityką