Sondaż IBS w Krakowie

Sondaż IBS przeprowadzony w dniach 4-5 lipca 2018 r. na próbie 1000 osób potwierdza silną pozycję Prezydenta Jacka Majchrowskiego. Jak wynika z badania przeprowadzonego w Krakowie, szeroka koalicja daje szansę urzędującemu prezydentowi wygrać wybory już w I turze. Wspólny start Jacka Majchrowskiego z Koalicją Obywatelską to także silna polaryzacja w Radzie Miasta i tylko dwa komitety, które wprowadzają swoich radnych.

Majchrowski stabilnie w I turze

Mieszkańcy Krakowa pytani o to, na kogo oddaliby swój głos w wyborach samorządowych, gdyby wybierali prezydenta miasta w najbliższą niedzielę, najczęściej wskazywali urzędującego od 2002 r. Jacka Majchrowskiego (45,63%). Druga pozycja przypadła Małgorzacie Wassermann z PiS z poparciem rzędu 26,18%. Trzeci wynik uzyskał Łukasz Gibała, który startując z własnego komitetu, może liczyć na 11,22% głosów mieszkańców. Pozostali kandydaci uwzględnieni w badaniu nie przekroczyli 3% poparcia. Niezdecydowanych jest jeszcze 12,47% mieszkańców.

Prognozowana frekwencja to 40,06%. Po rozdzieleniu odpowiedzi nie wiem/trudno powiedzieć wynik Jacka Majchrowskiego to 52,14%. Tym samym widać, że J. Majchrowski może zawalczyć o zwycięstwo już w I turze w ramach koalicji obywatelskiej.

Jacek Majchrowski - 45.63% KWW Jacka Majchrowskiego Koalicja Obywatelska
Małgorzata Wassermann - 26.18% Prawo i Sprawiedliwość - PiS Zjednoczona Prawica
Łukasz Gibała - 11.22% KWW Łukasza Gibały
Daria Gosek-Popiołek - 2.00% Razem
Agnieszka Ścigaj - 1.50% Kukiz15
Konrad Berkowicz - 1.00% Wolność
Nie wiem,Trudno powiedzieć - 12.47%

II tura z J. Majchrowskim i M. Wassermann

Gdyby do II tury weszli J. Majchrowski i M. Wassermann, urzędujący prezydent uzyskałby ponad 27 p.p. przewagi nad kontrkandydatką z PiS. Jednocześnie 5,93% krakowian dalej nie wie, na kogo odda jesienią swój głos. W przypadku odpowiedzi osób, które zadeklarowały swój udział w II turze wyborów, J. Majchrowski otrzymuje 60,57% głosów, M. Wassermann 33,50%. Poparcie dla kandydatki PiSu, bliskie jest poparciu dla partii w Krakowie z wyborów parlamentarnych w 2015 r. (35,12%).

Widać więc, że w przypadku starcia tych dwóch kandydatów w II turze łatwo będzie o powtórzenie J. Majchrowskiemu modelu, który realizuje się co 4 lata – w ostatnich latach osiągał on wynik w II turze 2006 – 59,57%, 2010 – 59,55%, 2014 – 58,77%.

Jacek Majchrowski - 60.57%
Małgorzata Wassermann - 33.50%
Trudno powiedzieć - 5.93%

Mocno podzielona Rada Miasta

Wybory do Rady Miasta Krakowa to dominacja dwóch komitetów. Najwięcej, 42,64% głosów uzyskuje KWW Jacka Majchrowskiego Koalicja Obywatelska a drugi wynik przypada PiS z wynikiem 28,93%. Widać więc tendencje do silnej polaryzacji w Radzie, która będzie składała się z dwóch dużych bloków. Trzeci wynik do rady w sondażu IBS uzyskał KWW Łukasza Gibały (9,48%).

Pozostałe komitety, tak jak w przypadku I tury wyborów prezydenta miasta uzyskały dalekie od liderów wyniki – Kukiz’15 (4,24%), Razem (2,49%), Wolność (1,25%). 10,72% osób deklaruje, że nie wie jeszcze na kogo odda swój głos do rady miasta. Po rozdzieleniu odpowiedzi nie wiem/trudno powiedzieć wynik do rady miasta wygląda następująco: Komitet Jacka Majchrowskiego i Koalicji Obywatelskiej 47,77%, Prawo i Sprawiedliwość 32,40%, Komitet Łukasza Gibały 10,61% głosów.

 

KWW Jacka Majchrowskiego, Koalicja Obywatelska - 42.64%
Prawo i Sprawiedliwość - PiS, Zjednoczona Prawica - 28.93%
KWW Łukasza Gibały - 9.48%
Kukiz15 - 4.24%
Razem - 2.49%
Wolność - 1.25%
Inny komitet - 0.25%
Nie wiem,Trudno powiedzieć - 10.72%
Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Samorządowych w dniach 4-5 lipca 2018 r., metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI). Przebadano reprezentatywną próbę N=1001 pełnoletnich mieszkańców Krakowa. Próba została dobrana w sposób kwotowo-losowy w oparciu o dwa kryteria: płeć i wiek.

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z lokalną polityką