Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Czy chcemy się przeprowadzać?


Instytut Badań Samorządowych na zlecenie naszego portalu, zapytał mieszkańców Gdańska, Katowic, Krakowa, Poznania i Warszawy, czy gdyby mieli wybór, to zdecydowaliby się na przeprowadzkę do innego miasta? Co piąty respondent odpowiedział twierdząco – jednak z którego z tych miast mieszkańcy wyprowadziliby się najchętniej? I jaki kierunek przeprowadzki by obrali? O tym poniżej.

Biorąc pod uwagę wyniki ze wszystkich wspomnianych miast, aż 75% respondentów na pytanie o chęć przeprowadzki odpowiedziało przecząco (w tym 50% udzieliło odpowiedzi “Zdecydowanie nie”). Natomiast tylko 19% chciałoby się przeprowadzić, gdyby miało taką możliwość, a 6% nie ma bliżej sprecyzowanego zdania na ten temat.

Czy gdyby miał(a)by Pan(i) wybór to zdecydował(a)by się Pan(i) na przeprowadzkę do innego miasta?

Zdecydowanie nie
Raczej nie
Ani tak, ani nie
Raczej tak
Zdecydowanie tak

Chęć przeprowadzki do innego miasta - suma

Tak
Ani tak, ani nie
Nie

Najczęściej chcemy wyprowadzać się z Warszawy, a najrzadziej z Gdańska

Przyglądając się odpowiedziom w poszczególnych miastach, to zdecydowanie najczęściej na przeprowadzkę zdecydowaliby się mieszkańcy Warszawy - 23% z nich podjęłoby taką decyzję gdyby miało taką możliwość. Z kolei najmniej chętni do przeprowadzki są gdańszczanie - tylko 14% z nich skorzystałoby z takiej opcji.

Jaki kierunek przeprowadzki byśmy wybrali?

Dokąd chciał(a) by się Pan(i) przeprowadzić?

Wieś
Małe miasto
Średnie miasto
Inne duże miasto
Za granicę

IBS w swoim badaniu zapytał osoby, które twierdząco odpowiedziały na chęć przeprowadzki, o jej kierunek. 26% gdyby miało taką możliwość, to wybrałoby życie w innym dużym mieście, 24% wybrałoby wieś, a niewiele mniej (22%) zdecydowałoby się na wyprowadzkę za granicę. Natomiast 16% chciałoby zamieszkać w małym mieście, a 12% w średnim.

Wybór kierunku przeprowadzki różni się wśród mieszkańców wspomnianych 5 miast. 

Wszystkie odpowiedzi z podziałem na płeć, wiek, wykształcenie oraz preferencje polityczne znajdziesz w raporcie TUTAJ.

Dane zawarte w artykule pochodzą z:

Badań opinii mieszkańców miast, przeprowadzonych przez Instytut Badań Samorządowych (Ogólnopolska Grupa Badawcza) na próbie 3300 pełnoletnich mieszkańców od lutego 2022 r. do czerwca 2022 r. Próba została dobrana w sposób kwotowo-losowy w oparciu o kryteria: płeć i wiek (dane wg GUS).