Dodajemy kolejne miasta na LokalnaPolityka.pl!

Tym razem na portalu LokalnaPolityka.pl pojawiło się 5 nowych miast, stawiających na integrację mieszkańców poprzez kulturę i sport, programy dla seniorów i osób niepełnosprawnych oraz rozwój infrastruktury miasta. Które z nich otrzymało najwyższą średnią ocenę w pięciu kategoriach? Przemyśl, Stalowa Wola, Starachowice, Tomaszów Mazowiecki czy Zgierz?

Przemyśl dba o seniorów i przedsiębiorców

Najwyższe oceny (7,5 na 10) Przemyśl uzyskał w dwóch kategoriach: „seniorzy i osoby niepełnosprawne” oraz „komunikacja i inwestycje”. Wpływ na to mają liczne programy prowadzone przez miasto, które pozytywnie wpływają na jakość życia najstarszych mieszkańców Przemyśla oraz poprawiają wygląd i funkcjonalność miasta. Ocenę 6,5 Przemyśl otrzymał za działania w zakresie kultury i rekreacji, m.in. dzięki działaniom podejmowanym przez Przemyskie Centrum Kultury i Nauki “Zamek” oraz Młodzieżowy Dom Kultury, które organizują życie artystyczne i integracyjne miasta. Samorządowcy działają prężnie także w zakresie rozwoju rynku pracy, ze szczególnym naciskiem na rozwój przedsiębiorczości. Najniżej oceniona została praca miasta na rzecz walki ze smogiem i dbałością o tereny zielone (5 na 10).

Wojciech Bakun jest prezydentem Przemyśla od 2018 roku, kiedy to w II turze wyborów zdobył 74,84% głosów. Tym samym jego pozycja została oceniona jako stabilna.

Rozwój infrastruktury i rynek pracy priorytetami Stalowej Woli

“Mosty dla regionów”, blok energetyczny Stalowa Wola, boiska czy przebudowa Dworca PKP Stalowa Wola to tylko niektóre z wielu projektów inwestycyjnych Stalowej Woli. Samorządowcy prężnie rozwijają miasto, tworząc infrastrukturę, które będzie odpowiadała na potrzeby mieszkańców, a jednocześnie zachęci przedsiębiorców do otwierania nowych firm, co pozytywnie wpłynie na lokalny rynek pracy, stymulowany dodatkowo wieloma programami rozwojowymi. Stąd w obu tych kategoriach Stalowa Wola otrzymała ocenę 8. Miasto angażuje się również w tworzenie programów dla seniorów i osób niepełnosprawnych (ocena 7 na 10). Samorządowcy są w trakcie tworzenia strategii elektromobilności, która poprawi stan jakości powietrza w mieście, a także stawiają na wymianę źródeł ciepła i nasadzenie nowych drzew. Dlatego w zakresie walki ze smogiem i zieleni miejskiej Stalowa Wola otrzymała ocenę 6. Tak samo oceniono również działania miasta w zakresie kultury i rekreacji.

Prezydentem Stalowej Woli od 2014 roku jest Lucjusz Nadbereżny, który obecnie może być pewny swojej reelekcji. W 2018 roku wygrał on wybory w I turze, zdobywając 72,93% wszystkich głosów. Również komitet prezydenta w czasie wyborów zdobył samodzielną większość w Radzie Miasta, dzięki czemu prezydent może spokojnie zarządzać miastem.

Starachowice rozwijają się w zakresie infrastruktury i komunikacji

Spośród wszystkich kategorii Starachowice najwyższą ocenę (8 na 10) otrzymały w zakresie komunikacji i infrastruktury. Wpływ na to mają liczne budowy i remonty dróg oraz budynków miejskich, budowa nowej odnogi kanalizacji sanitarnej czy termomodernizacja szkoły. Miasto inwestuje również w rozwój lokalnego rynku pracy oraz promowanie kultury. Samorządowcy stawiają także na walkę ze smogiem, poprzez zakup ekologicznych autobusów, budowę ścieżek rowerowych oraz rewitalizację istniejących parków i innych terenów zielonych. Najniższą ocenę (6 na 10) miasto otrzymało w obszarze programów skierowanych do seniorów i osób niepełnosprawnych.

Marek Materek rządzi w Starachowicach od 2014 roku. W ostatnich wyborach zdobył on fotel prezydencki już w I turze, osiągając poparcie na poziomie 84,42% głosów. Stąd mało prawdopodobne jest, by ktokolwiek mógł mu zagrozić w kolejnych wyborach i obecnie może być on pewny swojej reelekcji.

Tomaszów Mazowiecki stawia na programy społeczne

Tomaszów Mazowiecki to miasto, które otrzymało najwyższą ocenę w zakresie działań skierowanych do seniorów i osób niepełnosprawnych (8,5 na 10). Powodem jest cała gama programów aktywizujących, edukacyjnych, kulturalnych i sportowych, które są dedykowane najstarszym mieszkańcom miasta, a także mniej konwencjonalne inicjatywy skierowane do niepełnosprawnych, jak budowa ogrodu sensorycznego. Samorządowcy wychodzą naprzeciw potrzebom mieszkańców również w obszarze kultury i rekreacji (ocena 8,5 na 10). Nieco mniejszą uwagę miasto poświęca kwestii walki ze smogiem (7 na 10). W zakresie komunikacji i infrastruktury Tomaszów Mazowiecki prowadzi prace remontowe ulic, które są częścią Programu Rewitalizacji miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2016-2020. W zakresie komunikacji, osoby mieszkające na terenie miasta mogą ubiegać się o Kartę Tomaszowianina i Tomaszowską Kartę Komunikacyjną, które uprawniają do darmowych przejazdów transportem publicznym. Najniższą ocenę miasto otrzymało za działania podejmowane na rzecz stymulowania rynku pracy (5 na 10).

Marcin Witko w 2018 r. po raz drugi został Prezydentem Tomaszowa Mazowieckiego, uzyskując 65,51% głosów i wygrywając już w I turze. Biorąc pod uwagę wysokie poparcie prezydenta oraz fakt, że sprawuje dopiero swoją II kadencję, nie musi obawiać się on o reelekcję w 2023 r.

Zgierz miastem kultury

Mieszkańcy Zgierza mogą korzystać z szerokiej oferty kulturalno-rekreacyjnej miasta, dostosowanej do różnych grup wiekowych, bogatej w niezwykle różnorodne wydarzenia (ocena 9 na 10). Samorządowcy dbają również o stan powietrza i zieleń miejską, stawiając głównie na edukację i dofinansowania do prywatnych inwestycji proekologicznych (7 na 10). Nieco gorzej wyglądają działania w zakresie wsparcia dla osób niepełnosprawnych (6,5 na 10) oraz w obszarze komunikacji i infrastruktury (6 na 10). Wyraźnie słabiej niż pozostałe miasta Zgierz radzi sobie natomiast z rozwojem rynku pracy, co częściowo wynika z położenia w niewielkiej odległości od Łodzi. Działania miasta w tym obszarze skupiają się na informowaniu za pośrednictwem strony internetowej o ciekawych projektach ogólnokrajowych i powiatowych skierowanych do młodych przedsiębiorców.

Pozycję Przemysława Staniszewskiego, prezydenta Zgierza, oceniamy na stabilną. Prezydent reelekcję zapewnił sobie w II turze, uzyskując 69,75% głosów. Dlatego na ten moment P. Staniszewski nie powinien mieć problemów z ponownym wygraniem w 2023 r.

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z lokalną polityką