Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Exit poll w Rzeszowie – sondaż Instytutu Badań Samorządowych


Przedstawiamy wyniki sondażu exit poll, który IBS przeprowadził w Rzeszowie w trakcie wyborów. Sprawdzamy, kogo poparli mieszkańcy stolicy Podkarpacia, i analizujemy rozkład ich głosów ze względu na płeć, wiek, wykształcenie i decyzje wyborcze w poprzednich latach.

Wyniki sondażowe

W wyborach prezydenckich w stolicy Podkarpacia bierze udział 4 kandydatów: rzeszowski radny Konrad Fijołek (popierany przez większość partii opozycyjnych), wojewoda podkarpacka Ewa Leniart (popierana przez Prawo i Sprawiedliwość), wiceminister Marcin Warchoł (popierany przez Solidarną Polskę i Porozumienie oraz, co najważniejsze, byłego prezydenta Tadeusza Ferenca), a także poseł Grzegorz Braun (popierany przez Konfederację).

Nasze badanie exit poll wskazuje, że wybory prezydenckie w Rzeszowie zakończą się już w I turze. Nowym gospodarzem miasta zostanie Konrad Fijołek, a drugie miejsce w wyborach zajmuje Ewa Leniart. Poniżej przedstawiamy pełne wyniki naszego badania:

Wyniki wyborów w Rzeszowie:

Gdyby doszło do II tury:

Dołącz do OGB Pro

To jednak nie wszystko. Nasi ankieterzy zebrali także inne dane, dzięki którym możemy przedstawić dokładniejsze analizy. Zarówno wśród kobiet, jak i wśród mężczyzn kolejność wskazań w ramach danej płci przedstawia się następująco: Konrad Fijołek, Ewa Leniart, Marcin Warchoł, Grzegorz Braun.

Exit poll – wyniki z podziałem na płeć

Słuchaj nas na Spotify

https://open.spotify.com/episode/7pB2YgyFDCaOUnXSiZeY4O?si=2ed16b7da8c04c37

Sprawdziliśmy jeszcze, jak głosowali rzeszowianie z poszczególnych grup wiekowych. Warto zobaczyć, jak głosowali najmłodsi, a jak najstarsi i czym różniły się ich wybory. Wśród wszystkich roczników bezwzględnie dominował Konrad Fijołek. Młodsi (18-29 i 30-39) na drugim miejscu najczęściej wskazywali Grzegorza Brauna. W pozostałych grupach wiekowych drugim najczęstszym wskazaniem była Ewa Leniart. Te same roczniki najrzadziej głosowały na Grzegorza Brauna.

Exit poll – wyniki z podziałem na wiek

 

Nasi ankieterzy zebrali także dane dotyczące wykształcenia głosujących na poszczególnych kandydatów. Respondentów podzieliliśmy na tych z wykształceniem podstawowym, średnim, zawodowym i wyższym. Osoby z wykształceniem średnim i wyższym najczęściej głosowały na Konrada Fijołka. Natomiast wyborcy z wykształceniem zasadniczym zawodowym i średnim najczęściej popierali Ewę Leniart.

Exit poll – wyniki z podziałem na wykształcenie

Często okazuje się także, że nieoczywiste wyniki daje podział badanych ze względu na poglądy. Poniżej przedstawimy, na kogo głosowały osoby o poglądach lewicowych, prawicowych i centrowych. Osoby deklarujące się jako zdecydowanie prawicowe najczęściej popierały Ewę Leniart, a najrzadziej Konrada Fijołka. Różnią się tym od osób określających się jako “raczej prawicowi”, dla których kandydat popierany m.in. przez KO był drugim najczęstszym wskazaniem. Wyborcy o poglądach raczej lewicowych i lewicowych w przytłaczającej większości głosowali na Konrada Fijołka, a najrzadziej decydowali się na poparcie Grzegorza Brauna. Analogicznie głosowały osoby opisujące swój światopogląd jako centrowy.

Exit poll – wyniki z podziałem na poglądy

Warto jeszcze przyjrzeć się temu, jak osoby popierające poszczególnych kandydatów głosowały w wyborach samorządowych 2018. Sprawdziliśmy, ilu z nich głosowało wcześniej na Tadeusza Ferenca, Wojciecha Buczaka lub innego kandydata na prezydenta Rzeszowa. Co ciekawe, największa części byłych wyborców poprzedniego prezydenta Rzeszowa poparła Konrada Fijołka. Ich drugim najczęstszym wyborem była Ewa Leniart, a dopiero trzecim Marcin Warchoł. Osoby, które w 2018 popierały Wojciecha Buczaka, obecnie najczęściej głosowały na kandydatkę popieraną przez PiS, a najrzadziej – na Konrada Fijołka.

Exit poll – jak głosowali wyborcy z wyborów samorządowych 2018

Kandydaci w obecnych wyborach nie odpowiadają w sposób prosty podziałom partyjnym w polityce krajowej. Zarówno partie opozycyjne, jak i rządzące popierają po dwóch kandydatów. Spojrzymy więc też, jak głosowały osoby, które w wyborach parlamentarnych 2019 poparły PiS, KO, SLD, Konfederację lub PSL. Jeśli chodzi  o wyborców Koalicji Obywatelskiej, Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, w przytłaczającej większości poparli oni Konrada Fijołka. Wyborcy Prawa i Sprawiedliwości oczywiście najczęściej wybierali kandydatkę popieraną przez właśnie tę partię, a dopiero w drugiej kolejności – Marcina Warchoła. Wyborcy Konfederacji, jeśli pominąć oczywiste wskazania na Grzegorza Brauna, najczęściej wybierali Konrada Fijołka.

Exit poll – jak głosowali wyborcy z wyborów parlamentarnych 2019

Postanowiliśmy zebrać jeszcze jedną informację. Zamierzamy sprawdzić, jak wygląda podział głosujących na poszczególnych kandydatów w niedzielnych wyborach ze względu na to, czy w wyborach prezydenckich 2020 (w II turze) poparli Rafała Trzaskowskiego czy Andrzeja Dudę.

Exit poll – jak głosowali wyborcy z wyborów prezydenckich 2020 (II tura)

 

 

Struktura wyborców kandydatów

Dane, które zbierzemy, przedstawimy także w inny sposób poniżej. Pokażemy strukturę każdego z kandydatów, kim są ich wyborcy i komu zawdzięczają najwięcej głosów.

Instytut Badań Samorządowych przeprowadził 13 czerwca w Rzeszowie sondaż exit poll we współpracy z Kołem Naukowym Human Rights działającym przy Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Opiekunami naukowymi koła są dr hab. Krzysztof Żarna, prof. UR i dr inż. Maciej Milczanowski. Prezesem organizacji (która powstała w 2017 roku) jest Katarzyna Cyrkun oraz – studentami Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Politologii z Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Instytut Badań Samorządowych należy do Ogólnopolskiej Grupy Badawczej. IBS po wyborach samorządowych w 2018 roku został nagrodzony przez Centrum Badań Ilościowych nad Polityką UJ za najdokładniejsze badania przedwyborcze w miastach.