Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ocena Majchrowskiego – sondaż 05.2022


Zapytaliśmy mieszkańców Krakowa w sondażu IBS dla LokalnaPolityka.pl, jak oceniają oni Prezydenta Jacka Majchrowskiego. Ilu Krakowian jest zadowolonych ze swojego prezydenta i co nam wynik mówi o jego szansach na kolejną kadencję?

Ostatnia kadencja Majchrowskiego?

Jak ocenia Pan(i) obecnego Prezydenta Krakowa – Jacka Majchrowskiego? (05.2022)

Bardzo źle
Raczej źle
Ani dobrze ani źle
Raczej dobrze
Bardzo dobrze

Tylko ⅓ mieszkańców Krakowa ocenia Prezydenta Majchrowskiego pozytywnie, porównując to np. z Prezydentem Warszawy, którego pozytywnie ocenia 55% warszawiaków, wynik jest bardzo słaby. Ponad 35% ocenia prezydenta Krakowa ani dobrze, ani źle, a jego pozytywny odbiór nie przekracza 36% (22,28% ocenia go raczej dobrze, a 12,44% bardzo dobrze.) Mimo, że bardzo źle ocenia go 16,63%, a źle 13,41%, to współczynnik poparcia nie jest dla niego najlepszy.

Spadek poparcia widać zwłaszcza, po zestawieniu tegorocznych odpowiedzi z tymi, których mieszkańcy Krakowa udzielili nam na to samo pytanie przed wyborami w 2018 roku. Wtedy to ocena prezydentury Majchrowskiego była lepsza. Bardzo dobrze o prezydencie Majchrowski myślało 15,35% ankietowanych, raczej dobrze 26,46%. Odsetek badanych, którzy nie potrafili jednoznacznie ocenić prezydenta Krakowa wynosił 29,30%. Negatywny odbiór deklarowało 13,33% osób, które zaznaczyło odpowiedź “bardzo źle”, a 15,56% “raczej źle”.

Jest to kolejny wskaźnik, który pokazuje, że mieszkańcy Krakowa są już zmęczeni obecnym prezydentem miasta i chcieliby zmiany, o czym przeczytasz tu.

Jak ocenia Pan(i) obecnego Prezydenta Krakowa - Jacka Majchrowskiego? (10.2018)

Bardzo źle
Raczej źle
Ani dobrze ani źle
Raczej dobrze
Bardzo dobrze

Kto pozytywnie ocenia Majchrowskiego (jeszcze)?

Pozytywnie ocenia Majchrowskiego niecałe 40% kobiet oraz 30% mężczyzn. W ocenach negatywnych tendencja jest odwrotna, więcej jest wskazań wśród mężczyzn, a mniej u kobiet 30% do 25%.

Ocena prezydenta Krakowa - 05.2022 (kobiety)

Bardzo źle
Raczej źle
Ani dobrze ani źle
Raczej dobrze
Bardzo dobrze

Ocena prezydenta Krakowa - 05.2022 (mężczyźni)

Bardzo źle
Raczej źle
Ani dobrze ani źle
Raczej dobrze
Bardzo dobrze

Najlepiej oceniają Majchrowskiego (co nie jest zaskoczeniem) najstarsi, czyli w przedziale 70 lat i więcej (nieco poniżej 60% pozytywnych wskazań), najsłabiej najmłodsze osoby w wieku 18 - 29 lat (około 16% pozytywnych wskazań). Swoją negatywną opinię, najczęściej wskazują osoby w wieku 30 - 39 lat (prawie 40% negatywnych wskazań).

PRZECZYTAJ TAKŻE

Ocena prezydenta Krakowa - 05.2022 (18-29 lat)

Bardzo źle
Raczej źle
Ani dobrze ani źle
Raczej dobrze
Bardzo dobrze

Ocena prezydenta Krakowa - 05.2022 (30-39 lat)

Bardzo źle
Raczej źle
Ani dobrze ani źle
Raczej dobrze
Bardzo dobrze

Ocena prezydenta Krakowa - 05.2022 (70+ lat)

Bardzo źle
Raczej źle
Ani dobrze ani źle
Raczej dobrze
Bardzo dobrze

Mimo, że obecny prezydent Krakowa w ostatnich wyborach startował z własnego komitetu, to wywodzi się on ze środowiska Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Z tego powodu, wyniki z podziałem na wyborców poszczególnych partii, mogą wydać się interesujące. Pozytywnie Jacka Majchrowskiego ocenia tylko 22% wyborców PiS i ponad połowa wyborców KO. Wśród innych wyborców opozycyjnych wyniki w dawnej stolicy Polski nie są dużo gorsze, pozytywnie ocenia go niecałe 30% wyborców Polski 2050 oraz podobny wynik osiąga wśród wyborców Lewicy. Najgorzej oceniają go wyborcy Konfederacji, niecałe 12% pozytywnych wskazań. Zupełnie inny stosunek mają do niego wyborcy PSL- Koalicji Polskiej, tu aprobatę wobec jego działań wyraża ponad 50% z nich.

Ocena prezydenta Krakowa - 05.2022 (wyborcy PiS)

Bardzo źle
Raczej źle
Ani dobrze ani źle
Raczej dobrze
Bardzo dobrze

Ocena prezydenta Krakowa - 05.2022 (wyborcy KO)

Bardzo źle
Raczej źle
Ani dobrze ani źle
Raczej dobrze
Bardzo dobrze

Ocena prezydenta Krakowa - 05.2022 (wyborcy Konfederacji)

Bardzo źle
Raczej źle
Ani dobrze ani źle
Raczej dobrze
Bardzo dobrze

KOMENTARZ EKSPERTA

Od wielu miesięcy wiadomo, że wybory w Krakowie będą najciekawszymi w najbliższych wyborach samorządowych. Po 20 latach rządów Prezydenta Majchrowskiego w 2. co do wielkości mieście w Polsce, prawdopodobnie dojdzie do zmiany. Już sam wynik w 2018 roku i brak wygranej w I turze (gdy w całej Polsce rekordowo dużo prezydentów kończyło wybory już w pierwszym głosowaniu) pokazywały, że Jacek Majchrowski ma problem. Obecne badania pokazują, że i potrzeba zmiany w mieście rośnie i oceny prezydenta nie są tak wysokie. Sam prezydent też jest dziś obecnie najstarszym urzędującym prezydentem w Polsce, co na tle nowych (i przede wszystkim młodych) prezydentów Warszawy, Wrocławia, Gdańska daje do myślenia mieszkańcom Krakowa. Naszym zdaniem przy obecnych sondażach Jacek Majchrowski nie zdecyduje się na ponowny starta, rywalizacja o to, kto go zastąpi będzie bardzo emocjonująca.

ŁUKASZ PAWŁOWSKI

Prezes OGB

Dane zawarte w artykule pochodzą z:

Badania przeprowadzonego przez Instytut Badań Samorządowych (Ogólnopolska Grupa Badawcza) w dniach 13-20.05.2022 na 1001-osobowej reprezentatywnej próbie mieszkańców Krakowa (badanie telefoniczne - CATI).