ALEKSANDRA DULKIEWICZ

Prezydent Gdańska

Aleksandra Dulkiewicz
Pewna reelekcja
Komitet wyborczy: KWW Wszystko dla Gdańska Aleksandry Dulkiewicz
Wiek: 41 lat
Kadencja: 1
Poparcie w 2018 roku: 82.22%
-

24/09/2019

Aleksandra Dulkiewicz rozpoczęła swoją I (niepełną) kadencję po tragicznych wydarzeniach w Gdańsku. W przyspieszonych wyborach w marcu 2019 r., swoich kontrkandydatów (Grzegorza Brauna i Marka Skibę) zostawiła daleko w tyle i uzyskała ponad 80% poparcie wśród mieszkańców Gdańska. Dziś tylko inne plany polityczne A. Dulkiewicz mogłyby spowodować zmianę prezydenta w tym mieście. Wydaje się jednak, że reelekcja Prezydent Gdańska jest niemal pewna i nie czekają nas w tym przypadku żadne niespodzianki w wyborach samorządowych w 2023 roku.

TOP Prezydenci

Sytuacja polityczna

NIE
TAK

Absolutorium

19 radnych miasta Gdańsk udzieliło Aleksandrze Dulkiewicz absolutorium za wykonanie budżetu w 2018 roku. Przeciw głosowało 10 radnych z klubu PiS. Żaden radny nie wstrzymał się od głosu.

Koalicja

Relacja
z Radą Miasta

Komitet Pawła Adamowicza Wszystko dla Gdańska nie zdobył samodzielnej większości. Zawiązał jednak koalicję z największym klubem w Radzie Miasta - Koalicją Obywatelską, co pozwoliło uzyskać przewagę nad opozycyjnym Prawem i Sprawiedliwością.

29.4%

Próg
do referendum

Aleksandra Dulkiewicz może być spokojna o swoją pozycję — została wybrana na pierwszą, niepełną kadencję już w I turze, a by referendum w sprawie jej odwołania było skuteczne, musiałoby wziąć w nim udział 29,4% uprawnionych do głosowania gdańszczan.

Aleksandra Dulkiewicz

Aleksandra Dulkiewicz

Prezydent Gdańska

32.69%
10.15%
24.61%
32.55%

Legenda

Ufam
Jest mi obojętny(a)
Nie ufam
Nie znam

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Samorządowych na reprezentatywnej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski.

Gdańsk

Obecny prezydent: Aleksandra Dulkiewicz

Liczba mieszkańców: 464829 os.
Budżet miasta: 3 741 870 616 zł
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto: 5312.48 zł
2.5%

stopa bezrobocia

17.55

LICZBA PRZESTĘPSTW PRZYPADAJĄCYCH na 1000 Mieszkańców

116.7%

średnia płaca w stosunku do średniej krajowej (brutto)

TOP Miasta

Polityka miasta

Seniorzy i osoby niepełnosprawne

7.5/10

DZIAŁANIA:

Gdańskie Dni Seniora, Koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka, Miejski Bal Seniora, Kluby i Koła Seniora, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Seniorów, Gdańska Rada ds. Seniorów, Gimnastyka dla seniorów, Darmowe szczepienia przeciwko grypie, Program „Koszyk Edukacyjny - Zdrowie Seniora”, Centrum Aktywności Seniorów, Gdański Uniwersytet Trzeciego Wieku, Gdańska Akademia Seniora, Centrum Pracy Dla Seniorek i Seniorów, Miejski Fundusz Senioralny.

OPIS:

Gdańsk angażuje się w kwestie senioralne poprzez szereg działań na rzecz najstarszych mieszkańców. W mieście działa Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Seniorów oraz Gdańska Rada ds. Seniorów. Chętni mogą skorzystać z darmowych szczepień przeciwko grypie, gimnastyki dla seniorów odbywającej się dwa razy w tygodniu lub zajęć w ramach Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Gdańskiej Akademii Seniora, czyli samorządowej, publicznej placówki kształcenia ustawicznego, której słuchaczem może być każda zainteresowana osoba powyżej 50. roku życia. W mieście funkcjonuje także wiele Klubów i Kół Seniora, a także pierwsze w Polsce Centrum Pracy dla Seniorek i Seniorów – punkt wyspecjalizowany w aktywizacji zawodowej, społecznej i kulturalnej osób powyżej 60. roku życia. W Gdańsku organizowanych jest wiele imprez cyklicznych skierowanych do seniorów jak na przykład Gdańskie Dni Seniora, Koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka, Miejski Bal Seniora i wiele innych. Warto także wspomnieć o programie „Koszyk Edukacyjny - Zdrowie Seniora”, mającym na celu promocję zdrowia wśród najstarszych mieszkańców miasta oraz o konkursie grantowym na inicjatywy skierowane do seniorów w ramach Miejskiego Funduszu Senioralnego.

Wspieranie miejsc pracy

7/10

DZIAŁANIA:

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego, Seria poradników dla przedsiębiorców na stronie miasta, Asystent Gdańskiego Przedsiębiorcy, Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości, Gdański Festiwal Kariery, Ogólnokrajowe wydarzenia dotyczące przedsiębiorczości.

OPIS:

Gdańsk to miejsce sprzyjające przedsiębiorczości. W mieście funkcjonuje Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości, stanowiąca jedno z najistotniejszych narzędzi wsparcia dla MŚP w Gdańsku oraz Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego, realizująca zadania z zakresu komercjalizacji powierzchni inwestycyjnych i biurowych, sprzedaży i dzierżawy terenów inwestycyjnych, wsparcia inwestorów czy doradztwa finansowego. Na stronie miasta znajduje się seria poradników dla przedsiębiorców, z kolei Asystent Gdańskiego Przedsiębiorcy to strona z odpowiedziami na podstawowe pytania zadawane przez osoby otwierające działalność gospodarczą. Miasto organizuje również Gdański Festiwal Kariery oraz duże, ogólnokrajowe wydarzenia dotyczące przedsiębiorczości i biznesu jak Young Business Festival, Pomorskie Targi Pracy dla Branży IT – Future3 i wiele innych.

image/svg+xml

Komunikacja miejska i infrastrktura

7/10

DZIAŁANIA:

„Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej”, Liczne inwestycje infrastrukturalne na terenie miasta, Budowa „Nowej Bulońskiej”, Przebudowa wiaduktu centrum-południe, Budowa wielopoziomowego parkingu.

OPIS:

W ramach działań na rzecz komunikacji i infrastruktury, Gdańsk prowadzi wiele inwestycji mających zwiększyć komfort życia mieszkańców. Wśród największych inwestycji 2019 roku należy wymienić przebudowę głównego wiaduktu łączącego centrum Gdańska z południowymi dzielnicami i budowę parkingu wielopoziomowego na blisko pół tysiąca samochodów, a także budowę „Nowej Bulońskiej” – dwukierunkowej drogi o długości 2,7 km i szerokości 7 m z nową linią tramwajową, ścieżką rowerowych oraz całą infrastrukturą towarzyszącą. Ponadto, w budżecie na 2019 rok wydatki Gdańska w ramach „Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej” wyniosą aż 107 mln złotych. Plany obejmują przebudowy ulic i infrastruktury tramwajowej, 15 nowych tramwajów oraz nowe wiaty przystankowe i tablice informacji pasażerskiej.

Walka ze smogiem i zieleń w mieście

8.5/10

DZIAŁANIA:

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku, Kampania „Gdańsk bez plastiku”, Liczne działania na rzecz poprawy jakości powietrza, Na przystankach komunikacji miejskiej informacje o jakości powietrza, Program „Ekologiczna Rodzina”, Konkurs na najpiękniejszy gdański balkon i ogródek.

OPIS:

Gdańsk to miasto bardzo aktywne w zakresie walki ze smogiem, ekologii i zieleni miejskiej. W Mieście działa Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej, w którym odbywają się zajęcia i warsztaty edukacyjne dotyczące ekologii. „Gdańsk bez plastiku” to kampania zachęcająca do ograniczania użycia plastiku, a „Ekologiczna rodzina” to miejski program wsparcia dla rodzin, które zainstalują w swoich mieszkaniach lub domach ekologiczne źródło ciepła. W ramach promowania zachowań proekologicznych miasto organizuje również konkurs na najpiękniejszy gdański balkon i ogródek. Prowadzone są także działania na rzecz poprawy jakości powietrza: rozwój miejskiej sieci ciepłowniczej, termomodernizacja budynków i dotowanie wymiany ogrzewania na bardziej ekologiczne. Na przystankach komunikacji miejskiej pojawiają się także informacje o aktualnej jakości powietrza.

Kultura i rekreacja

8/10

DZIAŁANIA:

Program Aktywuj się w Gdańsku, Rower Metropolitalny, Mobilny Dom Kultury, Kino Letnie, Wspólne gry plenerowe, Liczne koncerty, festiwale i wystawy.

OPIS:

Gdańsk oferuje swoim mieszkańcom i odwiedzającym miasto turystom szeroką ofertę atrakcji kulturalnych, w tym festiwali, wystaw i koncertów. Ciekawymi formami przybliżania ludziom sztuki są wydarzenia i akcje takie jak „Kino Letnie”, „Mobilny Dom Kultury” czy wspólne granie w gry planszowe. Gdańsk inwestuje także w zdrowie, nieustannie ulepszając siatkę stacji Roweru Metropolitalnego, czyli najnowocześniejszego systemu rowerów miejskich w Europie. Ponadto, miasto wdrożyło program „Aktywuj się z Gdańskiem”, którego celem jest poprawa zdrowia mieszkańców, poprzez organizację różnego rodzaju bezpłatnych zajęć sportowych, dedykowanych wszystkim grupom wiekowym.

Sondaże w miastach

Gdańsk: Potrzeba zmiany w mieście (10.2018)
Zdecydowanie nie - 11.13%
Raczej nie - 6.88%
Ani tak ani nie - 18.42%
Raczej tak - 21.05%
Zdecydowanie tak - 42.52%
Źródło:
Instytut Badań Samorządowych
Technika badawcza:
CATI
Wielkość próby:
502
Gdańsk: Potrzeba walki ze smogiem (03.2018)
Zdecydowanie nie - 5.81%
Raczej nie - 24.69%
Ani tak ani nie - 8.51%
Raczej tak - 34.85%
Zdecydowanie tak - 26.14%
Źródło:
Instytut Badań Samorządowych
Technika badawcza:
CATI
Wielkość próby:
501
Gdańsk: Wspieranie seniorów przez miasto (03.2018)
Zdecydowanie nie - 14.02%
Raczej nie - 24.87%
Ani tak ani nie - 20.63%
Raczej tak - 32.28%
Zdecydowanie tak - 8.20%
Źródło:
Instytut Badań Samorządowych
Technika badawcza:
CATI
Wielkość próby:
501

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z lokalną polityką