Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

ANNA HETMAN

Prezydent Jastrzębia-Zdroju

Anna Hetman
Stabilna pozycja
Komitet wyborczy: KWW Koalicja Anny Hetman
Wiek: 58 lat
Kadencja: 2
Poparcie w 2018 roku: 50.71%
-

24/09/2019

Anna Hetman na razie ma stabilną sytuację, chociaż Jastrzębie-Zdrój jest dla kandydatki trudnym terenem ze względu na jej rodowód polityczny (Platforma Obywatelska). Na pewno jest to jedno z miast, w których PiS będzie chciało zdobyć prezydenturę w 2023 roku.

TOP Prezydenci

Sytuacja polityczna

NIE
TAK

Absolutorium

Prezydent Jastrzębia-Zdrój - Anna Hetman - otrzymała wotum zaufania i absolutorium za 2019 r. większością głosów rady. 15 radnych zagłosowało "za", jeden "przeciw", a czworo wstrzymało się od głosu.

Koalicja

Relacja
z Radą Miasta

Koalicja Anny Hetman nie zdobyła samodzielnej większości (9 na 23), ale po głosowaniu nad budżetem na 2019 r. wygląda na to, że doszło do zawiązania koalicji ze Wspólnotą Samorządową Jastrzębia-Zdroju, której 3 mandaty wystarczą do przewagi w Radzie. 10 radnych wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość a jeden jest reprezentantem Stowarzyszenia Samorządne Jastrzębie.

29.8%

Próg
do referendum

By odwołać Annę Hetman w referendum potrzeba frekwencji na poziomie 29,8%, a taki scenariusz w Jastrzębiu-Zdroju wydaje się bardzo mało prawdopodobny.

Jastrzębie-Zdrój

Obecny prezydent: Anna Hetman

Liczba mieszkańców: 88743 os.
Budżet miasta: 525 848 188 zł
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto: 8443.25 zł
4.2%

stopa bezrobocia

22.08

LICZBA PRZESTĘPSTW PRZYPADAJĄCYCH na 1000 Mieszkańców

163.3%

średnia płaca w stosunku do średniej krajowej (brutto)

TOP Miasta

Polityka miasta

Seniorzy i osoby niepełnosprawne

6.5/10

DZIAŁANIA:

Klub Seniora, Ogólnopolska Karta Seniora, Koperta Życia, System teleopieki, Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie, "Zdrowy Senior", Rada Seniorów, Społeczny doradca ds. polityki senioralnej, Niezbędnik Seniora, Dostosowanie urzędu dla osób niepełnosprawnych.

OPIS:

Działania, które podejmuje miasto w ramach polityki senioralnej to m.in.organizacja bezpłatnych zajęć dla osób powyżej 60. roku życia w Klubie Seniora, a także przystąpienie do Ogólnopolskiej Karty Seniora, dzięki czemu seniorzy mają szereg zniżek na usługi w mieście. Ważnym działaniem jest Koperta Życia, czyli formularz z krótkim opisem stanu zdrowia, listą zażywanych leków, danymi chorego oraz kontaktami do lekarza prowadzącego i najbliższych członków rodziny. Sprawnie funkcjonuje także system teleopieki, dający możliwość całodobowego wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa poprzez osobisty nadajnik. W trosce o zdrowie seniorów w ramach projektu "Zdrowy Senior" oferowane są badania profilaktyczne, głównie profilaktyka nowotworów, ale także realizowane są bezpłatne szczepienia przeciwko grypie. Ponadto w Jastrzębiu działa Rada Seniorów oraz powołany został społeczny doradca ds. polityki senioralnej. Również z myślą o osobach w wieku senioralnym, został wydany Niezbędnik Seniora, czyli poradnik dla mieszkańców powyżej 60. roku życia z informacjami o miejskich świadczeniach. Natomiast w ramach działań na rzecz osób niepełnosprawnych, Jastrzębie-Zdrój dostosowało urząd - osoby niesłyszące i niemówiące mogą przy pomocy wiadomości tekstowej SMS zasięgnąć wszelkich potrzebnych informacji w Urzędzie Miasta, na poręczach są nakładki z informacją podaną alfabetem Braille’a, przed schodami są tzw. pola uwagi, na przeszklonych powierzchniach znajdują się taśmy ostrzegawcze, w budynku są dwie windy, przyciski są podświetlane, a przyciski dyspozycji z oznaczeniem numerycznym posiadają informacje w języku Braille’a.

Wspieranie miejsc pracy

6/10

DZIAŁANIA:

Wykaz ofert inwestycyjnych dla inwestorów, Ulgi i preferencje oferowane przez Katowicką SSE - Podstrefę Jastrzębsko – Żorską, "Jastrzębska Karta Przedsiębiorcy", "Lokal na start", Program "Jastrzębska Strefa Gospodarcza", Wykaz zawodów deficytowych i nadwyżkowych.

OPIS:

Jastrzębie-Zdrój jest częścią podstrefy Jastrzębsko-Żorskiej, należącej do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w ramach której oferowane są ulgi i preferencje. W celu wsparcia przedsiębiorców, w mieście funkcjonuje "Jastrzębska Karta Przedsiębiorcy", a partnerzy programu mają w ramach niej zapewnioną bezpłatną promocję na stronach internetowych Jastrzębskiej Karty Przedsiębiorcy, co może realnie wpłynąć na zwiększanie liczby klientów oraz stwarza możliwości nawiązania współpracy z innymi firmami. Ponadto miasto na swojej stronie publikuje wykaz ofert inwestycyjnych dla inwestorów, jak i również wykaz zawodów deficytowych i nadwyżkowych jako wskazanie kierunków, w których warto się kształcić w perspektywie pracy. Wsparcie oferowane przez Jastrzębie, przedsiębiorcy mogą także uzyskać w ramach organizowanego konkursu "Lokal na start" - zwycięzcy oferowany jest lokal ze stawką czynszu wynoszącą 1,00 zł netto za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu miesięcznie. Jakiś czas temu, władze miasta realizowały także program "Jastrzębska Strefa Gospodarcza" składający się z 3 filarów: dla inwestorów, dla przedsiębiorców, dla zakładających firmy, jednak obecnie miasto się do niego nie odwołuje.

image/svg+xml

Komunikacja miejska i infrastrktura

5/10

DZIAŁANIA:

System rowerów miejskich, Modernizacja wiaduktu, Remonty dróg i chodników.

OPIS:

Jastrzębie-Zdrój, inwestując w rozwój infrastruktury, realizuje największe przedsięwzięcie z budżetu na 2019 r., jakim jest modernizacja wiaduktu na al. Piłsudskiego (koszt ok. 6.7 mln zł), a oprócz tego mniejsze inwestycje takie jak: remonty dróg i chodników. Dodatkowo w Jastrzębiu działa system rowerów miejskich „JASkółka”, składający się z 61 rowerów, w tym 5 z fotelikami dla dzieci.

Walka ze smogiem i zieleń w mieście

5.5/10

DZIAŁANIA:

System monitoringu powietrza, Dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, Inwestowanie w elektromobilność.

OPIS:

Miasto, dbając o środowisko, inwestuje w rozwój elektromobilności - w 2018 r. podpisało umowę na dzierżawę terenów pod budowę stacji do ładowania samochodów elektrycznych. Pierwsza stacja już powstała, jednak aby uruchomiona została usługa carsharingu muszą powstać kolejne. Dodatkowo w ramach działań proekologicznych, Jastrzębie udziela dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, m.in. wymiana pieca na energooszczędny, czy montaż urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

Kultura i rekreacja

4.5/10

DZIAŁANIA:

Ośrodek Wypoczynku Niedzielnego, darmowe wydarzenia w mieście tj.: "Lato w mieście", koncerty plenerowe, kino plenerowe, festiwal kolorów.

OPIS:

Ważną inwestycją dla Jastrzębia-Zdroju było wyremontowanie i oddanie Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego, co udało się zrobić w sierpniu 2018 r. - aktualnie jest to główne miejsce wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych dla mieszkańców. Dodatkowo w mieście organizowane są darmowe wydarzenia, m.in. "Lato w mieście", koncerty plenerowe, kino plenerowe, czy festiwal kolorów.

Sondaże w miastach

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Samorządowych
Jastrzębie-Zdrój: Potrzeba zmiany w mieście (02.2018)
Zdecydowanie nie - 1.66%
Raczej nie - 7.72%
Ani tak ani nie - 5.52%
Raczej tak - 39.17%
Zdecydowanie tak - 45.93%
Źródło:
Instytut Badań Samorządowych
Technika badawcza:
CATI
Wielkość próby:
750
Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Samorządowych
Jastrzębie-Zdrój: Potrzeba walki ze smogiem (02.2018)
Zdecydowanie nie - 3.01%
Raczej nie - 4.65%
Ani tak ani nie - 7.80%
Raczej tak - 20.25%
Zdecydowanie tak - 64.29%
Źródło:
Instytut Badań Samorządowych
Technika badawcza:
CATI
Wielkość próby:
750
Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Samorządowych
Jastrzębie-Zdrój: Wspieranie seniorów przez miasto (02.2018)
Zdecydowanie nie - 7.02%
Raczej nie - 17.74%
Ani tak ani nie - 24.58%
Raczej tak - 39.94%
Zdecydowanie tak - 10.72%
Źródło:
Instytut Badań Samorządowych
Technika badawcza:
CATI
Wielkość próby:
750
Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Samorządowych
Jastrzębie-Zdrój: Rozpoznawalność marki miasta (02.2018)
Nie, nie znam - 83.07%
Tak, znam - 16.93%
Źródło:
Instytut Badań Samorządowych
Technika badawcza:
CATI
Wielkość próby:
750

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z lokalną polityką