ARKADIUSZ WIŚNIEWSKI

Prezydent Opola

Arkadiusz Wiśniewski
Stabilna pozycja
Komitet wyborczy: KWW Arkadiusza Wiśniewskiego
Wiek: 42 lat
Kadencja: 2
Poparcie w 2018 roku: 70.35%
-

24/09/2019

Sytuację Prezydenta Opola oceniamy na stabilną. Arkadiusz Wiśniewski sprawuje Urząd Prezydenta Opola dopiero II kadencję. Brak informacji o poważnym konkurencie obecnego prezydenta, jak również planach politycznych, które spowodowałyby rezygnację Wiśniewskiego.

TOP Prezydenci

Sytuacja polityczna

NIE
TAK

Absolutorium

Arkadiusz Wiśniewski otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu Opola w 2019 r, po tym jak radni zapoznali się z raportem i pozytywnie go zaopiniowali.

Samodzielna większość

Relacja
z Radą Miasta

Arkadiusz Wiśniewski wygrał wybory prezydenckie w Opolu w pierwszej turze, zdobywając aż 70,35% głosów, a jego komitet KWW Arkadiusza Wiśniewskiego uzyskał także samodzielną większość w Radzie Miasta. Dysponuje on pewnymi głosami 13 z 25 miejskich radnych.

32.8%

Próg
do referendum

Zwycięstwo Arkadiusza Wiśniewskiego w I turze, samodzielna większość w Radzie Miasta i dopiero druga kadencja nie zapowiadają referendum w sprawie jego odwołania. Wysoka jest także frekwencja konieczna, by było ono wiążące — musiałaby sięgać przynajmniej 32,8%.

Opole

Obecny prezydent: Arkadiusz Wiśniewski

Liczba mieszkańców: 128035 os.
Budżet miasta: 1 354 677 072 zł
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto: 5147.55 zł
2.7%

stopa bezrobocia

28.06

LICZBA PRZESTĘPSTW PRZYPADAJĄCYCH na 1000 Mieszkańców

99.5%

średnia płaca w stosunku do średniej krajowej (brutto)

TOP Miasta

Polityka miasta

Seniorzy i osoby niepełnosprawne

6/10

DZIAŁANIA:

Karta "Opolski Senior", Rada Seniorów Miasta Opole, Informator Senior w Opolu, Centrum Informacyjno-Edukacyjne Senior, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Domy dziennego pobytu, Kluby Seniora, Koperta Życia.

OPIS:

Seniorzy w Opolu mogą korzystać ze zniżek i ulg w firmach i instytucjach w ramach karty "Opolski Senior", a już trzecią kadencję ich interesy reprezentowane są przez powoływaną przez prezydenta Radę Seniorów Miasta Opole. Działania na rzecz aktywności seniorów w Opolu realizowane są w ramach Klubów Seniora, Centrum Informacyjno-Edukacyjnego Senior czy działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Dla starszych opolan prowadzone są także domy dziennego pobytu, w ramach których organizowane są zajęcia ruchowe, szkolenia z nowoczesnych technologii czy akcje wolontariatu. W mieście wydawany jest także Informator Seniora, a by zwiększyć bezpieczeństwo seniorów i zapewnić im należytą pomoc medyczną udostępniana jest "Koperta życia".

Wspieranie miejsc pracy

5.5/10

DZIAŁANIA:

Elastyczne zasady najmu lokali dla przedsiębiorców, Baza zagadnień dla studentów, Opolski Program Pomocy Przedsiębiorcom na lata 2014-2020, Działanie podstrefy ekonomicznej.

OPIS:

W Opolu władze miasta starają się odpowiadać na potrzeby przedsiębiorców poprzez bardziej elastyczne zasady wynajmowania lokali, które obejmują możliwość podnajmowania przestrzeni czy preferencyjne stawki czynszu. Do przedsiębiorców skierowany jest także Opolski Program Pomocy Przedsiębiorcom na lata 2014-2020, w ramach którego przygotowane zostały zwolnienia i ulgi podatkowe dla tworzących nowe miejsca pracy na terenie miasta. Władze Opola starają się także kojarzyć studentów z pracodawcami. W tym celu stworzona została, we współpracy z przedsiębiorcami, baza zagadnień do wykorzystywania w pracach dyplomowych czy projektach studenckich, która zorientowana jest wokół potrzeb opolskiego rynku pracy. W Opolu rozrasta się ciągle podstrefa ekonomiczna w ramach Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

image/svg+xml

Komunikacja miejska i infrastrktura

6.5/10

DZIAŁANIA:

Obwodnica Opola, Wymiana taboru autobusowego, Nowy węzeł przesiadkowy, Budowa kompleksu sportowego, Rower miejski, Budowa aquaparku, Budowa nowego stadionu, Budowa boisk przy szkołach.

OPIS:

Jedną z większych inwestycji w Opolu jest budowa obwodnicy, na którą przeznaczone zostało blisko 140 mln zł. Miasto stawia jednak nie tylko na komfort poruszania się kierowców, ale także tych, którzy wybierają komunikację miejską. W Opolu zakupione zostały nowe, niskopodłogowe autobusy, a także rozpoczęła się budowa węzła przesiadkowego Opole Wschodnie. Inwestycje w infrastrukturę sportową to przede wszystkim budowa nowego kompleksu z halą i dwoma boiskami, a także ponad 15 mln zł przeznaczane na budowę boisk przy szkołach. W mieście działa system roweru miejskiego, a w planach jest budowa aquaparku, który był jedną z obietnic wyborczych Prezydenta A. Wiśniewskiego.

Walka ze smogiem i zieleń w mieście

7/10

DZIAŁANIA:

Kampania „Czyste powietrze – oddech dla Opola”, Rodzinny Piknik Ekologiczny, Program ochrony środowiska dla Miasta Opola na lata 2018 – 2021, Plan usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola na lata 2010-2032, Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Opola, Monitoring hałasu komunikacyjnego, Plan adaptacji Miasta Opola do zmian klimatu do roku 2030.

OPIS:

Opole przyjęło szereg dokumentów miejskich, których wdrożenie ma być odpowiedzią na rosnący problem zanieczyszczenia powietrza czy zmiany środowiskowe. Wśród nich wskazać można „Plan adaptacji Miasta Opola do zmian klimatu do roku 2030” czy „Program ochrony środowiska dla Miasta Opola na lata 2018 – 2021”. W mieście realizowana jest także kampania „Czyste powietrze – oddech dla Opola”, która ma pokazać mieszkańcom sposoby, w jakie mogą przyczynić się do poprawy jakości powietrza. Dla opolan organizowany jest ponadto cykliczny Piknik Ekologiczny. Miasto dba też o poziom natężenia hałasu, dlatego realizowany jest „Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Opola” oraz stały monitoring hałasu komunikacyjnego.

Kultura i rekreacja

7/10

DZIAŁANIA:

Sierpniowe Koncerty Promenadowe, Nowe obiekty sportowe i rekreacyjne, Magazyn Miejski "Opole i kropka", Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu, Opole Songswriters Festival, Dni Opola, Kino letnie.

OPIS:

Niewątpliwie najbardziej znanym wydarzeniem o zasięgu ogólnopolskim, które odbywa się w Opolu, jest Festiwal Polskiej Piosenki. Miasto stawia jednak też na mniejsze wydarzenia, takie jak: Sierpniowe Koncerty Promenadowe, Kino letnie czy Opole Songswriters Festival. Oprócz organizacji wydarzeń dla mieszkańców miasto stawia też na infrastrukturę sportową i rekreacyjną. Budowa nowego kompleksu z halą i dwoma boiskami czy planowana budowa aquaparku to przykłady infrastrukturalnych działań miasta w zakresie kultury i sportu. Warto wspomnieć też w Opolu wydawany jest miejski magazyn "Opole i kropka", który stanowi przegląd bieżących wydarzeń w mieście.

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z lokalną polityką