BEATA KLIMEK

Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego

Beata Klimek
Stabilna pozycja
Komitet wyborczy: KWW Beaty Klimek Przyjazne Miasto i Powiat
Wiek: 58 lat
Kadencja: 2
Poparcie w 2018 roku: 65.15%
-

11/09/2020

Beata Klimek jest prezydentem Ostrowa Wielkopolskiego od 2014 roku, wówczas zdobwając stanowisko z poparciem SLD. W 2018 roku wygrała w I turze – głosowało na nią 65,15% wyborców. Póki co cieszy się stabilną pozycją i nie wydaje się, by ktokolwiek mógł zagrozić obecnej prezydent w kolejnych wyborach.

TOP Prezydenci

Sytuacja polityczna

NIE
TAK

Absolutorium

Beara Klimek różnicą jednego głosu otrzymała absolutorium z wykonania budżetu za 2019 rok. O udzieleniu absolutorium Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego zadecydowało 12 radnych z Klubu Radnych Przyjazne Miasto. 11 radnych z klubów opozycyjnych wstrzymało się od głosu.

Koalicja

Relacja
z Radą Miasta

W Ostrowie Wielkopolskim prezydencki komitet Przyjazne Miasto i Powiat zdobył 11 mandatów. 7 mandatów zdobył KWW Koalicja Obywatelska, a pozostałe 5 przypadło komitetowi Prawa i Sprawiedliwości. Beata Klimek musiała więc zawiązac koalicję z KO, dzięki czemu ma niezbędną w głosowaniach większość.

32.9%

Próg
do referendum

Aby referendum odwoławcze w Ostrowcu Wielkopolskim było ważne, musiałoby wziąć w nim udział aż 32,9% uprawnionych do głosowania. Niczego takiego nie wskazuje sytuacja w mieście - Beata Klimek ponownie została wybrana Prezydentem Ostrowca Wielkopolskiego, zdobywając 65.15% głosów w I turze. Tak wysokie poparcie mieszkańców powinno dawać Klimek pewność, że referendum odwoławcze nie powinno mieć miejsca.

Ostrów Wielkopolski

Obecny prezydent: Beata Klimek

Liczba mieszkańców: 71931 os.
Budżet miasta: 372 981 886 zł
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto: 4080.99 zł
2.9%

stopa bezrobocia

16.55

LICZBA PRZESTĘPSTW PRZYPADAJĄCYCH na 1000 Mieszkańców

84.4%

średnia płaca w stosunku do średniej krajowej (brutto)

TOP Miasta

Polityka miasta

Seniorzy i osoby niepełnosprawne

9/10

DZIAŁANIA:

Rada Seniorów Ostrowa Wielkopolskiego, Ostrowska Karta Seniora, Ostrowskie Dni Seniora, Bezpłatne szczepienia, Mieszkania chronione, Program Teleopieki, Telefon dla seniora, “Miasto przyjazne starzeniu”, “Gmina przyjazna seniorom”, Ostrowski Uniwersytet III Wieku, Kluby seniora, Program działań miasta na rzecz seniorów 2019-2023, Oznaczenia obiektów dostępnych dla osób niepełnosprawnych, Pomoc wideotłumacza dla osób głuchych.

OPIS:

Ostrów Wielkopolski słucha jakie potrzeby mają seniorzy z tego miasta. Przy samorządzie gminy miasta powołano Radę Seniorów, z którą są konsultowane plany dotyczące polityki senioralnej. W mieście funkcjonuje Ostrowska Karta Seniora, która przysługuje mieszkańcom powyżej 60 roku życia, a jej celem jest wzmocnienie aktywności społecznej i rozwijanie systemu ulg, umożliwiających seniorom aktywne korzystanie z kultury. Miasto wychodzi naprzeciw potrzebom najstarszych poprzez uruchomienie w urzędzie telefonu dla seniora, w ramach którego wszyscy seniorzy mogą uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania na temat udogodnień oferowanych im przez Ostrów Wielkopolski. W mieście uruchomiony został program teleopieki z tzw. “przyciskiem życia”. Zadaniem teleopieki jest podniesienie poczucia bezpieczeństwa osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, przebywających stale lub czasowo w domu. Miasto realizuje również program bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla osób, które ukończyły 60 lat. Na terenie miasta działają kluby seniora (m.in. “Klub Senior+”) oraz Uniwersytet III Wieku, zapewniające możliwości aktywności dla najstarszych. W 2017 roku miasto otrzymało prestiżowy tytuł WHO “Miasto Przyjazne Starzeniu”, a rok wcześniej “Gmina Przyjazna Seniorom” za czynne uczestniczenie w Targach Viva! Seniorzy 2017 oraz 2018 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Oprócz tego miasto działa długofalowo - przyjęło program działań na rzecz aktywności seniorów na lata 2019-2023. Miasto (w ramach prac Zespołu ds. Łamania Barier Architektonicznych) dba także o potrzeby osób niepełnosprawnych, chociażby poprzez informowanie, które obiekty na terenie miasta są dostosowane do osób niepełnosprawnych. Osoby niesłyszące mogą skorzystać w urzędzie miejskim z pomocy wideotłumacza przy załatwianiu spraw urzędowych.

Wspieranie miejsc pracy

7/10

DZIAŁANIA:

Ostrowska Rada Gospodarcza, Ostrowski Park Przemysłowy, “Firma na Próbę”, Ostrowska Karta Przedsiębiorcy.

OPIS:

Przy Prezydencie Ostrowa Wielkopolskiego powołano Ostrowską Radę Gospodarczą, w której skład wchodzą ostrowscy przedsiębiorcy. ORG ma opiniować pomysły prezydenta oraz podejmować inicjatywy odnoszące się do funkcjonowania gospodarki Ostrowa Wielkopolskiego. Na terenie miasta działa Ostrowski Park Przemysłowy, który jest centrum wsparcia dla lokalnej przedsiębiorczości. Zajmuje się inkubacją, pozyskiwaniem źródeł finansowania dla przedsiębiorstw, oferuje usługi proinnowacyjne, coworkingowe, finansowe i prawne. OPP prowadzi projekt “Firma na Próbę”, skierowany do osób chcących założyć własną firmę. Jego celem jest pokazanie, jak wygląda prowadzenie działalności gospodarczej. Program polega na użyczeniu osobowości prawnej, w ramach której można prowadzić własny biznes. Dzięki temu nie trzeba rejestrować własnej działalności gospodarczej. Oprócz tego przedsiębiorcy mogą skorzystać z Ostrowskiej Karty Przedsiębiorcy, która zawiera pakiet korzyści wspierających start i rozwój biznesu.

image/svg+xml

Komunikacja miejska i infrastrktura

7/10

DZIAŁANIA:

Ostrowski hotspot, Smartcity, SISMS.pl, Rewitalizacja centrum miasta, Modernizacja Amfiteatru, Budowa budynków mieszkalnych i krytego lodowiska.

OPIS:

Ostrów Wielkopolski chce być miastem innowacyjnym, dlatego dąży do miana smartcity. Na jego terenie już uruchomiono 8 ogólnodostępnych sieci wifi. W mieście działa system SISMS.pl, który służy powiadamianiu SMS-ami mieszkańców m.in. o zagrożeniach czy awariach w mieście. Ostrów dąży do rewitalizacji centrum miasta m.in poprzez “Opracowanie programu rewitalizacji dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego”. Ostrów modernizuje infrastrukturę miasta: choćby Amfiteatr w Parku Miejskim, boiska sportowe, buduje budynki mieszkalne, kryte lodowisko i wiele innych. Miejski Zakład Komunikacji w Ostrowie Wielkopolskim organizuje autobusowy transport publiczny na terenie miasta i okolicznych miejscowości. Uruchomiono system informacji pasażerskiej myBus, dzięki czemu pasażer otrzyma dokładną godzinę pojawienia się autobusu na przystanku.

Walka ze smogiem i zieleń w mieście

6.5/10

DZIAŁANIA:

Nasadzenia drzew, “Miliard drzew dla planety”, Obniżenie emisji pyłów i szkodliwych gazów, Dotacje na wymianę pieców, “Cieplik miejski”, Autobusy o napędzie elektrycznym, Monitoring jakości powietrza, “Ostrów smogowi mówi NIE”.

OPIS:

Ostrów Wielkopolski wie, jak ważne są drzewa dla środowiska. Miasto włącza się w nasadzenie drzew, które są wykonywane m.in po zakończeniu prac budowlanych nowopowstałych lub remontowanych dróg miejskich. Ostrów Wielkopolski bierze udział w akcji ONZ: “Miliard drzew dla planety”, prowadzi działania, których celem jest obniżenie emisji pyłów i szkodliwych gazów poprzez wymianę pieców węglowych na terenie miasta. Ostrów wspiera te działania poprzez program dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła. Ostrów Wielkopolski prowadzi program “Cieplik miejski”, który jest programem zniżek dla osób, które planują podłączyć się do sieci ciepłowniczej. Miasto zakupi 4 autobusy o napędzie elektrycznym oraz 3 autobusy z silnikami diesla spełniającymi normę EURO 6. Wraz z autobusami, zakupione i zamontowane zostaną dwie dwustanowiskowe stacje ładowania autobusów elektrycznych. Ostrów Wielkopolski prowadzi monitoring jakości powietrza oraz cykliczną kampanię informacyjno-edukacyjną “Ostrów smogowi mówi NIE”.

Kultura i rekreacja

7.5/10

DZIAŁANIA:

Ostrowskie Centrum Kultury, Kino, Stadiony miejskie, Orliki, Hale sportowe, Pływalnie, Park Przygód, Międzynarodowy Festiwal ,,Chopin w barwach jesieni’’, ,,Spotkania Muzyki Chanterelle Festival’’, “Jimiway Blues Festival”, “Tatarak Music Festival”, Ostrowski Festiwal Filmowy.

OPIS:

Mieszkańcy Ostrowa nie mogą narzekać na brak wydarzeń kulturalnych w mieście. O te troszczy się Ostrowskie Centrum Kultury wraz z kinem. W mieście organizowane są liczne wydarzenia kulturalne np., Międzynarodowy Festiwal ,,Chopin w barwach jesieni’’ czy ,,Spotkania Muzyki Chanterelle Festival’’. Dla miłośników kina organizowany jest Ostrowski Festiwal Filmowy im. Krzysztofa Komedy. Zwolennicy aktywności fizycznej mogą skorzystać z zabudowań sportowych (stadiony miejskie, hale sportowe, pływalnie), Parku Przygód, wieży wspinaczkowej, promenady pieszo-rowerowej wokół zalewu Piaski-Szczygliczka.

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z lokalną polityką