Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

HANNA ZDANOWSKA

Prezydent Łodzi

Hanna Zdanowska
Pewna reelekcja
Komitet wyborczy: KWW Hanny Zdanowskiej
Wiek: 62 lat
Kadencja: 3
Poparcie w 2018 roku: 70.22%
-

24/09/2019

Hanna Zdanowska uzyskała bardzo dobry wynik w ostatnich wyborach w 2018 r., wygrywając starcie już w I turze (70,22%). Dodatkowo, mimo chwilowego zaangażowania w politykę ogólnopolską, brak jest pogłosek, by obecna Prezydent Łodzi chciała zamienić samorząd na politykę ogólnopolską. Dlatego na obecną chwilę H. Zdanowska może liczyć, zdaniem Lokalnej Polityki, na pewną reelekcję w kolejnych wyborach samorządowych.

TOP Prezydenci

Sytuacja polityczna

NIE
TAK

Absolutorium

Hannie Zdanowskiej udzielono wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu Łodzi w 2019 r. Prezydent Łodzi podziękowała Radzie Miasta za zaufanie.

Samodzielna większość

Relacja
z Radą Miasta

W Radzie Miasta w Łodzi zasiadają przedstawiciele dwóch komitetów: KWW Hanny Zdanowskiej i Prawa i Sprawiedliwości. Komitet prezydent miasta ma aż 32 z 40 mandatów w radzie, nie musi więc obawiać się blokowania swoich decyzji przez opozycyjnych radnych PiS.

34.5%

Próg
do referendum

Hanna Zdanowska w ostatnich wyborach samorządowych zapewniła sobie reelekcję w I turze ze świetnym wynikiem, a jej komitet posiada pewną większość w Radzie Miasta. Nawet gdyby udało się zebrać podpisy pod referendum w sprawie jej odwołania, co jest bardzo mało prawdopodobne, udział w nim musiałoby wziąć 34,5% uprawnionych do głosowania łodzian.

Hanna Zdanowska

Hanna Zdanowska

Prezydent Łodzi

19.88%
10.60%
16.55%
47.97%

Legenda

Ufam
Jest mi obojętny(a)
Nie ufam
Nie znam

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Samorządowych na reprezentatywnej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski.

Sondaże polityczne

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Samorządowych
Łódź: Poparcie w I turze wyborów prezydenckich (IBS, 15-16.10.2018)
Hanna Zdanowska - 73.05% KWW Hanny Zdanowskiej
Waldemar Buda - 17.96% Prawo i Sprawiedliwość
Rafał Górski - 2.48% Kukiz 15
Krzysztof Lipczyk - 0.93% KWW Wolność Murem za Łodzią
Agnieszka Wojciechowska-Van Heukelom - 0.93% KWW Agnieszki Wojciechowskiej – Bezpartyjni
Piotr Misztal - 0.62% KWW Bezpartyjni-Piotr Misztal
Janusz Rutkowski - 0.31% KWW Prawo i Moc
Urszula Niziołek-Janiak - 0.00% KWW Tak!
Zbigniew Maurer - 0.00% KWW Akcja Narodowa
Nie wiem / Trudno powiedzieć - 3.72%
Data:
15/10/2018
Źródło:
Instytut Badań Samorządowych
Technika badawcza:
CATI
Wielkość próby:
506

Wybory samorządowe 2018

Sprawdź trafność sondaży

Wybory samorządowe 2018

Pobierz raport

Łódź
Top najdokładniejsze badania

Sondaż 1.

Błąd łączny:
13,40 p.p.

Sondaż 2.

Błąd łączny:
16,46 p.p.

Sondaż 3.

Błąd łączny:
25,58 p.p.

Łódź

Obecny prezydent: Hanna Zdanowska

Liczba mieszkańców: 679941 os.
Budżet miasta: 4 720 794 373 zł
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto: 5174.84 zł
4.7%

stopa bezrobocia

21.91

LICZBA PRZESTĘPSTW PRZYPADAJĄCYCH na 1000 Mieszkańców

100.1%

średnia płaca w stosunku do średniej krajowej (brutto)

TOP Miasta

Polityka miasta

Seniorzy i osoby niepełnosprawne

8.5/10

DZIAŁANIA:

Łódzka Tytka Seniora, Mikrogranty dla seniorów, Teleopieka, Centrum Aktywnego Seniora, Miejska Karta Seniora, Telefon życzliwości dla seniorów, Niezbędnik emeryta, Instytucje: Oddział ds. Polityki Senioralnej i Rzecznik ds. Seniorów, Kluby Seniora, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Pudełko Życia, Karta Życia, Łódzka Karta Bez Barier, Wideo Tłumacz w UMŁ, Łódzkie Centrum Wsparcia, Wsparcie Osób Niesamodzielnych.

OPIS:

Działania dla łódzkich seniorów koncentrują się na wielu obszarach ich funkcjonowania, a jako pierwszy wskazać można aktywizację społeczną i fizyczną. Cyklicznie wydawana jest Łódzka Tytka Seniora – koperta informator z harmonogramami wydarzeń, wycieczek czy warsztatów, działa Centrum Aktywnego Seniora, które zlokalizowane jest w 5 dzielnicach, a grupy seniorskie i organizacje pozarządowe mogą liczyć na mikrogranty na działania, które mają wspierać pomoc sąsiedzką, aktywizację i wolontariat wśród osób starszych. Seniorzy, korzystając z Miejskiej Karty Seniora, mogą liczyć na zniżki i promocje skierowane bezpośrednio do nich. Wśród działań organizowanych dla seniorów warto wspomnieć też o Telefonie Życzliwości, gdzie starsi mieszkańcy Łodzi dyżurują przy telefonie wsparcia. Zdrowie łódzkich seniorów jest wspierane w ramach działania systemu teleopieki, projektów „Pudełko życia” czy „Karta życia”, które mają zapewnić sprawną pomoc służb medycznych. W Łodzi działa Oddział ds. Polityki Senioralnej, Rzecznik ds. Seniorów oraz Miejska Rada Seniorów. Pomoc niepełnosprawnym w Łodzi realizowana jest poprzez Wsparcie dla osób niesamodzielnych, Łódzką Kartę Bez Barier, która pozwala korzystać z ofert, ulg, zniżek i promocji, które są przygotowane dla nich przez instytucje oraz firmy czy funkcjonowanie wideo tłumacza w Urzędzie Miasta. Z kolei niepełnosprawni uczniowie pomiędzy 14 a 24 rokiem życia mogą liczyć na wsparcie przy odrabianiu lekcji, wsparcie psychologa, pomoc prawną w Łódzkim Centrum Wsparcia.

Wspieranie miejsc pracy

9.5/10

DZIAŁANIA:

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Program „Młodzi w Łodzi”, Miejsca coworkingowe, Bionanopark, Art_Inkubator, Park Naukowo-Technologiczny Brukowa Business Center, Program "Łódzkie Centrum Przedsiębiorczości".

OPIS:

Łódź jest obszarem działania Specjalnej Strefy Ekonomicznej (zwolnienia podatkowe, wspieranie rekrutacji, opiekun inwestora szybka ścieżka proceduralna, wsparcie dla działań PR firm), jednak miasto nie zamyka się na działania realizowane tylko w jej zakresie. W ramach programu „Młodzi w Łodzi” realizowane jest wsparcie dla studentów w rozwoju kariery zawodowej, a jednocześnie przedsiębiorców i inwestorów w pozyskiwaniu kadry. Łódź tworzy przestrzenie coworkingowe a na terenie miasta działają centra biznesowe i parki technologiczne. W ramach „Łódzkiego Centrum Przedsiębiorczości” oferowane jest wsparcie merytoryczne dla wszystkich prowadzących własny firmy osób oraz tych, którzy są dopiero na początku swojego biznesu.

image/svg+xml

Komunikacja miejska i infrastrktura

9/10

DZIAŁANIA:

Remonty nawierzchni dróg i chodników w mieście, Wspólne honorowanie biletów MPK i ŁKA, Darmowa komunikacja miejska dla osób 70+, Wymiana taboru autobusowego, Program „Tramwaj dla Łodzi”, Nowe biblioteki miejskie.

OPIS:

W Łodzi systematycznie prowadzone są remonty nawierzchni dróg i chodników, by odpowiadać zarówno na potrzeby kierowców, jak i pieszych. W ramach remontowanych ulic pojawia się nowa zieleń miejska, miejsca parkingowe i infrastruktura rowerowa. Wszystkie osoby po 70. roku życia korzystają z darmowej komunikacji miejskiej. Komunikacja publiczna w Łodzi rozwijana jest przez zakup nowych autobusów, które wyposażone są w ogniwa fotowoltaiczne, na nowe torowiska i tramwaje zostało przeznaczone 660 mln zł a bilety MPK i ŁKA, są honorowane łącznie. Mieszkańcy miasta mogą korzystać także z Łódzkiego Roweru Publicznego.

Walka ze smogiem i zieleń w mieście

7/10

DZIAŁANIA:

30 miejskich parków, Projekt „Zielona Łódź”, Dofinansowanie wymiany starych pieców, Liczne nasadzenia zieleni.

OPIS:

W Łodzi funkcjonuje 30 miejskich parków, a jak zapowiadają władze miasta miejska zieleń w parkach i przy drogach ma być wzbogacona o 2 tys. drzew i 35 tys. krzewów i bylin. W ramach projektu „Zielona Łódź” w parkach organizowane są bezpłatne wydarzenia skierowane do mieszkańców, które dostosowane są do wszystkich grup wiekowych. Miasto, podejmując walkę ze smogiem, dofinansowuje wymianę starych pieców na ogrzewanie gazowe lub elektryczne.

Kultura i rekreacja

9/10

DZIAŁANIA:

Dni z darmowymi wstępami do miejskich muzeów, Zniżki w teatrach kierowane do różnych grup mieszkańców (seniorów, rodzin), Urodziny Łodzi, Festiwal Światła, Transatlantyk Festival, Fotofestiwal, Łódź Design Festival, Łódź Disco Fest, Festiwal Komiksu i Gier, Cinergia Festival, Lato w mieście, Miejskie strefy aktywności na świeżym powietrzu.

OPIS:

Łódź, chcąc stworzyć atrakcyjną ofertę kulturalną dla swoich mieszkańców, realizuje szereg wydarzeń i festiwali w tym m.in. Urodziny Łodzi, Festiwal Światła, Lato w mieście. Posiadacze Miejskiej Karty Seniora, Karty Dużej Rodziny czy Karty Absolwenta Uniwersytetu Łódzkiego mogą liczyć na zniżki w Teatrze Lalek, a w Teatrze Powszechnym na zniżki na bilety mogą liczyć emeryci czy osoby bezrobotne. W miejskich muzeach w Łodzi wyznaczone zostały dni darmowych wstępów na wystawy, a dla wszystkich mieszkańców, którzy chcą korzystać z zalet aktywności fizycznej na świeżym powietrzu, stworzone zostały 3 siłownie plenerowe oraz 4 strefy street workout.

Sondaże w miastach

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Samorządowych
Łódź: Potrzeba zmiany w mieście (10.2018)
Zdecydowanie nie - 18.38%
Raczej nie - 8.28%
Ani tak ani nie - 19.39%
Raczej tak - 18.79%
Zdecydowanie tak - 35.16%
Źródło:
Instytut Badań Samorządowych
Technika badawcza:
CATI
Wielkość próby:
506

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z lokalną polityką