Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

JACEK JAŚKOWIAK

Prezydent Poznania

Jacek Jaśkowiak
Ostatnia kadencja
Komitet wyborczy: Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Wiek: 57 lat
Kadencja: 2
Poparcie w 2018 roku: 55.99%
-

24/09/2019

Prezydent Poznania – J. Jaśkowiak – deklarował, że będzie to jego ostatnia kadencja. Nie będzie więc ubiegać się o reelekcję, ale będzie na pewno aktywny w wyborze swojego następcy. Będzie to jedno z ciekawszych miast w kolejnych wyborach samorządowych.

TOP Prezydenci

Sytuacja polityczna

NIE
TAK

Absolutorium

Stosunkiem głosów 21 radnych do dziewięciu, Jacek Jaśkowiak otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu Poznania w 2019 r.

Samodzielna większość

Relacja
z Radą Miasta

J. Jaśkowiak startujący z Koalicji Obywatelskiej zwyciężył w I turze głosowania (zdobył 55,99% głosów), a Koalicja Obywatelska uzyskała samodzielną większość w Radzie Miasta Poznania, nie powinno więc dochodzić do żadnych tarć na linii Prezydent-Rada Miasta w ciągu trwającej 5-letniej kadencji.

34.3%

Próg
do referendum

Jacek Jaśkowiak nie tylko zwyciężył w I turze ostatnich wyborów samorządowych, ale także KO posiada samodzielną większość w radzie — nie powinniśmy spodziewać się więc referendum w Poznaniu. Prezydenta chroni też konieczna duża frekwencja sięgająca 34,3%.

Jacek Jaśkowiak

Jacek Jaśkowiak

Prezydent Poznania

24.43%
9.66%
14.07%
51.84%

Legenda

Ufam
Jest mi obojętny(a)
Nie ufam
Nie znam

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Samorządowych na reprezentatywnej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski.

Sondaże polityczne

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Samorządowych
Poznań: Poparcie w I turze wyborów prezydenckich (IBS, 12.10.2018)
Jacek Jaśkowiak - 52.77% Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Tadeusz Zysk - 16.55% Prawo i Sprawiedliwość
Jarosław Pucek - 6.55% KWW Jarosława Pucka Dobro Miasta
Przemysław Hinc - 2.76% Kukiz 15
Tomasz Lewandowski - 2.41% KWW Lewica
Wojciech Bratkowski - 1.72% KWW Poznań od Nowa Inicjatywa Społeczna
Dorota Bonk-Hammermeister - 1.03% KWW Społeczna Koalicja Prawo do Miasta
Nie wiem / Trudno powiedzieć - 16.21%
Data:
12/10/2018
Źródło:
Instytut Badań Samorządowych
Technika badawcza:
CATI
Wielkość próby:
509

Wybory samorządowe 2018

Sprawdź trafność sondaży

Wybory samorządowe 2018

Pobierz raport

Poznań
Top najdokładniejsze badania

Sondaż 1.

Błąd łączny:
10,82 p.p.

Sondaż 2.

Błąd łączny:
17,24 p.p.

Sondaż 3.

Błąd łączny:
22,98 p.p.

Poznań

Obecny prezydent: Jacek Jaśkowiak

Liczba mieszkańców: 534813 os.
Budżet miasta: 4 440 026 350 zł
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto: 5713.03 zł
1.1%

stopa bezrobocia

25.15

LICZBA PRZESTĘPSTW PRZYPADAJĄCYCH na 1000 Mieszkańców

110.5%

średnia płaca w stosunku do średniej krajowej (brutto)

TOP Miasta

Polityka miasta

Seniorzy i osoby niepełnosprawne

10/10

DZIAŁANIA:

Poznańskie Pudełko Życia i Opaska Medyczna, Senioralia, Poznańska Złota Karta, Program minigrantów, Projekt "Książka dla seniora", Usługi "Złotej rączki", "Taksówka dla seniora, Miejska Rada Seniorów, Usługa mycia okien, Miejska wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego dla osób po 70 roku życia, Mobilna pielęgnacja paznokci u stóp, Tytka Seniora, Miejsce Przyjazne, Senior w Formie, Poznańskiej Akademii Bezpieczeństwa, Wolontariat 60+, Wyjdź z bańki, złam schemat, „Poznański Program Integracji i Aktywizacji Zawodowej Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2016-2020”, Budowa przejść dla pieszych z sygnalizacją akustyczną, Szkolenia z zakresu Standardów Dostępności.

OPIS:

W Poznaniu polityka senioralna jest jedną z najszerzej zakrojonych w Polsce. Działania na rzecz troski o zdrowie seniorów realizowane są m.in. poprzez Poznańskie Pudełko Życia (zbiór najważniejszych informacji o osobie starszej dla służb medycznych), Opaskę Medyczną czy miejską wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego dla osób po 70. roku życia. Dla starszych mieszkańców Poznania realizowane są też liczne działania, które mają ułatwiać im codzienne funkcjonowanie. Działają usługi „złotej rączki”, czyli bezpłatna pomoc przy domowych usterkach, Taksówka dla seniora – bezpłatne dojazdy do urzędu czy lekarza oraz usługa mycia okien dla skierowana do osób samotnych, niepełnosprawnych, długotrwale i przewlekle chorujących, które ukończyły 80 lat. Z kolei działania takie jak Poznańska Złota Karta (zniżki dla osób pow. 60 lat), Senioralia, Książka dla seniora (darmowy dowóz wypożyczonych z biblioteki książek) czy Senior w formie (bezpłatne i tańsze zajęcia sportowe dla seniorów) to przykłady akcji z Poznania, których celem jest aktywizacja społeczna, kulturowa i ruchowa seniorów. Warto wspomnieć także o programie minigrantów, w ramach którego seniorzy mieszkający w mieszkaniach komunalnych otrzymują wsparcie finansowe do 10 tys., aby dostosować mieszkanie do swoich potrzeb. W Poznaniu nie brakuje też działań nakierowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych. Do pracodawców, których miasto próbuje zachęcić, do zatrudniania osób niepełnosprawnych skierowana jest akcja „Wyjdź z bańki, złam schemat”, a miasto przyjęło także „Poznański Program Integracji i Aktywizacji Zawodowej Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2016-2020”.

Wspieranie miejsc pracy

7/10

DZIAŁANIA:

Zachęty inwestycyjne, Gospodarz Konferencji ABSL, Tydzień BPO/SSC, "ZaGRAjmy w Wielkopolsce, Stypendia dla studentów, "Wyjdź z bańki, złam schemat".

OPIS:

Poznań oferuje szereg zachęt inwestycyjnych, które mają nakłaniać inwestorów do otwierania swoich biznesów właśnie w Poznaniu. Wśród nich wskazać można pomoc udzielaną na wszystkich etapach inwestycji czy dostosowywanie transportu miejskiego do potrzeb pracodawcy. W 2018 r. Poznań był także gospodarzem prestiżowej Konferencji ABSL, która jest miejscem spotkania ekspertów, managerów i szefów koncernów z całego świata. By zachęcać młodzież, do wiązania swojej przyszłości z branżą usług nowoczesnych, organizowany jest tydzień BPO/SSC z warsztatami w szkołach i dniami drzwi otwartych w firmach. Z kolei studenci mogą liczyć na stypendia, podejmując staże w poznańskich firmach. Poznań wspiera ponadto branżę game development projektem "ZaGRAjmy w Wielkopolsce", który ma promować na arenie międzynarodowej lokalne studia produkcji gier komputerowych.

image/svg+xml

Komunikacja miejska i infrastrktura

7.5/10

DZIAŁANIA:

Przebudowy tras tramwajowych i torowisk, Przebudowy i remonty miejskich ulic, Dostęp do danych lokalizacyjnych pojazdów komunikacji miejskiej, Rewaloryzacja placu Kolegiackiego.

OPIS:

Znaczna część inwestycji miasta w zakresie komunikacji to środki przeznaczane na infrastrukturę tramwajową. Przebudowywane są trasy tramwajowe oraz torowiska m.in. na Wildze. Przebudowy doczekują się także kolejne ulice w mieście, czego przykładem może być Folwarczna czy Św. Marcina. Mieszkańcy Poznania od sierpnia 2019 r. mogą korzystać także z danych lokalizacyjnych pojazdów komunikacji miejskiej, by monitorować rzeczywiste położenie autobusów czy tramwajów. Realizowany jest także kolejny etap rewaloryzacji placu Kolegiackiego, który ma się stać przestrzenią dostępną wyłącznie dla ruchu pieszych z nową małą architekturą i nasadzeniami zieleni.

Walka ze smogiem i zieleń w mieście

7.5/10

DZIAŁANIA:

Termomodernizacja budynków, Program „Trzymaj ciepło”, Akcje edukacyjne na temat zanieczyszczeń powietrza, Powołanie zespołu ds. jakości powietrza, Akcja „Poznań bez plastiku”, Bezpłatna komunikacja miejska w przypadku smogu.

OPIS:

W Poznaniu walka z zanieczyszczeniem powietrza to z jednej strony termomodernizacja budynków i kolejne przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej (na co miasto planuje przeznaczyć 52 mln zł), z drugiej powołanie zespołu ds. jakości powietrza i akcje edukacyjne skierowane do mieszkańców. W mieście działa ponadto program „Trzymaj ciepło”, który pozwala na bezpłatne przeprowadzenie badań termowizyjnych budynku. Poznaniacy mogą też korzystać z bezpłatnej komunikacji miejskiej w dni, kiedy dopuszczalny poziom stężenia pyłów w powietrzu zostanie przekroczony.

Kultura i rekreacja

10/10

DZIAŁANIA:

Budowa i modernizacja kolejnych obiektów rekreacyjnych, Samorządowa Karta Kultury, Poznański Program dla Kultury 2019-2023, Poznański Rower Miejski, Miejski Program Rewitalizacji: - "A w niedzielę po sumie na moście - zapraszamy na Śródkę”, "Kino, kawiarnia i spacer...", Miejskie Gry Terenowe, „#NaWolnym”, „#NaFalach”, Malta Festival Poznań.

OPIS:

Miasto Poznań realizuje szereg inwestycji związanych z rekreacją jak budowa sali gimnastycznej na os. Pod Lipami, modernizacja toru regatowego na Malcie czy modernizacji pływalni w Parku Kasprowicza. Mieszkańcy Poznania mogą brać udział w szeregu imprez kulturalnych (w ramach "A w niedzielę po sumie na moście - zapraszamy na Śródkę"), wycieczkach z przewodnikiem po wybranych częściach Poznania (akcja "Kino, kawiarnia i spacer..."), letnich koncertach („#NaFalach”), spotkaniach z kulturą na dziedzińcu Urzędu Miasta („#NaWolnym”) oraz w miejskich grach terenowych. W Poznaniu odbywa się także, największy i najstarszy w mieście festiwal, Malta Festival Poznań, który początkowo będąc festiwalem wyłącznie teatralnym, poszerzył swój zakres także o film, muzykę i taniec.

Sondaże w miastach

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Samorządowych
Poznań: Potrzeba zmiany w mieście (10.2018)
Zdecydowanie nie - 6.49%
Raczej nie - 7.30%
Ani tak ani nie - 20.69%
Raczej tak - 25.56%
Zdecydowanie tak - 39.96%
Źródło:
Instytut Badań Samorządowych
Technika badawcza:
CATI
Wielkość próby:
509

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z lokalną polityką