JACEK MAJCHROWSKI

Prezydent Krakowa

Jacek Majchrowski
Ostatnia kadencja
Komitet wyborczy: KWW Jacka Majchrowskiego-Obywatelski Kraków
Wiek: 74 lata
Kadencja: 5
Poparcie w 2018 roku: 45.84%
61.94%

24/09/2019

Wszystko wskazuje na to, że to NAPRAWDĘ ostatnia kadencja Jacka Majchrowskiego, który zapowiadał już wielokrotnie swoją emeryturę. Być możne nawet w trakcie obecnej kadencji może dojść do przyspieszonych wyborów w Krakowie. Wpływ na losy prezydentury w mieście może mieć wynik wyborów do Senatu, które jako wybory jednomandatowe najbrdziej przypominają wybory prezydenckie. Tak się składa, że kandydatem w tych wyborach jest szef klubu radnych Prezydenta Majchrowskiego w radzie miasta.

TOP Prezydenci

Sytuacja polityczna

NIE
TAK

Absolutorium

Prezydentowi Krakowa udzielono wotum zaufania oraz absolutorium większością głosów. Za głosowało 25 radnych, 15 było przeciwko, a jeden wstrzymał się od głosu.

Koalicja

Relacja
z Radą Miasta

Chociaż w wyborach samorządowych kandydaci Koalicji Obywatelskiej i Prezydenta startowali z jednej listy Obywatelskiego Krakowa i uzyskali 23 mandaty, a więc samodzielną większość, po wyborach doszło do wewnętrznego podziału. Kandydaci Prezydenta utworzyli 9-osobowy Klub Przyjazny Kraków, a 14 radnych znalazło się w Klubie Koalicji Obywatelskiej. Możemy mówić o nieformalnej koalicji klubu prezydenta z radnymi KO.

33.2%

Próg
do referendum

Jacek Majchrowski raczej nie musi obawiać się referendum w sprawie swojego odwołania, ponieważ, nawet gdyby udało się doprowadzić do jego realizacji, potrzeba frekwencji sięgającej 33,2% uprawnionych do głosowania, by było ono skuteczne.

Jacek Majchrowski

Jacek Majchrowski

Prezydent Krakowa

26.79%
15.34%
12.97%
44.90%

Legenda

Ufam
Jest mi obojętny(a)
Nie ufam
Nie znam

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Samorządowych na reprezentatywnej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski.

Sondaże polityczne

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Samorządowych
Kraków: Poparcie w I turze wyborów prezydenckich (IBS, 17.10.2018)
Jacek Majchrowski - 47.67% KWW Jacka Majchrowskiego - Obywatelski Kraków
Małgorzata Wassermann - 24.92% Prawo i Sprawiedliwość
Łukasz Gibała - 17.13% KWW Łukasza Gibały Kraków dla Mieszkańców
Jolanta Gajęcka - 1.87% Kukiz 15
Daria Gosek-Popiołek - 1.25% KWW Razem dla Krakowa
Konrad Berkowicz - 0.93% KWW Nowoczesny Kraków Konrada Berkowicza
Nie wiem / Trudno powiedzieć - 6.23%
Data:
17/10/2018
Źródło:
Instytut Badań Samorządowych
Technika badawcza:
CATI
Wielkość próby:
502
Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Samorządowych
Kraków: Ostatnia kadencja Jacka Majchrowskiego 2018-2023 (IBS, 17.10.2018)
Zdecydowanie nie - 8.56%
Raczej nie - 4.50%
Ani tak ani nie - 11.35%
Raczej tak - 14.78%
Zdecydowanie tak - 60.81%
Data:
17/10/2018
Źródło:
Instytut Badań Samorządowych
Technika badawcza:
CATI
Wielkość próby:
502

Wybory samorządowe 2018

Sprawdź trafność sondaży

Wybory samorządowe 2018

Pobierz raport

Kraków
Top najdokładniejsze badania

Sondaż 1.

Błąd łączny:
4,05 p.p.

Sondaż 2.

Błąd łączny:
6,49 p.p.

Sondaż 3.

Błąd łączny:
8,31 p.p.

Kraków

Obecny prezydent: Jacek Majchrowski

Liczba mieszkańców: 779115 os.
Budżet miasta: 6 016 140 872 zł
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto: 5878.79 zł
2.0%

stopa bezrobocia

25.22

LICZBA PRZESTĘPSTW PRZYPADAJĄCYCH na 1000 Mieszkańców

113.7%

średnia płaca w stosunku do średniej krajowej (brutto)

TOP Miasta

Polityka miasta

Seniorzy i osoby niepełnosprawne

8.5/10

DZIAŁANIA:

Rada Krakowskich Seniorów, Krakowskie Centrum Seniora, Klub Sprawnego Seniora, Klub Komputerowy dla Seniorów „e-Senior”, Klub Dialogu „AGORA”, Centra Aktywności Seniorów, „Gminny Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych na lata 2015 – 2020”, „Senioralia”, Darmowe przejazdy komunikacją dla osób 70+, „Powiatowy Program Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2019-2022”, Program Kraków dla Rodziny „N”.

OPIS:

Kraków to miasto bardzo aktywne w zakresie polityki senioralnej. W mieście działa Rada Krakowskich Seniorów, Krakowskie Centrum Seniora, kilka Centrów Aktywności Seniorów, Klub Sprawnego Seniora, w którym dwa razy w tygodniu odbywają się zajęcia dedykowane seniorom, Klub Komputerowy „e-Senior” oraz Klub Aktywności „Agora”, organizujący zajęcia edukacyjne i promujący integrację wewnętrzną i międzypokoleniową. Kraków wprowadził „Gminny Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych na lata 2015 – 2020”, którego celem jest poprawa jakości i poziomu życia tej grupy społecznej. Co roku organizowane są „Senioralia”, a osoby, które ukończyły 70. rok życia, mają prawo do darmowych przejazdów komunikacją miejską. Kraków angażuje się również w pomoc osobom niepełnosprawnym. Miasto wprowadziło „Powiatowy Program Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2019-2022” oraz Program Kraków dla Rodziny „N”, dzięki któremu rodziny osób z niepełnosprawnością mają prawo do wielu zniżek, w tym 100% ulgi na przejazdy komunikacją miejską oraz co najmniej 50% zniżki w opłatach za bilety wstępu m.in. do miejskich teatrów, muzeów, oraz na miejskie baseny. Strona miasta przygotowała także specjalną zakładkę „Kraków bez barier”, w której znajdują się przydatne informacje dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Wspieranie miejsc pracy

6.5/10

DZIAŁANIA:

„Krakowski Program Wspierania Przedsiębiorczości na lata 2016-2020”, Program „Gwarancja 50+”, Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy na terenie gminy miejskiej Kraków”, Program „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie gminy miejskiej Kraków”.

OPIS:

Kraków wprowadził dwa projekty aktywizujące bezrobotnych mieszkańców, pierwszy skierowany do osób młodych pozostających bez pracy, drugi dedykowany mieszkańcom powyżej 30. roku życia. Program, „Gwarancja 50+” jest skierowany do osób powyżej 50. roku życia, a jego uczestnicy mogą skorzystać z cyklu szkoleń inspirujących, szkoleń zawodowych, wsparcia indywidualnego trenera, oferty staży czy dotacji na własną działalność gospodarczą. Miasto prowadzi również „Krakowski Program Wspierania Przedsiębiorczości na lata 2016-2020”, zakładający realizację 45 zadań w ramach pięciu priorytetów: promocji działań związanych ze wspieraniem przedsiębiorczości, wspieranie młodych przedsiębiorców, informacji i doradztwa, współpracy ze szkolnictwem oraz wsparcia dla istniejących przedsiębiorstw.

image/svg+xml

Komunikacja miejska i infrastrktura

8/10

DZIAŁANIA:

Karta Krakowska, Darmowe przejazdy komunikacją miejską dla uczniów szkół podstawowych, „daroPLAN”, System rowerów miejskich, Projekt „Nowa Huta dziś!”, Rozbudowa al. 29 Listopada, ul. Igołomskiej, ul. Myślenickiej i wielu innych, Budowa nowych ścieżek rowerowych, Modernizacja torowisk tramwajowych, Budowa linii tramwajowej KST (etap III) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej.

OPIS:

Kraków prowadzi wiele działań w zakresie komunikacji i infrastruktury. Obecnie trwa rozbudowa al. 29 Listopada, ul. Igołomskiej, ul. Myślenickiej i wielu innych, budowa siedmiu nowych odcinków ścieżek rowerowych, modernizacja torowisk tramwajowych oraz budowa linii tramwajowej KST (III etap) wraz z dwupoziomowym skrzyżowaniem w ciągu ul. Opolskiej. Wprowadzono także projekt „Nowa Huta dziś!”, którego celem jest poprawa infrastruktury technicznej w Nowej Hucie. Miasto aktywnie zachęca mieszkańców do korzystania z komunikacji miejskiej. Wprowadzono Kartę Krakowską, uprawniającą do tańszych przejazdów, a uczniowie szkół podstawowych z Krakowa i Metropolii mogą korzystać z darmowych przejazdów. Kraków posiada jedną z najnowocześniejszych sieci rowerów miejskich w Europie. Miasto wydaje również „daroPLAN”, czyli darmowy rowerowy plan Krakowa, dzięki któremu można w łatwy sposób poruszać się po mieście rowerem.

Walka ze smogiem i zieleń w mieście

9/10

DZIAŁANIA:

„Parkobus w zieleni”, 75 mln zł na wymianę starych pieców, Innowacyjne urządzenia do oczyszczania powietrza, „Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego”, "Powiatowy program zwiększania lesistości miasta Krakowa na lata 2018-2040", Projekt „Kraków w Zieleni”, Kampania informacyjno-promocyjna "Odbierz roślinę! Bądź razem z nami w walce o czyste powietrze dla Krakowa!".

OPIS:

W Krakowie realizowane są liczne działania w zakresie walki ze smogiem i zieleni miejskiej. Miasto realizuje „Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego”, „Powiatowy program zwiększania lesistości miasta Krakowa na lata 2018-2040" oraz projekt „Kraków w Zieleni”, czyli szereg wydarzeń organizowanych w krakowskich parkach, których celem jest aktywizowanie mieszkańców i zachęcanie do korzystania z miejskich terenów zielonych. Aby do nich dojechać, można skorzystać ze specjalnego „Parkobusu w zieleni”, czyli bezpłatnego zielonego autobusu dowożącego do parków. Prowadzona jest także kampania „Odbierz roślinę! Bądź razem z nami w walce o czyste powietrze dla Krakowa!". Unijny projekt „LIFE URBANGREEN” ma z kolei ma celu tworzenie i optymalizację innowacyjnej platformy technologicznej do monitorowania usług ekosystemowych obszarów zieleni miejskiej i poprawy zarządzania nimi. W ramach walki ze smogiem miasto otrzymało niemal 75 mln zł na usunięcie starych pieców zanieczyszczających powietrze, a do ośmiu krakowskich placówek trafiły innowacyjne urządzenia, służące do oczyszczania powietrza ze szkodliwych substancji.

Kultura i rekreacja

8.5/10

DZIAŁANIA:

Setki festiwali i imprez, także międzynarodowych, "Lato w mieście”, „Program Rozwoju Kultury w Krakowie do roku 2030”.

OPIS:

Kraków słynie z licznych wydarzeń, wśród których zdecydowanie wyróżniają się festiwale. Corocznie odbywają się setki imprez, w tym wiele o znaczeniu międzynarodowym. Co roku organizowane jest „Lato w mieście”, w ramach którego Kraków oferuje bezpłatne, rodzinne lekcje pływania, kino pod chmurką, cykle spacerów związane z architekturą, muzyką i sztukami plastycznymi oraz bogatą ofertę zajęć sportowych. Z kolei „Program Rozwoju Kultury w Krakowie do roku 2030” ma na celu współpracę na rzecz twórczego pomnażania dziedzictwa kulturowego Krakowa z uwzględnieniem potencjałów miasta i jego mieszkańców, budowanie otwartej, przyjaznej mieszkańcom i artystom przestrzeni twórczego dialogu, sprzyjającej rozwojowi kultury oraz kształcenia i rozwoju kompetencji, umiejętności oraz talentów społeczeństwa, dla którego pierwszą potrzebą jest kultura.

Sondaże w miastach

Kraków: Potrzeba zmiany w mieście (10.2018)
Zdecydowanie nie - 8.25%
Raczej nie - 5.63%
Ani tak ani nie - 16.30%
Raczej tak - 16.30%
Zdecydowanie tak - 53.52%
Źródło:
Instytut Badań Samorządowych
Technika badawcza:
CATI
Wielkość próby:
502

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z lokalną polityką