Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

JACEK SUTRYK

Prezydent Wrocławia

Jacek Sutryk
Pewna reelekcja
Komitet wyborczy: Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Wiek: 42 lat
Kadencja: 1
Poparcie w 2018 roku: 50.20%
-

24/09/2019

Jacek Sutryk dopiero rozpoczął ścieżkę polityczną jako Prezydent Wrocławia, wygrywając już w I turze. Nie zapowiada się na to, by Prezydent Wrocławia gdziekolwiek się wybierał, dlatego na obecną chwilę jego reelekcja jest niemal pewna.

TOP Prezydenci

Sytuacja polityczna

NIE
TAK

Absolutorium

Wrocławski Prezydent otrzymał wotum zaufania i absolutorium za 2019 r. Jacka Sutryka poparło 25 radnych. Opozycja złożona z członków klubu PiS była przeciwko.

Koalicja

Relacja
z Radą Miasta

Chociaż w wyborach do Rady Miasta Wrocławia Koalicja Obywatelska zdobyła 17 mandatów, po wyborach doszło do podziału na oddzielne kluby: Koalicyjny Klub Obywatelski i klub radnych .Nowoczesna. Możemy mówić jednak o współpracy Koalicyjnego Klubu Obywatelskiego, radnych Nowoczesnej i Sojuszu dla Wrocławia.

32.4%

Próg
do referendum

Pierwsza kadencja Jacka Sutryka i jego zwycięstwo już w pierwszej turze to gwaranty jego stabilnej pozycji. By ewentualna próba jego odwołania w drodze referendum była ważna, do urn musiałoby udać się 32,4% uprawnionych do głosowania.

Jacek Sutryk

Jacek Sutryk

Prezydent Wrocławia

23.06%
7.20%
6.93%
62.81%

Legenda

Ufam
Jest mi obojętny(a)
Nie ufam
Nie znam

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Samorządowych na reprezentatywnej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski.

Sondaże polityczne

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Samorządowych
Wrocław: Poparcie w I turze wyborów prezydenckich (IBS, 10-11.10.2018)
Jacek Sutryk - 43.73% Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Mirosława Stachowiak-Różecka - 19.35% Prawo i Sprawiedliwość
Katarzyna Obara-Kowalska - 5.02% KW Bezpartyjny Wrocław
Jerzy Michalak - 3.58% KWW Bezpartyjny Ruch Obywatelski Jerzego Michalaka
Marta Lempart - 2.15% KWW Wrocław dla Wszystkich
Zbigniew Jarząbek - 1.79% Kukiz 15
Małgorzata Tracz - 1.43% KW Partia Zieloni
Artur Zborowski - 1.08% KW Jesteśmy Stąd
Robert Bogusławski - 0.72% KWW Jarka Bogusławskiego
Mieczysław Maj - 0.36% KW Wolni i Solidarni
Nie wiem / Trudno powiedzieć - 20.79%
Data:
10/10/2018
Źródło:
Instytut Badań Samorządowych
Technika badawcza:
510
Wielkość próby:
CATI

Wybory samorządowe 2018

Sprawdź trafność sondaży

Wybory samorządowe 2018

Pobierz raport

Wrocław
Top najdokładniejsze badania

Sondaż 1.

Błąd łączny:
7,25 p.p.

Sondaż 2.

Błąd łączny:
13,39 p.p.

Sondaż 3.

Błąd łączny:
21,39 p.p.

Wrocław

Obecny prezydent: Jacek Sutryk

Liczba mieszkańców: 642869 os.
Budżet miasta: 4 717 642 735 zł
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto: 5757.54 zł
1.6%

stopa bezrobocia

30.93

LICZBA PRZESTĘPSTW PRZYPADAJĄCYCH na 1000 Mieszkańców

111.4%

średnia płaca w stosunku do średniej krajowej (brutto)

TOP Miasta

Polityka miasta

Seniorzy i osoby niepełnosprawne

9.5/10

DZIAŁANIA:

Wrocław w sieci Miast Przyjaznych Starzeniu się Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Wrocławskie Centrum Seniora, Szmaragdowa Wrocławska Karta Seniora, Złota i Srebrna Wrocławska Karta Seniora, Wrocławski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Kluby Seniora, Woda dla seniora we Wrocławskim Centrum Seniora, Wrocławskie Forum Senioralne, Akademia Rozwoju Seniora, Dni Seniora i Dni Gerontologii, Darmowa komunikacja miejska dla seniorów, Program Taxi75+, Program „Bez barier”, Projekt „SAMO-Dzielni”, Adresownik WROMIK.

OPIS:

Wrocław to miasto, które systematycznie dostosowuje swoją ofertę do potrzeb mieszkańców, w tym osób starszych i osób niepełnosprawnych. Wśród wielu propozycji dla seniorów warto wyróżnić szczególnie takie programy, jak Szmaragdowa, Złota i Srebrna Karta Seniora, oferujące posiadaczom wiele zniżek, "Woda dla Seniora", czyli darmowe butelki wody wydawane we Wrocławskim Centrum Seniora, darmowa komunikacja miejska dla mieszkańców powyżej 68 roku życia, czy program "Taxi 75+", dzięki któremu najstarsi mieszkańcy Wrocławia mają szansę w wygodny i szybki sposób dostać się do rodziny, urzędu lub lekarza. Włodarze miasta nie zapominają również o tworzeniu miejsc, w których seniorzy będą mieli szansę na wspólną integrację i zabawę. We Wrocławiu funkcjonuje wiele Klubów Seniora, Wrocławskie Centrum Seniora, Wrocławski Uniwersytet Trzeciego Wieku i Wrocławska Akademia Seniora, które oferują swoim podopiecznym szerokie wachlarze zajęć. Miasto organizuje także cykliczne imprezy skierowane do seniorów, jak Wrocławskie Forum Senioralne, czy Dni Seniora i Dni Gerontologii. Wysiłki Wrocławia zostały zauważone przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), która włączyła miasto do sieci "Miast przyjaznych Starzeniu się". Miasto nie zapomina także o osobach niepełnosprawnych, tworząc i realizując wiele programów skierowanych do mieszkańców potrzebujących szczególnej pomocy - wiele z nich realizowanych przy współpracy z organami powiatowymi. Warto wyróżnić tu programy "Bez barier" czy "SAMO-dzielni", których celem jest przystosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych, zwiększanie liczby asystentów dla takich osób oraz stworzenie niepełnosprawnym warunków do dalszego rozwoju edukacyjnego i zawodowego. Ciekawym pomysłem jest również "WROMIK", czyli adresownik skierowany do osób niepełnosprawnych, zawierający niezbędne telefony, adresy i wskazówki, pomagające w codziennym życiu.

Wspieranie miejsc pracy

6.5/10

DZIAŁANIA:

Wrocławskie Centrum Integracji, Program „Mozart”, Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej.

OPIS:

W ramach działań na rzecz rozwoju rynku pracy, Wrocław stworzył szereg propozycji dla mieszkańców, aby wspierać ich rozwój. Program „Mozart” to Miejski Program Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej, którego celem jest pomoc przy zawieraniu umów pomiędzy uczelniami wyższymi a biznesem. Wrocławskie Centrum Integracji to miejsce aktywizacji zawodowej i społecznej osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy. Z kolei Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej to instytucja doradzająca nowym przedsiębiorcom, którzy szukają pomocy, podczas otwierania swojej działalności gospodarczej. Działania miasta są widoczne na wrocławskim rynku pracy, którego rozwój doceniają sami mieszkańcy.

image/svg+xml

Komunikacja miejska i infrastrktura

8.5/10

DZIAŁANIA:

Darmowe przejazdy komunikacją miejską dla uczniów i osób 68+, 50 nowych autobusów, „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wrocławia”, Przetargi na budowę chodników i przejść dla pieszych, Budowa Mostu Chrobrego, Przebudowa ulic w celu wydzielenia dróg rowerowych.

OPIS:

Wrocław jest miastem silnie rozwijającym się w zakresie komunikacji i infrastruktury. Obecnie prowadzonych jest wiele inwestycji. Otwarto przetargi, m. in. na budowę chodników i przejść dla pieszych, budowę mostu Bolesława Chrobrego w ciągu drogi wojewódzkiej 455 oraz przebudowę ulic w celu wydzielenia dróg rowerowych. Miasto angażuje się w rozwój komunikacji miejskiej. Władze wdrożyły „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wrocławia”, którego celem jest dostosowanie komunikacji miejskiej do potrzeb mieszkańców, środowiska, ograniczenie ruchu samochodowego i utworzenie zielonej strefy. Ponadto, mieszkańcy mogą liczyć na wiele zniżek, takich jak darmowe przejazdy komunikacją miejską dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz osób powyżej 68. roku życia. Miasto zakupiło również 50 nowych autobusów.

Walka ze smogiem i zieleń w mieście

9.5/10

DZIAŁANIA:

"Grow Green", „Złap deszcz”, Wrocławski Program Antysmogowy - KAWKA+ 2019, Zniżki dla mieszkańców, którzy zdecydują się podłączyć swoje mieszkania do sieci ciepłowniczej, Wprowadzenie nowych standardów utrzymania terenów zielonych, Budowa Swojczyckiego Parku "Czarna Woda", II etap budowy Parku Tarnogajskiego.

OPIS:

Działania Wrocławia w obszarze smogu i zieleni miejskiej koncentrują się na wielu obszarach. Miasto wprowadziło projekt „Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk”, którego celem jest rozwój miasta w oparciu o dążenie do zmniejszania zmian klimatycznych. „Złap deszcz” to inicjatywa na rzecz utrzymywania zasobów wód gruntowych w mieście (dotacje na budowę systemów deszczowych). Miasto wprowadziło również Wrocławski Program Antysmogowy, który stanowi spójną wizję walki ze smogiem. W ramach programu powstały inicjatywy takie jak KAWKA+ 2019, czyli ochrona środowiska poprzez udzielanie dotacji na zmianę ogrzewania węglowego na proekologiczne, a mieszkańcy decydujący się na podłączenie mieszkań do sieci ciepłowniczej mogą liczyć na 20% zniżki. Wrocław prowadzi także intensywne prace w zakresie zieleni miejskiej. W marcu 2019 roku wprowadzono nowe standardy utrzymywania terenów zielonych, a w planach jest budowa Swojczyckiego Parku "Czarna Woda" oraz II etap budowy Parku Tarnogajskiego.

Kultura i rekreacja

9.5/10

DZIAŁANIA:

"Rowerem w obie strony po Armii Krajowej", Rozbudowa sieci siłowni zewnętrznych, Żernicki Park Sportu i Rekreacji, Rewitalizacja Bulwaru Słonecznego, Budowa nowych placów zabaw i boisk, "Lato w mieście", Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty, Jazz nad Odrą Festival, Noc Muzeów.

OPIS:

Wrocław to miasto licznych festiwali, koncertów, wystaw i innych kulturalnych atrakcji, wśród których warto wymienić Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty, coroczny Jazz nad Odrą Festival. Miasto co roku bierze także udział w Nocy Muzeów oraz organizuje Lato w mieście. Wrocław rozwija się również w ramach działań na rzecz sportu i rekreacji w mieście. Mieszkańcy mogą korzystać z licznych ścieżek rowerowych i siłowni zewnętrznych. Obecnie trwa rewitalizacja Bulwaru Słonecznego, budowa placów zabaw i boisk, budowa Źernickiego Parku Sportu i Rekreacji, a także budowa drogi rowerowej pod hasłem "Rowerem w obie strony po Armii Krajowej".

Sondaże w miastach

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Samorządowych
Wrocław: Potrzeba zmiany w mieście (10.2018)
Zdecydowanie nie - 5.91%
Raczej nie - 8.55%
Ani tak ani nie - 17.92%
Raczej tak - 24.85%
Zdecydowanie tak - 42.77%
Źródło:
Instytut Badań Samorządowych
Technika badawcza:
CATI
Wielkość próby:
510
Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Samorządowych
Wrocław: Potrzeba walki ze smogiem (04.2018)
Zdecydowanie nie - 2.42%
Raczej nie - 2.22%
Ani tak ani nie - 4.24%
Raczej tak - 21.41%
Zdecydowanie tak - 69.71%
Źródło:
Instytut Badań Samorządowych
Technika badawcza:
CATI
Wielkość próby:
503
Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Samorządowych
Wrocław: Wspieranie seniorów przez miasto (04.2018)
Zdecydowanie nie - 15.29%
Raczej nie - 30.32%
Ani tak ani nie - 27.07%
Raczej tak - 23.31%
Zdecydowanie tak - 4.01%
Źródło:
Instytut Badań Samorządowych
Technika badawcza:
CATI
Wielkość próby:
503
Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Samorządowych
Wrocław: Rozpoznawalność marki miasta (12.2017)
Nie, nie znam - 53.00%
Tak, znam - 47.00%
Źródło:
Instytut Badań Samorządowych
Technika badawcza:
CATI
Wielkość próby:
500

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z lokalną polityką