JACEK WÓJCICKI

Prezydent Gorzowa Wielkopolskiego

Jacek Wójcicki
Pewna reelekcja
Komitet wyborczy: KWW Jacka Wójcickiego
Wiek: 39 lat
Kadencja: 2
Poparcie w 2018 roku: 65.21%
-

24/09/2019

Prezydent Jacek Wójcicki, co rzadko się zdarza, już za pierwszym razem, gdy ubiegał się o prezydenturę, wygrał w I turze. Ponownie wygrał w pierwszej turze w 2018 roku i nic nie zapowiada zmiany w najbliższych wyborach.

TOP Prezydenci

Sytuacja polityczna

NIE
TAK

Absolutorium

Gorzowski Prezydent otrzymał większością głosów wotum zaufania i absolutorium. 19 radnych było "za", czterech wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciwny.

Koalicja

Relacja
z Radą Miasta

Chociaż do formalnego zawiązania koalicji w Radzie Miasta w Gorzowie Wielkopolskim nie doszło, to komitet Prezydenta Jacka Wójcika (który uzyskał 31,83% głosów) może liczyć na współpracę drugiego co do wielkości klubu w Radzie — Koalicji Obywatelskiej. Po połączeniu sił oba kluby uzyskują 17 głosów w 25-osobowej Radzie.

30.6%

Próg
do referendum

By referendum w sprawie odwołania Jacka Wójcickiego było skuteczne, musiałoby wziąć w nim udział 30,6% uprawnionych do głosowania. Jest to scenariusz mało prawdopodobny, biorąc pod uwagę fakt, że Prezydent Gorzowa Wielkopolskiego wygrywał wybory dwukrotnie, za każdym razem w I turze głosowania.

Gorzów Wielkopolski

Obecny prezydent: Jacek Wójcicki

Liczba mieszkańców: 123609 os.
Budżet miasta: 95 932 105 zł
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto: 4496.08 zł
2.2%

stopa bezrobocia

31.01

LICZBA PRZESTĘPSTW PRZYPADAJĄCYCH na 1000 Mieszkańców

86.9%

średnia płaca w stosunku do średniej krajowej (brutto)

TOP Miasta

Polityka miasta

Seniorzy i osoby niepełnosprawne

3.5/10

DZIAŁANIA:

Gorzowska Karta Seniora, Gorzowska Rada Seniorów, Potańcówki dla seniorów, Tydzień Seniora, Szkolenia dla seniorów.

OPIS:

Gorzów Wielkopolski realizuje podstawowe działania w obszarze polityki senioralnej, m.in. działa Gorzowska Rada Seniorów oraz funkcjonuje Gorzowska Karta Seniora, uprawniająca do zniżek. W trosce o sferę kulturalno-rozrywkową najstarszych mieszkańców, miasto organizuje takie wydarzenia, jak potańcówki dla seniorów czy korowód seniorów. Ważnym przedsięwzięciem jest również organizacja Tygodnia Seniora, podczas którego odbywają się m.in. Senioralia i Bal Seniora. W trosce o najdojrzalszą grupę mieszkańców miasto przeprowadza szkolenia dotyczące bezpieczeństwa, ich praw jako konsumentów czy obsługi komputera. Brak informacji na temat działań podejmowanych na rzecz osób niepełnosprawnych.

Wspieranie miejsc pracy

4/10

DZIAŁANIA:

Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu

OPIS:

W Gorzowie Wielkopolskim powstaje Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu, które połączy w jedną szkołę zespoły szkół mechanicznych i budowlanych oraz centrum kształcenia zawodowego, co w konsekwencji zapewni nowoczesną edukację zawodową dla ponad tysiąca młodzieży.

image/svg+xml

Komunikacja miejska i infrastrktura

4/10

DZIAŁANIA:

System zrównoważonego transportu miejskiego, Przebudowa ulic w mieście.

OPIS:

W obszarze komunikacji i infrastruktury, miasto stawia na takie działania, jak inwestowanie w system zrównoważonego transportu miejskiego - w ramach I projektu zaplanowano budowę nowej trasy tramwajowej i modernizację istniejących tras, budowę punktu przesiadkowego, zakup i wdrożenie systemu informacji pasażerskiej i monitoringu. Natomiast II projekt obejmuje zakup 14 nowych wagonów tramwajowych, modernizację hali tramwajowej i stacji obsługi, a także system monitoringu torów odstawczych. Zaplanowano także przebudowę ulic w mieście, w tym modernizację wschodniego wylotu DK 22.

Walka ze smogiem i zieleń w mieście

3.5/10

DZIAŁANIA:

Termomodernizacja budynków, Czyszczenie ulic w celu ograniczania wtórnej emisji zanieczyszczeń, Wymiana autobusów na niskoemisyjne.

OPIS:

Miasto obecnie nie podejmuje znaczących działań w zakresie walki ze smogiem i zieleni. Jednak w 2017 r. zrealizowało w tym obszarze szereg inwestycji: termomodernizacja budynków, czyszczenie ulic w celu ograniczania wtórnej emisji zanieczyszczeń, wymiana autobusów na niskoemisyjne, czy likwidacja zdekapitalizowanej zabudowy, co wpływa na lepsze przewietrzanie w mieście.

Kultura i rekreacja

4/10

DZIAŁANIA:

Wydarzenia miejskie, Festiwale, Nowa ścieżka pieszo-rowerowa.

OPIS:

Gorzów Wielkopolski jest średnio aktywny w obszarze Kultury i Rekreacji - organizuje jednostkowe wydarzenia miejskie, Festiwal Teatrów, Pikniki Chopinowskie czy wakacje w mieście. Natomiast w ramach działań w obszarze rekreacji, we wrześniu otwarto nową ścieżkę rowerowo-pieszą nad Wartą, zrealizowaną z projektu „Szlak Stolic” z partnerami z Niemiec, ze wsparciem finansowanym UE. Inwestycja objęła zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Warty i wykonanie trasy rowerowej oraz traktu spacerowego z miejscami odpoczynku, oraz parkingiem dla rowerów.

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z lokalną polityką