JAKUB BANASZEK

Prezydent Chełma

Jakub Banaszek
Stabilna pozycja
Komitet wyborczy: Prawo i Sprawiedliwość
Wiek: 29 lat
Kadencja: 1
Poparcie w 2018 roku: 36.73%
50.89%

11/09/2020

Jakub Banaszek wygrał wybory prezydenckie w II turze (50,89%), pokonując niewielką przewagą byłą Prezydent Chełma Agatę Fisz. Jeżeli Banaszek zrealizuje swoje obietnice wyborcze, nie powinien mieć problemów z wygraniem następnych wyborów.

TOP Prezydenci

Sytuacja polityczna

NIE
TAK

Absolutorium

Radni Chełma przyjęli absolutorium za wykonany budżet za 2019 rok. "Za" głosowało 17 radnych, a dwoje - Agata Fisz i Stanisław Mościcki, wstrzymali się od głosy. Nikt nie był przeciw.

Koalicja

Relacja
z Radą Miasta

Jakub Banaszek był kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na Prezydenta Chełma. Komitet PiS zdobył w tych wyborach 8 mandatów. Tyle samo radnych zdobył komitet poparcia przeciwniczki Banaszka z drugiej tury i byłej prezydent miasta - KWW Agaty Fisz "Postaw na Chełm". 5 mandatów zdobył komitet Koalicji Obywatelskiej, a 2 przypadły komitetowi PSL. Choć oficjalnej koalicji nie ma, Banaszkowi udało się przekonać część radnych spoza PiS do popracia, dzięki czemu może sprawnie rządzić miastem.

29.9%

Próg
do referendum

To pierwsza kadencja Jakuba Banaszka, ale na razie nic nie wskazuje na to, by groziło mu referendum odwoławcze. Nawet gdyby do niego doszło, mało prawdopodbne jest by było ono ważne, ponieważ frekwencja musiałaby wynieść aż 29,9%.

Chełm

Obecny prezydent: Jakub Banaszek

Liczba mieszkańców: 61932 os.
Budżet miasta: 544 339 068 zł
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto: 4182.86 zł
10.7%

stopa bezrobocia

20.73

LICZBA PRZESTĘPSTW PRZYPADAJĄCYCH na 1000 Mieszkańców

80.92%

średnia płaca w stosunku do średniej krajowej (brutto)

TOP Miasta

Polityka miasta

Seniorzy i osoby niepełnosprawne

6.5/10

DZIAŁANIA:

Chełmska Rada Seniorów, Miejska Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych w Chełmie, Pełnomocnik Osób Niepełnosprawnych,“Senior+”, Dzienny Dom Seniorów, Ogólnopolska Karta Seniora, Uniwersytet III Wieku.

OPIS:

Chełm stara się dbać o potrzeby osób starszych. Przy Radzie Miejskiej działa jako organ doradczy Chełmska Rada Seniorów oraz Miejska Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych, które angażują się we wpływanie na polepszenie sytuacji mieszkańców Chełma z wyjątkowymi potrzebami. Miasto dołączyło do Ogólnopolskiej Karty Seniora, której posiadaczami mogą być osoby, które ukończyły 60 lat. Karta uprawnia do zniżek. Miasto w ramach programu “Senior+” przekształca Dom Dziennego Pobytu na Dzienny Dom Seniorów, którego celem jest poprawa jakości życia seniorów powyżej 60. roku życia i organizowanie dla nich różnych zajęć ruchowych i kulturalnych. W ramach projektu dojdzie do zreorganizowania placu parkingowego oraz przebudowy podjazdu, by był on dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie działa Uniwersytet III Wieku, w którym mogą się uczyć seniorzy.

Wspieranie miejsc pracy

7/10

DZIAŁANIA:

Centrum Aktywności Gospodarczej, Inkubator Przedsiębiorczości, Chełmska Rada Przedsiębiorczości, Sieć Badawcza.

OPIS:

Chełm rozwija przedsiębiorczość mieszkańców. W tym celu tworzy Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej, które będzie m.in. pełnić funkcję inkubatora przedsiębiorczości. Inkubator ma być miejscem dla nowo powstających firm, które uzyskają dostęp do powierzchni biurowej, produkcyjnej i magazynowej. CAG zajmie się budową części biurowych, hal produkcyjnych, a także zajmie się drogową infrastrukturą, np. budową sieci wewnętrznej oraz parkingów. CAG chce przyciągać inwestycje zewnętrzne i rozwijać innowacyjne projekty, przede wszystkim start-upy w dziedzinach energii, zdrowia i informatyki. Działania Centrum mają przyczynić się do rozwoju innowacyjnego i kreatywnego przemysłu. By być na bieżąco z potrzebami przedsiębiorców, przy Prezydencie Chełma utworzono Chełmską Radę Przedsiębiorczości, która pełni funkcję doradczą. W jej skład wchodzą reprezentanci samorządów lokalnych i organizacji przedsiębiorców. Głównym celem jej działalności jest koordynowanie działań na rzecz rozwoju gospodarczego, w tym poprawy sytuacji przedsiębiorców działających na terenie Chełma. W Chełmie przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie ma powstać oddział Instytutu Elektrotechniki w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz. Tym samym Instytut ma dać zatrudnienie absolwentom kierunków technicznych.

image/svg+xml

Komunikacja miejska i infrastrktura

5/10

DZIAŁANIA:

Współpraca Transgraniczna, rekordowe dofinansowanie na remonty, Inwestycje drogowe, Sprawna komunikacja miejska.

OPIS:

Chełm bierze udział w Programie Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014–2020, którego częścią jest realizacja projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka”. Dojdzie do przebudowy iliczy Kolejowej w Chełmie, powstanie ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Przemysłowej. Termin zakończenia prac zaplanowany jest na 15 maja 2020 roku. Oprócz tego władze miasta otrzymały zapewnienie rządu dotyczące zabezpieczenia 2,5 mld zł na drogę ekspresową nr 12 z Piask do Dorohuska. Samorząd zdobył też rekordowe w historii Chełma dofinansowanie remontów miejskich ulic – łącznie ponad 15 milionów zł z Funduszu Dróg Samorządowych. W mieście funkcjonują Chełmskie Linie Autobusowe, które dbają o transport publiczny w Chełmie i okolicznych miejscowościach

Walka ze smogiem i zieleń w mieście

5/10

DZIAŁANIA:

“Czyste ciepło w moim domu ze spalania paliw stałych”, “Zielone Miasto Chełm”.

OPIS:

Miasto rozpowszechnia poradnik Ministerstwa Środowiska dla obywateli nt. właściwego użytkowania domowych urządzeń grzewczych "Czyste ciepło w moim domu ze spalania paliw stałych". To zbiór porad dotyczących odpowiedniego użytkowania domowych urządzeń grzewczych na paliwa stałe, głównie węgiel kamienny i drewno. Chełm obecnie nie robi za wiele na rzecz ekologii, jednak stara się pozyskać unijne środki na realizację projektu “Zielone Miasto Chełm”. Jego celem jest m.in rewitalizacja miejskich zielonych terenów, zakup nowoczesnego taboru komunikacyjnego (nisko-emisyjnego), rewitalizacja parku miejskiego, postawienie recyklomatów.

Kultura i rekreacja

7/10

DZIAŁANIA:

Chełmski Dom Kultury, Młodzieżowy Dom Kultury w Chełmnie, Chełmski Park Wodny, Sztuczne lodowisko zimowe, “Chełmska Karta 3+”, Chełmski Festiwal Szantowy, Chełm Drop Festiwal Hip-Hop, MOSiR, Parki, Skatepark.

OPIS:

Mieszkańcy Chełma mają co robić w wolnym czasie. Mogą korzystać z Chełmskiego Domu Kultury, który przygotowuje dla nich szereg atrakcji, m. in. cykliczny Chełmski Fesitiwal Szantowy czy festiwal hip-hopu Drop. W CDK działa też kino, organizowane są wydarzenia teatralne. Na terenie miasta działa także Młodzieżowy Dom Kultury, który organizuje wydarzenia w ramach programu Kultura Małego i Dużego Człowieka. Miasto przygotowało dla mieszkańców program “Chełmska Karta 3+”, adresowany do dużych rodzin, dzięki którym mogą skorzystać z różnych ulg. Osoby, chcące zażyć aktywności fizycznej mogą udać się do kompleksu budynków, wchodzących w skład Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (m.in Miejska Hala Sportowa, stadion miejski z bieżnią atletyczną, kortem do tenisa ziemnego) czy wybrać się na przejażdżkę ścieżką rowerową wzdłuż doliny rzeki Uherki.

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z lokalną polityką