JAROSŁAW KLIMASZEWSKI

Prezydent Bielska-Białej

Jarosław Klimaszewski
Pewna reelekcja
Komitet wyborczy: Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Wiek: 50 lat
Kadencja: 1
Poparcie w 2018 roku: 39.87%
55.50%

20/11/2019

Jest to pierwsza kadencja Jarosława Klimaszewskiego jako Prezydenta Bielsko-Białej. Z poparciem ustępującego prezydenta – Jacka Krywulta – udało mu się wygrać w II turze. Poprzedni włodarz miasta, sprawował urząd przez 4 kadencje, więc Klimaszewski może czuć się pewnie, także ze względu na wysoki wynik opozycji w wyborach parlamentarnych 2019 – 58,27%.

TOP Prezydenci

Sytuacja polityczna

NIE
TAK

Absolutorium

Jarosław Klimaszewski otrzymał absolutorium z wykonania budżetu za 2018 rok. Za absolutorium zagłosowało 16 radnych, a 9 wstrzymało się od głosu. Nikt nie głosował przeciwko.

Koalicja

Relacja
z Radą Miasta

Koalicja Obywatelska, z której startował prezydent miasta, uzyskała tylko 7 mandatów, a Prawo i Sprawiedliwość 10. Po 4 mandaty dostały KWW Jacka Krywulta i Niezalezni.BB. Prezydent Jarosław Klimaszewski ma nieoficjalne poparcie KWW Jacka Krywulta i podpisał porozumienie programowe z Niezależnymi.BB. Można więc stwierdzić, że sytuacja w Radzie Miasta jest korzystna dla włodarza miasta.

30.5%

Próg
do referendum

Pozycja Prezydenta Jarosława Klimaszewskiego jest stabilna. To jego pierwsza kadencja, jego kandydatura została jednak poparta przez ustępującego włodarza miasta. Nic nie wskazuje na nadchodzącą mobilizację 30,5% uprawnionych do głosowania bielszczan, w celu odwołania prezydenta. Może on być więc spokojny o swoją prezydenturę.

Bielsko-Biała

Obecny prezydent: Jarosław Klimaszewski

Liczba mieszkańców: 171259 os.
Budżet miasta: 1 340 504 618 zł
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto: 4731.61 zł
1.8%

stopa bezrobocia

20.26

LICZBA PRZESTĘPSTW PRZYPADAJĄCYCH na 1000 Mieszkańców

97.90%

średnia płaca w stosunku do średniej krajowej (brutto)

TOP Miasta

Polityka miasta

Seniorzy i osoby niepełnosprawne

7/10

DZIAŁANIA:

Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych, Klub Seniora, Klub Samopomocy dla Osób Starszych ,,Przystań’’, Klub Senior+, Dni Seniora, Miejski Program na rzecz Osób Starszych na lata 2014 – 2020, Karta Seniora, Program Weteran Plus, Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Bielska-Białej.

OPIS:

Bielsko-Biała to miasto przyjazne seniorom. Dzięki inicjatywom miasta, osoby starsze mogą ciekawie spędzać swój czas. Kluby gdzie mogą się spotykać, kierowane do nich wydarzenia oraz zniżki na wejściówki do instytucji kultury, zachęcają seniorów do aktywnego trybu życia. Sytuacja osób niepełnosprawnych jest nieco gorsza, brakuje zdecydowanych działań aktywizujących. Nie ma programów, które skupiałyby się na rozwoju infrastruktury skierowanych do tej grupy ani kampanii społecznych, które przybliżałyby społeczeństwu problemy ludzi niepełnosprawnych. Jedynym organem działającym na rzecz osób niepełnosprawnych jest Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Bielska-Białej, której zadania są bardziej teoretyczne niż praktyczne.

Wspieranie miejsc pracy

7.5/10

DZIAŁANIA:

Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2014-2020 dla Miasta Bielska-Białej, Konkurs ,,Firma roku’’, Festiwal BBQ4.IT.

OPIS:

W Bielsku-Białej poziom bezrobocia, w porównaniu do reszty kraju, jest bardzo niski. Ta korzystna sytuacja jest spowodowana wysokim uprzemysłowieniem regionu. Działania miasta wspierają przedsiębiorczość mieszkańców. Co roku organizowany jest konkurs Firma Roku ,,Samorządowcy Przedsiębiorcom’’, w którym nagradzane są firmy, które są szczególnie aktywne, a co więcej, pozytywnie wpływają na wizerunek całego regionu. Festiwal BBQ4.IT to wydarzenie trwające cały tydzień, które promuje Bielsko-Białą jako miasto innowacji i przybliża mieszkańcom tematykę pracy w IT. W ramach BBQ4.IT bielszczanie mają okazję wysłuchać wykładów, skorzystać z kulturowej oferty miasta i odwiedzić firmy działające w obszarze IT. Bielsko-Biała prężnie działa na rzecz rozwoju, brakuje jednak inicjatyw dla małego odsetka osób bezrobotnych i tych, które są trwale wykluczone z rynku pracy.

image/svg+xml

Komunikacja miejska i infrastrktura

6.5/10

DZIAŁANIA:

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Bielska-Białej na lata 2014-2023, Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na 2014-2020, Program Rozwoju Mieszkalnictwa Miasta Bielska-Białej do 2020 roku, Projekt ,,Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej’’, Program "Modernizacja boisk sportowych zlokalizowanych przy placówkach oświatowych", Dofinansowanie odnowienia oznakowania tras rowerowych w 2019 roku, Rozbudowa ulic.

OPIS:

Komunikacja miejska w Bielsku-Białej została rozplanowana wiele lat temu i nie jest wystarczająco dostosowana do dzisiejszych potrzeb mieszkańców. Miasto rozrosło się, powstały nowe przedsiębiorstwa, do których muszą dotrzeć pracownicy, nie mogą jednak zrobić tego autobusem miejskim. Brakuje działań poprawiających tę sytuację. Stworzono plan rozwoju komunikacji miejskiej, lecz jest on długoterminowy, a bielszczanie potrzebują szybkich zmian. Miasto skupia się na rozwoju infrastruktury, odnawia boiska dla najmłodszych, a w 2019 dla bezpieczeństwa mieszkańców odnowiono oznakowania tras rowerowych. Modernizowane są ulice, a największą z takich inwestycji jest rozbudowa ul. Cieszyńskiej, która rozpoczęła się w 2019 roku. Warto dodać, że miasto rozwija mieszkalnictwo socjalne, a dzięki projektowi ,,Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej’’, do 2021 roku ma powstać 31 mieszkań socjalnych i 1 mieszkanie chronione.

Walka ze smogiem i zieleń w mieście

6.5/10

DZIAŁANIA:

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla miasta Bielska-Białej, Program ochrony środowiska w mieście Bielsku-Białej na lata 2017-2020, Beskidzki Festiwal Dobrej Energii, Konkurs ,, Szanuj energię, chroń klimat’’, Program ochrony środowiska przed hałasem w mieście Bielsku-Białej.

OPIS:

Miasto organizuje wydarzenia, podczas których promowana jest ochrona środowiska i tematyka zrównoważonego rozwoju. Beskidzki Festiwal Dobrej Energii to coroczne spotkanie mieszkańców, które uczy o oszczędzaniu energii i przybliża tematykę odnawialnych źródeł energii. Co więcej, bielszczanie mogą brać udział w warsztatach, które są adresowane do różnych grup wiekowych. Do uczniów kierowany jest też konkurs ,,Szanuj energię, chroń klimat’’, w którym najmłodsi są nagradzani za swoje prace na temat ochrony środowiska i walki ze smogiem. Bielsko-Biała prowadzi wiele działań edukacyjnych, ale brakuje działań praktycznych, które w szybkim tempie zmieniałyby miasto na bardziej ekologiczne.

Kultura i rekreacja

7.5/10

DZIAŁANIA:

Dni Bielska-Białej, Bielski Rodzinny Rajd Rowerowy, Akcja „Miasto otwarte dla dzieci”, Bielska10, Piknik Lotniczy, Piknik „Moja siła to rodzina”, Koncerty, Operacja Południe, Festiwal Miast Partnerskich, Impreza ,,Dzień Dziecka jest super!’’, Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, System rowerów miejskich BBbike.

OPIS:

Miasto aktywnie angażuje się w realizację wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych. Co więcej, samorząd wspiera inicjatywy swoich mieszkańców w tym zakresie poprzez obejmowanie patronatów. Różne atrakcje mają też na celu promocje tolerancji i innych kultur, przykładem tego jest koncert GraMy DoBBro czy integracja z młodzieżą z innych krajów. W Bielsku-Białej organizowane są również wydarzenia dla najmłodszych, w ramach akcji ,,Miasto otwarte dla dzieci’’ oraz obchodów Dnia Dziecka. Miasto upowszechnia aktywność fizyczną poprzez organizację biegów i rajdów rowerowych. Bielszczanie mają liczne okazje do spotkań na różnych koncertach i piknikach, a wiele z nich ma na celu edukację i integrację wszystkich mieszkańców miasta. Dodatkowo miasto posiada szeroko rozbudowaną sieć rowerów miejskich BBbike.

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z lokalną polityką