KRYSTIAN KINASTOWSKI

Prezydent Kalisza

Krystian Kinastowski
Stabilna pozycja
Komitet wyborczy: KWW Wszystko i Samorządny Zgodnie Dla Kalisza
Wiek: 41 lat
Kadencja: 1
Poparcie w 2018 roku: 21.34%
63.50%

24/09/2019

Prezydent Kalisza sprawuje swoją I kadencję, ale Kalisz jest nieobliczalnym miejscem. Krystian Kinastowski obecnie cieszy się stabilną pozycją, jednak poprzedni prezydent zajął po pierwszej swojej kadencji dopiero 5. miejsce w wyborach. Kalisz jest jednym z miast, w którym potrzeba zmiany jest bardzo silna i jesli mieszkańcy niedopatrzą się realnych zmian w mieście, mogą wybrać nowego prezydenta w 2023 roku.

TOP Prezydenci

Sytuacja polityczna

NIE
TAK

Absolutorium

Krystian Kinastowski otrzymał wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu w 2019 r. 12 radnych zagłosowało "za", aż 10 wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciwny.

Koalicja

Relacja
z Radą Miasta

W przypadku Rady Miasta w Kaliszu możemy mówić o cichym porozumieniu komitetu Prezydenta Krystiana Kinastowskiego — KWW Wszystko dla Kalisza i Samorządny Kalisz z Prawem i Sprawiedliwością (łącznie 12 mandatów w 23 osobowej radzie). Prawo i Sprawiedliwość poparło kandydata prezydenckiego komitetu na przewodniczącego Rady Miasta, możemy więc zakładać, że koalicja tych ugrupowań w przypadku innych rozstrzygnięć rady będzie kontynuowana.

26.1%

Próg
do referendum

W Kaliszu próg frekwencji pozwalający odwołać urzędującego prezydenta jest stosunkowo niski na tle innych miast — wynosi 26,1% uprawnionych do głosowania. Jest to jednak pierwsza kadencja Krystiana Kinastowskiego, więc referendum w sprawie jego odwołania wydaje się mało prawdopodobne.

Kalisz

Obecny prezydent: Krystian Kinastowski

Liczba mieszkańców: 100246 os.
Budżet miasta: 635 847 337 zł
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto: 4430.37 zł
2.5%

stopa bezrobocia

24.22

LICZBA PRZESTĘPSTW PRZYPADAJĄCYCH na 1000 Mieszkańców

85.7%

średnia płaca w stosunku do średniej krajowej (brutto)

TOP Miasta

Polityka miasta

Seniorzy i osoby niepełnosprawne

5.5/10

DZIAŁANIA:

Kaliska Rada Seniorów, Wolontariat międzypokoleniowy, Warsztaty: Czas na Seniora, Klub Aktywnego Seniora, Wydarzenia okazjonalne dla seniorów, Kaliska Olimpiada Dla Zdrowia Seniora, Senioriada.

OPIS:

W Kaliszu działa Rada Seniorów, która ma być jednostką reprezentującą głos najstarszych mieszkańców, tak, by i oni mogli aktywnie uczestniczyć w życiu miasta. Ciekawym rozwiązaniem wprowadzonym w Kaliszu jest wolontariat międzypokoleniowy, czyli spotkania seniorów z przedszkolakami. W mieście także prężnie działa Klub Aktywnego Seniora w aquaparku w Kaliszu, oferujący dwie godziny zajęć na basenie w cenie jednej. Ponadto, z myślą o seniorach, Kalisz bierze udział w akcji "Warsztaty Czas na Seniora". Jest to cykl 21 warsztatów na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, a po ich realizacji odbywa się konferencja podsumowująca oraz wydany zostaje raport dla samorządów i seniorów. Miasto organizuje również wydarzenia okazjonalne dla seniorów, takie jak spotkania wielkanocne czy Dzień Kobiet. Natomiast w trosce o rozwój aktywności kaliskich seniorów miasto organizuje Kaliską Olimpiadę Dla Zdrowia Seniora. Innym wydarzeniem organizowanym dla najstarszych mieszkańców Kalisza jest Senioriada, a w ramach niej uroczysty korowód ulicami miasta, warsztaty, spotkania i zwiedzanie Kalisza.

Wspieranie miejsc pracy

7/10

DZIAŁANIA:

Zwolnienia z podatku, Obniżone stawki opłat czynszowych, Biuro Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Kalisza, Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości.

OPIS:

W celu wsparcia rynku pracy miasto oferuje 3 lata zwolnienia z podatku od nieruchomości dla nowo nabytych gruntów, nowo wybudowanych lub nowo nabytych budynków do prowadzenia działalności gospodarczej i dla budynków, w których likwidowane są bariery architektoniczne. Dodatkowo obniża stawki opłat czynszowych w miejskich lokalach użytkowych (50% przez pierwszych 12 miesięcy, 25% przez kolejne 12 miesięcy, pełny czynsz po 24 miesiącach), a w celu udzielania pomocy i wsparcia utworzone zostało Biuro Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Kalisza. W mieście działa Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, która inicjuje i realizuje działania na rzecz rozwoju gospodarczego.

image/svg+xml

Komunikacja miejska i infrastrktura

5/10

DZIAŁANIA:

Budowa nowego ciągu pieszo-rowerowego, Program „Infrastruktura dla rozwoju terenów inwestycyjnych”, Przebudowa alei Wojska Polskiego, Bezpłatna komunikacja miejska dla wybranych grup.

OPIS:

Kalisz oferuje darmową komunikację miejską autobusami Kaliskich Linii Autobusowych dla emerytów i rencistów, dzieci, młodzieży uczącej się do 24. roku życia oraz studentów studiów dziennych do ukończenia 26 lat. Ważną inwestycją podejmowaną przez miasto w zakresie komunikacji i infrastruktury jest budowa nowego ciągu pieszo-rowerowego. Z kolei przyjęty program „Infrastruktura dla rozwoju terenów inwestycyjnych” ma na celu rozwój strefy gospodarczej Zagorzynek poprzez przebudowę ul. Pokrzywnickiej. Ponadto dużym przedsięwzięciem jest przebudowa alei Wojska Polskiego - obecnie realizowany jest II etap.

Walka ze smogiem i zieleń w mieście

6/10

DZIAŁANIA:

Akcja "Jedno dziecko - jedno drzewo", Konkurs "Zielony Kalisz", Rewaloryzacja kaliskich plant, Akcja "Zielony Rekord", Akcje sprzątania miasta.

OPIS:

W Kaliszu realizowane są liczne działania związane z zielenią w mieście. Ciekawym przedsięwzięciem jest akcja "Jedno dziecko - jedno drzewo" w ramach której rodzice dzieci urodzonych w 2019 r. sadzą drzewo. Dużą inwestycją w tereny zielone jest rewaloryzacja kaliskich plant, a w ramach niej 271 nowych drzew, nowe rośliny, ławki, stoliki do gry w szachy, stojaki na rowery, pergole, czy budki lęgowe dla ptaków. Ponadto Kalisz dołączył do akcji "Zielony Rekord" której celem jest popularyzacja idei zazieleniania miast oraz poprawa jakości powietrza - udało posadzić się łącznie ponad 400 nowych drzew i krzewów. Dodatkowo organizowany jest konkurs dla mieszkańców pod nazwą "Zielony Kalisz", w ramach którego ocenia się najpiękniej ukwiecone balkony, loggie, parapety oraz ogródki: przydomowe, przedszkolne i działkowe. W Kaliszu realizowane są również miejskie akcje sprzątania przy rzece Prosna.

Kultura i rekreacja

5.5/10

DZIAŁANIA:

Wydarzenia miejskie tj. Dni Miasta, Kino Letnie, Dziecięce czwartki, Kaliski Rower Miejski, Wydarzenia sportowe, Program "Trener osiedlowy", Kaliska Karta Mieszkańca.

OPIS:

Miasto oferuje mieszkańcom spędzanie czasu wolnego, uczestnicząc m.in. w takich wydarzeniach jak Dni Miasta, Muzyczny Rynek, czy korzystając z Kina Letniego. Dodatkowo realizowana jest inicjatywa pt. "Dziecięce czwartki", czyli cykl zabaw plastycznych i sportowych dla najmłodszych kaliszan. Ponadto organizowane są liczne wydarzenia sportowe oraz działa Kaliski Rower Miejski. Z kolei w ramach programu "Trener osiedlowy" do końca wakacji prowadzone były bezpłatne zajęcia sportowe. Uruchomiona została również Kaliska Karta Mieszkańca, obniżająca koszty biletów do instytucji kultury czy aquaparku.

Sondaże w miastach

Kalisz: Potrzeba zmiany w mieście (02.2018)
Zdecydowanie nie - 1.02%
Raczej nie - 6.94%
Ani tak ani nie - 4.49%
Raczej tak - 43.88%
Zdecydowanie tak - 43.67%
Źródło:
Instytut Badań Samorządowych
Technika badawcza:
CATI
Wielkość próby:
503

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z lokalną polityką