KRYSTYNA DANILECKA-WOJEWÓDZKA

Prezydent Słupska

Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Pewna reelekcja
Komitet wyborczy: KWW Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej i Roberta Biedronia
Wiek: 67 lat
Kadencja: 1
Poparcie w 2018 roku: 53.19%
-

7/01/2020

Krystyna Danilecka-Wojewódzka sprawuje swoją I kadencję jako Prezydent Słupska. Wcześniej była zastępczynią Roberta Biedronia i z poparciem ustępującego prezydenta udało jej się wygrać już w I turze. Nic nie wskazuje na to, by Danilecka-Wojewódzka mogła czuć się zagrożona, jej reelekcja jest niemal pewna.

TOP Prezydenci

Sytuacja polityczna

NIE
TAK

Absolutorium

Prezydent Słupska otrzymała absolutorium z wykonania budżetu za 2018 rok. Za przyjęciem uchwały było 15 radnych z jej własnego komitetu i Koalicji Obywatelskiej, a przeciw 6 radnych z Prawa i Sprawiedliwości. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Koalicja

Relacja
z Radą Miasta

Komitet wyborczy Prezydent Słupska ma 9 mandatów w Radzie Miasta. Pozostałych 14 mandatów jest równo podzielonych pomiędzy Koalicję Obywatelską i Prawo i Sprawiedliwość. Nie ma oficjalnych przesłanek na temat koalicji w Radzie Miasta, jednak zważając na fakt, iż przewodniczącą została radna z KO, można mówić o nieformalnym porozumieniu.

28.6%

Próg
do referendum

Krystyna Danilecka-Wojewódzka sprawuje swoją pierwszą kadencję, na którą została wybrana już w I turze. Nic nie zwiastuje referendum, a jeżeliby do niego doszło, musiałoby wziąć w nim udział 28,6% uprawnionych do głosowania mieszkańców.

Sondaże polityczne

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Samorządowych
Słupsk: Poparcie w I turze wyborów prezydenckich (IBS, 09-10.10.2018)
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - 45.48% KWW Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej i Roberta Biedronia
Beata Chrzanowska - 17.73% Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Anna Mrowińska - 17.39% Prawo i Sprawiedliwość
Mirosław Betkowski - 3.34% KW Słupskie Porozumienie Obywatelskie
Rafał Kobus - 0.67% SLD Lewica Razem
Nie wiem / Trudno powiedzieć - 15.38%
Data:
09/10/2018
Źródło:
Instytut Badań Samorządowych
Technika badawcza:
CATI
Wielkość próby:
500

Słupsk

Obecny prezydent: Krystyna Danilecka-Wojewódzka

Liczba mieszkańców: 91007 os.
Budżet miasta: 615 391 244 zł
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto: 4057.24 zł
3.3%

stopa bezrobocia

10.69

LICZBA PRZESTĘPSTW PRZYPADAJĄCYCH na 1000 Mieszkańców

83.90%

średnia płaca w stosunku do średniej krajowej (brutto)

TOP Miasta

Polityka miasta

Seniorzy i osoby niepełnosprawne

6.5/10

DZIAŁANIA:

Rada Seniora, Klub Seniora, Dni Seniora, System teleopieki, Miejska Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Dowóz na wybory, Świetlica integracyjna „Mam pomoc’’.

OPIS:

Zarówno osoby starsze, jak i niepełnosprawne mogą liczyć na pomoc władz miasta. Seniorzy mają własną Radę i Klub. Co roku organizowane są Dni Seniora, które są nie tylko okazją do zabawy, ale również do uczestniczenia w wykładach o tematyce zdrowotnej. Na rzecz niepełnosprawnych działa Miejska Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych, której zadaniem jest dbanie o interesy tej grupy mieszkańców. Teleopieka to nowoczesny system wykorzystujący między innymi specjalne opaski wyposażone w przycisk SOS, który alarmuje ratowników. Innym przydatnym sprzętem jest czujnik gazu, który w przypadku zarejestrowania wysokiego stężenia gazu, przesyła informacje do Centrum Pomocy, co może uchronić od tragedii. Ten system jest dostępny dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Wspieranie miejsc pracy

7/10

DZIAŁANIA:

Centrum Obsługi Inwestora, Słupski Inkubator Technologiczny, Rada Biznesu, Projekt „Solidarność ekonomiczna”.

OPIS:

Słupsk stawia na biznes. Władze miasta zachęcają mieszkańców do przedsiębiorczości poprzez takie instytucje jak Centrum Obsługi Inwestora czy Słupski Inkubator Technologiczny, mające za zadanie inspirować i wspierać właścicieli firm. Przy Prezydent Słupska działa Rada Biznesu, która jest odpowiedzialna za kontakty samorządu z przedsiębiorcami i dbanie o ich wspólne interesy. Natomiast więcej działań powinno być kierowanych do osób bezrobotnych.

image/svg+xml

Komunikacja miejska i infrastrktura

6.5/10

DZIAŁANIA:

Przebudowa skrzyżowań i ulic, Nowe linie autobusowe, „Program chodnikowy – likwidacja barier architektonicznych wraz z wymianą nawierzchni etap I”.

OPIS:

Władze miasta podejmują działania mające na celu polepszenie infrastruktury oraz komunikacji. W ramach I etapu „Programu chodnikowego” zmodernizowano chodniki wzdłuż ulic: Marii Skłodowskiej-Curie, Juliana Ursyna Niemcewicza i Kaszubskiej. Płynność ruchu w mieście ma zapewniać niedawna przebudowa ul. Władysława IV i skrzyżowania ulic Bohaterów Westerplatte i Łady-Cybulskiego. Rozwija się również komunikacja miejska - utworzono trzy nowe linie autobusowe: 26, 27 i 28.

Walka ze smogiem i zieleń w mieście

5.5/10

DZIAŁANIA:

Rada ds. Zrównoważonego Rozwoju i Zielonej Modernizacji Miasta, Konkurs plastyczny „Piję wodę z kranu”, Degustacja słupskiej kranówki w Urzędzie Miasta, Zadanie „Słupsk bez azbestu”, Akcja „Dzień bez śmiecenia’’.

OPIS:

Ekologia jest w Słupsku traktowana priorytetowo. Przy Prezydent Miasta działa Rada ds. Zrównoważonego Rozwoju i Zielonej Modernizacji Miasta, która została powołana w celu doradzania władzom w sprawach ekologii. Samorząd zachęca mieszkańców do picia wody z kranu działaniami takimi jak degustacja słupskiej kranówki w Urzędzie Miasta i konkurs plastyczny „Piję wodę z kranu” dla najmłodszych. Słupszczanie mogą ubiegać się także o wsparcie finansowe w likwidacji azbestu na terenie swoich posiadłości w ramach zadania „Słupsk bez azbestu”.

Kultura i rekreacja

8/10

DZIAŁANIA:

Spektakl ,,Hanna i Hannelore’’ Festiwal Młodych Talentów, Jesienny Przeciąg Gitarowy, Festiwal teatralny „Scena Wolności”, Dni Kultury Żydowskiej, „Dni Sąsiada”, PUMA- Przegląd Uczniowskiej Muzyki Alternatywnej, Festiwal „Miejsce Kobiet”.

OPIS:

Władze Słupska angażują się w organizację wydarzeń kulturowych i rekreacyjnych. Dla miłośników muzyki są festiwale takie jak PUMA czy Jesienny Przeciąg Gitarowy. Mieszkańcy mogą spotykać się na pikniku na Dniach Sąsiada i wspólnie bawić się i dyskutować o sprawach lokalnych. Miasto organizuje też pokazy spektakli nawiązujących do historii Słupska, czego przykładem jest Hanna i Hannelore’’, a także festiwale teatralne jak „Scena Wolności”.

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z lokalną polityką