KRZYSZTOF MATYJASZCZYK

Prezydent Częstochowy

Krzysztof Matyjaszczyk
Stabilna pozycja
Komitet wyborczy: SLD Lewica Razem
Wiek: 46 lat
Kadencja: 3
Poparcie w 2018 roku: 59.76%
-

24/09/2019

Krzysztof Matyjaszczyk sprawuje 3. kadencję jako prezydent miasta. W wyborach w 2018 roku, jako pierwszy prezydent w tym mieście, wygrał już w I turze z wynikiem prawie 60%. Jeżeli nie wybierze innej drogi politycznej w związku z ruchami na lewicy, jego pozycja w Częstochowie wydaje się stabilna.

TOP Prezydenci

Sytuacja polityczna

NIE
TAK

Absolutorium

Krzysztofowi Matyjaszczykowi przyznano wotum zaufania i absolutorium stosunkiem głosów 18 do 10.

Koalicja

Relacja
z Radą Miasta

W Częstochowie wyborcze zwycięstwo SLD Lewica Razem nie wystarczyło do zdobycia samodzielnej większości w Radzie Miasta (12 mandatów na 28). Konieczna była koalicja, która została zawiązana z komitetem Koalicji Obywatelskiej oraz KWW Wspólnie dla Częstochowy. Opozycyjnym ugrupowaniem w częstochowskiej Radzie jest PiS

33.5%

Próg
do referendum

Krzysztof Matyjaszczyk w ostatnich wyborach samorządowych jako pierwszy Prezydent Częstochowy zwyciężył już w I turze, a frekwencja w referendum odwoławczym musiałaby wynieść 33,5%. Próg skuteczności referendum jest więc bardzo wysoki, a pozycja K. Matyjaszczyka stabilna.

Sondaże polityczne

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Samorządowych
Częstochowa: Poparcie w I turze wyborów prezydenckich (IBS, 15.10.2018)
Krzysztof Matyjaszczyk - 69.09% SLD Lewica Razem
Artur Warzocha - 18.61% Prawo i Sprawiedliwość
Marcin Maranda - 5.99% KWW Marcin Maranda.Mieszkańcy Częstochowy
Tomasz Jaskóła - 3.15% Kukiz 15
Jacek Krawczyk - 0.63% Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Martin Saczek - 0.32% KWW Otwarta Częstochowa
Nie wiem / Trudno powiedzieć - 2.21%
Data:
15/10/2018
Źródło:
Instytut Badań Samorządowych
Technika badawcza:
CATI
Wielkość próby:
504

Wybory samorządowe 2018

Sprawdź trafność sondaży

Wybory samorządowe 2018

Pobierz raport

Częstochowa
Top najdokładniejsze badania

Sondaż 1.

Błąd łączny:
14,38 p.p.

Sondaż 2.

Błąd łączny:
21,76 p.p.

Sondaż 3.

Błąd łączny:
43,00 p.p.

Częstochowa

Obecny prezydent: Krzysztof Matyjaszczyk

Liczba mieszkańców: 220433 os.
Budżet miasta: 1 296 201 826 zł
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto: 4547.34 zł
2.9%

stopa bezrobocia

25.03

LICZBA PRZESTĘPSTW PRZYPADAJĄCYCH na 1000 Mieszkańców

87.9%

średnia płaca w stosunku do średniej krajowej (brutto)

TOP Miasta

Polityka miasta

Seniorzy i osoby niepełnosprawne

8/10

DZIAŁANIA:

Program "Częstochowa Wspiera Seniorów", Aplikacja na smartfony powiadamiająca wybraną sieć pomocową, Roczny miejski bilet emerytalny, Karta Częstochowski Senior, Koperta Życia, Usługi teleopiekuńcze, Częstochowskie Centrum Aktywności Seniorów, Senioralia, Bezpłatne szczepienia ochronne przeciwko grypie, Program Rehabilitacji, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Miejska Rada Seniorów, Rzecznik Praw Osób Starszych, Szeroka oferta instytucji miejskich skierowana do seniorów.

OPIS:

Miasto realizuje spójny program senioralny pod nazwą "Częstochowa Wspiera Seniorów", dzięki któremu najbardziej dojrzali mieszkańcy miasta zostaną otoczeni jeszcze większą opieką i wsparciem w obszarze aktywności społecznej, zdrowia i bezpieczeństwa. Ważnym punktem programu było wdrożenie aplikacji alarmowej na smartfony - ma przyjazny dla seniora design i intuicyjny interfejs, można jej więc używać łatwo, nawet w stresującej sytuacji. W przypadku niebezpieczeństwa, zagrożenia lub nagłego wypadku, przytrzymując przycisk na wyświetlaczu, automatycznie powiadamia się wybraną sieć pomocową. Dodatkowo w mieście funkcjonuje roczny bilet emerytalny na komunikację miejską - jego koszt wynosi 100 zł. Została także wprowadzona Karta Częstochowski Senior uprawniająca do zniżek w placówkach, będących partnerami akcji oraz Koperta Życia. Realizowane są również usługi teleopiekuńcze "Bezpiecznie we własnym domu" oraz prężnie działa Częstochowskie Centrum Aktywności Seniorów. By wyjść naprzeciw potrzebom kulturalno-rozrywkowym najstarszych osób, miasto organizuje Senioralia, a w trosce o zdrowie seniorów zapewnia darmowe szczepienia ochronne przeciwko grypie oraz bezpłatny program rehabilitacji dla częstochowian powyżej 65. roku życia z niepełnosprawnością narządu ruchu. Ponadto w mieście aktywnie działa Uniwersytet Trzeciego Wieku, a także Miejska Rada Seniorów i Rzecznik Praw Osób Starszych. Częstochowa chce być również przyjazna dla osób z niepełnosprawnością, więc w ramach programu "Kierunek Przyjazna Częstochowa" podejmuje działania służące przystosowaniu miejskiej przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych - przede wszystkim likwidując bariery architektoniczne.

Wspieranie miejsc pracy

8.5/10

DZIAŁANIA:

Program "Teraz Lepsza Praca" - 3 filary: Fair Play, Cel: Twój rozwój, Centrum Lepszych Miejsc Pracy.

OPIS:

Częstochowa w znacznym stopniu dba o rynek pracy w mieście, poprzez działania w ramach programu "Teraz Lepsza Praca", składającego się z 3 filarów. Pierwszym z nich jest Program Fair Play, czyli jasne zasady obowiązujące na rynku pracy, a nad wszystkim czuwa Rzecznik Praw Pracownika, do którego zadań należy promowanie uczciwego zatrudnienia oraz wsparcie w przypadku trudnej sytuacji w pracy. Przedsiębiorcy działających według tych reguł są odznaczani Certyfikatem Lepszej Pracy. Dodatkowo miasto oferuje ulgi podatkowe dla pracodawców. Drugi filar pod nazwą "Cel: Twój Rozwój" ma na celu podnoszenie kwalifikacji poprzez szkolenia i kursy. Realizowane są takie projekty jak: Zawodowa współpraca, Aktywni Rodzice - Szczęśliwe Dzieci, Akademia Rozwoju Kompetencji, Praktyczne Kształcenie Zawodowe Szansą Na Lepszy Start oraz Centrum Usług Rozwojowych. Trzeci filar - "Centrum Lepszych Miejsc Pracy" - pozwala bez wychodzenia z domu pracownikowi znaleźć pracę, a firmie fachowców. Częstochowie udało się podwoić liczbę nowych miejsc pracy, teraz stawia na to, by były to miejsca lepsze i bezpieczne i jak najwyższej jakości.

image/svg+xml

Komunikacja miejska i infrastrktura

10/10

DZIAŁANIA:

"Program Lepsza Komunikacja" - 3 filary: Lepsza Komunikacja Publiczna, Lepsza Komunikacja Drogowa, Lepsza Komunikacja Rowerowa.

OPIS:

Miasto poprzez "Program Lepsza Komunikacja" inwestuje w rozwój obszaru komunikacji i infrastruktury. Pierwszy filar skupia swoje działania wokół komunikacji publicznej - miasto m.in. inwestuje w nowoczesny, niskoemisyjny tabor, zapewnia darmową komunikację miejską dla uczniów, a także cyklicznie wymienia wiaty przystankowe na nowe. W ramach filaru "Lepsza Komunikacja Drogowa", Częstochowa zmienia drogowe oblicze miasta, realizując szereg inwestycji związanych m.in z budową i remontami ulic, a także rozbudową węzłów przesiadkowych. W trzecim obszarze programu miasto troszczy się o komunikację rowerową - powstają kolejne kilometry ścieżek rowerowych oraz wprowadzony został system rowerów miejskich, by ułatwić mieszkańcom poruszanie się po mieście. Co ważne, Częstochowa w skuteczny sposób dociera do mieszkańców z informacjami o podejmowanych, realizowanych i zakończonych inwestycjach, dzięki czemu mieszkańcy na bieżąco widzą, jak zmienia się ich miasto.

Walka ze smogiem i zieleń w mieście

8/10

DZIAŁANIA:

Program "Kierunek Przyjazna Częstochowa" - filar Zielona Częstochowa, inwestowanie w niskoemisyjny transport.

OPIS:

W trosce o zieleń w mieście Częstochowa realizuje program "Kierunek Przyjazna Częstochowa" - filar Zielona Częstochowa. W ramach tego miasto zadeklarowało, że przeznaczy blisko 5,3 mln zł na rozwój i pielęgnację terenów zielonych. Dodatkowo częstochowscy strażnicy miejscy dbając o poprawę jakości powietrza i zdrowie mieszkańców Częstochowy prowadzą kontrole domowych kotłowni i sprawdzają, czy nie spalają śmieci. Ponadto na wsparcie finansowe mogą liczyć częstochowianie, którzy zdecydują się na modernizację systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta. Częstochowa stopniowo inwestuje także w wymianę transportu miejskiego na niskoemisyjny.

Kultura i rekreacja

8.5/10

DZIAŁANIA:

Program "Kierunek Przyjazna Częstochowa" - filar Aktywna Częstochowa oraz filar Kulturalna Częstochowa.

OPIS:

W ramach programu "Kierunek Przyjazna Częstochowa", wychodząc naprzeciw potrzebom swoich mieszkańców, miasto zapewnia bogatą ofertę kulturalno-rozrywkową. W trosce o aktywny wypoczynek mieszkańców Częstochowa przeznaczyła ponad 14 mln zł na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego, 9 mln zł na rewitalizację Parku Lisiniec oraz ponad 4 mln zł na termomodernizację krytej pływalni - a to wszystko w ramach filaru "Aktywna Częstochowa". Natomiast filar "Kulturalna Częstochowa" obejmuje takie działania jak: rewitalizacja kulturalna Placu Biegańskiego i Alei Najświętszej Maryi Panny, organizacja Festiwalu Retro Częstochowa, a także Częstochowskiego Festiwalu Kultury Alternatywnej FRYTKA OFF.

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z lokalną polityką