Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

KRZYSZTOF ŻUK

Prezydent Lublina

Krzysztof Żuk
Stabilna pozycja
Komitet wyborczy: KWW Krzysztof Żuk
Wiek: 63 lata
Kadencja: 3
Poparcie w 2018 roku: 62.32%
-

24/09/2019

Krzysztof Żuk, startując z własnego komitetu, wygrał w I turze z dwukrotną przewagą głosów nad kontrkandydatem. Także nic nie wskazuje na to, żeby Prezydent Lublina miał zamiar zmieniać swoje miejsce pracy.

TOP Prezydenci

Sytuacja polityczna

NIE
TAK

Absolutorium

Lubelscy radni przegłosowali wotum zaufania oraz absolutorium dla prezydenta Krzysztofa Żuka za 2019 r. "Za" było 19 radnych, a przeciwko zagłosowało 12. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Samodzielna większość

Relacja
z Radą Miasta

W jesiennych wyborach swoich radnych w Lublinie udało się wprowadzić tylko dwóm komitetom — KWW Krzysztof Żuk oraz Prawu i Sprawiedliwości. Współpraca na linii Prezydent — Rada Miasta powinna przebiegać jednak bez najmniejszych problemów, bo samodzielną większość w Radzie Miasta mają radni z prezydenckiego komitetu (19 radnych w 31 osobowej radzie).

32.8%

Próg
do referendum

Krzysztof Żuk, który w 2018 r. wygrał w I turze głosowania oraz którego komitet posiada większość w Radzie Miasta, nie musi też obawiać się referendum. By było ono skuteczne, konieczna byłaby frekwencja sięgająca przynajmniej 32,8%.

Legenda

Ufam
Jest mi obojętny(a)
Nie ufam
Nie znam

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Samorządowych na reprezentatywnej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski.

Sondaże polityczne

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Samorządowych
Lublin: Poparcie w I turze wyborów prezydenckich (IBS, 05.10.2018)
Krzysztof Żuk - 59.46% KWW Krzysztof Żuk
Sylwester Tułajew - 24.32% Prawo i Sprawiedliwość
Marian Kowalski - 1.35% KWW My z Lublina
Jakub Kulesza - 1.01% KWW Kukiz+WolnośćLubelscy Patrioci i Ruchy Miejskie
Magdalena Długosz - 0.68% KWW Miasto dla Ludzi- Lubelski Ruch Miejski
Joanna Kunc - 0.34% KWW Joanna Kunc WISLublin Kornel Morawiecki
Nie wiem / Trudno powiedzieć - 12.84%
Data:
05/10/2018
Źródło:
Instytut Badań Samorządowych
Technika badawcza:
CATI
Wielkość próby:
504

Lublin

Obecny prezydent: Krzysztof Żuk

Liczba mieszkańców: 339784 os.
Budżet miasta: 2 320 961 942 zł
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto: 5054.93 zł
4.9%

stopa bezrobocia

22.04

LICZBA PRZESTĘPSTW PRZYPADAJĄCYCH na 1000 Mieszkańców

97.8%

średnia płaca w stosunku do średniej krajowej (brutto)

TOP Miasta

Polityka miasta

Seniorzy i osoby niepełnosprawne

8/10

DZIAŁANIA:

Darmowa komunikacja miejska, Lubelskie Dni Seniora, Rada Seniorów, Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Program „Lublin strefa 60+”, Lubelska Karta Seniora, Kluby Seniora, „Lubelski Senior”, Bezpieczny Senior na drodze, „Program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Lublin na lata 2016-2020”, Lubelskie Targi Aktywności Osób Niepełnosprawnych.

OPIS:

Lublin to miasto bardzo aktywne w zakresie działań dla seniorów. Dla osób powyżej 65. roku życia uruchomiona została darmowa komunikacja miejska, działa także Lubelska Karta Seniora ze zniżkami dedykowanymi osobom starszym. Aktywizacja seniorów odbywa się w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Programu „Lublin strefa 60+”, Klubów Seniora czy pokazu mody senioralnej. Dla starszych mieszkańców organizowane są także zajęcia w ramach Klubu Sportowego dla Seniorów, a miasto wyróżnia instytucje, które oferują udogodnienia i zniżki dla seniorów w konkursie „Miejsce Przyjazne Seniorom”. Miasto organizuje także warsztaty dedykowane osobom starszym jak np. „Bezpieczny senior na drodze”. Na rzecz osób niepełnosprawnych został przyjęty „Program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Lublin na lata 2016-2020”, miasto organizuje także skierowane do tej grupy mieszkańców Targi Aktywności.

Wspieranie miejsc pracy

8/10

DZIAŁANIA:

Lubelska Dzielnica Kreatywności, Inkubatory Przedsiębiorczości, Lokalne okienko przedsiębiorczości w Lublinie, Lubelski Park Naukowo-Technologiczny, Projekt Create Lublin!, Karta „Biznes Benefit”.

OPIS:

Działania w obszarze rynku pracy w Lublinie mocno wspierają przedsiębiorczość mieszkańców. Realizowana jest „Lubelska Dzielnica Kreatywności”, której celem jest gospodarcze pobudzenie śródmieścia, funkcjonują Inkubatory Przedsiębiorczości i Lubelski Park Naukowo-Technologiczny, a dla tych, którzy chcą rozpocząć działalność gospodarczą, powołano „okienko przedsiębiorczości”, które ma służyć sprawnej realizacji niezbędnych formalności. Wsparcie dla zakładających biznes to także projekt „Create Lublin!”, który wspiera najlepszych pomysłodawców do 30 roku życia czy karta „Biznes Benefit”.

image/svg+xml

Komunikacja miejska i infrastrktura

8/10

DZIAŁANIA:

Budowa Dworca Metropolitalnego, Przetarg na nowy stadion żużlowy, Zakup elektrycznych autobusów, Projektowany nowy system biletu elektronicznego z aplikacją, Przebudowy i remonty ulic w mieście.

OPIS:

Jedne z większych inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w Lublinie to bez wątpienia budowa Dworca Metropolitalnego i będąca w fazie przetargu planowana budowa nowego stadionu żużlowego. Miasto silny nacisk kładzie na proekologiczność rozwiązań transportowych stąd zakupy kolejnych elektrycznych autobusów, nowych, przegubowych trolejbusów czy opracowywany system biletu elektronicznego. W mieście realizowane są także systematycznie remonty i przebudowy kolejnych ulic m.in. Racławickiej, Lipowej czy Sowińskiego.

Walka ze smogiem i zieleń w mieście

6.5/10

DZIAŁANIA:

Rewitalizacja Parku Ludowego, Rozbudowa Parku Jana Pawła II, Kampania informacyjna na temat postępowania z odpadami komunalnymi, Ekopiknik Rodzinny, Współpraca z „Koalicją Antysmogową”, Antysmogowe oczyszczacze powietrza w miejskich żłobkach.

OPIS:

W ramach działań na rzecz zieleni miejskiej w Lublinie rozpoczęte zostały dwie duże inwestycje: rewitalizacja Parku Ludowego warta prawie 34 mln zł oraz rozbudowa Parku Jana Pawła II gdzie pojawi się plac do ćwiczeń parkour czy nowy plac zabaw. Lublin, by promować ekologię wśród swoich mieszkańców, organizuje Ekopiknik Rodziny, a kampania informacyjna Urzędu Miasta pokazuje, jak postępować z odpadami komunalnymi. Działania antysmogowe to przede wszystkim wyposażenie miejskich żłobków w antysmogowe oczyszczacze powietrza, ale także akcje informacyjne skierowane do mieszkańców.

Kultura i rekreacja

8.5/10

DZIAŁANIA:

Carnaval Sztukmistrzów, Jarmark Jagielloński, Projekt "Nowe Życie Starego Miasta", Cyrk Podwórkowy, Lublin Jazz Festiwal, Noc Kultury, Centralny Plac Zabaw, Lubelski Festiwal Filmowy, Festiwal Bożego Narodzenia, Sylwester Miejski, Rada Kultury Miasta Lublin.

OPIS:

Działalność kulturalna Lublina to w pierwszej kolejności Carnaval Sztukmistrzów – impreza znana w Polsce i Europie, która przyciąga turystów do miasta. Stolica województwa lubelskiego organizuje jednak szereg wydarzeń skierowanych do mieszkańców jak: Jarmark Jagielloński, Cyrk Podwórkowy, Lublin Jazz Festiwal, Noc Kultury, Lubelski Festiwal Filmowy, Festiwal Bożego Narodzenia czy Sylwester Miejski. W lecie działa Centralny Plac Zabaw, który jest przestrzenią dla edukacyjnych działań kulturalnych, artystycznych i animacyjnych. W ramach projektu „Nowe Życie Starego Miasta” w Lublinie rewitalizowane są zabytki dziedzictwa historycznego i kulturowego. Instytucją, która czuwa nad strefą kulturalną miasta, jest Rada Kultury Miasta Lublin.

Sondaże w miastach

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Samorządowych
Lublin: Potrzeba zmiany w mieście (10.2018)
Zdecydowanie nie - 18.52%
Raczej nie - 7.82%
Ani tak ani nie - 19.34%
Raczej tak - 20.16%
Zdecydowanie tak - 34.16%
Źródło:
Instytut Badań Samorządowych
Technika badawcza:
CATI
Wielkość próby:
509

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z lokalną polityką