LUDOMIR HANDZEL

Prezydent Nowego Sącza

Ludomir Handzel
Groźba referendum
Komitet wyborczy: KWW Koalicja Nowosądecka Ludomira Handzla
Wiek: 47 lat
Kadencja: 1
Poparcie w 2018 roku: 25.78%
58.35%

24/09/2019

Prezydent Handzel ma bardzo trudną sytuację, w Radzie Miasta wiekszość ma PiS, któremu trudno się pogodzić z porażką w jednym ze swoich mateczników. Prezydent nie dostał ani absolutorium, ani wotum zaufania od radnych, a to oznacza, że prędzej czy później PiS będzie chciało przeprowadzić w mieście referendum odwoławcze.

TOP Prezydenci

Sytuacja polityczna

NIE
TAK

Absolutorium

Nowosądeccy radni z PiS, którzy posiadają większość w Radzie Miasta, nie udzielili wotum zaufania oraz absolutorium Ludomirowi Handzlowi za 2019 r.

Opozycja

Relacja
z Radą Miasta

W Nowym Sączu komitet prezydenta Koalicja Nowosądecka wprowadził do Rady Miasta tylko 4 radnych i znajduje się w opozycji. Z kolei pomiędzy Klubami Prawa i Sprawiedliwości i Wybieram Nowy Sącz zawiązała się koalicja, która daje im większość w Radzie Miasta i jednocześnie zostawiając prezydenta bez większości w radzie.

33.4%

Próg
do referendum

Ludomir Handzel może spodziewać się referendum odwoławczego — Rada Miasta nie uchwaliła wobec niego wotum zaufania ani absolutorium z wykonania budżetu, a jego komitet znajduje się w opozycji. Jeżeli jednak referendum zostanie przeprowadzone, musi wziąć w nim udział 33,4% uprawnionych do głosowania mieszkańców Nowego Sącza.

Sondaże polityczne

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Samorządowych
Nowy Sącz: Poparcie w I turze wyborów prezydenckich (IBS, 11-12.10.2018)
Iwona Mularczyk - 27.27% Prawo i Sprawiedliwość
Ludomir Handzel - 26.60% KWW Koalicja Nowosądecka Ludomira Handzla
Krzysztof Głuc - 15.82% KWW Krzysztofa Głuca Wybieram Nowy Sącz
Leszek Zegzda - 13.47% Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Małgorzata Belska - 4.04% KWW Małgorzata Belska Lucjan Stępień - Nowy Sącz na Nowo
Rafał Skąpski - 2.02% SLD Lewica Razem
Jerzy Gwiżdż - 1.35% KWW Jerzego Gwiżdża Samorządny Nowy Sącz
Nie wiem / Trudno powiedzieć - 9.43%
Data:
11/10/2018
Źródło:
Instytut Badań Samorządowych
Technika badawcza:
CATI
Wielkość próby:
500

Nowy Sącz

Obecny prezydent: Ludomir Handzel

Liczba mieszkańców: 83794 os.
Budżet miasta: 629 084 248 zł
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto: 4115.73 zł
2.7%

stopa bezrobocia

73.54

LICZBA PRZESTĘPSTW PRZYPADAJĄCYCH na 1000 Mieszkańców

79.6%

średnia płaca w stosunku do średniej krajowej (brutto)

TOP Miasta

Polityka miasta

Seniorzy i osoby niepełnosprawne

6.5/10

DZIAŁANIA:

Nowosądecka Karta Seniora, Centrum Seniora, Kluby Seniora, Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Nowosądeckie Forum Seniorów, "Środy z książką", Informator dla seniora, Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2015 – 2020, Darmowa komunikacja miejska dla osób 70+, Dzienny Dom Seniora.

OPIS:

W Nowym Sączu większość miejskich działań koncentruje się wokół aktywizacji społecznej osób starszych. Działa Centrum Seniora, Kluby Seniora, Nowosądeckie Forum Seniorów czy Uniwersytet Trzeciego Wieku. Dla seniorów organizowane są także „Środy z książką”, które cyklicznie gromadzą wszystkich miłośników literatury. Starsi mieszkańcy miasta korzystają z ulg w ramach Nowosądeckiej Karty Seniora, a przejazdy komunikacją miejską są darmowe dla wszystkich po ukończeniu 70. roku życia. Miasto wydaje także informator dla seniorów, który gromadzi w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje, numery alarmowe czy adresy instytucji miejskich. W 2019 r. uruchomiony został także Dzienny Dom Seniora. Wsparcie dla osób niepełnosprawnych realizowane przez Nowy Sącz jest organizowane na podstawie powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2015 – 2020 w mieście Nowy Sącz.

Wspieranie miejsc pracy

4.5/10

DZIAŁANIA:

Akcja „Włącz się społecznie”, Centrum Aktywności Zawodowej, Aktywizacja zawodowa skierowana do różnych grup wiekowych.

OPIS:

W Nowym Sączu działania powiązane z miejscami pracy nakierowane są przede wszystkim na wsparcie osób bezrobotnych. Realizowana jest akcja „Włącz się społecznie!”, której celem jest aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców miasta, a przy Urzędzie Pracy działa Centrum Aktywizacji Zawodowej. Realizowane są też programy, które mają być odpowiedzią na problem bezrobocia wśród różnych grup wiekowych. W ich ramach odbywają się szkolenia dla osób do 30. roku życia, a także te skierowane do bezrobotnych, którzy ukończyli już 30 lat.

image/svg+xml

Komunikacja miejska i infrastrktura

5/10

DZIAŁANIA:

Budowa nowego mostu heleńskiego, Rewitalizacja Parku Strzeleckiego, Nowy dworzec MPK, Przebudowa stadionu Sandecji, Remonty nawierzchni i ulic w mieście.

OPIS:

W Nowym Sączu dużą, oddaną w maju inwestycją była budowa mostu heleńskiego. Planowana jest także rewitalizacja Parku Strzeleckiego, a jesienią do użytku oddany ma zostać nowy dworzec autobusowy. Miasto stawia także na obiekty sportowe, czego przejawem może być przebudowa stadionu Sandecji, która przeprowadzona ma zostać w czterech etapach i zakończyć się z końcem 2020 roku. W ramach mniejszych inwestycji infrastrukturalnych Nowy Sącz stawia także na remonty nawierzchni i ulic m.in. Krakowskiej czy Librantowskiej.

Walka ze smogiem i zieleń w mieście

4.5/10

DZIAŁANIA:

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, Monitoring stanu jakości powietrza, Projekt "Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza – etap II".

OPIS:

W Nowym Sączu opracowany został Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, który jest dokumentem o charakterze strategicznym, a także Projekt "Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza – etap II". W ramach projektu, który dofinansowany jest ze środków unijnych, organizowane są m.in. spotkanie dla mieszkańców „Czyste powietrze w naszych rękach” z ekspertami w dziedzinie ochrony zdrowia oraz środowiska, które mają promować działania antysmogowe. Dodatkowo na stronie miasta można śledzić aktualną jakość powietrza.

Kultura i rekreacja

5.5/10

DZIAŁANIA:

Sądecki Letni Festival, Nowosądecka Wakacyjna Strefa Relaksu, Jarmark Św. Małgorzaty, Festiwal Skowroneczek, Teatralia, Festiwal Filmowy Nowe Kino - Nowy Sącz, Siłownia pod chmurką, Oddanie ścieżki pieszo-biegowo-rowerowej nad rzeką Kamienica.

OPIS:

W Nowym Sączu liczne wydarzenia miejskie organizowane są na świeżym powietrzu w okresie letnim. W trakcie wakacji odbywa się Sądecki Letni Festival, miasto tworzy Wakacyjne Strefy Relaksu, które w 2019 r. zlokalizowane były w 4 punktach, a wszyscy aktywni mieszkańcy mogą korzystać z siłownik pod chmurką. W lipcu w Nowym Sączu odbywa się także Jarmark Św. Małgorzaty, który nawiązuje do średniowiecznych miejskich jarmarków. Wśród wydarzeń kulturalnych wskazać można ponadto: Teatralia, Festiwal Skowroneczek czy Festiwal Filmowy Nowe Kino - Nowy Sącz. W sierpniu 2019 r. została oddana do użytku trasa pieszo-biegowo-rowerowa o długości 2,5 km wzdłuż rzeki Kamienica.

Sondaże w miastach

Nowy Sącz: Potrzeba zmiany w mieście (10.2018)
Zdecydowanie nie - 1.23%
Raczej nie - 1.02%
Ani tak ani nie - 9.22%
Raczej tak - 11.89%
Zdecydowanie tak - 76.64%
Źródło:
Instytut Badań Samorządowych
Technika badawcza:
CATI
Wielkość próby:
500

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z lokalną polityką