ŁUKASZ KONARSKI

Prezydent Zawiercia

Łukasz Konarski
Stabilna pozycja
Komitet wyborczy: KWW Konarski - Zawierciańska Odnowa
Wiek: 41 lat
Kadencja: 1
Poparcie w 2018 roku: 28.01%
53.7%

24/03/2020

Łukasz Konarski jako Prezydent Zawiercia sprawuje swoją I kadencję. Póki co, według nas cieszy się on stabilną pozycją, jednak trzeba mieć na uwadze, że wygrał niewielką różnicą w II turze (53,7%), więc wszystko zależeć będzie od tego, czy sprawdzi się i odnajdzie w nowej roli jako włodarz miasta.

TOP Prezydenci

Sytuacja polityczna

NIE
TAK

Absolutorium

Prezydent Zawiercia nie otrzymał wotum zaufania, ale otrzymał absolutorium. Przeciwko udzieleniu wotum zaufania Łukaszowi Korytkowskiemu głosowało 7 radnych. Za było 9 z nich, choć, do otrzymania wotum zaufania konieczne było 11 głosów poparcia. Za przyjęciem absolutorium dla prezydenta Rada Miasta zagłosowała jednogłośnie.

Opozycja

Relacja
z Radą Miasta

W Radzie Miasta w Zawierciu tylko 2 mandaty zdobył komitet Prezydenta Konarskiego - Zawiercie Odnowa. Tyle samo uzyskał KWW Niezależna Alternatywa Wyborców Ziemi Zawierciańskiej. Komitet Koalicji Obywatelskiej zdobył 5 mandatów. Koalicja lewicy wprowadziła 2 mandaty do rady, KW PiS - 6, komitet wyborczy poprzedniego prezydenta Witolda Grima - 3. Ostatni mandat zdobył radny z komitetu Sympatyków Ziemi Zawierciańskiej Krzysztofa Peronia. Przewodniczącą Rady Miasta została Beata Chawuła z komitetu PiS. Współpraca komitetów PiS, Niezależnej Alternatywy Wyborców Ziemi Zawierciańskiej oraz Komitetu Poparcia Witolda Grima pozwoliła im stworzyć większość w Radzie Miasta, tym samym pozbawiając prezydenta Konarskiego swobodnego uchwalania uchwał.

27.04%

Próg
do referendum

Prezydent Zawiercia Łukasz Konarski w II turze wyborów samorządowych zdobył 53,7% głosów, co nie jest bardzo wysokim poparciem. Za 2018 rok Rada Miasta nie udzieliła mu wotum zaufania, a jego współpraca z radą nie układa się najlepiej. W związku z tym można spodziewać się prób jego odwołania, choć nie wydaje się, by 27,4% mieszkańców zagłosowałoby za jego odwołaniem, tym samym decydując o jego ważności.

Zawiercie

Obecny prezydent: Łukasz Konarski

Liczba mieszkańców: 49567 os.
Budżet miasta: 230 416 944 zł
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto: 4023.65 zł
7.5%

stopa bezrobocia

19.05

LICZBA PRZESTĘPSTW PRZYPADAJĄCYCH na 1000 Mieszkańców

88.9%

średnia płaca w stosunku do średniej krajowej (brutto)

TOP Miasta

Polityka miasta

Seniorzy i osoby niepełnosprawne

5/10

DZIAŁANIA:

Zawierciańska Rada Seniorów, projekt “Aktywna integracja szansą na lepsze życie”, Zawierciański Senior, Zniżki dla seniorów w komunikacji miejskiej.

OPIS:

Miasto przygotowało dla seniorów zestaw zniżek w ramach programu “Zawierciański Senior”, a jego celem jest ułatwienie osobom starszym dostępu do usług rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych oraz aktywizacja starszego pokolenia. Z programu mogą skorzystać osoby po 70. roku życia, którym np. przysługują bezpłatne przejazdy w komunikacji miejskiej. Przy Radzie Miasta powołano Zawierciańską Radę Seniorów, pełniącą rolę organu doradczego prezydenta miasta oraz dającą wpływ seniorom na sprawy dotyczące lokalnej społeczności miasta. Miasto uchwaliło też program aktywizacji społeczno-zawodowej dla mieszkańców powiatu zawierciańskiego: “Aktywna integracja szansą na lepsze życie”. Jego celem jest pomoc osobom z niepełnosprawnościami, wychowankom pieczy zastępczej i rodzinom zastępczym. Chodzi o podwyższenie ich kompetencji społecznych i zawodowych. Osoby ze znaczną niepełnosprawnością oraz orzeczeniem całkowitej niezdolności do pracy są zwolnione z opłat za przejazdy komunikacją miejską.

Wspieranie miejsc pracy

4/10

DZIAŁANIA:

Zawierciański Park Przemysłowo-Technologiczny, Agencja Rozwoju Zawiercia.

OPIS:

Agencja Rozwoju Zawiercia została powołana, by promować miasto Zawiercie pod względem inwestycyjnym, gospodarczym i krajoznawczym. Celem ARZ jest ożywienie rozwoju gospodarczego i społecznego gminy Zawiercie. ARZ powołała Zawierciański Park Przemysłowo-Technologiczny jako wsparcie biznesu. ZPPT ma wzmacniać konkurencyjność przedsiębiorstw działających na lokalnym rynku, przybliżyć środowisko naukowe i rozwijać innowację.

image/svg+xml

Komunikacja miejska i infrastrktura

3/10

DZIAŁANIA:

Sprawna komunikacja miejska, plany rozbudowy infrastruktury.

OPIS:

Miasto otrzyma 6 milionów złotych dofinansowania na termomodernizację budynków. Oprócz tego Zawiercie planuje budowę żłobka, remonty ulic, co ma ma zwiększyć atrakcyjność terenów znajdujących się w zawierciańskiej Strefie Aktywności Gospodarczej. Miasto przejęło zaniedbaną XIX-wieczną synagogę i planuje ją odrestaurować i przekształcić w m.in. przestrzeń kulturalną sprzyjającą integracji międzypokoleniowej oraz miejsce pamięci. Na terenie miasta działa Zakład Komunikacji Miejskiej Zawiercie, czyli sieć autobusów miejskich. Miasto wprowadziło możliwość korzystania z elektronicznych biletów okresowych, które można kupić w aplikacji na smartphonie.

Walka ze smogiem i zieleń w mieście

6/10

DZIAŁANIA:

Progream LeadAIR, projekt “Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii”, dotacje, program ochrony środowiska, “Aktywna Przestrzeń Miejska”, obchody Europejskiego Dnia Bez Samochodu.

OPIS:

Zawiercie dołączyło do programu LeadAIR, dzięki czemu miasto może skorzystać z pomocy ekspertów, którzy podpowiadają jak zaplanować i skutecznie realizować programy antysmogowe w mieście. Miasto przystąpiło także do projektu: „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim - Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie”, dzięki czemu w gminie Zawiercie powstanie prawie 1000 instalacji odnawialnych źródeł energii. Poza tym Zawiercie wspiera dotacjami z budżetu miasta działania, które ograniczają niską emisję i wprowadzają do systemu grzewczego urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii. W mieście działa też stacja pomiarowa mierząca stan czystości powietrza. Miasto przyjęło program Ochrony Środowiska dla Miasta Zawiercie do 2019 roku z uwzględnieniem perspektywy do 2024 roku. Jego głównym celem jest zrównoważony rozwój. Zawiercie realizuje projekt “Aktywna przestrzeń miejska – bulwary Zawiercia – etap II", którego celem są prace w parku im. T. Kościuszki (renowacja infrastruktury parku i zieleni). Miasto w ramach Europejskiego Dnia Bez Samochodu wprowadziło dzień otwarty w ZKM w Zawierciu, dzięki czemu mieszkańcy mogli poruszać się komunikacją miejską za darmo. To samo dotyczyło dzieci i młodzieży do 18 roku życia, które podczas ferii zimowych bezpłatnie korzystały z komunikacji miejskiej.

Kultura i rekreacja

6/10

DZIAŁANIA:

Miejski Ośrodek Kultury "Centrum", Izba Muzealna, Inicjatywa Lokalna, Zawierciańskie Forum Młodzieży, Ośrodek Sportu i Rekreacji, statuetka “Zasłużony dla miasta Zawiercie”, biblioteki.

OPIS:

Miejski Ośrodek Kultury "Centrum" im. Adama Mickiewicza w Zawierciu zajmuje się upowszechnianiem kultury wśród mieszkańców. Prowadzi całoroczne zajęcia w pracowniach, kółkach, sekcjach i klubach. Miasto prowadzi też Izbę Muzealną, która ma troszczyć się o historię regionu zawierciańskiego i prowadzić zajęcia edukacyjne dla uczniów. Miasto szeroko promuje Inicjatywę Lokalną, chcąc włączyć mieszkańców do współdecydowania o finansach i życiu miasta poprzez przygotowanie propozycji działań dla Prezydenta Miasta. Urząd Miasta powołał Zawierciańskie Forum Młodzieży, zrzeszające w swoich szeregach uczniów w wieku 13-20 lat, którzy zwracają uwagę prezydenta na potrzeby młodzieży w mieście oraz pełnią rolę organu opiniodawczo-doradczego. Na terenie miasta działa OSiR, w skład którego wchodzą hale sportowe, baseny, dzięki czemu mieszkańcy miasta mają miejsce do dbania o kulturę fizyczną. Miasto prowadzi też plebiscyt “Zasłużony dla Miasta Zawiercie”, w ramach którego mieszkańcy wskazują osoby z lokalnej społeczności, które szczególnie odznaczyły się działalnością na potrzeby Zawiercia.

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z lokalną polityką