ŁUKASZ KULIK

Prezydent Ostrołęki

Łukasz Kulik
Pewna reelekcja
Komitet wyborczy: KWW Ostrołęka dla Wszystkich
Wiek: 40 lat
Kadencja: 1
Poparcie w 2018 roku: 38.12%
64.49%

24/09/2019

Łukasz Kulik znacząco wygrał rywalizację z Januszem Kotowskim, sprawującym Urząd Prezydenta Ostrołęki przez 12 lat, i może być spokojny o swoją pozycję, jak i reelekcję w 2023.

TOP Prezydenci

Sytuacja polityczna

NIE
TAK

Absolutorium

Łukaszowi Kulikowi - Prezydentowi Ostrołęki nie udzielono ani wotum zaufania, ani absolutorium. Przeciwko przydzieleniu absolutorium było 13 radnych, "za" głosowało dziewięcioro.

Koalicja

Relacja
z Radą Miasta

W Ostrołęce prezydencki komitet Ostrołęka dla Wszystkich nie był w stanie zdobyć samodzielnej większości. Doszło jednak do zawiązania koalicji z radnymi Nasza Ostrołęka oraz Bezpartyjne Miasto Ostrołęka, co pozwala im na uzyskiwanie niezbędnej w głosowaniach większości.

33.7%

Próg
do referendum

Łukasz Kulik rozpoczął w 2018 r. swoją pierwszą kadencję i referendum w sprawie jego odwołania, nie wydaje się prawdopodobne. Jeżeli jednak doszłoby do głosowania, musiałoby wziąć w nim udział co najmniej 33,7% uprawnionych do głosowania mieszkańców Ostrołęki.

Ostrołęka

Obecny prezydent: Łukasz Kulik

Liczba mieszkańców: 52055 os.
Budżet miasta: 377 723 022 zł
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto: 5175.65 zł
8.2%

stopa bezrobocia

25.08

LICZBA PRZESTĘPSTW PRZYPADAJĄCYCH na 1000 Mieszkańców

100.1%

średnia płaca w stosunku do średniej krajowej (brutto)

TOP Miasta

Polityka miasta

Seniorzy i osoby niepełnosprawne

4.5/10

DZIAŁANIA:

Ostrołęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Rada Seniorów, Kino Seniora, Ostrołęckie Spotkania Klubu Seniora, Dzienny Dom Senior+.

OPIS:

W Ostrołęce od 2014 r. działa Rada Seniorów, która współpracując z władzami miasta, ma być głosem jego najstarszych mieszkańców. Ostrołęccy seniorzy mogą brać udział w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a także spotkaniach organizowanych w ramach Klubu Seniora. Wszyscy mieszkańcy, którzy ukończyli 60. rok życia, raz w miesiącu mogą brać udział w darmowym seansie filmowym w Ostrołęckim Centrum Kultury. W mieście działa też Dzienny Dom Senior+.

Wspieranie miejsc pracy

3.5/10

DZIAŁANIA:

Działanie podstrefy w ramach Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Strefa Rozwoju Gospodarczego, Ulgi dla inwestorów.

OPIS:

W Ostrołęce działa podstrefa w ramach Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W mieście funkcjonuje także Strefa Rozwoju Gospodarczego, która jest kompleksowo dostosowana do prowadzenia działalności produkcyjnej i usługowej. Ostrołęka, chcąc zachęcać inwestorów, oferuje ulgi w podatku od nieruchomości.

image/svg+xml

Komunikacja miejska i infrastrktura

5.5/10

DZIAŁANIA:

Bezpłatna komunikacja miejska, Przebudowy dróg miejskich i wojewódzkich, System Roweru Miejskiego, Przebudowa stadionu.

OPIS:

W Ostrołęce działa bezpłatna komunikacja miejska. Miejskie inwestycje w infrastrukturę skupiają się głównie wokół remontów ulic m.in. Goworowskiej, Ostrowieckiej czy Słowackiego. Przebudowywane są także dogi wojewódzkie. Planowana jest także przebudowa miejskiego stadionu, która powinna rozpocząć się jeszcze w 2019 r.

Walka ze smogiem i zieleń w mieście

5.5/10

DZIAŁANIA:

Program "Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki", "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Ostrołęka", "Ostrołęka wolna od plastiku".

OPIS:

W Ostrołęce walka z zanieczyszczeniami powietrza podejmowana jest zarówno poprzez wymianę starych pieców i termomodernizację budynków w ramach projektu "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Ostrołęka", jak i poprzez stawianie na wymianę taboru autobusowego, darmową komunikację miejską czy uruchomiony wiosną 2019 r. system roweru miejskiego, a więc działania wpisujące się w program "Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki". Miasto pod hasłem „Ostrołęka wolna od plastiku” zrezygnowało w Urzędzie Miasta z plastikowych butelek z wodą na rzecz tych szklanych oraz stawia na świeże owoce, zamiast ciastek i słonych przekąsek.

Kultura i rekreacja

6/10

DZIAŁANIA:

Festiwal Muzyczny "Ostrołęckie Operalia", EtnoSakralia Kurpiowskie, Dni Ostrołęki, Inqbator Teatralny, Budowa Multicentrum, Ostrołęcki Rower Miejski, Przebudowa Stadionu przy ul. Witosa.

OPIS:

W Ostrołęce, oprócz wydarzeń typowych dla niemal wszystkich miast jak Dni Ostrołęki odbywają się ciekawe wydarzenia powiązane ze sztuką operową ("Ostrołęckie Operalia") czy kulturą ludową („EtnoSakralia Kurpiowskie”, które odbywają się w 5 miejscowościach). Działania na rzecz kultury w Ostrołęce to także budowa Multicentrum (umowa na realizację podpisana w sierpniu 2018 r.), które ma być skierowane do dzieci, młodzieży, dorosłych, a także dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W Ostrołęce od kwietnia 2019 r. działa także system roweru miejskiego.

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z lokalną polityką