MARCIN BAZYLAK

Prezydent Dąbrowy Górniczej

Marcin Bazylak
Pewna reelekcja
Komitet wyborczy: SLD Lewica Razem
Wiek: 42 lat
Kadencja: 1
Poparcie w 2018 roku: 34.23%
61.25%

20/11/2019

Marcin Bazylak sprawuje swoją I kadencję jako Prezydent Dąbrowy Górniczej. Wygrał w mieście cieszącym się dużym poparciem lewicy, o czym świadczy dobry wynik SLD w wyborach parlamentarnych 2019 (25,64%), a dodatkowo przejął władzę jako były wiceprezydent – to wszystko wpływa na pewną sytuację i reelekcję Bazylaka.

TOP Prezydenci

Sytuacja polityczna

NIE
TAK

Absolutorium

Prezydent Dąbrowy Górniczej otrzymał absolutorium zdecydowaną większością głosów. Za uchwałą głosowało 17 radnych, a przeciw 6, tylko 1 radny wstrzymał sie od głosu.

Koalicja

Relacja
z Radą Miasta

Największą liczbę mandatów w radzie ma SLD Lewica Razem, z której kandydował Prezydent Miasta Marcin Bazylak. Podczas pierwszej sesji nowego samorządu prezydent wystąpił z SLD i stał się bezpartyjny. Można jednak uznać, że decyzja ta nie wpłynęła znacząco na jego poparcie przez najsilniejszy klub w radzie. SLD Lewica Razem nie ma jednak ponad połowy mandatów, poparcie innych radnych jest więc kluczowe. Hisoria głosowań w radzie miejskiej pokazuje, że prezydent ma jednak nieformalną koalicję wśród radnych, która gwarantuje mu większość.

27.8%

Próg
do referendum

Próg do referendum odwołującego prezydenta w Dąbrowie Górniczej jest, w porównaniu do innych miast, dość niski. Mimo tego, włodarz miasta nie musi obawiać się odwołania ze stanowiska, jest to jego pierwsza kadencja, a jego przewaga w II turze wyborów była znacząca.

Dąbrowa Górnicza

Obecny prezydent: Marcin Bazylak

Liczba mieszkańców: 120259 os.
Budżet miasta: 769 600 147 zł
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto: 5451.26 zł
4.4%

stopa bezrobocia

30.23

LICZBA PRZESTĘPSTW PRZYPADAJĄCYCH na 1000 Mieszkańców

112.80%

średnia płaca w stosunku do średniej krajowej (brutto)

TOP Miasta

Polityka miasta

Seniorzy i osoby niepełnosprawne

7/10

DZIAŁANIA:

Rada Seniorów, Klub Seniora ,,Złota Jesień’’, Bus dla seniora, Dzienny Dom ,,Senior-Wigor’’, Dąbrowski Tydzień Seniora, Dzień Seniora, Karta Seniora, Zespół ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej.

OPIS:

Dąbrowa Górnicza to miasto przyjazne seniorom. Co roku organizowany Dąbrowski Tydzień Seniora, podczas którego odbywają się zajęcia artystyczne, sportowe i edukacyjne. W mieście funkcjonują także specjalne kluby aktywizujące seniorów. Pomysłową inicjatywą było rówwnież utworzenie specjalnego autobusu dla osób starszych, które potrzebują pomocy w dostaniu się do lekarza lub urzędu. Tym autobusem starsi oraz niepełnosprawni mieszkańcy moga bezpłatnie dostać się m.in. na wybory. Sytuacja osób niepełnosprawnych jest trudniejsza. W Dąbrowie Górniczej nie ma wielu miejskich instytucji skierowanych do tej grupy, a wydarzenia aktywizujące są sporadyczne.

Wspieranie miejsc pracy

8/10

DZIAŁANIA:

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Dąbrowa Górnicza’’, Cykliczny program ,,Integra-program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej” , Dąbrowski Inkubator Przedsiębiorczości, Konkurs ,,Lokal na start’’.

OPIS:

Władze miasta aktywnie angażują się we wspieranie miejsc pracy. Urząd Pracy prowadzi różne programy mające na celu aktywizację osób bezrobotnych, co więcej kilka z nich odbywa się regularnie. Przykładem takiego projektu jest INTEGRA, w ramach którego, osoby bezrobotne są szkolone do wykonywania praktycznych zadań, które zwiększają ich szansę na znalezienie pracy. Można uznać, że działania te odnoszą sukces, gdyż bezrobocie w Dąbrowie Górniczej sukcesywnie spada. Miasto zachęca mieszkańców do zakładania firm, między innymi poprzez konkurs ,,Lokal na start’’, w ramach którego nowe przedsiębiorstwa mogą wynająć lokal po przystępnych cenach. Władze Dąbrowy Górniczej współpracują z przedsiębiorcami i w ramach Dąbrowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości wspierają lokalny biznes.

image/svg+xml

Komunikacja miejska i infrastrktura

7/10

DZIAŁANIA:

Projekt ,,Fabryka pełna życia - rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej’’, Modernizacja torowiska przy ul. Kasprzaka, Budowa dróg nad Pogorię III, Rozbudowa ulic, Budowa centrum przesiadkowego w Ząbkowicach, Przebudowa przedszkoli, Plan sieci dróg rowerowych.

OPIS:

Władze Dąbrowy Górniczej rozpoznają problem, jakim jest niewystarczająco dobry stan dróg, chodników i ścieżek rowerowych w ich mieście. W celu poprawy tej sytuacji modernizowane jest centrum miasta, odnawiane są dworce kolejowe, remontowane są ulice. W październiku 2019 roku do użytku oddano pierwsze zmodernizowane centrum przesiadkowe, w dzielnicy Dąbrowy, Ząbkowicach. Miasto dodatkowo prowadzi przebudowę przedszkoli i szkół. Zaplanowano również wiele inwestycji na przyszłe lata. Dąbrowa Górnicza jest więc w fazie intensywnego rozwoju infrastruktury.

Walka ze smogiem i zieleń w mieście

6.5/10

DZIAŁANIA:

Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Dąbrowy Górniczej, Projekt Strażnik Czystej Wody, Akcja sprawdzania pieców i ekologiczny patrol, Zakup tomografu do badania drzew.

OPIS:

Miasto prężnie działa na rzecz ochrony środowiska. Sposobem na walkę ze smogiem jest akcja sprawdzania pieców przez straż miejską i uruchomienie ekologicznego patrolu, w ramach którego mieszkańcy sami mogą zgłaszać, że ich sąsiedzi zanieczyszczają środowisko. Dąbrowa Górnicza dba także o ochronę drzew - zakupiono specjalny tomograf komputerowy, który określa ich stan, ma to uchronić zdrowe drzewa przed wycinką, o którą często wnioskują mieszkańcy i firmy. Dla najmłodszych mieszkańców prowadzony jest edukacyjny projekt Strażnik Czystej Wody. Działania proekologiczne miasta są więc praktyczne i trafione.

Kultura i rekreacja

7/10

DZIAŁANIA:

Dni Dąbrowy Górniczej, Festiwal Ludzi Aktywnych, Dąbrowski Kiermasz Świąteczny, Górski Rajd Zagłębiaków, Festiwal Kultury ZagłębieWood, Dębowy Maraton Biegowo-Rowerowy, Spotkaj teatr... "Tuż za rogiem’’, Indiańska Noc Muzeów.

OPIS:

W Dąbrowe Górniczej wydarzenia rekreacyjne zachęcają mieszkańców do aktywności fizycznej. Mogą oni wziąć udział w biegach i rajdach rowerowych. Dni Dąbrowy Górniczej to największa impreza w mieście, która oferuje trzy dni koncertów gwiazd z całej Polski. Oprócz wydarzeń muzycznych, odbywają się wtedy także różne warsztaty, konkursy, gry i zabawy dla młodszych i starszych dąbrowian. W lecie organizowane są plenerowe sztuki teatralne, które oglądać mogą całe rodziny.

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z lokalną polityką