Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

MARCIN KRUPA

Prezydent Katowic

Marcin Krupa
Pewna reelekcja
Komitet wyborczy: KWW Forum Samorządowe i Marcin Krupa
Wiek: 45 lata
Kadencja: 2
Poparcie w 2018 roku: 55.41%
-

24/09/2019

Prezydent Katowic wygrał w I turze ze znaczną przewagą oraz to dopiero jego II kadencja – to pokazuje, że może być on pewny swojej reelekcji. Nawet poparcie Prawa i Sprawiedliwości nie pozwoliło kandydatowi opozycji, by realnie powalczyć o miasto, więc Marcin Krupa może byc być spokojny wyniku.

TOP Prezydenci

Sytuacja polityczna

NIE
TAK

Absolutorium

26 z 28 radnych poparło prezydenta Katowic i otrzymał on wotum zaufania oraz absolutorium za 2019 r. Byli to 10 radnych Klubu Koalicja Obywatelska Katowice, 11 radnych Klubu Forum Samorządowe i Marcin Krupa, 4 radnych klubu Prawo i Sprawiedliwość oraz niezrzeszony radny.

Koalicja

Relacja
z Radą Miasta

W Katowicach Rada Miasta zdominowana jest przez radnych Koalicji Obywatelskiej nieprzychylnej prezydentowi. Komitet prezydenta KWW Forum Samorządowe i Marcin Krupa może liczyć jednak na koalicyjne wsparcie ze strony Prawa i Sprawiedliwości (łącznie 16 mandatów na 28), które już przed wyborami samorządowymi udzieliło poparcia M. Krupie i nie wystawiło swojego kandydata w wyborach na prezydenta miasta.

30.9%

Próg
do referendum

By skutecznie przeprowadzić referendum w sprawie odwołania Marcina Krupy, musiałoby wziąć w nim udział 30,9% uprawnionych do głosowania. Zwycięstwo Prezydenta w I turze w 2018 r., a także jego dopiero druga kadencja, podpowiadają, że takie referendum w Katowicach nie będzie miało miejsca.

Marcin Krupa

Marcin Krupa

Prezydent Katowic

6.05%
8.99%
5.81%
79.15%

Legenda

Ufam
Jest mi obojętny(a)
Nie ufam
Nie znam

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Samorządowych na reprezentatywnej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski.

Sondaże polityczne

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Samorządowych
Katowice: Poparcie w I turze wyborów prezydenckich (IBS, 10.10.2018)
Marcin Krupa - 48.12% KWW Forum Samorządowe i Marcin Krupa
Jarosław Makowski - 16.49% Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Iwona Kanclerz - 6.53% KW Śląskiej Partii Regionalnej
Jarosław Gwizdak - 4.81% KW Prawo do Katowic
Adam Słomka - 1.03% KWW Konfederacja - Ruch Kontroli Władzy
Jakub Kalus - 0.69% KW Ruch Narodowy RP
Mirosław Korbasiewicz - 0.34% KW Stronnictwa Pracy
Nie wiem / Trudno powiedzieć - 21.99%
Data:
10/10/2018
Źródło:
Instytut Badań Samorządowych
Technika badawcza:
CATI
Wielkość próby:
506

Wybory samorządowe 2018

Sprawdź trafność sondaży

Wybory samorządowe 2018

Pobierz raport

Katowice
Top najdokładniejsze badania

Sondaż 1.

Błąd łączny:
17,21 p.p.

Sondaż 2.

Błąd łączny:
18,49 p.p.

Sondaż 3.

Błąd łączny:
25,87 p.p.

Katowice

Obecny prezydent: Marcin Krupa

Liczba mieszkańców: 292774 os.
Budżet miasta: 2 414 675 130 zł
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto: 6175.8 zł
1.0%

stopa bezrobocia

34.71

LICZBA PRZESTĘPSTW PRZYPADAJĄCYCH na 1000 Mieszkańców

119.4%

średnia płaca w stosunku do średniej krajowej (brutto)

TOP Miasta

Polityka miasta

Seniorzy i osoby niepełnosprawne

7/10

DZIAŁANIA:

Projekt „Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym i ich środowiska rodzinnego”, Informator dla seniorów, Kultura 60+, Sportowy Uniwersytet Seniora, Kluby Seniora, Rada Seniorów, Program Aktywni Seniorzy, Miejski program działań na rzecz osób niepełnosprawnych, Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia niepełnosprawnego dziecka.

OPIS:

W zakresie polityki senioralnej miasto działa się bardzo aktywnie - m.in. realizuje projekt „Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym i ich środowiska rodzinnego”, mający na celu aktywizację społeczną, edukacyjną i kulturalną osób w wieku senioralnym, wydaje informator dla seniorów, a także w trosce o życie kulturalne osób starszych, realizuje program "Kultura 60+". Ponadto w Katowicach działa Sportowy Uniwersytet Seniora, Rada Seniorów oraz Kluby Seniora. Natomiast w trosce o osoby niepełnosprawne stworzony został miejski program działań na rzecz osób niepełnosprawnych, jak i również można uzyskać jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu.

Wspieranie miejsc pracy

6/10

DZIAŁANIA:

Forum Młodych RIG w Katowicach, Program „Młody Przedsiębiorca w Nowoczesnym Mieście", Ekonomiczne Forum Młodych.

OPIS:

Katowice w znacznym stopniu wspierają rozwój rynku pracy, m.in. poprzez realizację programu „Młody Przedsiębiorca w Nowoczesnym Mieście", którego założeniem jest rozwijanie kompetencji młodych przedsiębiorców oraz współpraca środowisk gospodarczych z administracją samorządową na rzecz ludzi młodych. Dodatkowo przez Forum Młodych RIG organizowane są spotkania, skierowane do młodych ludzi, którzy są zainteresowani tematyką przedsiębiorczości.

image/svg+xml

Komunikacja miejska i infrastrktura

5.5/10

DZIAŁANIA:

Rozbudowa dróg i węzłów przesiadkowych, System rowerów miejskich, Bezpłatna komunikacja dla uczniów w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

OPIS:

Rozbudowa dróg oraz węzłów przesiadkowych to główne działania miasta w obszarze komunikacji i infrastruktury. Ponadto, by szybko i łatwo poruszać się po mieście, funkcjonuje system rowerów miejskich. Z kolei uczniowie w całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii mogą korzystać z bezpłatnej komunikacji.

Walka ze smogiem i zieleń w mieście

6/10

DZIAŁANIA:

Monitoring jakości powietrza w mieście, "Plan gospodarki niskoemisyjnej", Plan redukcji hałasu w Katowicach, Portal „Energia i Środowisko w Katowicach”, Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.

OPIS:

Katowice są narażone na wysokie stężenie pyłu zawieszonego w powietrzu, więc prowadzą szereg działań, aby walczyć ze smogiem - m.in. stałe monitorowanie jakości powietrza w mieście, czy opracowanie jako jedno z pierwszych miast "Planu gospodarki niskoemisyjnej". Ważną rolę pełno także portal "Energia i Środowisko w Katowicach" - jest działaniem edukacyjnym i ma za zadanie stać się źródłem informacji na temat dość skomplikowanych spraw określanych jako „Energetyka komunalna”. Dodatkowo miasto inwestuje w termomodernizację budynków użyteczności publicznej oraz opracowało plan redukcji hałasu w Katowicach.

Kultura i rekreacja

6.5/10

DZIAŁANIA:

Budowa basenów, Program "Lokal na Kulturę", Budowa hali sportowej, Wiele festiwali i spotkań z ciekawymi osobami.

OPIS:

Miasto oferuje swoim mieszkańcom spędzanie czasu wolnego, uczestnicząc w wielu różnych festiwalach, czy spotkaniach z ciekawymi osobami. Dodatkowo działa program "Lokal na Kulturę", czyli konkurs, który organizuje miasto, by wspomagać organizacje prowadzące działalność kulturalną, artystyczną lub twórczą - mając ciekawy pomysł na inicjatywę związaną z szeroko pojętą kulturą, magistrat udostępnia wynajem wybranych lokali w atrakcyjnych cenach. Ma to na celu zmianę wizerunku miasta, ze stereotypowej stolicy węgla na ważny i prężnie rozwijający się ośrodek kulturalny. Katowice dbają także o to, by mieszkańcy mieli szeroki wybór miejsc do rekreacji, m.in. poprzez budowę basenów w trzech nowych lokalizacjach oraz budowę hali sportowej.

Sondaże w miastach

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Samorządowych
Katowice: Potrzeba zmiany w mieście (10.2018)
Zdecydowanie nie - 11.09%
Raczej nie - 8.62%
Ani tak ani nie - 25.26%
Raczej tak - 18.89%
Zdecydowanie tak - 36.14%
Źródło:
Instytut Badań Samorządowych
Technika badawcza:
CATI
Wielkość próby:
506

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z lokalną polityką