MAREK MATEREK

Prezydent Starachowic

Marek Materek
Groźba referendum
Komitet wyborczy: KWW Marka Materka
Wiek: 31 lat
Kadencja: 2
Poparcie w 2018 roku: 84.42%
-

11/09/2020

Marek Materek popierany przez PSL rządzi w Starachowicach od 2014 roku. O ile wówczas zwyciężył w II turze wyborów, w ostatnich zdobył fotel prezydencki już w I głosowaniu, osiągając poparcie na poziomie 84,42% głosów. Mało prawdopodobne jest by ktokolwiek mógł mu zagrozić w kolejnych wyborach, szczególnie, że jego poparcie w I turze pomiędzy 2014 a 2018 r. wzrosło o ponad 270%.

TOP Prezydenci

Sytuacja polityczna

NIE
TAK

Absolutorium

Prezydent Starachowic otrzymał absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. Za udzieleniem absolutorium głosowało 13 radnych, od głosu wstrzymało się troje, a pięcioro radnych nie było obecnych podczas głosowania.

Samodzielna większość

Relacja
z Radą Miasta

Komitet Wyborczy Wyborców Marka Materka, czyli Prezydenta Starachowic otrzymał 13 mandatów w wyborach samorządowych, dzięki czemu ma samodzielną większość w Radzie Miasta i bez przeszkód może podejmować decyzje. 7 mandatów zdobyli radni z KWW Prawa i Sprawiedliwości, a 1 przypadł KWW SLD Lewica Razem.

31.5%

Próg
do referendum

Marek Materek cieszy się poparciem mieszkańców Starachowic, o czym świadczy jego wygrana w I turze wyborów samorządowych z 2018 roku (cztery lata wcześniej musiał walczyć o wygraną w II głosowaniu). Dlatego mało prawdopodobne jest by 31,5% uprawnionych do głosowania mieszkańców wzięło udział w ewentualnym referendum odwoławczym prezydenta, a tyle wynosi próg przesądzajacy o jego ważności.

Starachowice

Obecny prezydent: Marek Materek

Liczba mieszkańców: 48395 os.
Budżet miasta: 273 288 000 zł
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto: 4481.58 zł
8.2%

stopa bezrobocia

19.52

LICZBA PRZESTĘPSTW PRZYPADAJĄCYCH na 1000 Mieszkańców

86.7%

średnia płaca w stosunku do średniej krajowej (brutto)

TOP Miasta

Polityka miasta

Seniorzy i osoby niepełnosprawne

6/10

DZIAŁANIA:

Starachowicka Rada Seniorów, Dzienny Dom Senior+, Klub Seniora „Niezapominajka”, Karta seniora, Starachowicki Dzień Seniora, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Starachowicach, Szczepienia dla Seniorów, Starachowicka karta za jeden uśmiech, Wolontariat z pomocą dla potrzebujących.

OPIS:

Starachowice wychodzą naprzeciw potrzebom osób starszych w wyniku wsłuchiwania się w głos Starachowickiej Rady Seniorów, która pełni rolę organu doradczo-konsultacyjnego przy Radzie Miasta. SRS nadzorowała uruchomienie projektów prosenioralnych takich jak utworzenie Domu Dziennego Pobytu Senior Wigor, Klub Seniora Manhattan. Seniorzy mogą rozwijać swoje zainteresowania w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Starachowicach oraz innych klubach seniora. W mieście seniorzy (60+) mogą skorzystać z bezpłatnych szczepień przeciwko grypie, a także pobrać bezpłatną kartę seniora uprawniającą do zniżek w różnych miejscach kultury. Na podobnej zasadzie działa “Starachowicka karta za jeden uśmiech” dla osób z niepełnosprawnością. W Gminie Starachowice uruchomiono punkt koordynacji pomocy dla osób starszych i niesamodzielnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w ramach wolontariatu dla potrzebujących.

Wspieranie miejsc pracy

7.5/10

DZIAŁANIA:

Zakładka “Zaprezentuj się”, Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice”, Starachowicki Inkubator Przedsiębiorstw, Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach, Akademia Przedsiębiorczości.

OPIS:

Na stronie internetowej Urzędu Miasta stworzono zakładkę “Zaprezentuj się”, gdzie przedsiębiorcy ze Starachowic mogą zaprezentować swoje biznesy. Oprócz tego na stronie istnieje “Poradnik dla Przedsiębiorcy”, gdzie osoby zajmujące się prowadzeniem działalności gospodarczej mogą dowiedzieć się najbardziej niezbędnych informacji. Specjalna Strefa Ekonomiczna “Starachowice” oferuje inwestorom tereny z obiektami przemysłowymi oraz takie bez budynków, ale wyposażone w infrastrukturę techniczną. Regionalna Izba Gospodarcza oprócz wspierania innowacyjności i rozwijania przedsiębiorczości prowadzi również Starachowicki Inkubator Przedsiębiorstw. W Starachowicach funkcjonuje też Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego, która skupia się na zwalczaniu bezrobocia oraz wspieraniu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez dostosowywanie ich do standardów funkcjonowania w Unii Europejskiej. W mieście działa także Akademia Przedsiębiorczości, która m.in. promuje ciągłe kształcenie dorosłych, a także zajmuje się pośrednictwem pracy, doradztwem zawodowym i aktywizacją zawodową.

image/svg+xml

Komunikacja miejska i infrastrktura

8/10

DZIAŁANIA:

Modernizacja bazy MZK, Budowa budynku warsztatów CKS, DW744, Rozbudowa cmentarza komunalnego, Termomodernizacja SP nr 13 i innych placówek edukacyjnych, Rewitalizacja Parku Miejskiego, Przebudowa Starachowickiego Centrum Kultury, Nowy ciąg pieszo-jezdny, Remont dróg, Budowa boisk i siłowni plenerowych.

OPIS:

Urząd Miasta dba o rozwój Starachowic. Poczyniono szereg inwestycji: modernizacja bazy MZK zlokalizowanej przy ulicy Radomskiej w Starachowicach, budowa budynku warsztatów Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach, budowa odcinka DW744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka. Gmina Starachowice planuje rozbudowę cmentarza komunalnego wraz z budową parkingu przy ul. Radomskiej, termomodernizację kompleksu Szkoły Podstawowej nr 13, Gimnazjum nr 4, Przedszkola Miejskiego nr 10, termomodernizacja budynku Miejskiej Hali Sportowej w Starachowicach. Inne inwestycje to choćby rewitalizacja Parku Miejskiego w Starachowicach, przebudowa budynku Starachowickiego Centrum Kultury, wykonanie kanalizacji sanitarnej przy ul. Słowackiego oraz budowa nowego ciągu pieszo – jezdnego, budowa dróg m.in. budowa ul. Moniuszki od 6 Września do ul. Kieleckiej, remont drogi ul. Fryderyka Lempe w Starachowicach cz. 3 od skrzyżowania z ul. Ostrowiecką do wysokości posesji nr 13 i 22. W Starachowicach przyjęto plan inwestycji: „Budowa boiska wielofunkcyjnego i poprawa infrastruktury edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Starachowicach”. W Starachowicach pojawia się coraz więcej siłowni plenerowych, placów zabaw i stref relaksu.

Walka ze smogiem i zieleń w mieście

6.5/10

DZIAŁANIA:

“Ekologiczne Starachowice”, Zakup ekologicznych autobusów, Nowe ścieżki rowerowe, System rowerów miejskich, Budowa energooszczędnego oświetlenia.

OPIS:

Miasto podejmuje kroki, mające na celu polepszenie jakości powietrza w mieście. Jednym z takich działań jest realizacja projektu ”Ekologiczne Starachowice'”, w ramach którego miasto wyda ok. 90 mln. na ekologiczny transport. Projekt zakłada m.in. zakup 15 nowych autobusów na gaz, budowę stacji ładowania CNG, budowę 12 km ścieżek rowerowych, budowę energooszczędnego oświetlenia przy ulicach Konstytucji 3 Maja i Parkowej, zakup systemu roweru miejskiego. Miasto realizuje projekt “Podniesienie jakości życia mieszkańcom poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Starachowicach”, w ramach którego zaplanowano m.in. nasadzenia gatunków drzew i krzewów rodzimych czy budowę domków dla owadów i jeży. Niestety miasto nie prowadzi gminnego programu wymiany pieców, ale zachęca do korzystania z ogólnopolskiego programu “Czyste Powietrze”.

Kultura i rekreacja

7/10

DZIAŁANIA:

Starachowickie Centrum Kultury, kino, Młodzieżowy Dom Kultury w Starachowicach, MOSiR (w ramach, którego działa m.in. pływalnia, Miejska Hala Sportowa, kąpieliska, korty tenisowe), Cykliczne wydarzenia: Międzynarodowe Dni Muzyki Organowej i Kameralnej im. Stefana Ratusińskiego, Dziecięcy Festiwal Piosenki, Młodzieżowy Festiwal Piosenki „StarAch!Festiwal”, Konkurs Kolęd i Piosenek Bożonarodzeniowych.

OPIS:

Mieszkańcy Starachowic mogą korzystać z oferty kulturalnej oferowanej przez Starachowickie Centrum Kultury, a młodzież i dzieci rozwijać swoje talenty w Młodzieżowym Domu Kultury. Ci bardziej spragnieni sportowych wyzwań mają do dyspozycji Miejski Ośrodek Sportu i Rekreracji, w tym kilka letnich kąpielisk. W mieście organizowane są liczne wydarzenia cyklincze, jak choćby Międzynarodowe Dni Muzyki Organowej i Kameralnej im. Stefana Ratusińskiego, Dziecięcy Festiwal Piosenki, Młodzieżowy Festiwal Piosenki „StarAch!Festiwal”, Konkurs Kolęd i Piosenek Bożonarodzeniowych.

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z lokalną polityką