MARIUSZ CHRZANOWSKI

Prezydent Łomży

Mariusz Chrzanowski
Stabilna pozycja
Komitet wyborczy: KWW Mariusza Chrzanowskiego
Wiek: 36 lat
Kadencja: 2
Poparcie w 2018 roku: 44.15%
75.98%

20/11/2019

Pozycję Mariusza Chrzanowskiego oceniamy na stabilną. Jest to dopiero jego II kadencja (pierwsza jako niezależny prezydent) – jedyną niepewność budzi sytuacja polityczna panująca w mieście i naciski ze strony PiS, które jednak nie wpłynęły na wynik wyborów i M. Chrzanowskiemu udało się zwyciężyć w II turze. Wbrew postawie PiS wystartował w wyborach i udało mu się te wybory wygrać, co pokazuje sprawność polityczną i duże szanse za 4 lata.

TOP Prezydenci

Sytuacja polityczna

NIE
TAK

Absolutorium

Rada Miasta udzieliła Mariuszowi Chrzanowskiemu wotum zaufania oraz absolutorium po rozpatrzeniu raportu o stanie Miasta Łomża za 2019 r. Prezydenta Łomży poparło 14 radnych, a siedmioro było przeciw.

Koalicja

Relacja
z Radą Miasta

KWW Mariusza Chrzanowskiego, prezydenta miasta, ma tylko 6 radnych w Radzie Miasta. Nie jest to najliczniejsza grupa, ale żaden z komitetów nie ma jednak ponad połowy mandatów. Nieoficjalnie została zawarta ,,wielka koalicja'', co jest dla prezydenta sytuacją korzystną.

24.4%

Próg
do referendum

Prezydent Łomży został ponownie wybrany na urząd prezydenta i uzyskał prawie 76% głosów w drugiej turze. Jego relacje z Radą Miasta są dobre, nic nie wskazuje więc na to, żeby był zagrożony referendum. Należy jednak zaznaczyć, że próg referendalny jest w Łomży niższy, niż w większości analizowanych miast i wynosi 24,4%.

Łomża

Obecny prezydent: Mariusz Chrzanowski

Liczba mieszkańców: 62945 os.
Budżet miasta: 373 249 460 zł
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto: 4417.66 zł
7.5%

stopa bezrobocia

17.41

LICZBA PRZESTĘPSTW PRZYPADAJĄCYCH na 1000 Mieszkańców

85.4%

średnia płaca w stosunku do średniej krajowej (brutto)

TOP Miasta

Polityka miasta

Seniorzy i osoby niepełnosprawne

7.5/10

DZIAŁANIA:

Rada Seniorów, Klub Seniora, Seniorada, Nestoralia, Akcja szczepień przeciwko grypie dla seniorów, Cyfrowy Senior, Łomżyńska Karta Seniora, Asystent Osób Starszych i Niepełnosprawnych, Społeczna Rada ds. Osób z Niepełnosprawnością, Projekt ,,Przyjazna szkoła’’, Projekt ,,Praca twoją szansą’’.

OPIS:

Polityka senioralna jest ważna dla władz Łomży. Władze miasta organizują Senioriadę oraz Nestoralia, czyli festyn rodzinny poświęcony najstarszym mieszkańcom miasta. Oprócz wielu wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych kierowanych do osób starszych, organizowane są takie akcje jak bezpłatne szczepienia przeciw grypie. Łomżyńska Karta Seniora upoważnia do zniżek między innymi w salonach optycznych i restauracjach. W mieście bardzo aktywnie działa Rada Seniorów oraz Asystent Osób Starszych i Niepełnosprawnych, będący nową inicjatywą, dzięki, której osoby starsze i niepełnosprawne będą miały stałe wsparcie w załatwianiu spraw urzędowych. Miasto oferuje szeroką pomoc dla osób z niepełnosprawnościami, organizowane są projekty aktywizujące jak ,,Praca twoją szansą’’, który ma pomagać w uzyskaniu zatrudnienia. W Łomży działa też Rada ds. Osób Niepełnosprawnych.

Wspieranie miejsc pracy

7/10

DZIAŁANIA:

Rada Gospodarcza przy Prezydencie Miasta Łomża, Program Rozwoju Przedsiębiorczości w mieście Łomża na lata 2020 Plus "Przedsiębiorcza Łomża - otwarta na biznes", Konferencja ,,Invest in Łomża’’, Łomżyńskie Anioły Biznesu.

OPIS:

Władze wspierają rozwój poprzez realizację Programu Rozwoju Przedsiębiorczości w mieście Łomża na lata 2020 Plus "Przedsiębiorcza Łomża - otwarta na biznes" oraz poprzez regularne spotkania władz samorządowych z przedsiębiorcami m.in. organizując konferencję "Invest in Łomża". Ciekawą inicjatywą jest także konkurs gospodarczy "Łomżyńskie Anioły Biznesu". Niestety zbyt mało działań miasta jest kierowanych do osób bezrobotnych.

image/svg+xml

Komunikacja miejska i infrastrktura

6.5/10

DZIAŁANIA:

Rewitalizacja Parku Jana Pawła II, Budowa i remonty ulic, Budowa i przebudowa chodników, Przebudowa budynku Bursy Szkolnej nr 3, Otwarte Strefy Aktywności, Bezpłatna komunikacja miejska dla uczniów szkół.

OPIS:

Łomża prowadzi różne inwestycje, dzięki którym miasto prężnie się rozwija. Zrewitalizowano Park Jana Pawła II, który ma być wizytówką miasta. Dodatkowo otwarto pięć Stref Aktywności, czyli siłowni plenerowych. Ponadto remontowane są drogi i chodniki. Warto też wspomnieć, że Prezydent Mariusz Chrzanowski spełnił swoją obietnicę wyborczą i zapewnił uczniom bezpłatne korzystanie z komunikacji miejskiej.

Walka ze smogiem i zieleń w mieście

4.5/10

DZIAŁANIA:

Ekologiczny Dzień Dziecka, Akcje sadzenie drzewek, Zbiórka ,,Ekologia za sadzonkę’’.

OPIS:

Łomża podejmuje działania proekologiczne, jednak nie jest ich wiele. Zorganizowano Ekologiczny Dzień Dziecka, podczas którego najmłodsi łomżanie brali udział w grach i zabawach edukujących ich o tym, jak i dlaczego warto chronić środowisko. W Łomży odbyła się także zbiórka "Ekologia za sadzonkę’’, która nagradzała mieszkańców sadzonkami za oddanie określonych odpadów.

Kultura i rekreacja

5.5/10

DZIAŁANIA:

Łomżyńskie Wakacje, Gościniec Łomżyński, Turniej Piłkarski Łomża Cup, Dni Łomży, Noc Muzeów.

OPIS:

W Łomży dużo się dzieje. Miasto aranżuje wydarzenia sportowe i kulturalne. Dla najmłodszych organizowany jest turniej piłkarski ,,Łomża Cup’’, w którym wzięły udział drużyny z wielu polskich miast. Natomiast w ramach Łomżyńskich Wakacji w 2019 roku, przez 2 miesiące łomżanie mieli okazję wzięcia udziału w różnych koncertach, zabawach i pokazach filmowych. Miasto zachęca także do atywnego uczesnictwa w Dniach Łomży oraz Nocy Muzeów.

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z lokalną polityką