MICHAŁ ZALESKI

Prezydent Torunia

Michał Zaleski
Stabilna pozycja
Komitet wyborczy: KWW Michała Zaleskiego
Wiek: 68 lat
Kadencja: 5
Poparcie w 2018 roku: 55.42%
-

24/09/2019

Michał Zaleski Prezydentem Torunia jest już 5. kadencję, mimo to udaje mu się bez problemu wygrywać kolejne wybory. Jeśli sam nie zdecyduje o tym, by zmienić swoje miejsce pracy, w Toruniu w temacie prezydenta raczej nic się nie zmieni.

TOP Prezydenci

Sytuacja polityczna

NIE
TAK

Absolutorium

Prezydent Michał Zaleski otrzymał od radnych wotum zaufania oraz absolutorium po pozytywnym zaopiniowaniu raportu o stanie Miasta Torunia za 2019 r.

Koalicja

Relacja
z Radą Miasta

W toruńskiej Radzie Miasta komitet Prezydenta Michała Zaleskiego nie uzyskał samodzielnej większości i zawiązał koalicję z radnymi Koalicji Obywatelskiej. W opozycji pozostają radni PiS.

32.3%

Próg
do referendum

W przypadku raczej nieprawdopodobnej próby odwołania Michała Zaleskiego w referendum musiałoby wziąć udział 32,3% uprawnionych do głosowania mieszkańców Torunia, żeby jego rozstrzygnięcie miało moc wiążącą.

Toruń

Obecny prezydent: Michał Zaleski

Liczba mieszkańców: 201447 os.
Budżet miasta: 1 356 150 000 zł
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto: 4980.31 zł
4.1%

stopa bezrobocia

24.51

LICZBA PRZESTĘPSTW PRZYPADAJĄCYCH na 1000 Mieszkańców

96.3%

średnia płaca w stosunku do średniej krajowej (brutto)

TOP Miasta

Polityka miasta

Seniorzy i osoby niepełnosprawne

6.5/10

DZIAŁANIA:

Portal dla seniorów mywtoruniu.pl, Letnie warsztaty komputerowe i warsztaty fotograficzne dla osób 50+, Rada Seniorów Miasta Torunia, Toruńska Karta Seniora, Kluby Seniora, Centrum Informacji Seniora, Darmowe przejazdy komunikacją miejską powyżej 65. roku życia, Pudełko życia, Szczepienia dla seniorów 65+, Programy rehabilitacyjne, aktywizujące i integrujące dla osób niepełnosprawnych, Przewozy osób niepełnosprawnych, Toruńska Karta Osoby z Niepełnosprawnością.

OPIS:

Działania miasta w zakresie polityki senioralnej koncentrują się na wielu obszarach, od programów rozwojowych, jak warsztaty komputerowe i fotograficzne, po kwestie zdrowotne, w ramach których seniorzy mają możliwość darmowego szczepienia przeciwko grypie. Miasto oferuje osobom starszym Toruńską Kartę Seniora oraz darmowe przejazdy komunikacją miejską dla osób 65+. Funkcjonuje Toruńska Rada Seniorów, liczne Kluby oraz Centrum Informacji Seniora. Stworzono także osobny portal skierowany do toruńskich seniorów - mywtoruniu.pl. Miasto ma także liczne programy przygotowane z myślą o osobach niepełnosprawnych, jak programy rehabilitacyjne, aktywizujące i integrujące. Ponadto, osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z usług przewozowych oraz Toruńskiej Karty Osoby z Niepełnosprawnością, oferującej liczne zniżki i rabaty.

Wspieranie miejsc pracy

5/10

DZIAŁANIA:

Program „Aktywna Kobieta”, Program „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Toruniu”, Program „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w Toruniu”, Program „Wspieramy mamy”.

OPIS:

Toruń w największym stopniu skupia się na programach aktywizujących. W ramach programu operacyjnego „Aktywni na rynku pracy” wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Toruniu, miasto oferuje programy aktywizujące kobiety powyżej 29. roku życia, młodych i osoby bezrobotne. W Toruniu funkcjonuje także program „Wspieramy mamy”, którego celem jest zwiększenie aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn, pełniących funkcje opiekuńcze przez okres 12 miesięcy oraz wspieranie ich powrotu na rynek pracy. W ramach projektów organizowane są działania aktywizacyjne i szkolenia.

image/svg+xml

Komunikacja miejska i infrastrktura

6/10

DZIAŁANIA:

Darmowa komunikacja miejska dla osób 65+, Zakup autobusów zeroemisyjnych, Budowa linii tramwajowej do osiedla Jar, Rozbudowa torowisk tramwajowych, Przebudowa mostu im. Józefa Piłsudskiego, Budowa dróg lokalnych, Budowa ronda na placu bpa Chrapka.

OPIS:

Toruń intensywnie angażuje się w rozwój infrastruktury i komunikacji. W mieście trwa budowa linii tramwajowej na osiedle Jar oraz rozbudowa torowisk tramwajowych. Miasto przeznaczyło 15 mln zł na przebudowę mostu im. Józefa Piłsudskiego oraz 30 mln zł na budowę dróg lokalnych, a obecnie prowadzi prace modernizacyjne na placu bpa Chrapka (niebezpieczne skrzyżowanie zostanie zastąpione rondem). Ponad to, władze planują kupić sześć zeroemisyjnych autobusów elektrycznych, a mieszkańcy Torunia już powyżej 65. roku życia mogą cieszyć się darmową komunikacją miejską.

Walka ze smogiem i zieleń w mieście

7/10

DZIAŁANIA:

Miejski system monitoringu jakości powietrza w Toruniu, „Zielony Toruń - Moje drzewo”, Rewitalizacja miejskich parków, Drony antysmogowe, "Toruń dla klimatu”, Nowe drzewa, krzewy, trawy i łąki kwietne przy nowej linii tramwajowej do osiedla Jar, „Zielone przystanki”.

OPIS:

W ramach działań na rzecz walki ze smogiem, Toruń wprowadził „Miejski system monitoringu jakości powietrza”, którego celem jest podniesienie świadomości ekologicznej i kreowanie proekologicznych postaw mieszkańców miasta. Dodatkowo powstała inicjatywa „Toruń dla klimatu” ograniczająca korzystanie z plastikowych naczyń w toruńskim magistracie. Miasto posiada również drony antysmogowe, a niedługo na terenie Torunia powstaną „zielone przystanki”, czyli wiaty przystankowe obsadzone szybko rosnącymi pnączami. Program „Zielony Toruń – Moje drzewo” pozwala mieszkańcom na wskazywanie lokalizacji, w których potrzeba nasadzeń nowych drzew, a całe miasto jest systematycznie obsadzane roślinnością, szczególnie przy nowej linii tramwajowej do osiedla Jar. Toruń prowadzi również prace rewitalizacyjne na terenie miejskich parków.

Kultura i rekreacja

9.5/10

DZIAŁANIA:

Strategia Rozwoju Kultury Miasta Torunia do roku 2020, Miejskie Nagrody Kulturalne, Nowy basen, Międzynarodowy Festiwal Światła "Bella Skyway Festival”, Festiwal Piosenki i Ballady Filmowej, Toruń Short Film Festival, Toruński Informator Kulturalno-Artystyczny, Dotacje celowe dla klubów sportowych, Lato w Toruniu bez nudy, Tytuł "Europejskie Miasto Sportu 2019", Wakacje w mieście, Ścieżki zdrowia.

OPIS:

Działalność kulturalna Torunia została ustrukturalizowana w ramach Strategii Rozwoju Kultury Miasta Toruń do roku 2020, której celem jest rozwój działalności kulturalnej i umacnianie wizerunku miasta jako miejsca z bogatą ofertą kulturalną, na którą składają się m. in. Miejskie Nagrody Kulturalne, Międzynarodowy Festiwal Światła "Bella Skyway Festival", Festiwal Piosenki i Ballady Filmowej czy Toruń Short Film Festival. Toruń ma również bogatą ofertę sportowo-rekreacyjną, którą doceniono przyznając mu tytuł "Europejskiego Miasta Sportu 2019". Na wyróżnienie zasługują m. in. program „Lato bez nudy”, czyli zajęcia sportowe w okresie wakacyjnym i akcja „Wakacje w mieście” z darmowymi basenami i zajęciami sportowymi na orlikach. W mieście powstały również „Ścieżki zdrowia” wyposażone w instalacje siłowe do ćwiczeń na świeżym powietrzu. Toruń systematycznie wspiera także kluby sportowe poprzez przyznawanie dotacji celowych, a w najbliższym czasie planuje budowę nowego basenu.

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z lokalną polityką