PAWEŁ OSIEWAŁA

Prezydent Sieradza

Paweł Osiewała
Stabilna pozycja
Komitet wyborczy: KWW Solidarne Miasto Sieradz
Wiek: 54 lata
Kadencja: 2
Poparcie w 2018 roku: 73.05%
-

24/09/2019

Sytuację Prezydenta Sieradza oceniamy na stabilną. Paweł Osiewała sprawuje dopiero 2. kadencję i raczej nie zamierza zmieniać swojej ścieżki politycznej. Na zmianę jego pozycji w mieście może mieć wpływ opisywana przez media sytuacja, w której potrącił on kobietę na parkingu.

TOP Prezydenci

Sytuacja polityczna

NIE
TAK

Absolutorium

Sieradzki włodarz Paweł Osiewała otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu Sieradza w 2019 r. Rada nie przegłosowała jednak wotum zaufania dla Prezydenta Sieradza.

Koalicja

Relacja
z Radą Miasta

Solidarne Miasto Sieradz Prezydenta Pawła Osiewały, w Radzie Miasta jest w koalicji z Prawem i Sprawiedliwością. W opozycji pozostają radni Koalicji Obywatelskiej.

31.4%

Próg
do referendum

Paweł Osiewała sprawuje dopiero swoją drugą kadencję i nic nie zapowiada, że mogłaby go dotyczyć próba referendum odwoławczego. W przypadku jego przeprowadzenia konieczna byłaby frekwencja minimum 31,4%, by było ono uznane za ważne.

Sieradz

Obecny prezydent: Paweł Osiewała

Liczba mieszkańców: 41953 os.
Budżet miasta: 167 278 449 zł
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto: 4274.65 zł
5.9%

stopa bezrobocia

14.85

LICZBA PRZESTĘPSTW PRZYPADAJĄCYCH na 1000 Mieszkańców

82.6%

średnia płaca w stosunku do średniej krajowej (brutto)

TOP Miasta

Polityka miasta

Seniorzy i osoby niepełnosprawne

5/10

DZIAŁANIA:

Bezpłatne Kluby Seniora "Środowiskowy" i "Dziewiarz", Coroczny Przegląd Twórczości Seniorów, Dzienny Dom Pobytu "Senior+", Szkolenie dla seniorów z obsługi smartfonów, Darmowa komunikacja miejska powyżej 70. roku życia.

OPIS:

Sieradz oferuje seniorom bezpłatne Kluby Seniora "Środowiskowy" i "Dziewiarz", pozwalające na aktywne spędzanie czasu, liczne zajęcia tematyczne oraz spotkania. W mieście funkcjonuje Dzienny Dom Pobytu "Senior+", a co roku organizowany jest "Przegląd Twórczości Seniorów". Ciekawymi programami są szkolenia dla starszych osób z obsługi smartfonów oraz darmowa komunikacja miejska dla seniorów powyżej 70. roku życia. Brak danych na temat działań miasta skierowanych do osób niepełnosprawnych.

Wspieranie miejsc pracy

4.5/10

DZIAŁANIA:

Sieradzka podstrefa Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Misja miasta - perspektywiczne miejsca pracy, Na stronie miasta zakładka "dla biznesu", Budowa centrum logistycznego firmy Asclepios.

OPIS:

Sieradz stanowi podstrefę podstrefie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Koncepcja marki miasta Sieradz oparta jest na haśle „gościnny dla rozwoju”. Ma ono uwypuklać otwartość miasta na współpracę z każdym, kto chce przyczynić się do rozwoju rynku pracy i samego Sieradza. Dużym ułatwieniem dla inwestorów jest stworzenie na stronie miasta specjalnej zakładki zatytułowanej „dla biznesu”. Jedną z misji Sieradza w ramach marki miasta, jest z kolei tworzenie perspektywicznych miejsc pracy. Takim miejscem zostanie w 2019 roku centrum logistyczne firmy Asclepios, które pozwoli na zatrudnienie 50 osób.

image/svg+xml

Komunikacja miejska i infrastrktura

5/10

DZIAŁANIA:

Przebudowy ulicy Widawskiej, Modernizacja oświetlenia ulicznego, Umowa na modernizację ul. Dzigorzewskiej, Remonty dróg miejskich.

OPIS:

W ramach działań na rzecz infrastruktury Sieradz prowadzi przebudowę ulicy Widawskiej, a także modernizację oświetlenia ulicznego w rejonie ulic Armii Krajowej, 3 Maja, Bohaterów Września, gen. Stefana Grota-Roweckiego, Ignacego Paderewskiego i Ignacego Daszyńskiego. Miasto podpisało również umowę na remonty dróg miejskich w Sieradzu oraz modernizację ulicy Dzigorzewskiej.

Walka ze smogiem i zieleń w mieście

5/10

DZIAŁANIA:

Rewitalizacja skweru przy ul. Powstańców, Nowe czujniki jakości powietrza, Program "Czyste powietrze", Rewitalizacja parku im. Mickiewicza.

OPIS:

W ramach działań na rzecz walki ze smogiem miasto zakupiło w marcu 2019 roku nowe czujniki badające jakość powietrza na terenie Sieradza. Miasto zachęca także swoich mieszkańców do wzięcia udziału w rządowym programie „Czyste powietrze”, którego celem jest wymiana starych pieców, tzw. Kopciuchów, oraz instalację odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych. Działania z zakresu ochrony zieleni miejskiej koncentrują się na rewitalizacji parków i skwerów. Niedawno zakończono przebudowę skweru przy ul. Powstańców Warszawy oraz parku im. Adama Mickiewicza.

Kultura i rekreacja

8/10

DZIAŁANIA:

Sieradz Open Hair Festival, Bezpłatne wycieczki dla mieszkańców, Bezpłatne spływy kajakowe, Podpisano umowę na budowę pumptrack, Wakacyjne ekologiczne wycieczki dla mieszkańców Sieradza, Sieradzka konferencja kosmiczna, "Sieradzkie Wrota Czasu", Przebudowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stadionie MOSiR.

OPIS:

Sieradz jest miastem z szeroką ofertą kulturalną. Najważniejszą imprezą w roku jest Sieradz Open Hair Festival, czyli cykl imprez odbywających się w wielu punktach miasta. Miasto oferuje swoim mieszkańcom bezpłatne wycieczki do okolicznych miejscowości i atrakcyjnych miejsc, takich jak farma wiatraków, elektrownia czy kopalnia węgla brunatnego. Organizowane są bezpłatne spływy kajakowe oraz coroczne pokazy walk rycerskich pod nazwą „Sieradzkie Wrota Czasu”. Miasto stawia też na rekreację. Przebudowywane są obiekty sportowe i infrastruktura towarzysząca na terenie MOSiR-u, a niedawno podpisano umowę na budowę pumptracku.

Sondaże w miastach

Sieradz: Potrzeba zmiany w mieście (04.2018)
Zdecydowanie nie - 10.87%
Raczej nie - 22.39%
Ani tak ani nie - 10.00%
Raczej tak - 32.83%
Zdecydowanie tak - 23.91%
Źródło:
Instytut Badań Samorządowych
Technika badawcza:
CATI
Wielkość próby:
503
Sieradz: Potrzeba walki ze smogiem (04.2018)
Zdecydowanie nie - 2.71%
Raczej nie - 8.54%
Ani tak ani nie - 10.21%
Raczej tak - 30.83%
Zdecydowanie tak - 47.71%
Źródło:
Instytut Badań Samorządowych
Technika badawcza:
CATI
Wielkość próby:
503
Sieradz: Wspieranie seniorów przez miasto (04.2018)
Zdecydowanie nie - 10.67%
Raczej nie - 25.91%
Ani tak ani nie - 27.13%
Raczej tak - 33.24%
Zdecydowanie tak - 3.05%
Źródło:
Instytut Badań Samorządowych
Technika badawcza:
CATI
Wielkość próby:
503

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z lokalną polityką