Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

PAWEŁ SILBERT

Prezydent Jaworzna

Paweł Silbert
Ostatnia kadencja
Komitet wyborczy: KW Jaworzno Moje Miasto
Wiek: 59 lat
Kadencja: 5
Poparcie w 2018 roku: 64.61%
-

24/09/2019

Paweł Silbert jest Prezydentem Jaowrzna od 17 lat i wiele na to wskazuje, że będzie chciał poszukać sobie nowej drogi politycznej. Możemy spodziewać się sytuacji analogicznej, jak w Katowicach, gdzie doszło do przekazania władzy w mieście przez prezydenta swojemu zastępcy. Taki scenariusz jest najbardziej prawdopodobny w 2023 roku lub być może nawet w trakcie kadencji, co oznaczałoby wcześniejsze wybory.

TOP Prezydenci

Sytuacja polityczna

NIE
TAK

Absolutorium

Paweł Silbert - prezydent Jaworzna - otrzymał wotum zaufania i absolutorium za 2019 r. większością głosów Rady Miasta.

Koalicja

Relacja
z Radą Miasta

Komitet Prezydenta Pawła Silberta "Jaworzno Moje Miasto" zawiązał koalicję z Prawem i Sprawiedliwością (łącznie 14 mandatów w 23 osobowej radzie). Takie porozumienie daje tym klubom swobodną większość nad Koalicją Obywatelską, której radni zdobyli w Jaworznie najwięcej mandatów.

30.4%

Próg
do referendum

W Jaworznie Paweł Silbert nie powinien obawiać się referendum w sprawie swojego odwołania. Nie tylko jego komitet ma stabilną koalicję w Radzie Miasta, ale też dla jego ważności musiałoby wziąć w nim udział 30,4% uprawnionych do głosowania jaworzan.

Sondaże polityczne

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Samorządowych
Jaworzno: Poparcie w I turze wyborów prezydenckich (IBS, 12-14.02.2018)
Paweł Silbert - 48.88% KW JMM Pawła Silberta
Wojciech Saługa - 17.94% Platforma Obywatelska
Dariusz Starzycki - 6.73% Prawo i Sprawiedliwość
Marcin Kozik - 5.38% Niezależny
Krzysztof Lehnort - 4.93% Jaworznickie Porozumienie Obywatelskie
Nie wiem,Trudno powiedzieć - 16.14%
Data:
12/02/2018
Źródło:
Instytut Badań Samorządowych
Technika badawcza:
CATI
Wielkość próby:
519 osób

Jaworzno

Obecny prezydent: Paweł Silbert

Liczba mieszkańców: 91115 os.
Budżet miasta: 635 847 337 zł
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto: 5831.21 zł
3.8%

stopa bezrobocia

19.56

LICZBA PRZESTĘPSTW PRZYPADAJĄCYCH na 1000 Mieszkańców

112.8%

średnia płaca w stosunku do średniej krajowej (brutto)

TOP Miasta

Polityka miasta

Seniorzy i osoby niepełnosprawne

5/10

DZIAŁANIA:

Program "Jaworzno Przyjazne Seniorom", Rada Seniorów, Klub Seniora "Senior +", Szkolenia dla seniorów, Tydzień Seniora, Darmowe szczepienia przeciwko grypie.

OPIS:

Działania, które miasto podejmuje na rzecz polityki senioralnej to m.in. program "Jaworzno Wspiera Seniorów", jednak mimo ogłoszenia go w kwietniu 2018 r., w niewielkim stopniu miasto się do niego odwołuje, chociaż na niektórych wydarzeniach pojawia się logo programu. W Jaworznie funkcjonuje Rada Seniorów oraz Klub Seniora "Senior +", który ma być miejscem, w którym jaworzanie w wieku senioralnym, nie tylko będą rozwijać swoje pasje i zainteresowania, ale też będą tworzyć relacje interpersonalne, udzielać sobie wzajemnego wsparcia i motywacji. W mieście organizowane są również szkolenia dla seniorów np. "Stop oszustom", "Wiem, co podpisuję", "Bezpieczny senior w Jaworznie". Ważnym wydarzeniem jest Tydzień Seniora, podczas którego odbywają się liczne koncerty, wydarzenia kulturalne, czy działa "Kawiarenka Seniora". Ponadto w trosce o zdrowie osób starszych, w Jaworznie seniorzy mogą skorzystać z bezpłatnych szczepień przeciwko grypie. Brak informacji na temat działań podejmowanych na rzecz osób niepełnosprawnych.

Wspieranie miejsc pracy

6/10

DZIAŁANIA:

Strona dla inwestorów invest-in-jaworzno.pl, Program "Jaworzno: Strefa Lepszej Pracy".

OPIS:

Jaworzno w obszarze rynku pracy rozwija się prężnie. Działa strona dla inwestorów invest-in-jaworzno.pl z hasłem: "Jaworzno dobre perspektywy dla inwestycji" a ramach niech miasto oferuje wsparcie w procesie inwestycyjnym oraz ulgi i zwolnienia podatkowe. W czerwcu 2018 r. uruchomiono program "Jaworzno: Strefa Lepszej Pracy", w ramach którego miasto oferuje niższe podatki dla firm, które otworzą swoje siedziby w Jaworznie, a onadto podpisane zostały porozumienia z firmami z branży energetycznej o kształceniu zawodowym w nowoczesnych technologiach. Również realizowane są przedsięwzięcia w ramach współpracy z COMTEGRĄ i Instytutem Transportu Samochodowego w zakresie innowacyjności. Jaworzno także organizuje Targi Pracy i Tydzień Kariery oraz można skorzystać z porad pełnomocnika ds. przedsiębiorczości i współpracy społecznej. Wprowadzony został również Pakt Zatrudnieniowy - porozumienie lokalnych instytucji oraz pracodawców, którzy wyrazili chęć podjęcia wspólnych działań na rzecz osób w trudnej sytuacji na rynku pracy. Do działań realizowanych przez miasto należą jeszcze dofinansowania do szkoleń i doradztwa dla firm w Jaworznie, bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej oraz projekty zatrudnieniowe dla osób bezrobotnych 30+.

image/svg+xml

Komunikacja miejska i infrastrktura

5.5/10

DZIAŁANIA:

Budowa przedszkola, Termomodernizacja szkół, Zakup autobusów elektrycznych, Miejskie Centrum Integracji Transportu w Śródmieściu, Termomodernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej wraz z budową parkingu podziemnego.

OPIS:

Miasto inwestuje w infrastrukturę, m.in. budując nowe przedszkole miejskie, czy finalizując termomodernizację Hali Widowiskowo-Sportowej wraz z budową parkingu podziemnego. W budżecie na 2019 r. zaplanowana została także termomodernizacja szkół, dokończenie budowy Miejskiego Centrum Transportu w Śródmieściu oraz zakup kolejnej partii autobusów elektrycznych.

Walka ze smogiem i zieleń w mieście

4/10

DZIAŁANIA:

Zakup kolejnych autobusów elektrycznych, Rewitalizacja Parku Podłęże, Zakup czujników do pomiaru jakości powietrza, Zagospodarowanie zielenią Plant i ich okolic.

OPIS:

Jaworzno, mając na uwadze dobrą jakość powietrza w mieście, inwestuje w kolejne autobusy elektryczne, a także zakupiło 19 czujników (sensorów) do pomiaru jakości powietrza. Natomiast w trosce o tereny zielone, zaplanowano rewitalizację Parku Podłęże oraz zagospodarowanie zielenią Plant i ich okolic.

Kultura i rekreacja

5/10

DZIAŁANIA:

Rewitalizacja Zalewu Sosina, przebudowa stadionu "Azotanii", Wydarzenia miejskie: Dni Jaworzna, Letni Festiwal Rocka, Festyny oraz Pikniki rodzinne "Aktywne Dzielnice".

OPIS:

Rewitalizacja Zalewu Sosina to jedna z większych realizowanych inwestycji przez miasto - w trakcie jest I etap: budowa podciśnieniowej kanalizacji sanitarnej, rozbudowa sieci wodociągowej, budowa toalet oraz drogi rowerowej. W efekcie ma to być miejsce sprzyjające wypoczynkowi i rekreacji. Dodatkowo miasto przeznaczyło środki na przebudowę stadionu „Azotanii” i przystosowanie go do potrzeb uprawiania lekkiej atletyki. W Jaworznie, troszcząc się o kulturę, organizowane są liczne wydarzenia miejskie, takie jak: Dni Jaworzna, Letni Festiwal Rocka, festyny oraz pikniki rodzinne "Aktywne Dzielnice".

Sondaże w miastach

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Samorządowych
Jaworzno: Potrzeba zmiany w mieście (02.2018)
Zdecydowanie nie - 5.25%
Raczej nie - 25.42%
Ani tak ani nie - 6.51%
Raczej tak - 40.13%
Zdecydowanie tak - 22.69%
Źródło:
Instytut Badań Samorządowych
Technika badawcza:
CATI
Wielkość próby:
500
Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Samorządowych
Jaworzno: Potrzeba walki ze smogiem (02.2018)
Zdecydowanie nie - 1.58%
Raczej nie - 3.35%
Ani tak ani nie - 3.55%
Raczej tak - 23.67%
Zdecydowanie tak - 67.85%
Źródło:
Instytut Badań Samorządowych
Technika badawcza:
CATI
Wielkość próby:
500
Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Samorządowych
Jaworzno: Wspieranie seniorów przez miasto (02.2018)
Zdecydowanie nie - 8.97%
Raczej nie - 23.08%
Ani tak ani nie - 25.38%
Raczej tak - 33.60%
Zdecydowanie tak - 8.97%
Źródło:
Instytut Badań Samorządowych
Technika badawcza:
CATI
Wielkość próby:
500

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z lokalną polityką