RADOSŁAW WITKOWSKI

Prezydent Radomia

Radosław Witkowski
Groźba referendum
Komitet wyborczy: KWW Radosława Witkowskiego Koalicja na Rzecz Zmian
Wiek: 46 lat
Kadencja: 2
Poparcie w 2018 roku: 45.47%
53.83%

24/09/2019

Prezydent Radomia nie ma większości w Radzie Miasta, co więcej ma przeciwko sobie PiS, co miało istotny wpływ na fakt, iż Witkowski nie dostał ani wotum zaufania, ani absolutorium od radnych. Podobnie jak w Nowym Sączu, prędzej czy później może pojawić się temat referendum w tym mieście.

TOP Prezydenci

Sytuacja polityczna

NIE
TAK

Absolutorium

Podobnie jak rok wcześniej radni Radomia większością głosów PiS nie udzielili wotum zaufania oraz absolutorium za 2019 r. prezydentowi Radosławowi Witkowskiemu.

Opozycja

Relacja
z Radą Miasta

Koalicja na Rzecz Zmian Prezydenta Radosława Witkowskiego znajduje się w opozycji w Radzie Miasta w Radomiu. Samodzielną większość mają radni Prawa i Sprawiedliwości, a jeden mandat znajduje się w rękach Bezpartyjnych Radomian.

31.6%

Próg
do referendum

Prezydent Radosław Witkowski może spodziewać się referendum odwoławczego ze strony nieprzychylnej mu Rady Miasta, która nie uchwaliła ani wotum zaufania, ani absolutorium. By to referendum było ważne, musiałoby wziąć w nim udział 31,6% uprawnionych do głosowania mieszkańców Radomia, co stanowi dla prezydenta pewien bufor bezpieczeństwa.

Konrad Frysztak

Konrad Frysztak

I Zastępca Prezydenta Radomia

24.74%
22.72%
19.88%
32.66%
Jerzy Zawodnik

Jerzy Zawodnik

II Zastępca Prezydenta Radomia

18.11%
21.60%
15.43%
44.86%
Karol Semik

Karol Semik

III Zastępca Prezydenta Radomia

12.27%
16.70%
10.87%
60.16%
Katarzyna Kalinowska

Katarzyna Kalinowska

IV Zastępca Prezydenta Radomia

10.90%
13.13%
14.56%
61.41%
Kinga Bogusz

Kinga Bogusz

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radomiu

7.55%
6.17%
82.90%
Sławomir Szlachetka

Sławomir Szlachetka

Skarbnik Miasta

13.56%
7.49%
76.32%
Michał Michalski

Michał Michalski

Sekretarz Miasta

10.26%
8.45%
76.86%
Marcin Dąbrowski

Marcin Dąbrowski

Przewodniczący SLD w Radomiu

12.22%
7.83%
76.95%
Dariusz Wójcik

Dariusz Wójcik

Radny Rady Miejskiej w Radomiu

12.87%
15.49%
35.42%
36.22%
Andrzej Kosztowniak

Andrzej Kosztowniak

Prezydent Radomia 2006-2014

20.00%
30.30%
45.46%
Rafał Czajkowski

Rafał Czajkowski

Były Sekretarz Miasta

16.76%
31.52%
17.98%
33.74%
Marek Suski

Marek Suski

Poseł PiS z Radomia

18.22%
26.92%
42.92%
11.94%
Wojciech Skurkiewicz

Wojciech Skurkiewicz

Poseł PiS z Radomia

31.77%
21.59%
40.33%
6.31%
Robert Mordak

Robert Mordak

Poseł Kukiz'15

6.91%
17.68%
15.86%
59.55%
Zbigniew Kuźmiuk

Zbigniew Kuźmiuk

Europoseł PiS z Radomia

25.46%
27.07%
31.11%
16.36%

Legenda

Ufam
Jest mi obojętny(a)
Nie ufam
Nie znam

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Samorządowych na reprezentatywnej próbie pełnoletnich mieszkańców Radomia.

Sondaże polityczne

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Samorządowych
Radom: Poparcie w I turze wyborów prezydenckich (IBS, 3-4.09.2018)
Radosław Witkowski - 42.03% KWW Radosława Witkowskiego Koalicja na Rzecz Zmian
Wojciech Skurkiewicz - 34.78% Prawo i Sprawiedliwość
Rafał Czajkowski - 3.26% KWW Rafała Czajkowskiego
Robert Mordak - 2.90% Kukiz 15
Adam Duszyk - 2.54% Polskie Stronnictwo Ludowe
Ryszard Fałek - 2.17% KW Bezpartyjni Radomianie
Nie wiem / Trudno powiedzieć - 12.32%
Data:
03/09/2018
Źródło:
Instytut Badań Samorządowych
Technika badawcza:
CATI
Wielkość próby:
510

Radom

Obecny prezydent: Radosław Witkowski

Liczba mieszkańców: 213029 os.
Budżet miasta: 1 347 625 490 zł
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto: 4684.64 zł
11.1%

stopa bezrobocia

23.6

LICZBA PRZESTĘPSTW PRZYPADAJĄCYCH na 1000 Mieszkańców

90.6%

średnia płaca w stosunku do średniej krajowej (brutto)

TOP Miasta

Polityka miasta

Seniorzy i osoby niepełnosprawne

7.5/10

DZIAŁANIA:

Centrum Aktywności Seniorów, Kluby Seniora, Radomska Karta Seniora, Koperta Życia, Radomska Rada Seniorów, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Zajęcia sportowe dla seniorów, Prelekcje „Bezpieczny senior”, Program „Siła w seniorach”, Obchody Międzynarodowego Dnia Seniora, Radomski Taniec pod Gwiazdami, „Samorządowy Program na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Miasta Radomia na lata 2019 – 2023”, Karta Rodziny Osoby z Niepełnosprawnością.

OPIS:

Cała polityka senioralna miasta wpisana jest w program „Siła w seniorach”, Jesienią 2018 r. w Radomiu uruchomione zostało Centrum Aktywności Seniorów, które ma zachęcać starszych radomian do udziału w życiu kulturalnym i społecznym miasta. Cel ten realizują także Uniwersytet Trzeciego Wieku, Kluby Seniora czy organizacja Radomskiego Tańca pod Gwiazdami (w wakacje w ciągu dwóch dni każdego tygodnia organizowane są tańce dla seniorów na świeżym powietrzu). Władze miasta dla najstarszych mieszkańców wprowadziły ponadto Radomską Kartę Seniora, a więc program ulg i zniżek czy Kopertę życia, która zawiera wszystkie najważniejsze informacje o osobie starszej dla służb medycznych. W ramach programu „Siła w seniorach” w Radomiu seniorzy mogą liczyć także na bezpłatne szczepienia przeciwko grypie, korzystanie z punktu konsultacyjnego, likwidację barier architektonicznych czy darmowe czujniki czadu i dymu. Jako ciało doradcze ds. seniorów działa Radomska Rada Seniorów. Jeżeli chodzi o potrzeby osób niepełnosprawnych, przyjęty został „Samorządowy Program na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Miasta Radomia na lata 2019 – 2023”, a także funkcjonuje Karta Rodziny Osoby z Niepełnosprawnością, która ułatwia dostęp do edukacji, kultury, sportu i usług na terenie Radomia.

Wspieranie miejsc pracy

6/10

DZIAŁANIA:

Strona dedykowana dla inwestorów, Konkursu Gala Biznesu Granitowy Tulipan, Radomski Klaster Metalowe, Kształcenie dualne, Radomskie Centrum Innowacji i Technologii, Programy aktywizacyjne.

OPIS:

W Radomiu działa strona dedykowana inwestorom, ale też szukającym pracy bądź dofinansowania dla swojego biznesu. Inwestorzy, poza wsparciem merytorycznym mogą w mieście liczyć także na ulgi podatkowe. W Radomiu przyznawana jest też nagroda „Granitowy Tulipan” dla tych firm, które wykazują się innowacyjnością, nowatorskimi produktami czy realizacją ważnych dla regionu radomskiego inwestycji. Działa także Radomski Klaster Metalowy — umowa firm i instytucji związanych z przemysłem metalowym, której celem jest zmiana wizerunku radomskiej branży metalowej, pokazanie jej potencjału produkcyjnego i usługowego, stosowanych nowoczesnych technologii. Radom stara się ponadto przygotować młodych ludzi do wejścia na rynek pracy, czemu służyć ma program kształcenia dualnego — realizowany 3 zespołach szkół, polegający na jednoczesnej nauce teorii, połączonej z pracą praktyczną w zakładzie partnerskim.

image/svg+xml

Komunikacja miejska i infrastrktura

7.5/10

DZIAŁANIA:

Wymiana taboru autobusowego, „Radomski Program Chodnikowy”, „Radomski Program Drogowy”, Przebudowa miejskich ulic, Budowa nowych ścieżek rowerowych, Przebudowa parkingu "Parkuj i jedź".

OPIS:

Radom to miasto bardzo aktywne w zakresie komunikacji i infrastruktury. Miasto podpisało umowę na dostawę 10 autobusów elektrycznych do 2020 roku. W Radomiu rozpoczętych jest kilka istotnych inwestycji, np. przebudowa ul Wojska Polskiego i trasy N-S oraz rozbudowa parkingu „Parkuj i Jedź” przy ulicy Kellesa-Krauza. Miasto jest także zaangażowane w rozbudowę systemu ścieżek rowerowych. Ważnym punktem rozwoju infrastruktury są dwa programy, „Radomski Program Chodnikowy” i „Radomski Program Drogowy”, których celem jest remont chodników na terenie miasta oraz rozwiązanie wieloletniego problemu z nieutwardzonymi ulicami w Radomiu.

Walka ze smogiem i zieleń w mieście

6/10

DZIAŁANIA:

System monitorowania jakości powietrza, Polityka ekologiczna w Urzędzie Miasta, Modernizacja parków, Zielone przystanki.

OPIS:

W Radomiu działa 26 stacji pomiarowych, na podstawie których mieszkańcy mogą śledzić aktualną jakość powietrza w mieście. Działania mające na celu walkę ze smogiem i ochronę środowiska podejmowane są zarówno na ulicach miasta (pojawiły się zielone przystanki obsadzone roślinnością, a modernizacji doczekały się parki na Obozowisku i Michałowie), jak i w Urzędzie Miasta, który wdraża politykę proekologiczną (segregacja śmieci, wyłączenie zbędnego światła czy „czuwania” komputerów i drukarek).

Kultura i rekreacja

8/10

DZIAŁANIA:

„Radomski Informator Kulturalny”, Ogólnopolskie Spotkania Filmowe "Kameralne Lato", Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego "Café Jazz Festival" , Radom Fashion Show, Dofinansowanie MOSiR, Radomski Rower Miejski, Siłownie na świeżym powietrzu.

OPIS:

W Radomiu wydawany jest comiesięczny informator kulturalny, który dostępny jest na stronie miasta. Wśród popularnych miejskich wydarzeń wskazać można Ogólnopolskie Spotkania Filmowe "Kameralne Lato", które są promocją młodego polskiego kina czy Radom Fashion Show adresowany do młodych projektantów. Z kolei imprezą o zasięgu międzynarodowym, organizowaną przez Radom jest Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego "Café Jazz Festival”, który w 2019 r. odbył się po raz czwarty. W mieście działa system roweru miejskiego, a także siłownie na świeżym powietrzu. - Piotrków Trybunalski jest bardzo ważna dla naszego miasta i ziemi radomskiej. Nowa trasa lepiej skomunikuje Radom z woj.lubelskim i woj.łódzkim, a co za tym idzie, da szansę na ściągnięcie nowych inwestorów, którzy stworzą dobrze płatne miejsca pracy. Droga ta zwiększy także bezpieczeństwo mieszkańców tych wsi i miast, przez które teraz przebiega ruch tranzytowy. Jako poseł zrobię wszystko, aby ta inwestycja została zrealizowana jak najszybciej i otrzymała odpowiednie finansowanie. 13 października wybierzmy Samorządową 5!

Sondaże w miastach

Radom: Potrzeba walki ze smogiem (04.2018)
Zdecydowanie nie - 1.32%
Raczej nie - 3.96%
Ani tak ani nie - 7.10%
Raczej tak - 25.46%
Zdecydowanie tak - 62.16%
Źródło:
Instytut Badań Samorządowych
Technika badawcza:
CATI
Wielkość próby:
1000
Radom: Wspieranie seniorów przez miasto (04.2018)
Zdecydowanie nie - 7.42%
Raczej nie - 27.99%
Ani tak ani nie - 29.82%
Raczej tak - 29.69%
Zdecydowanie tak - 5.08%
Źródło:
Instytut Badań Samorządowych
Technika badawcza:
CATI
Wielkość próby:
1000
Radom: Rozpoznawalność marki miasta (04.2018)
Nie, nie znam - 39.30%
Tak, znam - 60.70%
Źródło:
Instytut Badań Samorządowych
Technika badawcza:
CATI
Wielkość próby:
1000

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z lokalną polityką