RAFAŁ BRUSKI

Prezydent Bydgoszczy

Rafał Bruski
Ostatnia kadencja
Komitet wyborczy: Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Wiek: 58 lat
Kadencja: 3
Poparcie w 2018 roku: 54.64%
-

24/09/2019

Nieoficjalne informacje w Bydgoszczy sugerują, że Rafał Bruski nie będzie chciał startować w kolejnych wyborach samorządowych. Obecny prezydent swoją funkcję sprawuje od 2010 roku i prawdopodobne jest, że będzie chciał poszukać sobie innej ścieżki politycznej, co otwiera dyskusje nad nowym Prezydentem Bydgoszczy.

TOP Prezydenci

Sytuacja polityczna

NIE
TAK

Absolutorium

Ze względu na posiadaną w Radzie Miasta większość, prezydent mógł być pewny absolutorium jeszcze przed oficjalnym głosowaniem. Uchwałę za udzieleniem absolutorium poparło 19 radnych z klubów Koalicji Obywatelskiej oraz SLD, przeciw głosowali radni klubu Prawo i Sprawiedliwość (10 głosów).

Samodzielna większość

Relacja
z Radą Miasta

Komitet, z którego startował Prezydent Rafał Bruski, a więc Koalicja Obywatelska dysponuje samodzielną większością w Radzie Miasta i nie potrzebuje koalicjanta (16 na 31 mandatów w radzie). Drugim co do wielkości klubem w radzie jest Prawo i Sprawiedliwość, a mandaty radnych zdobyło jeszcze SLD Lewica Razem.

31.8%

Próg
do referendum

Rafał Bruski rywalizację o trzecią kadencję zakończył już w I turze głosowania, jego komitet posiada większość w Radzie Miasta, a w referendum w sprawie jego odwołania musiałoby wziąć udział 31,8% uprawnionych do głosowania mieszkańców Bydgoszczy. Wszystko więc wskazuje na to, że R. Bruski może być spokojny o swoją pozycję i nie musi obawiać się referendum w sprawie odwołania.

Legenda

Ufam
Jest mi obojętny(a)
Nie ufam
Nie znam

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Samorządowych na reprezentatywnej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski.

Bydgoszcz

Obecny prezydent: Rafał Bruski

Liczba mieszkańców: 351254 os.
Budżet miasta: 2 551 917 893 zł
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto: 4185.10 zł
3.3%

stopa bezrobocia

12.18

LICZBA PRZESTĘPSTW PRZYPADAJĄCYCH na 1000 Mieszkańców

92.7%

średnia płaca w stosunku do średniej krajowej (brutto)

TOP Miasta

Polityka miasta

Seniorzy i osoby niepełnosprawne

6.5/10

DZIAŁANIA:

Bydgoskie Biuro Seniora, Bydgoska Rada Seniorów, Karta Seniora 60+, "Koperta Życia", "Bransoletka Życia", Program "Złota Rączka", Darmowe szczepienia ochronne, Budowa mieszkań dedykowanych dla osób starszych, Senioriada, Dni Seniora.

OPIS:

Bydgoszcz w znacznym stopniu troszczy się o najstarsze osoby w mieście - funkcjonuje Bydgoska Rada Seniorów oraz Bydgoskie Biuro Seniora, które skupia aktywności miasta w dziedzinie polityki senioralnej. Dodatkowo z Kartą Seniora 60+ przewidzianych jest wiele zniżek na zakupy i usługi u ponad stu partnerów programu w całej metropolii. By wyjść naprzeciw potrzebom seniorów, Bydgoszcz realizuje też takie programy jak "Złota Rączka", "Koperta Życia" oraz "Bransoletka Życia", a ponadto miasto oferuje darmowe szczepienia ochronne. Bydgoszcz zapewnia także seniorom ciekawą ofertę kulturalno-rozrywkową, poprzez organizowanie takich wydarzeń, jak Senioriada czy Dni Seniora. Z nietypowych działań, warto zwrócić uwagę, że w Bydgoszczy powstają pierwsze mieszkania dedykowane specjalnie dla osób starszych. Brak informacji na temat działań podejmowanych na rzecz osób niepełnosprawnych.

Wspieranie miejsc pracy

7.5/10

DZIAŁANIA:

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny, Strona dla inwestorów w ramach Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, I miejsce w rankingu „Doing Business in Poland 2015”, w 6. edycji konkursu organizowanego przez magazyn Eurobuild zwycięstwo w kategorii „Miasto przyjazne Inwestorom”, Coroczna gala sektora nowoczesnych usług dla biznesu - nagroda dla najlepszego miasta w Polsce w kategorii nowych lokalizacji dla centrów usług wspólnych.

OPIS:

Bydgoszcz prężnie rozwija się w obszarze rynku pracy, o czym świadczą liczne nagrody uzyskane przez miasto - m.in. I miejsce w rankingu „Doing Business in Poland 2015” stworzonym przez Bank Światowy (World Bank Group), gdzie eksperci oceniali, w jakich miastach najłatwiej prowadzi się działalność gospodarczą i porównywali te wyniki z innymi państwami. Dodatkowo podczas 6. edycji konkursu organizowanego przez magazyn Eurobuild, Bydgoszcz zwyciężyła w kategorii „Miasto przyjazne Inwestorom”, a podczas odbywającej się w Warszawie corocznej gali sektora nowoczesnych usług dla biznesu BPO/SSC odebrała nagrodę dla najlepszego miasta w Polsce w kategorii nowych lokalizacji dla centrów usług wspólnych, pokonując nominowane miasta: Szczecin, Rzeszów, Lublin i Opole. W Bydgoszczy funkcjonuje także Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny, który ma na celu pobudzać przedsiębiorczość w mieście i kreować nowe miejsca pracy. Ponadto działa osobna strona dla inwestorów w ramach Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, gdzie znajdują się: zachęty inwestycyjne, poradnik dla inwestorów, czy wykaz kosztów lokalnych.

image/svg+xml

Komunikacja miejska i infrastrktura

7/10

DZIAŁANIA:

Rozbudowa ul. Kujawskiej i węzła Szarych Szeregów, która połączona jest z dostawą nowego taboru tramwajowego, Kontynuacja prac przy budowie olimpijskiej Astorii, Rewitalizacja Młyna Rothera wraz z przylegającymi spichrzami, Teatru Kameralnego i Muzeum Okręgowego, rewitalizacja Starego Miasta oraz Starego Fordonu, Budowa kolejnych ulic osiedlowych, Budowa nowej przystani wioślarskiej, Rozbudowa schroniska dla zwierząt, Modernizacja szkół, Stworzenie systemu P+R, Budowa buspasów, Dokończenie Trasy Uniwersyteckiej, Rozbudowa dróg rowerowych, Termomodernizacja Pałacu Młodzieży, Bydgoski Rower Aglomeracyjny.

OPIS:

Aby jakość życia mieszkańców była wyższa, miasto podejmuje szereg działań w dziedzinie infrastruktury i komunikacji. Zarezerwowanych zostało 164 mln zł na prace przy rozbudowie ul. Kujawskiej i węzła Szarych Szeregów, które połączone są z dostawą nowego taboru tramwajowego, natomiast na kontynuację prac przy budowie pozostałych basenów olimpijskiej Astorii przeznaczono 21,5 mln zł. Dodatkowo w mieście zostanie zrewitalizowany Młyn Rothera wraz z przylegającymi spichrzami, Teatr Kameralny i Muzeum Okręgowe, a także planowane jest zlecenie robót przy rozbudowie Teatru Polskiego i hali targowej. Rewitalizacja Starego Miasta oraz Starego Fordonu to kolejne zaplanowane przez Bydgoszcz inwestycje - Stary Rynek będzie wyposażany w dodatkową małą architekturę (pomysł wskazany przez mieszkańców podczas konsultacji). Ponadto skumulowane środki w kwocie ponad 44 milionów zł są zagwarantowane na budowę kolejnych ulic osiedlowych. Kontynuowane będą też inne inwestycje związane m.in. z budową nowej trybuny na Polonii, budową nowej przystani wioślarskiej, rozbudową schroniska dla zwierząt, modernizacją szkół, budową hal sportowych, stworzeniem systemu P+R, budową buspasów, dokończeniem Trasy Uniwersyteckiej, rozbudową dróg rowerowych, budową nowych mieszkań, termomodernizacją Pałacu Młodzieży. W Bydgoszczy działa również Bydgoski Rower Aglomeracyjny - system składa się z 54 stacji oraz 510 rowerów.

Walka ze smogiem i zieleń w mieście

8/10

DZIAŁANIA:

Strona czystabydgoszcz.pl, Projekt "Laboratorium czystej energii", Bydgoskie Dni Energii, Projekt ENERGY@SCHOOL.

OPIS:

W ramach działań na rzecz ekologii działa strona czystabydgoszcz.pl, która głównie związana jest z odpadami i akcjami ekologicznymi. Miasto także realizuje projekt "Laboratorium czystej energii" - celem programu jest stworzenie bazy laboratoryjnej dla kształcenia profesjonalistów w zawodach technik chłodnictwa i klimatyzacji oraz technik energetyk i technik budownictwa. Laboratoria mają także pełnić funkcję ośrodków edukacyjnych w zakresie ekologii i ekonomicznego korzystania ze źródeł energii dla społeczności lokalnej. Dodatkowo Bydgoszcz bierze udział w projekcie ENERGY@SCHOOL, polegającym na opracowaniu i wdrażaniu rozwiązań na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej oraz wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w infrastrukturze publicznej. Oprócz powyższych działań miasto organizuje Bydgoskie Dni Energii, mające charakter proekologicznej imprezy.

Kultura i rekreacja

5.5/10

DZIAŁANIA:

Bydgoski Pakt dla Kultury, Obywatelska Strategia Rozwoju Kultury, Samorządowa Karta dla Kultury.

OPIS:

Bydgoszcz, swoimi działaniami, wspiera rozwój kultury i rekreacji w mieście m.in. poprzez przyjęcie Obywatelskiej Strategii Rozwoju Kultury, która wskazuje, zdaniem mieszkańców, zadania służące rozwojowi kultury Bydgoszczy. Ponadto miasto przyjęło "Pakt dla Kultury", który jest pierwszą w Polsce umową społeczną, której strony zobowiązały się do wspólnych działań na rzecz rozwoju Bydgoszczy oraz budowy jej kapitału kulturowego. Podpisana została także Samorządowa Karta dla Kultury, która ramowo określa zasady i reguły współdziałania pomiędzy animatorami kultury a lokalnymi władzami, dając wzajemne korzyści płynące ze współpracy.

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z lokalną polityką