Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

RAFAŁ BRUSKI

Prezydent Bydgoszczy

Rafał Bruski
Ostatnia kadencja
Komitet wyborczy: Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Wiek: 58 lat
Kadencja: 3
Poparcie w 2018 roku: 54.64%
-

24/09/2019

Nieoficjalne informacje w Bydgoszczy sugerują, że Rafał Bruski nie będzie chciał startować w kolejnych wyborach samorządowych. Obecny prezydent swoją funkcję sprawuje od 2010 roku i prawdopodobne jest, że będzie chciał poszukać sobie innej ścieżki politycznej, co otwiera dyskusje nad nowym Prezydentem Bydgoszczy.

TOP Prezydenci

Sytuacja polityczna

NIE
TAK

Absolutorium

Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski otrzymał wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu w 2019 r. "Za" opowiedziało się 19 radnych, przeciwko było ośmioro.

Samodzielna większość

Relacja
z Radą Miasta

Komitet, z którego startował Prezydent Rafał Bruski, a więc Koalicja Obywatelska dysponuje samodzielną większością w Radzie Miasta i nie potrzebuje koalicjanta (16 na 31 mandatów w radzie). Drugim co do wielkości klubem w radzie jest Prawo i Sprawiedliwość, a mandaty radnych zdobyło jeszcze SLD Lewica Razem.

31.8%

Próg
do referendum

Rafał Bruski rywalizację o trzecią kadencję zakończył już w I turze głosowania, jego komitet posiada większość w Radzie Miasta, a w referendum w sprawie jego odwołania musiałoby wziąć udział 31,8% uprawnionych do głosowania mieszkańców Bydgoszczy. Wszystko więc wskazuje na to, że R. Bruski może być spokojny o swoją pozycję i nie musi obawiać się referendum w sprawie odwołania.

Legenda

Ufam
Jest mi obojętny(a)
Nie ufam
Nie znam

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Samorządowych na reprezentatywnej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski.

Bydgoszcz

Obecny prezydent: Rafał Bruski

Liczba mieszkańców: 348190 os.
Budżet miasta: 2 551 917 893 zł
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto: 4957.38 zł
2.8%

stopa bezrobocia

24.56

LICZBA PRZESTĘPSTW PRZYPADAJĄCYCH na 1000 Mieszkańców

95.9%

średnia płaca w stosunku do średniej krajowej (brutto)

TOP Miasta

Polityka miasta

Seniorzy i osoby niepełnosprawne

6.5/10

DZIAŁANIA:

Bydgoskie Biuro Seniora, Bydgoska Rada Seniorów, Karta Seniora 60+, "Koperta Życia", "Bransoletka Życia", Program "Złota Rączka", Darmowe szczepienia ochronne, Budowa mieszkań dedykowanych dla osób starszych, Senioriada, Dni Seniora.

OPIS:

Bydgoszcz w znacznym stopniu troszczy się o najstarsze osoby w mieście - funkcjonuje Bydgoska Rada Seniorów oraz Bydgoskie Biuro Seniora, które skupia aktywności miasta w dziedzinie polityki senioralnej. Dodatkowo z Kartą Seniora 60+ przewidzianych jest wiele zniżek na zakupy i usługi u ponad stu partnerów programu w całej metropolii. By wyjść naprzeciw potrzebom seniorów, Bydgoszcz realizuje też takie programy jak "Złota Rączka", "Koperta Życia" oraz "Bransoletka Życia", a ponadto miasto oferuje darmowe szczepienia ochronne. Bydgoszcz zapewnia także seniorom ciekawą ofertę kulturalno-rozrywkową, poprzez organizowanie takich wydarzeń, jak Senioriada czy Dni Seniora. Z nietypowych działań, warto zwrócić uwagę, że w Bydgoszczy powstają pierwsze mieszkania dedykowane specjalnie dla osób starszych. Brak informacji na temat działań podejmowanych na rzecz osób niepełnosprawnych.

Wspieranie miejsc pracy

7.5/10

DZIAŁANIA:

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny, Strona dla inwestorów w ramach Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, I miejsce w rankingu „Doing Business in Poland 2015”, w 6. edycji konkursu organizowanego przez magazyn Eurobuild zwycięstwo w kategorii „Miasto przyjazne Inwestorom”, Coroczna gala sektora nowoczesnych usług dla biznesu - nagroda dla najlepszego miasta w Polsce w kategorii nowych lokalizacji dla centrów usług wspólnych.

OPIS:

Bydgoszcz prężnie rozwija się w obszarze rynku pracy, o czym świadczą liczne nagrody uzyskane przez miasto - m.in. I miejsce w rankingu „Doing Business in Poland 2015” stworzonym przez Bank Światowy (World Bank Group), gdzie eksperci oceniali, w jakich miastach najłatwiej prowadzi się działalność gospodarczą i porównywali te wyniki z innymi państwami. Dodatkowo podczas 6. edycji konkursu organizowanego przez magazyn Eurobuild, Bydgoszcz zwyciężyła w kategorii „Miasto przyjazne Inwestorom”, a podczas odbywającej się w Warszawie corocznej gali sektora nowoczesnych usług dla biznesu BPO/SSC odebrała nagrodę dla najlepszego miasta w Polsce w kategorii nowych lokalizacji dla centrów usług wspólnych, pokonując nominowane miasta: Szczecin, Rzeszów, Lublin i Opole. W Bydgoszczy funkcjonuje także Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny, który ma na celu pobudzać przedsiębiorczość w mieście i kreować nowe miejsca pracy. Ponadto działa osobna strona dla inwestorów w ramach Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, gdzie znajdują się: zachęty inwestycyjne, poradnik dla inwestorów, czy wykaz kosztów lokalnych.

image/svg+xml

Komunikacja miejska i infrastrktura

7/10

DZIAŁANIA:

Rozbudowa ul. Kujawskiej i węzła Szarych Szeregów, która połączona jest z dostawą nowego taboru tramwajowego, Kontynuacja prac przy budowie olimpijskiej Astorii, Rewitalizacja Młyna Rothera wraz z przylegającymi spichrzami, Teatru Kameralnego i Muzeum Okręgowego, rewitalizacja Starego Miasta oraz Starego Fordonu, Budowa kolejnych ulic osiedlowych, Budowa nowej przystani wioślarskiej, Rozbudowa schroniska dla zwierząt, Modernizacja szkół, Stworzenie systemu P+R, Budowa buspasów, Dokończenie Trasy Uniwersyteckiej, Rozbudowa dróg rowerowych, Termomodernizacja Pałacu Młodzieży, Bydgoski Rower Aglomeracyjny.

OPIS:

Aby jakość życia mieszkańców była wyższa, miasto podejmuje szereg działań w dziedzinie infrastruktury i komunikacji. Zarezerwowanych zostało 164 mln zł na prace przy rozbudowie ul. Kujawskiej i węzła Szarych Szeregów, które połączone są z dostawą nowego taboru tramwajowego, natomiast na kontynuację prac przy budowie pozostałych basenów olimpijskiej Astorii przeznaczono 21,5 mln zł. Dodatkowo w mieście zostanie zrewitalizowany Młyn Rothera wraz z przylegającymi spichrzami, Teatr Kameralny i Muzeum Okręgowe, a także planowane jest zlecenie robót przy rozbudowie Teatru Polskiego i hali targowej. Rewitalizacja Starego Miasta oraz Starego Fordonu to kolejne zaplanowane przez Bydgoszcz inwestycje - Stary Rynek będzie wyposażany w dodatkową małą architekturę (pomysł wskazany przez mieszkańców podczas konsultacji). Ponadto skumulowane środki w kwocie ponad 44 milionów zł są zagwarantowane na budowę kolejnych ulic osiedlowych. Kontynuowane będą też inne inwestycje związane m.in. z budową nowej trybuny na Polonii, budową nowej przystani wioślarskiej, rozbudową schroniska dla zwierząt, modernizacją szkół, budową hal sportowych, stworzeniem systemu P+R, budową buspasów, dokończeniem Trasy Uniwersyteckiej, rozbudową dróg rowerowych, budową nowych mieszkań, termomodernizacją Pałacu Młodzieży. W Bydgoszczy działa również Bydgoski Rower Aglomeracyjny - system składa się z 54 stacji oraz 510 rowerów.

Walka ze smogiem i zieleń w mieście

8/10

DZIAŁANIA:

Strona czystabydgoszcz.pl, Projekt "Laboratorium czystej energii", Bydgoskie Dni Energii, Projekt [email protected]

OPIS:

W ramach działań na rzecz ekologii działa strona czystabydgoszcz.pl, która głównie związana jest z odpadami i akcjami ekologicznymi. Miasto także realizuje projekt "Laboratorium czystej energii" - celem programu jest stworzenie bazy laboratoryjnej dla kształcenia profesjonalistów w zawodach technik chłodnictwa i klimatyzacji oraz technik energetyk i technik budownictwa. Laboratoria mają także pełnić funkcję ośrodków edukacyjnych w zakresie ekologii i ekonomicznego korzystania ze źródeł energii dla społeczności lokalnej. Dodatkowo Bydgoszcz bierze udział w projekcie [email protected], polegającym na opracowaniu i wdrażaniu rozwiązań na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej oraz wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w infrastrukturze publicznej. Oprócz powyższych działań miasto organizuje Bydgoskie Dni Energii, mające charakter proekologicznej imprezy.

Kultura i rekreacja

5.5/10

DZIAŁANIA:

Bydgoski Pakt dla Kultury, Obywatelska Strategia Rozwoju Kultury, Samorządowa Karta dla Kultury.

OPIS:

Bydgoszcz, swoimi działaniami, wspiera rozwój kultury i rekreacji w mieście m.in. poprzez przyjęcie Obywatelskiej Strategii Rozwoju Kultury, która wskazuje, zdaniem mieszkańców, zadania służące rozwojowi kultury Bydgoszczy. Ponadto miasto przyjęło "Pakt dla Kultury", który jest pierwszą w Polsce umową społeczną, której strony zobowiązały się do wspólnych działań na rzecz rozwoju Bydgoszczy oraz budowy jej kapitału kulturowego. Podpisana została także Samorządowa Karta dla Kultury, która ramowo określa zasady i reguły współdziałania pomiędzy animatorami kultury a lokalnymi władzami, dając wzajemne korzyści płynące ze współpracy.

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z lokalną polityką