ROMAN CIEPIELA

Prezydent Tarnowa

Roman Ciepiela
Stabilna pozycja
Komitet wyborczy: Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Wiek: 65 lata
Kadencja: 3
Poparcie w 2018 roku: 42.68%
58.11%

24/09/2019

Pozycję Prezydenta Tarnowa oceniamy jako stabilną. Romanowi Ciepieli – kandydatowi z Platformy Obywatelskiej – udało się po raz kolejny wygrać na terenie PiSu, ale Prawo i Sprawiedliwość może pokusić się o zdobycie tego miasta w 2023 roku – wiele będzie zależało od sytuacji politycznej i poparcia dla partii rządzącej w 2023 roku.

TOP Prezydenci

Sytuacja polityczna

NIE
TAK

Absolutorium

Roman Ciepiela otrzymał absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Tarnowa za rok 2019. Tarnowskiemu Prezydentowi nie udzielono jednak wotum zaufania. 14 radnych było przeciwko udzieleniu wotum, a 11 "za".

Koalicja

Relacja
z Radą Miasta

Koalicja Obywatelska, z której startował Prezydent Tarnowa Roman Ciepiela, w Radzie Miasta wypracowała porozumienie z Nasze Miasto Tarnów. Sami radni wskazują jednak, że nie jest to koalicja, a partnerstwo, które będzie wspierało określone rozwiązania i projekty, nie jest jednak gwarancją poparcia dla wszystkich forsowanych przez KO rozwiązań.

26.2%

Próg
do referendum

W przypadku próby odwołania Romana Ciepieli ze stanowiska w drodze referendum musiałoby wziąć w nim udział przynajmniej 26,2% uprawnionych do głosowania mieszkańców Tarnowa. To poniżej progu w innych miastach, co może mobilizowac polityków PiS do takiego kroku.

Tarnów

Obecny prezydent: Roman Ciepiela

Liczba mieszkańców: 108470 os.
Budżet miasta: 103 235 962 zł
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto: 5216.76 zł
4.2%

stopa bezrobocia

33.18

LICZBA PRZESTĘPSTW PRZYPADAJĄCYCH na 1000 Mieszkańców

100.9%

średnia płaca w stosunku do średniej krajowej (brutto)

TOP Miasta

Polityka miasta

Seniorzy i osoby niepełnosprawne

6.5/10

DZIAŁANIA:

Karta Tarnowskiego Seniora, Tarnowska Rada Seniorów, Tarnowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Klub Seniora, Program Działań na Rzecz Osób Starszych w Mieście Tarnowie na lata 2015-2020, Domy opieki, Darmowe przejazdy komunikacją miejską dla osób powyżej 70. roku życia, Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w mieście Tarnowie na lata 2016-2020, Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Tarnowa, Program „Aktywny Samorząd”.

OPIS:

W ramach działań na rzecz seniorów Tarnów oferuje między innymi darmowe przejazdy komunikacją miejską dla osób powyżej 70. roku życia, zajęcia w ramach Uniwersytetu Trzeciego wieku i Klubu Seniora. W mieście funkcjonuje Tarnowska Rada Seniorów, liczne Domy Opieki, a chętni mogą wyrobić Kartę Tarnowskiego Seniora, oferującą zniżki i rabaty dla posiadaczy. Tarnów wdrożył także "Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w mieście Tarnowie na lata 2016-2020". Osoby niepełnosprawne mogą też skorzystać z programu "Aktywny Samorząd", a o ich prawa i potrzeby dba Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Tarnowa.

Wspieranie miejsc pracy

4.5/10

DZIAŁANIA:

Ulgi podatkowe dla inwestorów, Zakładka na stronie UM z ofertami inwestycyjnymi miasta.

OPIS:

Choć samo miasto w niewielkim stopniu przyczynia się do rozwoju rynku pracy (oferuje jedynie standardowe ulgi podatkowe dla inwestorów, a na stronie Urzędu Miejskiego znajduje się zakładka z ofertami inwestycyjnymi), rynek pracy w Tarnowie intensywnie się rozwija. Podczas gdy w wielu miastach w Polsce samorządy informują o malejącej liczbie podmiotów gospodarczych, w Tarnowie liczba działających firm wzrasta sukcesywnie od pięciu lat. Według danych z końca czerwca 2019 roku w mieście zarejestrowanych było 11 905 podmiotów gospodarczych.

image/svg+xml

Komunikacja miejska i infrastrktura

6.5/10

DZIAŁANIA:

Przebudowa ul. Elektrycznej, Lwowskiej, Braci Saków, Okrężnej oraz ronda na skrzyżowaniu z Okrężną i Marusarz, naprawy chodników przy ul. Pszennej, Starodąbrowskiej i Ochronek, „Inteligentny Transport Samochodowy”, zakup nowych autobusów, Tarnowska Karta Miejska Premium.

OPIS:

W Tarnowie systematycznie prowadzone są remonty dróg i chodników. Miasto inwestuje w najnowsze systemy sterowania ruchem, tzw. „Inteligentny Transport Samochodowy”, który umożliwia priorytetowe przejazdy pojazdów komunikacji miejskiej oraz zwiększa bezpieczeństwo na drogach. Tarnów zakupił także 5 nowych autobusów, a mieszkańcy mogą korzystać z Tarnowskiej Karty Miejskiej Premium, oferującej posiadaczom zniżki w komunikacji miejskiej i strefie płatnego parkowania.

Walka ze smogiem i zieleń w mieście

5.5/10

DZIAŁANIA:

Rewitalizacja skweru przy Małych Schodach oraz pl. Morawskiego, Przebudowa w Parku Strzeleckim, Plan Gospodarki Niskoemisyjnej do 2020 r. dla Tarnowa.

OPIS:

W obszarze zieleni miejskiej Tarnów skupia się na odnowieniu oraz rewitalizacji skwerów i parków, w tym skweru przy Małych schodkach i placu Morawskiego, a także przebudowy Parku Strzeleckiego. Miasto wprowadziło także Plan Gospodarki Niskoemisyjnej do 2020 r. dla Tarnowa, którego celem jest ochrona środowiska poprzez odpowiednie działania w zakresie transportu, budownictwa, gospodarki przestrzennej czy energetyki.

Kultura i rekreacja

9/10

DZIAŁANIA:

Tarnowska Karta Miejska Premium, Modernizacja Amfiteatru, Budowa basenu, Budowa sali koncertowej, Budowa plaży nad Wątokiem, Budowa strefy rekreacji Terlikówka, Budowa tężni solankowej na Marcince, Wypożyczalnia rowerów miejskich, Letnie potańcówki w Amfiteatrze, „Był Sobie Blues, Festiwal Muzyki Kameralnej BRAVO MAESTRO, Koncerty Letnie w Tarnowie, Tarnowska Nagroda Filmowa, Festiwalu Komedii.

OPIS:

Tarnów jest bardzo aktywnym miastem w zakresie kultury i rekreacji. Miasto organizuje letnie potańcówki w Amfiteatrze, koncerty „Był Sobie Blues”, festiwal muzyki kameralnej „Bravo Maestro”, koncerty letnie oraz festiwale filmowe: „Tarnowska Nagroda Filmowa” i Festiwal Komedii „Talia”. Mieszkańcy Tarnowa mają możliwość korzystania z wypożyczalni rowerów miejskich oraz Tarnowskiej Karty Miejskiej Premium, oferującej zniżki na baseny, lodowiska i inne obiekty miejskie. Obecnie Tarnów planuje modernizację amfiteatru, budowę sali koncertowej, plaży nad Wątokiem, strefy rekreacji „Terlikówka” oraz tężni solankowej na Marcince.

Sondaże w miastach

Tarnów: Potrzeba zmiany w mieście (03.2018)
Zdecydowanie nie - 1.12%
Raczej nie - 8.55%
Ani tak ani nie - 6.69%
Raczej tak - 36.80%
Zdecydowanie tak - 46.84%
Źródło:
Instytut Badań Samorządowych
Technika badawcza:
CATI
Wielkość próby:
505
Tarnów: Potrzeba walki ze smogiem (03.2018)
Zdecydowanie nie - 1.04%
Raczej nie - 3.13%
Ani tak ani nie - 3.82%
Raczej tak - 28.82%
Zdecydowanie tak - 63.19%
Źródło:
Instytut Badań Samorządowych
Technika badawcza:
CATI
Wielkość próby:
505
Tarnów: Wspieranie seniorów przez miasto (03.2018)
Zdecydowanie nie - 8.33%
Raczej nie - 24.56%
Ani tak ani nie - 28.07%
Raczej tak - 34.22%
Zdecydowanie tak - 4.82%
Źródło:
Instytut Badań Samorządowych
Technika badawcza:
CATI
Wielkość próby:
505

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z lokalną polityką