TADEUSZ KRZAKOWSKI

Prezydent Legnicy

Tadeusz Krzakowski
Ostatnia kadencja
Komitet wyborczy: KWW Tadeusza Krzakowskiego
Wiek: 63 lata
Kadencja: 6
Poparcie w 2018 roku: 42.52%
64.76%

24/09/2019

Wiele na to wskazuje, że będzie to najprawdopodobniej ostatnia kadencja Tadeusza Krzakowskiego jako Prezydenta Legnicy. Jest on obecnie jednym z dłużej urzędujących prezydentów w kraju. Dostrzegalna jest też coraz silniejsza pozycja PiS w tym mieście, co może zapowiadać Legnicę jako jeden z kluczowych pojedynków w wyborach samorządowych w 2023.

TOP Prezydenci

Sytuacja polityczna

NIE
TAK

Absolutorium

Tadeuszowi Krzakowskiemu udzielono wotum zaufania oraz absolutorium za 2019 r. Radni po zapoznaniu się z raportem o stanie Miasta Legnicy za 2019 r., rozpatrzyli działania włodarza pozytywnie.

Opozycja

Relacja
z Radą Miasta

Komitet Prezydenta Tadeusza Krzakowskiego w legnickiej Radzie Miasta znajduje się w opozycji. Większość mają współpracujące ze sobą od początku kadencji kluby Koalicji Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości, które między innymi poparły się wzajemnie na funkcję Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady. Coraz więcej mówi się jednak o wewnętrznym rozłamie w klubie PiS, którego część chciałaby współpracy z radnymi z komitetu T. Krzakowskiego.

28.8%

Próg
do referendum

Komitet Prezydenta Tadeusza Krzakowskiego znajduje się w opozycji w relacjach z Radą Miasta, a próg referendum jest stosunkowo niewielki. W ewentualnym głosowaniu nad odwołaniem prezydenta wystarczy udział 22,5% uprawnionych do głosowania mieszkańców Legnicy, by jego wynik był wiążący - to najniższy próg w zestawieniu Lokalnej Polityki.

Legnica

Obecny prezydent: Tadeusz Krzakowski

Liczba mieszkańców: 99350 os.
Budżet miasta: 587 137 000 zł
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto: 4719.65 zł
4.1%

stopa bezrobocia

50.74

LICZBA PRZESTĘPSTW PRZYPADAJĄCYCH na 1000 Mieszkańców

91.31%

średnia płaca w stosunku do średniej krajowej (brutto)

TOP Miasta

Polityka miasta

Seniorzy i osoby niepełnosprawne

6.5/10

DZIAŁANIA:

Legnicka Rada Seniorów, Miejska Rada Seniorów, Legnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Centrum Seniora, Senioriada Legnicka, Klub Seniora, Projekt „Pamiętajmy o ogrodach”, Program "Aktywny Samorząd", Społeczna Rada Do Spraw Osób Niepełnosprawnych, projekt „Aktywizacja osób niepełnosprawnych”.

OPIS:

Działania dla legnickich seniorów koncentrują się wokół wielu obszarów, ale w największym stopniu nastawione są na aktywizację społeczną. W mieście prężnie działa Centrum Seniora, które organizuje różne formy zabaw i integracji dla osób starszych. Troszcząc się o aktywny udział seniorów w życiu miasta, została powołana Legnicka Rada Seniorów oraz Miejska Rada Seniorów. Natomiast w celu kształcenia osób starszych powstał Legnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku - miasto wychodzi z założenia, że na naukę nigdy nie jest za późno. Dodatkowo w Legnicy organizowana jest Senioriada oraz w kinie "Piast" powołany został Klub Seniora i wyświetlane są specjalne filmy dla osób starszych w dogodnej godzinie i niskiej cenie. Realizowany jest również projekt „Pamiętajmy o ogrodach", który ma za zadanie wesprzeć działanie na rzecz rozwoju kultury w środowisku osób niepełnosprawnych w wieku senioralnym. Legnica w trosce o osoby niepełnosprawne przystąpiła do państwowego programu "Aktywny Samorząd". Natomiast poszukując nowych rozwiązań aktywizujących środowisko osób niepełnosprawnych, miasto przystąpiło do projektu „Aktywizacja osób niepełnosprawnych”, którego głównym założeniem jest integracja i aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia.

Wspieranie miejsc pracy

1/10

DZIAŁANIA:

Odnośnik do bazy ofert pracy w PUP, Legnicka SSE.

OPIS:

Miasto należy do Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, jednak jedynym działaniem realizowanym przez miasto w obszarze rynku pracy jest odnośnik na stronie miasta do bazy ofert pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy.

image/svg+xml

Komunikacja miejska i infrastrktura

6.5/10

DZIAŁANIA:

Bezpłatna komunikacja miejska dla uczniów i seniorów, Umowa z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na 136 mln zł kredytu na wydatki inwestycyjne, Remonty ulic i chodników, Budowa sieci ścieżek rowerowych, Rewitalizacja Parku Miejskiego, Modernizacja stadionu, Legnicki Rower Miejski, Nowe, ekologiczne autobusy, Rewitalizacja Placu Słowiańskiego, Wideomonitoring skrzyżowań, „Droga w Sercu Miasta”.

OPIS:

Bardzo ważnym krokiem w celu inwestowania w rozwój miasta było podpisanie przez prezydenta miasta, umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na udzielenie 136 mln zł kredytu na wydatki inwestycyjne. W Legnicy działa bezpłatna komunikacja miejska dla uczniów i seniorów, a mieszkańców do korzystania z transportu miejskiego mają zachęcać nowe, ekologiczne autobusy. W dużym stopniu komunikację w mieście ułatwia Legnicki Rower Miejski, jednak aby zapewnić odpowiednią infrastrukturę dla jednośladów, miasto przeznaczyło 700 tys. zł. na budowę i przebudowę sieci ścieżek rowerowych. Legnica stawia także na remonty i. przebudowę ulic oraz chodników, jak i również, realizując projekt „Droga w Sercu Miasta”, zaplanowano wymianę stary płyt betonowych na jezdni na nowe oraz położenie nowych nawierzchni na chodniku (działania obejmują ul.Chojnowską, Piekarską i Rynek). Dodatkowo miasto zapowiedziało rewitalizację Parku Miejskiego oraz zagospodarowanie i rewitalizację Placu Słowiańskiego wraz z budową pomnika księcia Henryka Pobożnego. Wśród inwestycji. przewidziano także modernizację stadionu wraz z budową miejsc parkingowych i wygrodzeń. Ponadto w trosce o bezpieczeństwo na drogach, w Legnicy funkcjonuje wideomonitoring skrzyżowań.

Walka ze smogiem i zieleń w mieście

6/10

DZIAŁANIA:

Program ograniczenia niskiej emisji (PONE), Program „Odnowa zieleni średniej i wysokiej”.

OPIS:

Jednym z najważniejszych działań w mieście w walce ze smogiem jest program ograniczenia niskiej emisji (PONE), którego głównym założeniem jest dotowanie wymiany przez mieszkańców ogrzewania zanieczyszczającego powietrze na przyjazne środowisku. Innym działaniem w ramach programu jest termomodernizacja i podłączanie do sieci ciepłowniczej budynków mieszkalnych i różnych obiektów użyteczności publicznej, a także systematycznie wymieniana jest flota autobusów komunikacji miejskiej. Istotnym krokiem w walce ze smogiem jest kontrolowanie przez straż miejską, czy w piecach nie są spalane różnego rodzaju odpady, które zawierają szkodliwe dla zdrowia substancje - miasto prowadzi akcję przez cały rok, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Kolejnym ważnym działaniem realizowanym przez Legnicę, mającym na celu dbanie o tereny dzielone, jest program „Odnowa zieleni średniej i wysokiej”. Urząd Miasta kupuje materiał nasadzeniowy i przekazuje go nieodpłatnie, wymagając jednak, by rośliny samodzielnie zostały odebrane, posadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem i sztuką ogrodniczą oraz myśląc przyszłościowo, wymaga dbania i pielęgnowania ich. Dzięki tej inicjatywie Legnica jest coraz bardziej zielona.

Kultura i rekreacja

8/10

DZIAŁANIA:

Legnicki Informator Kulturalny, Legnickie Centrum Kultury, przebudowa Teatru Letniego, Święto Legnicy, Legnicki Festiwal Kultur, Legnicka Akademia Filmowa, Festiwal Chóralny Legnica Cantat, SATYRYKON, Międzynarodowy Turniej Tańca Towarzyskiego o "ZŁOTEGO LWA" Międzynarodowy festiwal organowy pod nazwą "Legnickie Wieczory Organowe".

OPIS:

Legnica zapewnia swoim mieszkańcom bogatą ofertę wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych, o których informuje w Legnickim Informatorze Kulturalnym. Dodatkowo miasto zachęca do aktywnego uczestniczenia w zajęciach i wydarzeniach organizowanych przez Legnickie Centrum Kultury, takich jak np. Festiwal Chóralny Legnica Cantat. Chcąc stworzyć różnorodną ofertę i dawać mieszkańcom szeroki wybór form spędzania wolnego czasu, w mieście organizowany jest Legnicki Festiwal Kultur, Legnicka Akedemia Filmowa, mIiędzynarodowy Turniej Tańca Towarzyskiego o "ZŁOTEGO LWA", czy międzynarodowy festiwal organowy pod nazwą "Legnickie Wieczory Organowe". Ważnym wydarzeniem jest także SATYRYKON - festiwal o określonym już w świecie prestiżu - obecnie Międzynarodowa Wystawa SATYRYKON jest konkursem otwartym dla rysowników, grafików, malarzy, rzeźbiarzy, plakacistów i fotografików. Co roku na Satyrykon wpływają tysiące prac z całego świata. Co roku organizowane jest również Święto Legnicy, a z tej okazji liczne koncerty i zabawy. Trwa także przebudowa Teatru Letniego na nowoczesne, multimedialne i edukacyjne Centrum Witelona.

Sondaże w miastach

Legnica: Potrzeba walki ze smogiem (05.2018)
Zdecydowanie nie - 1.83%
Raczej nie - 4.27%
Ani tak ani nie - 8.13%
Raczej tak - 31.10%
Zdecydowanie tak - 54.67%
Źródło:
Instytut Badań Samorządowych
Technika badawcza:
CATI
Wielkość próby:
500
Legnica: Potrzeba walki ze smogiem (05.2018)
Zdecydowanie nie - 7.92%
Raczej nie - 26.12%
Ani tak ani nie - 31.39%
Raczej tak - 27.97%
Zdecydowanie tak - 6.60%
Źródło:
Instytut Badań Samorządowych
Technika badawcza:
CATI
Wielkość próby:
500

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z lokalną polityką