Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

TADEUSZ TRUSKOLASKI

Prezydent Białegostoku

Tadeusz Truskolaski
Stabilna pozycja
Komitet wyborczy: Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Wiek: 63 lat
Kadencja: 4
Poparcie w 2018 roku: 56.21%
-

24/09/2019

Tadeusz Truskolaski został wybrany na 4. kadencję. W minionych wyborach wygrał w I turze, mimo, że rywalizacja rozgrywała się w trudnym mieście pod względem politycznym. Jednak nie widać realnego konkurenta, który mógłby stanąć mu na drodze, dlatego naszym zdaniem Prezydent Białegostoku cieszy się stabilną pozycją w mieście.

TOP Prezydenci

Sytuacja polityczna

NIE
TAK

Absolutorium

Tadeusz Truskolaski otrzymał wotum zaufania i absolutorium za 2019 r. Prezydentowi Białegostoka udało się je uzyskać głosami radnych z Koalicji Obywatelskiej oraz radnego niezrzeszonego. Opozycja złożona z członków PiS głosowała przeciwko Truskolaskiemu.

Samodzielna większość

Relacja
z Radą Miasta

W Białymstoku w Radzie Miasta swoich reprezentantów posiadają tylko dwa komitety: Koalicja Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość. Samodzielną większość w radzie posiada KO (16 mandatów w 28 osobowej radzie), a więc komitet, pod którego szyldem startował Prezydent Tadeusz Truskolaski, wygrywając już w I turze (56,21% głosów).

32.1%

Próg
do referendum

Stabilna pozycja Prezydenta Tadeusza Truskolaskiego sprawia, że może nie obawiać się referendum w sprawie swojego odwołania. W ostatnich wyborach został wybranych już w I turze głosowania, a w referendum w sprawie jego odwołania musiałoby wziąć udział aż 32,1% uprawnionych do głosowania mieszkańców Białegostoku.

Legenda

Ufam
Jest mi obojętny(a)
Nie ufam
Nie znam

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Samorządowych na reprezentatywnej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski.

Sondaże polityczne

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Samorządowych
Białystok: Poparcie w I turze wyborów prezydenckich (IBS, 08.10.2018)
Tadeusz Truskolaski - 56.24% Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Jacek Żalek - 16.80% Prawo i Sprawiedliwość
Tadeusz Arłukowicz - 9.38% Białystok na TAK
Katarzyna Sztop-Rutkowska - 3.52% Inicjatywa dla Białegostoku
Stanisław Bartnik - 0.00% Spoza Sitwy
Nie wiem / Trudno powiedzieć - 14.06%
Data:
08/10/2018
Źródło:
Instytut Badań Samorządowych
Technika badawcza:
CATI
Wielkość próby:
500

Białystok

Obecny prezydent: Tadeusz Truskolaski

Liczba mieszkańców: 297552 os.
Budżet miasta: 2 314 103 235 zł
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto: 4744.13 zł
5.4%

stopa bezrobocia

20

LICZBA PRZESTĘPSTW PRZYPADAJĄCYCH na 1000 Mieszkańców

91.7%

średnia płaca w stosunku do średniej krajowej (brutto)

TOP Miasta

Polityka miasta

Seniorzy i osoby niepełnosprawne

6.5/10

DZIAŁANIA:

Miasto najbardziej przyjazne seniorom według Wyborczej, Usługi "Złota Rączka", Karta Aktywnego Seniora, Klub Seniora, Rada Seniorów, Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie, Poradnik „Miasto dla Seniorów. Seniorzy dla Miasta”, Konkurs "Miejsce przyjazne seniorom", "Pudełko życia", Projekt „Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa seniorów”.

OPIS:

Białystok w 2018 r. został uznany przez Wyborczą za miasto najbardziej przyjazne seniorom. Osoby starsze, miasto wspiera poprzez takie działania jak "Usługi Złotej Rączki", czyli bezpłatna fachowa pomoc przy drobnych naprawach domowych, bezpłatne szczepienia przeciwko grypie, a także poprzez realizację projektu "Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa seniorów”. Dodatkowo funkcjonuje Karta Aktywnego Seniora, która uprawnia seniorów do różnych zniżek oraz realizowana jest akcja "Pudełko życia", której celem jest zapewnienie szybkiego wsparcia w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. W Białymstoku także aktywnie działa Rada Seniora oraz Klub Aktywnego Seniora, w ramach którego organizowane są różnorodne zajęcia. Z myślą o najstarszych mieszkańcach, miasto również wydaje poradnik „Miasto dla Seniorów. Seniorzy dla Miasta”. W lutym 2019 r. zapowiedziane zostały działania na rzecz seniorów takie, jak: animowanie czasu wolnego osób starszych polegające przede wszystkim na organizowaniu terapii zajęciowej, aktywizacji ruchowej, gier i zabaw umysłowych, wycieczek krajoznawczych, warsztatów rękodzieła, zajęć rekreacyjnych, kulturalnych, promujących czytelnictwo, śpiew i taniec. Brak informacji na temat działań podejmowanych na rzecz osób niepełnosprawnych.

Wspieranie miejsc pracy

4.5/10

DZIAŁANIA:

Białostocki Park Naukowo-Technologiczny

OPIS:

W mieście funkcjonuje Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, którego zadaniem jest tworzenie infrastruktury sprzyjającej zwiększeniu innowacji pośród lokalnych i regionalnych przedsiębiorstw oraz zwiększenie atrakcyjności miasta Białystok dla pozyskania inwestycji opartych na nowoczesnych technologiach.

image/svg+xml

Komunikacja miejska i infrastrktura

3/10

DZIAŁANIA:

Nowe autobusy, Inwestycje drogowe, Modernizacja oświetleni ulicznego.

OPIS:

Białystok podejmuje jednostkowe działania w obszarze komunikacji i infrastruktury, jednak w latach 2013-2015 zrealizował duży projekt modernizacji oświetlenia ulicznego oraz w ostatnim czasie zakończył realizowane inwestycje drogowe na Trasie Niepodległości, oraz przy ul. Ciołkowskiego i ul. Sitarskiej. Dodatkowo miasto ogłosiło przetarg na 12 nowych autobusów, które mają pojawić się w I połowie 2020 r.

Walka ze smogiem i zieleń w mieście

4.5/10

DZIAŁANIA:

Budowa pocket park (pol. park kieszonkowy), Ochrona bioróżnorodności, Domki dla owadów na terenach zielonych.

OPIS:

Miasto w znacznym stopniu stawia na dbanie o zieleń miejską i podejmuje działania, w celu zagospodarowania nowych terenów budując pierwszy park kieszonkowy (w planach kolejne w całym mieście). Białystok rozpoczyna także kolejne działania mające wpływ na ochronę bioróżnorodności. W tym celu władze miasta postanowiły zrezygnować z koszenia wybranych zieleńców zlokalizowanych w pasach drogowych. Przy ograniczeniu koszenia także rośliny będą miały szansę na pełny rozwój i wydanie nasion, dzięki czemu w ciągu kilku lat uzyskane zostaną naturalne łąki kwietne na terenie miasta. Dodatkowo w Białymstoku zostanie ustawionych na terenach zielonych 12 domków dla owadów - akcja ma wspomóc pożyteczne owady żyjące w przestrzeni miejskiej.

Kultura i rekreacja

3.5/10

DZIAŁANIA:

Dni Białegostoku, Okolicznościowe wydarzenia miejskie, Nowe place zabaw, Strefa malucha.

OPIS:

Stolica Podlasia w niewielkim stopniu podejmuje działania w obszarze kultury i rekreacji. Miasto organizuje obchody Dni Białegostoku oraz okolicznościowe wydarzenia miejskie z okazji np. Dnia Dziecka. Dodatkowo w Białymstoku powstają nowe place zabaw oraz ma powstać Strefa Malucha na Leśnej Dolinie.

Sondaże w miastach

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Samorządowych
Białystok: Potrzeba zmiany w mieście (10.2018)
Zdecydowanie nie - 16.01%
Raczej nie - 9.98%
Ani tak ani nie - 24.12%
Raczej tak - 19.96%
Zdecydowanie tak - 29.93%
Data:
10/10/2018
Źródło:
Instytut Badań Samorządowych
Technika badawcza:
CATI
Wielkość próby:
500

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z lokalną polityką