WOJCIECH BAKUN

Prezydent Przemyśla

Wojciech Bakun
Stabilna pozycja
Komitet wyborczy: Kukiz'15
Wiek: 39 lat
Kadencja: 1
Poparcie w 2018 roku: 41.49%
74.84%

11/09/2020

Wojciech Bakun wygrywając w II turze (74,84%), rozpoczął swoją I kadencję. Mimo, że nie uzyskał w 2020 r. ani absolutorium, ani wotum zaufania, to póki co jego pozycję oceniamy na stabilną. Koalicja jego komitetu w Radzie Miasta oraz wysoki wynik w drugiej turze mają istotny wpływ na to, że W. Bakun nie musi obawiać się referendum odwoławczego.

TOP Prezydenci

Sytuacja polityczna

NIE
TAK

Absolutorium

Brak absolutorium dla Prezydenta Przemyśla były pewne jeszcze przed głosowaniem, ze względu na posiadaną przez opozycyjne Kluby większość w Radzie Miasta. Prezydent Wojciech Bakun nie otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu za 2019 rok. Wniosek poparło jedynie 11 radnych, przy 12 głosach przeciwko.

Opozycja

Relacja
z Radą Miasta

Wojciech Bakun startujący z partii Kukiz'15 zwyciężył w II turze (74,84% głosów) głosowania wyborów na prezydenta miasta, jednak KWW Kukiz'15 zdobył 6 mandatów, czyli tyle samo co Komitet Koalicji Obywatelskiej. Po 4 mandaty zdobyli radni kandydujący z list PiS oraz ze "Stowarzyszenia dla Przemyśla Regia Civitas". Pozostałe 3 mandaty przypadły KWW SLD Lewica Razem. W związku z tym radni z Kukiz'15 stworzyli koalicję z radnymi z KO, pozostawiając w opozycji PiS, Regia Civitas oraz SLD, co daje Prezydentowi Przemyśla minimalną większość i niestabliną przewagę w podejmowaniu decyzji.

28.7%

Próg
do referendum

Wojciech Bakun zwyciężył dużą przewagą w II turze głosowania wyborów (74,84%) i wciąż cieszy się dużym poparciem przemyślan. Chociaż frekwencja konieczna do uznania referendum odwoławczego za ważne jest stosunkowo niska (28,7% uprawnionych do głosowania), to Prezydent Przemyśla nie powinien obawiać się prób jego odwołania.

Przemyśl

Obecny prezydent: Wojciech Bakun

Liczba mieszkańców: 60689 os.
Budżet miasta: 412 140 881 zł
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto: 4078.09 zł
10.3%

stopa bezrobocia

20.2

LICZBA PRZESTĘPSTW PRZYPADAJĄCYCH na 1000 Mieszkańców

78.8%

średnia płaca w stosunku do średniej krajowej (brutto)

TOP Miasta

Polityka miasta

Seniorzy i osoby niepełnosprawne

7.5/10

DZIAŁANIA:

Przemyska Rada Seniorów, “Koperta Życia”, Dom Dzienny Pobytu Senior-Wigor, “Przemyska Karta Seniora”, “Informator Przemyskiego Seniora”, Miejsca przyjazne seniorom, #PosiłekDlaSeniora, Potańcówki dla Seniorów, Przemyski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Pojemniki na odpady oznaczone alfabetem Braille’a.

OPIS:

Przemyscy seniorzy mają wiele okazji do bycia aktywnym w mieście. Przy Radzie Miasta działa Przemyska Rada Seniorów jako partner realizacji polityki senioralnej, organ opiniotwórczo-doradczy, którego członkami mogą być osoby min. 60-letnie. O aktywizację i podtrzymywanie więzi między seniorami troszczą się np. Dom Dzienny Pobytu Senior-WIGOR czy Przemyski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Miasto w trosce o życie Seniorów dołączyło do programu “Koperta Życia” oraz wydaje “Przemyską Kartę Seniora”, która zapewnia zniżki na różne usługi oferowane na terenie miasta. Prezydent Miasta wydaje “Informator Przemyskiego Seniora”, czyli poradnik z najważniejszymi informacjami w kontekście życia i aktywizacji seniorów w mieście, a także ich bezpieczeństwa. Różne placówki w mieście mogą ubiegać się o etykietę “Miejsca przyjaznego seniorom”, która jest przyznawana instytucjom spełniającym odpowiednie wymogi, dzięki którym seniorzy wygodnie mogą korzystać z oferowanych w danym miejscu usług. Miasto organizuje też kilka razy w roku “Potańcówki dla Seniorów” w Przemyskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Przemyska społeczność dołączyła do akcji #PosiłekDlaSeniora, która polega na zbieraniu pieniędzy, aby zapewnić i dostarczyć ciepłe posiłki obiadowe dla przemyskich seniorów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Miasto zauważa też potrzeby osób niepełnosprawnych, choćby poprzez organizowanie obchodów z okazji Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną czy oznaczając pojemniki na odpady alfabetem Braille’a, dzięki czemu osoby niedowidzące i seniorzy mogą łatwiej segregować śmieci.

Wspieranie miejsc pracy

6.5/10

DZIAŁANIA:

“Przemyśl i zainwestuj”, Przemyski Inkubator Przedsiębiorczości i Innowacji, Miejski Obszar Funkcjonalny Przemyśl, Pakiet ochronny dla przedsiębiorców Przemyśla.

OPIS:

Na stronie internetowej miasta można znaleźć zakładkę “Oferta Inwestycyjna Miasta” - “Przemyśl i zainwestuj”, która informuje o przestrzeni miejskiej dostępnej do inwestycji. Ma powstać Przemyski Inkubator Przedsiębiorczości i Innowacji, który ma promować oraz rozwijać przedsiębiorczość mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl m.in. poprzez udostępnienie zaplecza biurowego wraz z wyposażeniem dla nowo utworzonych i istniejących przedsiębiorstw. W dobie koronawirusa Prezydent Miasta zdecydował o pomocy dla przedsiębiorców (choćby poprzez ulgi w płatnościach czynszu).

image/svg+xml

Komunikacja miejska i infrastrktura

7.5/10

DZIAŁANIA:

Przemyski Inkubator Przedsiębiorczości i Innowacyjności, “Zielony rynek”, Przebudowa ulicy Wysockiego, “Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu”, Centrum Rozwoju Badmintona, Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 14, Safe city, basen i plac wodny, Audytoryjne Centrum Koncertowe.

OPIS:

Miasto ukończyło remont budynku Przemyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, zadecydowano o przebudowie targowiska “Zielony Rynek”. Wciąż trwają prace nad projektem: “Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu” 2019-2021”, który zakłada m.in. utworzenie podziemnej trasy turystycznej, która będzie obrazować podziemne miasteczko XVI i XVII - Złotego Wieku dla Przemyśla. Oprócz tego w Przemyślu realizuje się projekty w ramach programu „Safe City - bezpieczne miasto Przemyśl” jako element koncepcji Smart City. W jego wyniku powstanie pilotażowy Inteligentny Monitoring Miejski, połączony z systemem oświetlenia miejskiego. Oprócz tego trwają prace remontowe w Centrum Rozwoju Badmintona, Audytoryjnego Centrum Koncertowego oraz basenu i placu wodnego, a także budowa sali gimnastycznej przy SP nr. 14. Na terenie miasta działa system autobusów miejskich, w których można kupić mobilne bilety.

Walka ze smogiem i zieleń w mieście

5/10

DZIAŁANIA:

Budowa elektrociepłowni gazowej, “Ekologiczny Przemyśl - Wymieniamy energię ciepła”, Zakup ekologicznych autobusów, Indeks Jakości Powietrza.

OPIS:

W Przemyślu powstanie elektrociepłownia gazowa, dzięki czemu system ciepłowniczy miasta zostanie wzmocniony o 10,7 MW. Nowa elektrociepłownia będzie miała korzystny wpływ na środowisko i przyczyni się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń wytwarzanych przez obecną Ciepłownię Zasanie. Miasto realizuje też program “Ekologiczny Przemyśl”, polegający na wymianie źródeł ciepła w 731 gospodarstwach domowych na bardziej ekologiczne. Przemyśl zakupi 15 szt. nowych, niskoemisyjnych autobusów miejskich. Miasto monitoruje jakość powietrza w Przemyślu za pomocą Indeksu Jakości Powietrza, z którym mieszkańcy mogą się zapoznać na stronie miasta.

Kultura i rekreacja

6.5/10

DZIAŁANIA:

Przemyskie Centrum Kultury i Nauki “Zamek”, Młodzieżowy Dom Kultury, Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji (basen, tor saneczkowy, stok narciarski), parki, Międzynarodowy Przemyski Festiwal “Salezjańskie Lato”, Przemyski Festiwal Jesień Poetycka.

OPIS:

Przemyskie Centrum Kultury i Nauki “Zamek” oraz Młodzieżowy Dom Kultury organizują życie artystyczne i integracyjne miasta. Przy Centrum działa kino. W ramach Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji funkcjonuje Park Sportowo-Rekreacyjny ze stokiem narciarskim, torem saneczkowym, z którego chętnie korzystają mieszkańcy miasta. W Ośrodku Sportu jest też basen i hala sportowa. W mieście odbywają się cykliczne wydarzenia, aktywizujące kulturalnie mieszkańców miasta, jak choćby Międzynarodowy Przemyski Festiwal “Salezjańskie Lato” czy Przemyski Festiwal Jesień Poetycka.

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z lokalną polityką