WOJCIECH SZCZUREK

Prezydent Gdyni

Wojciech Szczurek
Ostatnia kadencja
Komitet wyborczy: KWW Samorządność Komitet Wojciecha Szczurka
Wiek: 57 lat
Kadencja: 6
Poparcie w 2018 roku: 67.88%
-

24/09/2019

Wojciech Szczurek według nieoficjalnych informarcji nie będzie ubiegał się o kolejną kadencję. Gdyby jednak zmienił zdanie trudno szukać obecnie rywala, z którym mógłby przegrać wybory.

TOP Prezydenci

Sytuacja polityczna

NIE
TAK

Absolutorium

Rada Miasta Gdynia większością głosów przyznała Wojciechowi Szczurkowi wotum zaufania i absolutorium za 2019 r.

Samodzielna większość

Relacja
z Radą Miasta

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek zapewnił sobie zwycięstwo już w I turze głosowania (67,88% głosów), a jego komitet do Rady Miasta - KWW Samorządność Komitet Wojciecha Szczurka zdobył samodzielną większość (17 na 28), pozwalającą na rządy bez koalicjanta. Swoich radnych posiadają także KO, PiS oraz KWW Wspólna Gdynia.

35.9%

Próg
do referendum

Wojciech Szczurek wygrał w I turze głosowania, jego komitet posiada większość w gdyńskiej Radzie Miasta, a dla ważności referendum w sprawie jego odwołania potrzeba udziału 35,9% uprawnionych do głosowania. Te wszystkie czynniki sprawiają, że Prezydent Gdyni może być spokojny o przebieg trwającej kadencji i nie musi obawiać się referendum.

Sondaże polityczne

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Samorządowych
Gdynia: Poparcie w I turze wyborów prezydenckich (IBS, 9-10.08.2018)
Wojciech Szczurek - 56.48% Samorządność Wojciecha Szczurka
Marcin Horała - 18.32% Prawo i Sprawiedliwość - PiS Zjednoczona Prawica
Zygmunt Zmuda-Trzebiatowski - 8.02% Wspólna Gdynia Zygmunta Zmudy-Trzebiatowskiego
Marcin Strzelczyk - 2.29% SLD - Lewica Razem
Kandydat ugrupowania Marzę o Gdyni - 1.91% Razem + Inicjatywa Polska Barbary Nowackiej + Koalicja Lewicowa
Inny kandydat - 0.38%
Nie wiem / Trudno powiedzieć - 12.60%
Data:
09/08/2018
Źródło:
Instytut Badań Samorządowych
Technika badawcza:
CATI
Wielkość próby:
500

Gdynia

Obecny prezydent: Wojciech Szczurek

Liczba mieszkańców: 246348 os.
Budżet miasta: 1 858 444 237 zł
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto: 5624.49 zł
2.1%

stopa bezrobocia

22.53

LICZBA PRZESTĘPSTW PRZYPADAJĄCYCH na 1000 Mieszkańców

108.8%

średnia płaca w stosunku do średniej krajowej (brutto)

TOP Miasta

Polityka miasta

Seniorzy i osoby niepełnosprawne

8/10

DZIAŁANIA:

Tytuł „Miasta Przyjaznego Starzeniu”, Wpis miasta do Księgi Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych, Program „Senior Plus”, Centrum Aktywności, Zajęcia ruchowe i warsztaty, Dzień Aktywnego Seniora, Konkursu „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - sport, turystyka, rekreacja”, Bezpłatne szczepienia przeciwko pneumokokom dla osób powyżej 65. lat, Centrum Nowoczesnego Seniora, Gdyńska Rada ds. Seniorów, Karta Gdynia Senior Plus, Gdyński Uniwersytet Trzeciego Wieku.

OPIS:

Gdynia to pierwsze miasto w Polsce, które w 2016 roku otrzymało tytuł „Miasta Przyjaznego Starzeniu” Światowej Organizacji Zdrowia. Działania Gdyni w obszarze polityki senioralnej docenił także Rzecznik Praw Obywatelskich, dwukrotnie nagradzając miasto wpisem do Księgi Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych. Podstawą wyróżnień są działania Gdyni na rzecz seniorów m.in. program „Senior Plus”, zajęcia ruchowe i warsztaty skierowane do seniorów, „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - sport, turystyka, rekreacja”, czyli konkurs na 13 projektów dla seniorów, na które miasto przeznaczyło aż 85 tys. zł, czy bezpłatne szczepienia przeciwko pneumokokom. Ponadto, w Gdyni funkcjonuje Karta Gdynia Senior Plus, Gdyński Uniwersytet Trzeciego Wieku, Gdyńska Rada Seniorów oraz Centrum Aktywności Seniora (jednostka budżetowa), którego rolą jest wspieranie aktywności mieszkańców i koordynacja wszelkich działań na rzecz seniorów. Co roku w mieście odbywa się także wiele akcji i imprez skierowanych do najstarszych mieszkańców Gdyni, w tym Dni Aktywnego Seniora. W trakcie budowy jest także Centrum Nowoczesnego Seniora – miejsce, w którym od 2020 roku gdynianki i gdynianie powyżej 60. roku życia będą mogli spotkać się na kawę, zajęcia ruchowe, warsztaty czy potańcówki. W planach jest również budowa sceny z widownią.

Wspieranie miejsc pracy

9/10

DZIAŁANIA:

Program wzmocnienia potencjału zawodowego i zdrowotnego pracowników działających na rzecz mieszkańców Gdyni, Akademickie Targi Pracy Trójmiasto, Dzielnicowe Targi Pracy, Targi Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczości, projekt „30+ NA START (II)”, Dofinansowane unijne na podniesienie jakości i dostosowanie oferty kształcenia zawodowego na poziomie ponadgimnazjalnym do potrzeb gospodarki, Tytuł „Lidera aktywizacji osób młodych” dla PUP w Gdyni, Akcja „Do pracy jadę rowerem”, Strona investingdynia.pl.

OPIS:

Gdynia podejmuje wiele ciekawych działań z zakresu rynku pracy. Miasto dostało dofinansowanie unijne na podniesienie jakości i dostosowanie oferty kształcenia zawodowego na poziomie ponadgimnazjalnym do potrzeb gospodarki, dofinansowanie na projekt „30+ na start (II)”, którego celem jest aktywizacja osób, które ukończyły 30 lat oraz dofinansowanie na „Program wzmocnienia potencjału zawodowego i zdrowotnego pracowników działających na rzecz mieszkańców Gdyni”. Miasto organizuje Targi Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczości i Dzielnicowe Targi Pracy oraz współorganizuje Akademickie Targi Pracy Trójmiasto. Za swoje działania PUP w Gdyni dostał tytuł „Lidera aktywizacji osób młodych”. Gdynia nie zapomina również o inwestorach i lokalnych firmach. W ramach akcji „Do pracy jadę rowerem”, gdyńskie firmy, za zarejestrowanie minimum 6 przejazdów rowerem, otrzymują śniadanie w formie cateringu dla pracowników. Z kolei inwestorzy zainteresowani rozwijaniem swojego biznesu w Gdyni wszelkie niezbędne informacje mogą znaleźć na dedykowanej im stronie www.investingdynia.pl.

image/svg+xml

Komunikacja miejska i infrastrktura

9/10

DZIAŁANIA:

Darmowa komunikacja miejska dla dzieci i młodzieży, Budowa parkingu na 270 samochodów przy budowanym parku centralnym, Zakup nowych autobusów i trolejbusów, Modernizacja dróg powiatowych, Remonty dróg gminnych, Oświetlenie ulic, Budowa dwóch dużych węzłów integracyjnych przy przystankach kolei metropolitalnej, „Mapa zmian Gdyni”.

OPIS:

Zgodnie z budżetem na 2019 rok, Gdynia przeznaczy ponad 307,5 mln zł na drogi i transport w mieście. Wśród planów znalazły się: budowa parkingu na 270 samochodów przy budowanym Parku Centralnym, zakup nowych autobusów i trolejbusów, modernizacja dróg powiatowych, remont dróg gminnych, poprawa oświetlenia ulic oraz budowa dwóch dużych węzłów integracyjnych przy przystankach kolei metropolitalnej. Ciekawym pomysłem na monitorowanie inwestycji miejskich jest strona „Mapa Zmian Gdyni”, gdzie można zdobyć niezbędne informacje dotyczące wszystkich inwestycji od 2014 roku. Swoim najmłodszym mieszkańcom Gdynia oferuje darmową komunikację (dzieci i młodzież ucząca się, która nie przekroczyła 20 roku życia).

Walka ze smogiem i zieleń w mieście

10/10

DZIAŁANIA:

Budowa Parku Centralnego, Dotacje do 10 tys. zł na tworzenie ogrodów deszczowych, Akcje miejskiego sprzątania śmieci, Podpisanie porozumienia z Nadleśnictwem Gdańsk, Mierniki jakości powietrza, Konkurs „Gdynia w kwiatach”.

OPIS:

Największą inwestycją w zakresie zieleni miejskiej jest budowa Parku Centralnego – gdyńskiej wersji Central Parku. Ponadto, miasto jest organizatorem konkursu „Gdynia w kwiatach” oraz akcji miejskiego sprzątania śmieci. Gdynia podpisała porozumienie z Nadleśnictwem Gdańsk, które wzmocni swoją ofertę edukacyjną, zachęcającą do działań proekologicznych. Miasto oferuje mieszkańcom dotacje do 10 tys. zł na tworzenie ogrodów deszczowych i dofinansowania na działania związane ze zmianą sposobu ogrzewania budynków oraz na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, a także likwidację szamba, podłączenie do sieci kanalizacyjnej czy pozbycie się azbestu. Po konsultacjach z mieszkańcami miasto zainstalowało mierniki jakości powietrza, aby na bieżąco monitorować poziom zanieczyszczeń.

Kultura i rekreacja

7.5/10

DZIAŁANIA:

Rower Metropolitalny, Interaktywna mapa z wszystkimi obiektami kultury, Miejscami do rekreacji na świeżym powietrzu, Placami zabaw, Obiektami sportowymi, parkami, miejscami do żeglugi, miejscami przyjaznymi dla zwierząt, "Pociąg do miasta", Karta Mieszkańca.

OPIS:

W Gdyni działa najnowocześniejszy system roweru miejskiego w Europie - Rower Metropolitalny Mevo, obejmujący wiele miejscowości. Mieszkańcy i turyści w trakcie swoich codziennych podróży mogą skorzystać z jednośladów, wyposażonych m.in. we wspomagający silnik elektryczny, moduły GPS czy elektrozamek. By ułatwić mieszkańcom korzystanie z różnych obiektów zarówno kulturalnych, sportowych, jak i rekreacyjnych, na stronie miasta jest interaktywna mapa z zaznaczonymi wszystkimi tego typu miejscami. W Gdyni organizowany jest także "Pociąg do miasta", czyli festiwal teatrów offowych z całej Polski. Natomiast z Kartą Mieszkańca można skorzystać z wielu zniżek na usługi, jak i ofertę kulturalną.

Sondaże w miastach

Gdynia: Potrzeba zmiany w mieście (08.2018)
Zdecydowanie nie - 18.78%
Raczej nie - 12.04%
Ani tak ani nie - 17.35%
Raczej tak - 18.57%
Zdecydowanie tak - 33.26%
Źródło:
Instytut Badań Samorządowych
Technika badawcza:
CATI
Wielkość próby:
500

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z lokalną polityką