Prognozy wyników wyborów 2018

Prognozy Wyników Wyborów 2018 to wspólny projekt portalu Lokalna Polityka oraz Instytutu Badań Samorządowych. W gorącym okresie ostatnich dwóch tygodni kampanii wyborczej przeprowadzimy 15 sondaży telefonicznych w 15 miastach. Na podstawie badań, które zawierać będą także dodatkowe pytania opracujemy prognozę wyników wyborów prezydenckich. Naszym celem jest możliwie jak najdokładniejsze przewidzenie wyników nadchodzących wyborów.

W jaki sposób powstawać będą prognozy?

Na początku w każdym z 15 miast przeprowadzimy sondaż telefoniczny (CATI) na próbie 500 osób (w Warszawie 1000) pytając  nie tylko o wybory prezydenckie, ale dodatkowo o pewność poparcia dla wskazanego kandydata, potrzebę zmiany w mieście, ocenę obecnego prezydenta oraz poparcie dla partii politycznych do Sejmu.

Na podstawie wszystkich odpowiedzi stworzymy wzorce odpowiedzi respondentów, które posłużą nam do prognozowania zachowań wyborców w dniu wyborów. Uzyskane wzorce zostaną wykorzystane w stosunku do respondentów, którzy w badaniu: nie byli pewni swojego wyboru, odmówili odpowiedzi albo byli jeszcze niezdecydowani. Zebrane dane posłużą nam do przygotowania dokładnej prognozy wyników wyborów prezydenckich w wybranych miastach. Będziemy te prognozy sukcesywnie publikować na portalu Lokalna Polityka oraz na SprawdzamySondaze.pl.

 

Dla których miast powstaną prognozy?

Wybraliśmy 15 miast, w których zostaną zrealizowane sondaże i na ich podstawie powstaną prognozy wyborcze. Im bardziej zacięta rywalizacja w danym mieście tym później zostanie zrealizowany przez nas sondaż. Na przykład wyniki wyborów w takich miastach jak Gdańsk, Warszawa, Szczecin i Kielce będą się rozstrzygały w ostatnim dniu kampanii. Wszystkie miasta w których będziemy realizować badania i przygotowywać prognozy to: Warszawa, Gdańsk, Szczecin, Kielce, Kraków, Łódź, Częstochowa, Poznań, Nowy Sącz, Wrocław, Katowice, Słupsk, Olsztyn, Białystok, Lublin.

Co to są Prognozy?

Prognoza różni się od zwykłego sondażu uwzględnieniem dodatkowych danych oraz informacji. W naszej prognozie próbujemy przewidzieć jak zachowają się w dniu wyborów wyborcy, którzy w badaniu albo nie byli jeszcze pewni swojego wyboru i mogą go jeszcze zmienić, albo odmawiają odpowiedzi na kogo zagłosują albo w dniu badania są jeszcze niezdecydowani i decyzje będą podejmować w dniu wyborów.

Przewidzenie zachowań tych trzech grup pozwoli nam dokładniej zmierzyć jakie poparcie w dniu wyborów otrzymają dani kandydaci. Będzie to szczególnie ważne w miasta w których rywalizacja o wejście do II tury będzie bardzo wyrównana (Gdańsk, Szczecin, Kielce, Nowy Sącz) a także w miastach w których kandydatom może udać się zakończyć wybory już w I turze (Łódź, Poznań, Katowice).

Wyniki naszej prognozy obok “zwykłych” sondaży wyborczych, które też będziemy publikować na portalu Lokalna Polityka będziemy poddawać pod weryfikację na sprawdzamysondaze.pl.

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z lokalną polityką