Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Sondaże Instytutu Badań Samorządowych – sprawdzamy sondaże

Znane są już oficjalne wyniki wyborów samorządowych, czas więc sprawdzić trafność sondaży wyborczych. Jak wynika z zestawienia zamieszczonego na stronie sprawdzamysondaze.pl, sondaże Instytutu Badań Samorządowych na zlecenie radiozet.pl i lokalnapolityka.pl okazały się najtrafniejsze w 10 spośród wszystkich 15 miast, w których IBS przeprowadził badania preferencji wyborczych.

Sondaże IBS najlepsze w 10 polskich miastach

Instytut Badań Samorządowych sporządził najtrafniejszy sondaż w Warszawie, jako jedyna firma badawcza wskazał także, że wybory mogą zakończyć się już w I turze wygraną Rafała Trzaskowskiego. 5 innych renomowanych firm sondażowych miało większy łączny błąd badania niż badanie IBS. Najmniejszy błąd łączny wystąpił w sondażu przeprowadzonym przez IBS w Szczecinie. Tam różnica między oficjalnymi wynikami podanymi przez Państwową Komisję Wyborczą a sondażem IBS to jedynie 6,92 p.p. Jest to mniejszy błąd niż w realizowanym w dniu wyborów badaniu exit poll, który z zasady charakteryzuje się bardzo małym błędem pomiaru. W przypadku Piotra Krzystka wynik przewidziany przez IBS idealnie pokrył się z rezultatem osiągniętym przez tego kandydata (47,25%).

Nieznacznie od oficjalnych wyników różnił się sondaż IBS w Słupsku. Tam łączny błąd wyniósł 7,63 p.p., a różnica między prognozowanym i oficjalnym wynikiem Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej to 0,56 p.p. IBS wykazał rezultaty najbliższe oficjalnym wynikom wyborów również w Kielcach (błąd: 10,95 p.p.), Lublinie (błąd: 12,25 p.p.), Nowym Sączu (błąd: 12,78 p.p.), Łodzi (błąd:13,14 p.p.), Katowicach (błąd: 17,21 p.p.), Olsztynie (błąd: 12,19 p.p.) oraz w Białymstoku (błąd: 24,45 p.p.).

 

Sondaże Instytutu Badań Samorządowych

2. miejsce dla IBS we Wrocławiu, w Poznaniu i Częstochowie

Instytut Badań Samorządowych przewidział wyniki bliskie oficjalnym również we Wrocławiu, gdzie łączny błąd w sondażu wyniósł 13,39 p.p. Z 9 badań przeprowadzonych w tym mieście lepszy od IBS okazał się tylko sondaż Kantar Millward Brown (przeprowadzony jednak na dwukrotnie większej próbie), ale tylko IBS prawidłowo wskazało, że wybory we Wrocławiu mogą zakończyć się w I turze. Drugie miejsce w zestawieniu najlepszych sondaży wyborczych IBS zajął również w Poznaniu (łączny błąd 17,24). Tutaj też lepszy okazał się sondaż Kantar Millward Brown przeprowadzony na dwukrotnie większej próbie. W Częstochowie lepsze od sondażu IBS okazało się tylko badanie zrealizowane przez Otawa Group.

Co miało wpływ na trafność sondaży wyborczych

Zdecydowanie najskuteczniejsze okazały się sondaże realizowane metodą CATI, czyli standaryzowanych komputerowo wywiadów telefonicznych. Wpływ na trafność sondażu miała również próba badawcza. Sondaże na próbie 500 osób obarczone są z zasady większym błędem statystycznym. Mimo to sondaże Instytutu Badań Samorządowych na próbie 500 osób były trafniejsze od sondaży realizowanych na próbie 1000 osób w takich miastach jak Łódź, Kielce, Białystok, Olsztyn i Nowy Sącz. W większych miastach takich jak Poznań, Wrocław i Gdańsk badanie IBS okazało się mniej trafne od tych zrealizowanych na dwukrotnie większej próbie.

Więcej informacji o sondażach zrealizowanych przed wyborami samorządowymi można znaleźć na stronie www.sprawdzamysondaze.pl, gdzie zgromadzono prawie 100 badań przeprowadzonych przed wyborami w 26 miastach.