Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Sprawdzamy Sondaże – raport z projektu

Celem sprawdzamysondaze.pl było stworzenie przystępnego narzędzia dla mediów, komentatorów oraz opinii publicznej, tak by można było w prosty sposób zweryfikować sondaże wyborcze opublikowane przed wyborami samorządowymi. Na stronie zamieściliśmy 95 sondaży przeprowadzonych w okresie 3 ostatnich tygodni przed wyborami 21 października. W ten sposób powstał ranking najtrafniejszych sondaży oraz metod badawczych. Zachęcamy do pobrania pełnego raportu.

Sondaże z najmniejszym i największym błędem łącznym

Na portalu sprawdzamysondaze.pl znalazło się 95 badań przeprowadzonych przez 17 podmiotów, w tym 12 firm badawczych. Najwięcej badań, bo 25 przeprowadził Ośrodek Badawczy Dobra Opinia, 15 badań przygotował Instytut Badań Samorządowych (IBS), a 10 Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS). Pozostałe firmy badawcze, które zostały uwzględnione na stronie to: Kantar Millward Brown (6 badań), CBM Indicator (5 badań), Otawa Group (4 badania). Najlepsze badania, czyli takie które posiadały najmniejszy błąd łączny, przeprowadził Kantar Millward Brown (średnia sumy błędu łącznego 6 badań wyniosła 11,84 p.p.). Na drugim miejscu znalazł się Instytut Badań Samorządowych z błędem 14,93 p.p., a trzecia pozycja przypadła Otawa Group, której średni błąd wszystkich badań wynosił 17,39 p.p.

Największy średni błąd łączny posiadały badania firmy badawczej Dobra Opinia, które zostały przeprowadzone metodą wywiadów bezpośrednich. Pozostałe firmy badawcze których średni łączny błąd przekroczył 20 p.p. to IBRiS i Estymator.

Sprawdzamy Sondaże - średnia błędu firm badawczych

Najdokładniejsze sondaże

Na Sprawdzamy Sondaże wśród najdokładniejszych badań, czyli takich, gdzie błąd łączny osiągnął wartość poniżej 10 p.p. znalazł się 1 sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS), 1 sondaż CBM Indicator, 1 sondaż Estymator, 3 sondaże Kantar Millward Brown oraz 3 badania przeprowadzone przez Instytut Badań Samorządowych (IBS). Najmniejszy błąd łączny (4,05 p.p.) wykazał sondaż IBRiS w Krakowie, przeprowadzony na próbie 1100 osób. 2. miejsce zajął sondaż Kantar Millward Brown w Krakowie. Błąd łączny tego badania to 6,49 p.p., a próba badawcza wyniosła 1003 osoby. Trzecia pozycja to sondaż IBS w Szczecinie, przeprowadzony na próbie N=512, gdzie błąd łączny wyniósł 6,92 p.p. Kolejne miejsca w rankingu najlepszych badań to: sondaż Kantar Millward Brown we Wrocławiu (błąd łączny: 7,25 p.p., N=1007), sondaż IBS w Słupsku (błąd łączny: 7,97 p.p., N=500), sondaż CBM Indicator w Krakowie (błąd łączny: 8,31 p.p., brak danych o próbie badawczej), sondaż Kantar Millward Brown w Gdańsku (błąd łączny: 8,40 p.p., N=1005), prognoza IBS w Lublinie (błąd łączny: 9,65 p.p., N=504) oraz sondaż przeprowadzony przez Estymator (błąd łączny: 9,97 p.p. N=1006).

Metody przeprowadzonych badań

Najdokładniejsze okazały się sondaże realizowane metodą CATI, czyli standaryzowanych komputerowo wywiadów telefonicznych. Na 95 przeprowadzonych badań, 60 z nich było przeprowadzonych metodą CATI. Średni błąd łączny badań przeprowadzonych tą metodą wyniósł 14,57 p.p. Dużo bardziej niedokładne okazały się badania przeprowadzone metodą bezpośrednią. Średnia błędu łącznego tych badań wyniosła 29,26 p.p. czyli prawie dwukrotnie więcej, niż w przypadku badań przeprowadzanych metodą CATI.

Cały raport „Sprawdzamy Sondaże” dostępny do pobrania:

Raport Sprawdzamy Sondaże