Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Stan województw (raport) – dolnośląskie i opolskie – 06.2023


W cyklu raportów Stan Województw sprawdzamy, jak kształtuje się sytuacja partii politycznych w poszczególnych województwach. Patrzymy też, czy urzędujący włodarze mają szansę na reelekcję. Sprawdzamy, jak ich sytuacja wygląda w województwach: dolnośląskim oraz opolskim na dziesięć miesięcy przed wyborami samorządowymi.

Na potrzeby cyklu “Stan województw” przeprowadziliśmy analizę, na podstawie której stworzyliśmy “Punkty zmiany”. Pozwalają one oszacować, w której gminie są największe szanse na zmianę obecnego włodarza.

Na czym została oparta metodologia “Punktów zmiany”?

Metodologia została opracowana na podstawie danych statystycznych oraz przeprowadzanych przez nas badań. Do jego opracowania wykorzystaliśmy dane z wyborów samorządowych, począwszy od 2002 roku, podczas których Polacy po raz pierwszy mogli wybrać prezydenta, burmistrza lub wójta swojej miejscowości bezpośrednio w wyborach. Metodologia ta pozwala na sprawdzenie szans włodarzy miast w przyszłorocznych wyborach samorządowych.

Chęć oddania głosu na obecnego włodarza swojej miejscowości (04.2023)

Zdecydowanie nie
Raczej nie
Ani tak, ani nie
Raczej tak
Zdecydowanie tak

 

"U progu wyborczego maratonu w ramach portalu LokalnaPolityka.pl (OGB Pro) przygotowaliśmy dla Państwa raport w całości poświęcony politycznej sytuacji województwa dolnośląskiego i opolskiego

Wszystkie dane wskazują na to, że rekordowo długa kadencja samorządów będzie miała bardzo negatywny wpływ na szanse Burmistrzów i Prezydentów miast na reelekcję. Sytuacja gospodarcza tylko pogarsza te szanse. 

Nasze raporty to kompleksowy przegląd szans na zmianę Burmistrzów i Prezydentów miast w regionie oraz prognozy dotyczące wyników wyborów do Sejmiku, Sejmu i Senatu. Włodarze z największą szansą na zmianę czy wyniki i podział mandatów w okręgach to tylko niektóre dane, które znajdą Państwo w ponad 20-stronicowym szczegółowym raporcie. 

Zachęcamy do zapoznania się z raportami, z których wiedza może stanowić klucz politycznego planowania i kampanijnych działań w nadchodzących miesiącach. Gdzie walczyć o głosy? Jaka jest struktura elektoratu? Gdzie możemy spodziewać się nowych władz po zbliżających się wielkimi krokami wyborach samorządowych? Na te pytania pozwalają odpowiedzieć nasze raporty!"


Łukasz Pawłowski
Prezes OGB

 

Szansa na zmianę prezydentów i burmistrzów w dolnośląskim

Na podstawie metodologii, jaką zastosowaliśmy w analizie, możemy więc stwierdzić, w jakich gminach przewidujemy największą szansę na zmianę obecnego włodarza. W dolnośląskim najwięcej, bo aż 80 punktów zmiany uzyskał burmistrz Szczawna-Zdroju, Marek Fedoruk. Według naszego scoringu ma 60% szans na to, że w kwietniu 2024 roku, przestanie pełnić funkcję włodarza swojego miasta. Mirosław Graf, burmistrz Szklarskiej Poręby, Ewa Kocemba, burmistrz Lubawki oraz Mariola Szczęsna, burmistrz Lwówka Śląskiego zdobyli 76 punktów zmiany. Szansa na zmianę w ich przypadku wynosi 60%. W podobnej sytuacji są Krzysztof Chudyk, burmistrz Piławy Górnej, Jarosław Węgłowski, burmistrz Niemcza, Paweł Ozga, burmistrz Świebodzic oraz burmistrz Węgliniec, Mariusz Wieczorek którzy uzyskali 70 punktów zmiany. W czołówce tego zestawienia znaleźli się jeszcze prezydent Legnicy, Tadeusz Krzakowski (67 punktów zmiany), burmistrz Oleśnicy, Jan Bronś, burmistrz Sobótki, Mirosław Jarosz i prezydent Lubina, Robert Raczyński (64 punkty zmiany), burmistrz miasta Jelcz-Laskowice, Bogdan Szczęśniak (63 punkty zmiany) oraz burmistrz Złotoryi, Robert Pawłowski (61 punktów zmiany). Wszyscy wymienieni włodarze miast mają 60% szans na to, że w przyszłym roku, będą musieli pożegnać się z dotychczas pełnionym urzędem.

Włodarze z największą szansą na zmianę - punkty zmiany (woj. dolnośląskie)

Marek Fedoruk (Szczawno-Zdrój)
Mirosław Graf (Szklarska Poręba)
Ewa Kocemba (Lubawka)
Mariola Szczęsna (Lwówek Śląski)
Krzysztof Chudyk (Piława Górna)
Jarosław Węgłowski (Niemcza)
Paweł Ozga (Świebodzice)
Mariusz Wieczorek (Węgliniec)
Tadeusz Krzakowski (Legnica)
Jan Bronś (Oleśnica)
Mirosław Jarosz (Sobótka)
Robert Raczyński (Lubin)
Bogdan Szczęśniak (Jelcz-Laskowice)
Robert Pawłowski (Złotoryja)

Szansa na zmianę prezydentów i burmistrzów w opolskim

A jak sytuacja kształtuje się w województwie opolskim? 76 punktów zmiany uzyskali burmistrz Praszki, Jarosław Tkaczyński oraz burmistrz miasta Niemodlin, Dorota Koncewicz, co daje im 60% szans na zmianę włodarza w tej gminie. Krzysztof Cebula, burmistrz Prószkowa zdobył 64 punkty zmiany. Szansa na zmianę w jego przypadku również wynosi 60%. Na kolejnych miejscach znaleźliby się burmistrz Głuchołaz, Edward Szupryczyński (63 punkty zmiany) oraz burmistrz Kolonowskiego, Norbert Koston (61 punktów zmiany). Wszyscy wymienieni politycy mają 60% szans na zmianę.

Włodarze z największą szansą na zmianę - punkty zmiany (woj. opolskie)

Jarosław Tkaczyński (Praszka)
Dorota Koncewicz (Niemodlin)
Krzysztof Cebula (Prószków)
Edward Szupryczyński (Głuchołazy)
Norbert Koston (Kolonowskie)

O metodologii:

Określiliśmy kryteria, w zależności od długości urzędowania, które prezydenci lub burmistrzowie muszą spełnić, aby uzyskać określone “Punkty zmian”. Im wyższy wynik, który zdobyli, tym większe prawdopodobieństwo zmiany włodarza miasta.

Prawdopodobieństwo zmiany 

W przypadku burmistrzów i prezydentów, którzy urzędują już przynajmniej drugą kadencję, zostały określone następujące kryteria i punkty (max. 100 punktów zmiany):

  • w dniu wyborów miał 55 lat lub więcej (19 punktów zmiany);
  • nie wygrał w pierwszej turze (23 punkty zmiany);
  • nie zdobył więcej niż 66% głosów (21 punktów zmiany);
  • otrzymał mniejszy odsetek głosów niż w 2014 roku (4 punkty zmiany);
  • otrzymał 10 p.p. mniej głosów niż w 2014 roku (20 punktów zmiany);
  • gmina ma mniej niż 20 tys. mieszkańców (stan na 31.12.2021 r.) (13 punktów zmiany).
Kryteria dla włodarzy urzędujących dłużej niż jedną kadencję

W przypadku prezydentów lub burmistrzów, którzy urzędują tylko jedną kadencję, kategorie oraz punktacja wygląda następująco (maks. 70 punktów zmiany):

  • w dniu wyborów miał 55 lat lub więcej (38 punktów zmiany);
  • w dniu wyborów miał 50 lat lub więcej (12 punktów zmiany);
  • w wyborach startowało więcej niż 4 kandydatów (14 punktów zmiany);
  • nie wygrał w I turze (6 punktów zmiany).
Kryteria dla włodarzy urzędujących jedną kadencję

Dodatkowo włodarzom miast, którzy zostali wybrani w trakcie kadencji, przydzieliliśmy na start 10 “Punktów zmiany”.

Co jeszcze znajduje się w raporcie?

W raporcie, oprócz prognozowanych szans na zmianę dla pozostałych włodarzy, znajduje się prognoza wyborcza do sejmiku, w której prognozujemy poparcie partii politycznych oraz podział mandatów. Znajduje się w nim również podział mandatów w każdym sejmowym okręgu wyborczym, znajdującym się w danym województwie, a także prognoza wyborcza wyniku dla największych ugrupowań politycznych w Polsce. Raport zawiera także prognozę poparcia w powiatach oraz sprawdzamy w nim, kto wygrałby wybory w okręgach do Senatu: kandydat Prawa i Sprawiedliwości czy reprezentant Paktu Senackiego. 

Zapoznaj się z raportem dla woj. dolnośląskiego:

 

Zapoznaj się z raportem dla woj. opolskiego: