Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Stan województw (raport) – lubelskie i podkarpackie – 06.2023


W cyklu raportów Stan Województw sprawdzamy, jak kształtuje się sytuacja partii politycznych w poszczególnych województwach. Patrzymy też, czy urzędujący włodarze mają szansę na reelekcję. Sprawdzamy, jak ich sytuacja wygląda w lubelskim oraz podkarpackim na niecały rok przed wyborami samorządowymi.

Na potrzeby cyklu “Stan województw” przeprowadziliśmy analizę, na podstawie której stworzyliśmy “Punkty zmiany”. Pozwalają one oszacować, w której gminie są największe szanse na zmianę obecnego włodarza.

Na czym została oparta metodologia “Punktów zmiany”?

Metodologia została opracowana na podstawie danych statystycznych oraz przeprowadzanych przez nas badań. Do jego opracowania wykorzystaliśmy dane z wyborów samorządowych, począwszy od 2002 roku, podczas których Polacy po raz pierwszy mogli wybrać prezydenta, burmistrza lub wójta swojej miejscowości bezpośrednio w wyborach. Metodologia ta pozwala na sprawdzenie szans włodarzy miast w przyszłorocznych wyborach samorządowych.

Chęć oddania głosu na obecnego włodarza swojej miejscowości (04.2023)

Zdecydowanie nie
Raczej nie
Ani tak, ani nie
Raczej tak
Zdecydowanie tak

 

"U progu wyborczego maratonu w ramach portalu LokalnaPolityka.pl (OGB Pro) przygotowaliśmy dla Państwa raport w całości poświęcony politycznej sytuacji województwa lubelskiego i podkarpackiego

Wszystkie dane wskazują na to, że rekordowo długa kadencja samorządów będzie miała bardzo negatywny wpływ na szanse Burmistrzów i Prezydentów miast na reelekcję. Sytuacja gospodarcza tylko pogarsza te szanse. 

Nasze raporty to kompleksowy przegląd szans na zmianę Burmistrzów i Prezydentów miast w regionie oraz prognozy dotyczące wyników wyborów do Sejmiku, Sejmu i Senatu. Włodarze z największą szansą na zmianę czy wyniki i podział mandatów w okręgach to tylko niektóre dane, które znajdą Państwo w ponad 20-stronicowym szczegółowym raporcie. 

Zachęcamy do zapoznania się z raportami, z których wiedza może stanowić klucz politycznego planowania i kampanijnych działań w nadchodzących miesiącach. Gdzie walczyć o głosy? Jaka jest struktura elektoratu? Gdzie możemy spodziewać się nowych władz po zbliżających się wielkimi krokami wyborach samorządowych? Na te pytania pozwalają odpowiedzieć nasze raporty!"


Łukasz Pawłowski
Prezes OGB

 

Szansa na zmianę prezydentów i burmistrzów w lubelskim

Na podstawie metodologii, jaką zastosowaliśmy w analizie, możemy stwierdzić, w jakich gminach przewidujemy największą szansę na zmianę obecnego włodarza. W lubelskim maksymalną ilość punktów zmiany, 100 uzyskał burmistrz Rejowca-Fabrycznego, Stanisław Bodys. Według naszego scoringu ma on 80% szans na to, że w kwietniu 2024 roku, przestanie pełnić funkcję włodarza swojego miasta. Beata Siedlecka, burmistrz Dęblina zdobyła 81 punktów, co daje jej 70% szans na zmianę. Józef Gruszczyk, burmistrz Ostrowa Lubelskiego oraz Jerzy Rębek, burmistrz Radzynia Podlaskiego, zdobyli 80 punktów zmiany. Szansa, że odejdą ze swojego stanowiska, w ich przypadku wynosi 60%. Podobną szansę ma Janusz Rosłan, burmistrz Biłgoraja (67 punktów zmiany) oraz Henryk Matej, burmistrz Szczebrzeszyna i Urszula Kolman, burmistrz Zwierzyńca, którzy uzyskali 64 punktów zmiany. W czołówce tego zestawienia znaleźli się jeszcze burmistrz Bychawy, Janusz Urban oraz burmistrz Krasnobrodu, Kazimierz Misztal (61 punktów zmiany). Wszyscy wymienieni włodarze miast mają 60% szans na to, że w przyszłym roku, będą musieli pożegnać się z dotychczas pełnionym urzędem.

Włodarze z największą szansą na zmianę - punkty zmiany (woj. lubelskie)

Stanisław Bodys (Rejowiec Fabryczny)
Beata Siedlecka (Dęblin)
Józef Gruszczyk (Ostrów Lubelski)
Jerzy Rębek (Radzyń Podlaski)
Janusz Rosłan (Biłgoraj)
Henryk Matej (Szczebrzeszyn)
Urszula Kolman (Zwierzyniec)
Janusz Urban (Bychawa)
Kazimierz Misztal (Krasnobród)

Szansa na zmianę prezydentów i burmistrzów w podkarpackim

A jak sytuacja kształtuje się w województwie podkarpackim? Najwięcej, bo 81 punktów zmiany uzyskali: burmistrz Dukli, Andrzej Bytnar oraz burmistrz Zagórza Ernest Nowak, co daje 70% szans na zmianę włodarza w ich gminie. Józef Rybiński, burmistrz Radomyśla Wielkiego i Zygmunt Frańczak, burmistrz Dynowa zdobyli 77 punktów. Szansa na zmianę w ich przypadku wynosi 60%. W czołówce tego zestawienia znaleźliby się jeszcze burmistrz Radymna, Mieczysław Piziurny (70 punktów zmiany) oraz burmistrz Kołaczyc, Stanisław Żygłowicz i burmistrz Kolbuszowej, Jan Zuba (64 punkty zmiany). Wszyscy wymienieni politycy mają 60% szans na zmianę.

Włodarze z największą szansą na zmianę - punkty zmiany (woj. podkarpackie)

Andrzej Bytnar (Dukla)
Ernest Nowak (Zagórz)
Zygmunt Frańczak (Dynów)
Józef Rybiński (Radomyśl Wielki)
Mieczysław Piziurny (Radymno)
Stanisław Żygłowicz (Kołaczyce)
Jan Zuba (Kolbuszowa)

O metodologii:

Określiliśmy kryteria, w zależności od długości urzędowania, które prezydenci lub burmistrzowie muszą spełnić, aby uzyskać określone “Punkty zmian”. Im wyższy wynik, który zdobyli, tym większe prawdopodobieństwo zmiany włodarza miasta.

Prawdopodobieństwo zmiany 

W przypadku burmistrzów i prezydentów, którzy urzędują już przynajmniej drugą kadencję, zostały określone następujące kryteria i punkty (max. 100 punktów zmiany):

  • w dniu wyborów miał 55 lat lub więcej (19 punktów zmiany);
  • nie wygrał w pierwszej turze (23 punkty zmiany);
  • nie zdobył więcej niż 66% głosów (21 punktów zmiany);
  • otrzymał mniejszy odsetek głosów niż w 2014 roku (4 punkty zmiany);
  • otrzymał 10 p.p. mniej głosów niż w 2014 roku (20 punktów zmiany);
  • gmina ma mniej niż 20 tys. mieszkańców (stan na 31.12.2021 r.) (13 punktów zmiany).
Kryteria dla włodarzy urzędujących dłużej niż jedną kadencję

W przypadku prezydentów lub burmistrzów, którzy urzędują tylko jedną kadencję, kategorie oraz punktacja wygląda następująco (maks. 70 punktów zmiany):

  • w dniu wyborów miał 55 lat lub więcej (38 punktów zmiany);
  • w dniu wyborów miał 50 lat lub więcej (12 punktów zmiany);
  • w wyborach startowało więcej niż 4 kandydatów (14 punktów zmiany);
  • nie wygrał w I turze (6 punktów zmiany).
Kryteria dla włodarzy urzędujących jedną kadencję

Dodatkowo włodarzom miast, którzy zostali wybrani w trakcie kadencji, przydzieliliśmy na start 10 “Punktów zmiany”.

Co jeszcze znajduje się w raporcie?

W raporcie, oprócz prognozowanych szans na zmianę dla pozostałych włodarzy, znajduje się prognoza wyborcza do sejmiku, w której prognozujemy poparcie partii politycznych oraz podział mandatów. Znajduje się w nim również podział mandatów w każdym sejmowym okręgu wyborczym, znajdującym się w danym województwie, a także prognoza wyborcza wyniku dla największych ugrupowań politycznych w Polsce. Raport zawiera także prognozę poparcia w powiatach oraz sprawdzamy w nim, kto wygrałby wybory w okręgach do Senatu: kandydat Prawa i Sprawiedliwości czy reprezentant Paktu Senackiego. 

Zapoznaj się z raportem dla woj. lubelskie:

 

Zapoznaj się z raportem dla woj. podkarpackie: