Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Stan województw (raport) – śląskie i małopolskie – 07.2023


W cyklu raportów Stan Województw sprawdzamy, jak kształtuje się sytuacja partii politycznych w poszczególnych województwach. Patrzymy też, czy urzędujący włodarze mają szansę na reelekcję. Sprawdzamy, jak ich sytuacja wygląda w województwach śląskim oraz małopolskim na niecały rok przed wyborami samorządowymi.

Na potrzeby cyklu “Stan województw” przeprowadziliśmy analizę, na podstawie której stworzyliśmy “Punkty zmiany”. Pozwalają one oszacować, w której gminie są największe szanse na zmianę obecnego włodarza.

Na czym została oparta metodologia “Punktów zmiany”?

Metodologia została opracowana na podstawie danych statystycznych oraz przeprowadzanych przez nas badań. Do jego opracowania wykorzystaliśmy dane z wyborów samorządowych, począwszy od 2002 roku, podczas których Polacy po raz pierwszy mogli wybrać prezydenta, burmistrza lub wójta swojej miejscowości bezpośrednio w wyborach. Metodologia ta pozwala na sprawdzenie szans włodarzy miast w przyszłorocznych wyborach samorządowych.

Chęć oddania głosu na obecnego włodarza swojej miejscowości (04.2023)

Zdecydowanie nie
Raczej nie
Ani tak, ani nie
Raczej tak
Zdecydowanie tak

 

"U progu wyborczego maratonu w ramach portalu LokalnaPolityka.pl (OGB Pro) przygotowaliśmy dla Państwa raport w całości poświęcony politycznej sytuacji województwa śląskiego i małopolskiego

Wszystkie dane wskazują na to, że rekordowo długa kadencja samorządów będzie miała bardzo negatywny wpływ na szanse Burmistrzów i Prezydentów miast na reelekcję. Sytuacja gospodarcza tylko pogarsza te szanse. 

Nasze raporty to kompleksowy przegląd szans na zmianę Burmistrzów i Prezydentów miast w regionie oraz prognozy dotyczące wyników wyborów do Sejmiku, Sejmu i Senatu. Włodarze z największą szansą na zmianę czy wyniki i podział mandatów w okręgach to tylko niektóre dane, które znajdą Państwo w ponad 20-stronicowym szczegółowym raporcie. 

Zachęcamy do zapoznania się z raportami, z których wiedza może stanowić klucz politycznego planowania i kampanijnych działań w nadchodzących miesiącach. Gdzie walczyć o głosy? Jaka jest struktura elektoratu? Gdzie możemy spodziewać się nowych władz po zbliżających się wielkimi krokami wyborach samorządowych? Na te pytania pozwalają odpowiedzieć nasze raporty!"


Łukasz Pawłowski
Prezes OGB

 

Szansa na zmianę prezydentów i burmistrzów w śląskim

Na podstawie metodologii, jaką zastosowaliśmy w analizie, możemy więc stwierdzić, w jakich gminach przewidujemy największą szansę na zmianę obecnego włodarza. W śląskim, najwięcej, bo 87 punktów zmiany uzyskała prezydent Zabrza, Małgorzata Mańka-Szulik, co daje jej 70% szans na zmianę włodarza w tej gminie. Zdzisław Banaś, burmistrz Siewierza zdobył 80 punktów zmiany. Szansa na zmianę w jego przypadku wynosi 60%. Na podium znalazłby się jeszcze burmistrz Pszowa, Czesław Krzystała (70 punktów zmiany). W czołówce tego zestawienia znaleźliby się jeszcze prezydent Knurowa, Adam Rams, burmistrz Czerwionki-Leszczyn, Wiesław Janiszewski, burmistrz Sośnicowic, Leszek Kołodziej (64 punktów zmiany) oraz prezydent Żor, Waldemar Socha (63 punkty zmiany) i burmistrz Blachowni, Sylwia Szymańska. Wszyscy wymienieni politycy mają 60% szans na zmianę.

Włodarze z największą szansą na zmianę - punkty zmiany (woj. śląskie)

Małgorzata Mańka-Szulik (Zabrze)
Zdzisław Banaś (Siewierz)
Czesław Krzystała (Pszów)
Adam Rams (Knurów)
Wiesław Janiszewski (Czerwionka-Leszczyny)
Leszek Kołodziej (Sośnicowice)
Waldemar Socha (Żory)
Sylwia Szymańska (Blachownia)

Szansa na zmianę prezydentów i burmistrzów w małopolskim

A jak sytuacja kształtuje się w województwie małopolskim? Maksymalną ilość punktów zmiany, czyli 100, uzyskał burmistrz Czchowa, Marek Chudoba. Według naszego scoringu ma on 80% szans na to, że w kwietniu 2024 roku, przestanie pełnić funkcję włodarza swojego miasta. Tadeusz Bąk, burmistrz Wojnicza i Augustyn Ormanty, burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej zdobyli 76 punktów zmiany, co daje im 60% szans na zmianę. Jan Sipior, burmistrz Szczucina oraz Marta Herduś, burmistrz Żabna, zdobyli 70 punktów zmiany. Szansa na zmianę w ich przypadku wynosi 60%. W podobnej sytuacji są Stefan Kolawiński, burmistrz Bochni (67 punktów zmiany) oraz  Mariusz Makuch, burmistrz Zatora, który uzyskał 64 punkty zmiany. W czołówce tego zestawienia znaleźli się jeszcze burmistrz Olkusza, Roman Piaśnik, burmistrz Andrychowa, Tomasz Żak, prezydent Krakowa, Jacek Majchrowski oraz prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela (63 punkty zmiany). Wszyscy wymienieni włodarze miast mają 60% szans na to, że w przyszłym roku, będą musieli pożegnać się z dotychczas pełnionym urzędem.

Włodarze z największą szansą na zmianę - punkty zmiany (woj. małopolskie)

Marek Chudoba (Czchów)
Tadeusz Bąk (Wojnicz)
Augustyn Ormanty (Kalwaria Zebrzydowska)
Jan Sipior (Szczucin)
Marta Herduś (Żabno)
Stefan Kolawiński (Bochnia)
Mariusz Makuch (Zator)
Roman Piaśnik (Olkusz)
Tomasz Żak (Andrychów)
Jacek Majchrowski (Kraków)
Roman Ciepiela (Tarnów)

O metodologii:

Określiliśmy kryteria, w zależności od długości urzędowania, które prezydenci lub burmistrzowie muszą spełnić, aby uzyskać określone “Punkty zmian”. Im wyższy wynik, który zdobyli, tym większe prawdopodobieństwo zmiany włodarza miasta.

Prawdopodobieństwo zmiany 

W przypadku burmistrzów i prezydentów, którzy urzędują już przynajmniej drugą kadencję, zostały określone następujące kryteria i punkty (max. 100 punktów zmiany):

  • w dniu wyborów miał 55 lat lub więcej (19 punktów zmiany);
  • nie wygrał w pierwszej turze (23 punkty zmiany);
  • nie zdobył więcej niż 66% głosów (21 punktów zmiany);
  • otrzymał mniejszy odsetek głosów niż w 2014 roku (4 punkty zmiany);
  • otrzymał 10 p.p. mniej głosów niż w 2014 roku (20 punktów zmiany);
  • gmina ma mniej niż 20 tys. mieszkańców (stan na 31.12.2021 r.) (13 punktów zmiany).
Kryteria dla włodarzy urzędujących dłużej niż jedną kadencję

W przypadku prezydentów lub burmistrzów, którzy urzędują tylko jedną kadencję, kategorie oraz punktacja wygląda następująco (maks. 70 punktów zmiany):

  • w dniu wyborów miał 55 lat lub więcej (38 punktów zmiany);
  • w dniu wyborów miał 50 lat lub więcej (12 punktów zmiany);
  • w wyborach startowało więcej niż 4 kandydatów (14 punktów zmiany);
  • nie wygrał w I turze (6 punktów zmiany).
Kryteria dla włodarzy urzędujących jedną kadencję

Dodatkowo włodarzom miast, którzy zostali wybrani w trakcie kadencji, przydzieliliśmy na start 10 “Punktów zmiany”.

Co jeszcze znajduje się w raporcie?

W raporcie, oprócz prognozowanych szans na zmianę dla pozostałych włodarzy, znajduje się prognoza wyborcza do sejmiku, w której prognozujemy poparcie partii politycznych oraz podział mandatów. Znajduje się w nim również podział mandatów w każdym sejmowym okręgu wyborczym, znajdującym się w danym województwie, a także prognoza wyborcza wyniku dla największych ugrupowań politycznych w Polsce. Raport zawiera także prognozę poparcia w powiatach oraz sprawdzamy w nim, kto wygrałby wybory w okręgach do Senatu: kandydat Prawa i Sprawiedliwości czy reprezentant Paktu Senackiego. 

Zapoznaj się z raportem dla woj. śląskie:

 

Zapoznaj się z raportem dla woj. małopolskie: