Stopa bezrobocia w miastach powiatowych

Jak pokazują dane opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny w czerwcu tego roku, miastem z najmniejszą stopą bezrobocia jest Poznań, natomiast największą stopę bezrobocia odnotowano w Radomiu. W przypadku 66 miast powiatowych trudno doszukiwać się zależności pomiędzy decyzjami mieszkańców podejmowanymi podczas zeszłorocznych wyborów samorządowych a stopą bezrobocia i na odwrót.

TOP 5 miast z największą stopą bezrobocia

Miastem z największą stopą bezrobocia, czyli stosunkiem liczby osób bezrobotnych, do liczby osób aktywnych zawodowo, jest Radom. Stopa bezrobocia w tym mieście w połowie 2019 roku wyniosła 11,4%, jednak zmalała ona względem końca 2018 roku, kiedy wynosiła 11,8%. Na drugim miejscu wśród miast z największą stopą bezrobocia jest Przemyśl, gdzie wynosi ona 10,5% – podobnie jak w przypadku Radomia zmalała ona względem końca ubiegłego roku (11,7%). Niewiele mniejsza stopa bezrobocia jest w Białej Podlaskiej – 10,4% (w 2018 r. – 10,5%) oraz w Chełmie – także 10,4% (w 2018 r. – 11,2%). Piątkę zamyka Włocławek, w którym stopa bezrobocia w połowie 2019 r. wyniosła 9,1% – względem końca 2018 r. zmalała ona o 1,3 p.p.

 

TOP 5 miast z najmniejszą stopą bezrobocia

Miastem o najmniejszej stopie bezrobocia w połowie 2019 r. jest Poznań, w którym wyniosła ona tylko 1,2% – względem poprzedniego roku wartość pozostała bez zmian. Drugim miastem z najmniejszą stopą bezrobocia, wynoszącą 1,4% jest ex aequo Warszawa oraz Katowice. W stolicy względem poprzedniego roku wartość zmalała o 0,1 p.p, a w Katowicach o 0,3 p.p. Kolejne miejsce przypadło Sopotowi, w którym stopa bezrobocia jest niewiele wyższa, bowiem wynosi ona 1,5%, a z końcem poprzedniego roku była na poziomie 1,8%. Czołówkę zamyka Wrocław, ze stopą bezrobocia rzędu 1,7% – nie jest to więc aż tak duża różnica względem pierwszego miejsca. Podobnie jak w przypadku Warszawy, we Wrocławiu stopa bezrobocia od końca 2018 r. zmalała o 0,1 p.p.

 

Wybory samorządowe 2018 a stopa bezrobocia

Z 5 miast z najwyższym bezrobociem (Radom, Przemyśl, Biała Podlaska, Chełm, Włocławek) w 3 z nich zostali wybrani nowi prezydenci w 2018 roku (Przemyśl, Biała Podlaska, Chełm).

Trudno stwierdzić, czy determinantą wyboru mieszkańców było wysokie bezrobocie w mieście, czy były powiązane z innymi czynnikami, np. potrzebą zmiany, zmianą generacyjną itp. 

Z kolei w miastach z najniższą stopą bezrobocia, do zmiany prezydenta w ubiegłorocznych wyborach samorządowych doszło w Warszawie oraz Wrocławiu, jednak bezrobocie w tym przypadku nie miało wpływu na wynik wyborów. Warto też zauważyć, że w obu tych miastach doszło raczej do przekazania władzy w obrębie tego samego środowiska politycznego.

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z lokalną polityką