Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Cezary Przybylski

Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Partia / klub: Bezpartyjni i Samorządowcy
Wiek: 66
Kadencja: 2
Cezary Przybylski

Dolnośląskie

Województwo pod względem zaludnienia: 5.
Liczba uprawnionych do głosowania: 2254674
Liczba radnych: 36
Dolnośląskie

PROGNOZA POPARCIA PARTII W WOJEWÓDZTWIE

PROGNOZA POPARCIA PARTII W WOJEWÓDZTWIE
W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH

PROGNOZA POPARCIA PARTII
W WOJEWÓDZTWIE W SKALI CZASU

PROGNOZA POPARCIA PARTII W WOJEWÓDZTWIE
W WYBORACH PARLAMENTARNYCH

PROGNOZA POPARCIA PARTII
W WOJEWÓDZTWIE W SKALI CZASU

PROGNOZA WYBORCZA W SEJMIKU

PROGNOZA PODZIAŁU MANDATÓW W SEJMIKACH
LEGENDA
MANDATY
27.39%
26.30%
11.02%
7.52%
2.64%
5.23%
10.29%
10.04%
KTO STRACI MANDAT W SEJMIKU dolnośląskiM
Lp. Imię Nazwisko Partia
1 Michał BOBOWIEC BS
2 Marek OBRĘBALSKI BS
3 Tymoteusz MYRDA BS
4 Marzena MAJDZIK KO
5 Zbigniew SZCZYGIEŁ KO
6 Małgorzata CALIŃSKA-MAYER PiS
7 Piotr KARWAN PiS
25.08%
30.93%
11.97%
5.80%
0.37%
3.76%
7.03%
15.07%
KTO STRACI MANDAT W SEJMIKU dolnośląskiM
Lp. Imię Nazwisko Partia
1 Michał BOBOWIEC BS
2 Małgorzata CALIŃSKA-MAYER PiS
27.69%
25.13%
10.71%
5.48%
2.66%
5.72%
10.71%
11.91%
KTO STRACI MANDAT W SEJMIKU dolnośląskiM
Lp. Imię Nazwisko Partia
1 Marzena MAJDZIK KO
27.80%
24.70%
10.43%
9.76%
4.37%
5.40%
9.58%
7.96%
KTO STRACI MANDAT W SEJMIKU dolnośląskiM
Lp. Imię Nazwisko Partia
1 Zbigniew SZCZYGIEŁ KO
24.29%
23.80%
11.84%
9.58%
2.79%
6.06%
15.16%
6.47%
KTO STRACI MANDAT W SEJMIKU dolnośląskiM
Lp. Imię Nazwisko Partia
1 Marek OBRĘBALSKI BS
32.37%
24.01%
9.60%
8.16%
3.94%
5.82%
11.13%
4.97%
KTO STRACI MANDAT W SEJMIKU dolnośląskiM
Lp. Imię Nazwisko Partia
1 Tymoteusz MYRDA BS
2 Piotr KARWAN PiS
39.84%
23.41%
12.10%
6.46%
7.51%
6.25%
0.84%
3.38%
KTO STRACI MANDAT W SEJMIKU dolnośląskiM
Lp. Imię Nazwisko Partia
1 Jarosław DWORZAŃSKI KO
2 Bogdan DYJUK PSL
3 Mikołaj JANOWSKI PSL
4 Jerzy LESZCZYŃSKI PSL
31.18%
34.28%
15.85%
7.04%
1.68%
5.90%
1.27%
2.82%
KTO STRACI MANDAT W SEJMIKU dolnośląskiM
Lp. Imię Nazwisko Partia
1 Jarosław DWORZAŃSKI KO
41.38%
19.74%
10.36%
6.57%
12.22%
5.94%
0.00%
3.79%
KTO STRACI MANDAT W SEJMIKU dolnośląskiM
Lp. Imię Nazwisko Partia
1 Bogdan DYJUK PSL
49.73%
16.50%
7.86%
3.91%
11.11%
6.79%
0.00%
4.11%
KTO STRACI MANDAT W SEJMIKU dolnośląskiM
Lp. Imię Nazwisko Partia
41.15%
20.28%
12.51%
7.38%
7.37%
6.53%
1.57%
3.21%
KTO STRACI MANDAT W SEJMIKU dolnośląskiM
Lp. Imię Nazwisko Partia
1 Mikołaj JANOWSKI PSL
2 Jerzy LESZCZYŃSKI PSL
3 Andrzej NEPELSKI PSL
4 Dariusz SOBIERAJ PSL
25.71%
38.82%
12.09%
8.96%
4.11%
5.69%
2.09%
2.51%
KTO STRACI MANDAT W SEJMIKU dolnośląskiM
Lp. Imię Nazwisko Partia
1 Mirosława KACZYŃSKA PiS
2 Iwona MIELEWCZYK KO
3 Aleksander KOZICKI PiS
4 Kinga BORUSEWICZ KO
5 Karol GUZIKIEWICZ PiS
6 Dariusz MĘCZYKOWSKI PSL
7 Marta CYMAŃSKA PiS
27.60%
37.81%
10.76%
9.48%
4.28%
7.18%
0.00%
2.90%
KTO STRACI MANDAT W SEJMIKU dolnośląskiM
Lp. Imię Nazwisko Partia
1 Mirosława KACZYŃSKA PiS
2 Iwona MIELEWCZYK KO
3 Mikołaj JANOWSKI PSL
4 Jerzy LESZCZYŃSKI PSL
23.71%
38.64%
12.75%
9.63%
2.72%
5.03%
5.04%
2.48%
KTO STRACI MANDAT W SEJMIKU dolnośląskiM
Lp. Imię Nazwisko Partia
1 Aleksander KOZICKI PiS
2 Kinga BORUSEWICZ KO
23.02%
49.48%
11.95%
5.55%
0.55%
4.98%
2.94%
1.52%
KTO STRACI MANDAT W SEJMIKU dolnośląskiM
Lp. Imię Nazwisko Partia
1 Karol GUZIKIEWICZ PiS
30.56%
32.02%
12.72%
7.54%
8.68%
5.53%
0.00%
2.95%
KTO STRACI MANDAT W SEJMIKU dolnośląskiM
Lp. Imię Nazwisko Partia
1 Dariusz MĘCZYKOWSKI PSL
2 Dariusz MĘCZYKOWSKI PSL
3 Mikołaj JANOWSKI PSL
4 Krzysztof KONDRACIUK PIS
25.48%
29.67%
11.98%
15.70%
7.22%
6.63%
0.00%
3.33%
KTO STRACI MANDAT W SEJMIKU dolnośląskiM
Lp. Imię Nazwisko Partia
1 Marta CYMAŃSKA PiS
2 Jerzy LESZCZYŃSKI PSL
29.94%
26.81%
11.71%
10.04%
2.59%
6.48%
3.34%
9.12%
KTO STRACI MANDAT W SEJMIKU dolnośląskiM
Lp. Imię Nazwisko Partia
1 Agnieszka BIEGUN PiS
2 Magdalena CIEŚLAR KO
3 Przemysław WYDRA PiS
4 Stanisław JASZCZUK PiS
5 Marek BIENIEK KO
6 Dariusz ISKANIN PiS
7 Stanisław GMITRUK PSL
8 Jadwiga BACZYŃSKA PiS
34.71%
24.61%
12.07%
8.89%
3.60%
5.23%
4.83%
6.05%
KTO STRACI MANDAT W SEJMIKU dolnośląskiM
Lp. Imię Nazwisko Partia
1 Agnieszka BIEGUN PiS
2 Magdalena CIEŚLAR KO
28.92%
31.99%
11.43%
5.63%
0.75%
6.12%
3.20%
11.95%
KTO STRACI MANDAT W SEJMIKU dolnośląskiM
Lp. Imię Nazwisko Partia
1 Przemysław WYDRA PiS
2 Kinga BORUSEWICZ KO
3 Kinga BORUSEWICZ KO
4 Karol GUZIKIEWICZ PIS
5 Sylwia LEYK PIS
6 Marta CYMAŃSKA PIS
34.61%
26.65%
11.51%
6.03%
2.34%
6.23%
2.41%
10.22%
KTO STRACI MANDAT W SEJMIKU dolnośląskiM
Lp. Imię Nazwisko Partia
1 Stanisław JASZCZUK PiS
26.88%
28.74%
12.77%
6.42%
2.85%
6.58%
2.90%
12.86%
KTO STRACI MANDAT W SEJMIKU dolnośląskiM
Lp. Imię Nazwisko Partia
1 Marek BIENIEK KO
2 Kinga BORUSEWICZ KO
25.72%
29.13%
12.69%
6.84%
1.23%
6.34%
2.51%
15.54%
KTO STRACI MANDAT W SEJMIKU dolnośląskiM
Lp. Imię Nazwisko Partia
1 Dariusz ISKANIN PiS
30.45%
17.76%
10.12%
21.38%
5.54%
7.44%
3.63%
3.67%
KTO STRACI MANDAT W SEJMIKU dolnośląskiM
Lp. Imię Nazwisko Partia
1 Stanisław GMITRUK PSL
2 Magdalena CIEŚLAR KO
3 Przemysław WYDRA PiS
4 Stanisław JASZCZUK PiS
5 Marek BIENIEK KO
6 Dariusz ISKANIN PiS
7 Stanisław GMITRUK PSL
8 Jadwiga BACZYŃSKA PiS
26.99%
27.33%
11.27%
16.91%
2.18%
7.64%
3.74%
3.93%
KTO STRACI MANDAT W SEJMIKU dolnośląskiM
Lp. Imię Nazwisko Partia
1 Jadwiga BACZYŃSKA PiS
2 Magdalena CIEŚLAR KO
41.14%
12.73%
7.82%
8.13%
13.70%
5.81%
2.13%
8.43%
KTO STRACI MANDAT W SEJMIKU dolnośląskiM
Lp. Imię Nazwisko Partia
1 Andrzej SWAJDA PSL
2 Grzegorz GAŁUSZKA PSL
3 Tadeusz KOWALCZYK PSL
4 Bogusława WYPYCH PSL
5 Jolanta TYJAS PSL
6 Stanisław GMITRUK PSL
7 Jadwiga BACZYŃSKA PIS
8 JELONEK Iwona KO
41.24%
12.69%
7.18%
9.42%
14.29%
6.34%
2.37%
6.46%
KTO STRACI MANDAT W SEJMIKU dolnośląskiM
Lp. Imię Nazwisko Partia
1 Andrzej SWAJDA PSL
41.54%
18.18%
8.17%
8.88%
10.16%
6.00%
2.57%
4.50%
KTO STRACI MANDAT W SEJMIKU dolnośląskiM
Lp. Imię Nazwisko Partia
1 Marcin Piętak PiS
39.58%
13.13%
8.24%
9.19%
9.06%
5.50%
1.80%
13.50%
KTO STRACI MANDAT W SEJMIKU dolnośląskiM
Lp. Imię Nazwisko Partia
1 Grzegorz GAŁUSZKA PSL
43.55%
7.10%
7.54%
4.26%
24.38%
5.60%
2.04%
5.53%
KTO STRACI MANDAT W SEJMIKU dolnośląskiM
Lp. Imię Nazwisko Partia
1 Tadeusz KOWALCZYK PSL
2 Bogusława WYPYCH PSL
3 Jolanta TYJAS PSL
27.65%
29.86%
10.96%
11.43%
10.51%
7.89%
0.55%
1.14%
KTO STRACI MANDAT W SEJMIKU dolnośląskiM
Lp. Imię Nazwisko Partia
1 Teresa ASTRAMOWICZ-LEYK KO
2 Jolanta SZULC PSL
3 Jolanta ANDRUSZKIEWICZ PiS
4 Jan BOBEK PSL
5 Edward ADAMCZYK PSL
6 Marcin PIWOWARCZYK PSL
7 Jan BOBEK PSL
24.56%
32.59%
11.44%
12.51%
8.07%
7.54%
0.00%
3.28%
KTO STRACI MANDAT W SEJMIKU dolnośląskiM
Lp. Imię Nazwisko Partia
1 Teresa ASTRAMOWICZ-LEYK KO
28.61%
23.41%
11.08%
11.18%
16.65%
9.07%
0.00%
0.00%
KTO STRACI MANDAT W SEJMIKU dolnośląskiM
Lp. Imię Nazwisko Partia
1 Jolanta SZULC PSL
2 Grzegorz GAŁUSZKA PSL
3 Tadeusz KOWALCZYK PSL
4 Bogusława WYPYCH PSL
5 Jolanta TYJAS PSL
27.32%
34.95%
10.74%
9.79%
7.46%
5.52%
2.53%
1.69%
KTO STRACI MANDAT W SEJMIKU dolnośląskiM
Lp. Imię Nazwisko Partia
1 Jolanta ANDRUSZKIEWICZ PiS
2 Jan BOBEK PSL
26.55%
31.64%
11.03%
13.80%
7.77%
9.21%
0.00%
0.00%
KTO STRACI MANDAT W SEJMIKU dolnośląskiM
Lp. Imię Nazwisko Partia
1 Edward ADAMCZYK PSL
2 Iwona JELONEK KO
31.81%
26.30%
10.39%
10.36%
12.42%
8.72%
0.00%
0.00%
KTO STRACI MANDAT W SEJMIKU dolnośląskiM
Lp. Imię Nazwisko Partia
1 Marcin PIWOWARCZYK PSL
2 Bogusława WYPYCH PSL
26.31%
29.76%
12.73%
11.67%
7.33%
5.51%
4.18%
2.52%
KTO STRACI MANDAT W SEJMIKU dolnośląskiM
Lp. Imię Nazwisko Partia
1 Filip KACZMAREK KO
2 Jarosław MACIEJEWSKI PSL
3 Wojciech JANKOWIAK PSL
4 Jerzy LECHNEROWSKI BS
5 Krzysztof SOBCZAK PiS
6 Jan GRZESIEK PSL
7 Joanna KRÓL-TRĄBKA PSL
19.93%
47.84%
13.41%
9.04%
0.85%
4.23%
3.12%
1.57%
KTO STRACI MANDAT W SEJMIKU dolnośląskiM
Lp. Imię Nazwisko Partia
1 Filip KACZMAREK KO
2 Jolanta SZULC PSL
3 Jolanta ANDRUSZKIEWICZ PiS
4 Jan BOBEK PSL
5 Edward ADAMCZYK PSL
6 Marcin PIWOWARCZYK PSL
24.13%
30.67%
13.41%
12.91%
6.62%
5.64%
3.59%
3.04%
KTO STRACI MANDAT W SEJMIKU dolnośląskiM
Lp. Imię Nazwisko Partia
1 Jarosław MACIEJEWSKI PSL
2 Stanisław GORCZYCA KO
3 Jolanta ANDRUSZKIEWICZ PIS
4 Edward ADAMCZYK PSL
5 Marcin PIWOWARCZYK PSL
22.04%
29.98%
14.28%
12.87%
5.53%
6.39%
6.60%
2.30%
KTO STRACI MANDAT W SEJMIKU dolnośląskiM
Lp. Imię Nazwisko Partia
1 Wojciech JANKOWIAK PSL
2 Jerzy LECHNEROWSKI BS
37.16%
17.32%
9.37%
12.97%
12.91%
6.88%
0.00%
3.39%
KTO STRACI MANDAT W SEJMIKU dolnośląskiM
Lp. Imię Nazwisko Partia
1 Krzysztof SOBCZAK PiS
34.20%
21.93%
10.96%
10.30%
11.79%
4.97%
3.85%
2.00%
KTO STRACI MANDAT W SEJMIKU dolnośląskiM
Lp. Imię Nazwisko Partia
1 Jan GRZESIEK PSL
2 Jan BOBEK PSL
26.38%
23.47%
13.30%
12.36%
9.88%
5.25%
6.05%
3.31%
KTO STRACI MANDAT W SEJMIKU dolnośląskiM
Lp. Imię Nazwisko Partia
1 Joanna KRÓL-TRĄBKA PSL