Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Cezary Przybylski

Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Partia / klub: Bezpartyjni i Samorządowcy
Wiek: 66
Kadencja: 2
Cezary Przybylski

Dolnośląskie

Województwo pod względem zaludnienia: 5.
Liczba uprawnionych do głosowania: 2254674
Liczba radnych: 36
Dolnośląskie

PROGNOZA POPARCIA PARTII W WOJEWÓDZTWIE

PROGNOZA POPARCIA PARTII W WOJEWÓDZTWIE
W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH

PROGNOZA POPARCIA PARTII
W WOJEWÓDZTWIE W SKALI CZASU

PROGNOZA POPARCIA PARTII W WOJEWÓDZTWIE
W WYBORACH PARLAMENTARNYCH

PROGNOZA POPARCIA PARTII
W WOJEWÓDZTWIE W SKALI CZASU

PROGNOZA WYBORCZA W SEJMIKU

PROGNOZA PODZIAŁU MANDATÓW W SEJMIKACH
LEGENDA
MANDATY
30.89%
25.65%
14.68%
6.19%
3.05%
5.36%
8.09%
6.66%
KTO STRACI MANDAT W SEJMIKU dolnośląskiM
Lp. Imię Nazwisko Partia
1 Michał BOBOWIEC BS
2 Ryszard LECH Dutkiewicz
3 Patryk WILD BS
4 Marek OBRĘBALSKI BS
5 Tymoteusz MYRDA BS
28.62%
30.46%
16.10%
4.84%
0.43%
3.89%
5.59%
10.07%
KTO STRACI MANDAT W SEJMIKU dolnośląskiM
Lp. Imię Nazwisko Partia
1 Michał BOBOWIEC BS
31.33%
24.55%
14.28%
4.53%
3.09%
5.88%
8.44%
7.89%
KTO STRACI MANDAT W SEJMIKU dolnośląskiM
Lp. Imię Nazwisko Partia
1 Ryszard LECH Dutkiewicz
31.14%
23.88%
13.77%
7.99%
5.03%
5.49%
7.48%
5.22%
KTO STRACI MANDAT W SEJMIKU dolnośląskiM
Lp. Imię Nazwisko Partia
1 Patryk WILD BS
27.44%
23.21%
15.76%
7.91%
3.24%
6.22%
11.94%
4.28%
KTO STRACI MANDAT W SEJMIKU dolnośląskiM
Lp. Imię Nazwisko Partia
1 Marek OBRĘBALSKI BS
35.82%
22.93%
12.52%
6.60%
4.47%
5.85%
8.58%
3.22%
KTO STRACI MANDAT W SEJMIKU dolnośląskiM
Lp. Imię Nazwisko Partia
1 Tymoteusz MYRDA BS
33.10%
31.40%
19.83%
5.46%
1.83%
5.69%
0.94%
1.75%
KTO STRACI MANDAT W SEJMIKU dolnośląskiM
Lp. Imię Nazwisko Partia
1 Jarosław DWORZAŃSKI KO
2 Bogdan DYJUK PSL
3 Mikołaj JANOWSKI PSL
4 Krzysztof KONDRACIUK PIS
43.28%
17.82%
12.78%
5.02%
13.13%
5.64%
0.00%
2.32%
KTO STRACI MANDAT W SEJMIKU dolnośląskiM
Lp. Imię Nazwisko Partia
1 Jarosław DWORZAŃSKI KO
51.76%
14.82%
9.64%
2.98%
11.88%
6.42%
0.00%
2.50%
KTO STRACI MANDAT W SEJMIKU dolnośląskiM
Lp. Imię Nazwisko Partia
1 Bogdan DYJUK PSL
43.19%
18.37%
15.48%
5.66%
7.94%
6.22%
1.15%
1.97%
KTO STRACI MANDAT W SEJMIKU dolnośląskiM
Lp. Imię Nazwisko Partia
27.81%
36.32%
15.44%
7.10%
4.54%
5.60%
1.59%
1.59%
KTO STRACI MANDAT W SEJMIKU dolnośląskiM
Lp. Imię Nazwisko Partia
1 Mikołaj JANOWSKI PSL
2 Krzysztof KONDRACIUK PIS
3 Andrzej NEPELSKI PSL
4 Dariusz SOBIERAJ PSL
29.86%
35.29%
13.72%
7.49%
4.75%
7.06%
0.00%
1.84%
KTO STRACI MANDAT W SEJMIKU dolnośląskiM
Lp. Imię Nazwisko Partia
1 Mirosława KACZYŃSKA PIS
2 Aleksander KOZICKI PIS
3 Kinga BORUSEWICZ KO
4 Karol GUZIKIEWICZ PIS
5 Sylwia LEYK PIS
6 Marta CYMAŃSKA PIS
7 Dariusz MĘCZYKOWSKI PSL
25.92%
36.46%
16.43%
7.69%
3.06%
5.00%
3.84%
1.59%
KTO STRACI MANDAT W SEJMIKU dolnośląskiM
Lp. Imię Nazwisko Partia
1 Mirosława KACZYŃSKA PIS
25.05%
46.46%
15.33%
4.41%
0.62%
4.92%
2.23%
0.97%
KTO STRACI MANDAT W SEJMIKU dolnośląskiM
Lp. Imię Nazwisko Partia
1 Aleksander KOZICKI PIS
2 Kinga BORUSEWICZ KO
32.38%
29.28%
15.89%
5.84%
9.44%
5.33%
0.00%
1.83%
KTO STRACI MANDAT W SEJMIKU dolnośląskiM
Lp. Imię Nazwisko Partia
1 Karol GUZIKIEWICZ PIS
27.68%
27.81%
15.34%
12.47%
8.05%
6.54%
0.00%
2.12%
KTO STRACI MANDAT W SEJMIKU dolnośląskiM
Lp. Imię Nazwisko Partia
1 Sylwia LEYK PIS
2 Dariusz MĘCZYKOWSKI PSL
3 Mikołaj JANOWSKI PSL
4 Krzysztof KONDRACIUK PIS
33.12%
25.65%
15.30%
8.12%
2.94%
6.52%
2.58%
5.94%
KTO STRACI MANDAT W SEJMIKU dolnośląskiM
Lp. Imię Nazwisko Partia
1 Marta CYMAŃSKA PIS
37.71%
23.08%
15.46%
7.06%
4.02%
5.16%
3.66%
3.85%
KTO STRACI MANDAT W SEJMIKU dolnośląskiM
Lp. Imię Nazwisko Partia
1 Magdalena CIEŚLAR KO
2 Przemysław WYDRA PIS
3 Stanisław JASZCZUK PIS
4 Marek BIENIEK KO
5 Dariusz ISKANIN PIS
6 Stanisław GMITRUK PSL
7 Jadwiga BACZYŃSKA PIS
8 JELONEK Iwona KO
32.25%
30.79%
15.02%
4.59%
0.86%
6.20%
2.49%
7.80%
KTO STRACI MANDAT W SEJMIKU dolnośląskiM
Lp. Imię Nazwisko Partia
1 Magdalena CIEŚLAR KO
2 Krzysztof KONDRACIUK PIS
37.90%
25.19%
14.86%
4.83%
2.64%
6.20%
1.84%
6.55%
KTO STRACI MANDAT W SEJMIKU dolnośląskiM
Lp. Imię Nazwisko Partia
1 Przemysław WYDRA PIS
2 Aleksander KOZICKI PIS
3 Kinga BORUSEWICZ KO
4 Karol GUZIKIEWICZ PIS
5 Sylwia LEYK PIS
6 Marta CYMAŃSKA PIS
29.90%
27.59%
16.75%
5.22%
3.25%
6.65%
2.25%
8.38%
KTO STRACI MANDAT W SEJMIKU dolnośląskiM
Lp. Imię Nazwisko Partia
1 Stanisław JASZCZUK PIS
29.00%
28.35%
16.87%
5.64%
1.42%
6.49%
1.97%
10.26%
KTO STRACI MANDAT W SEJMIKU dolnośląskiM
Lp. Imię Nazwisko Partia
1 Marek BIENIEK KO
2 Kinga BORUSEWICZ KO
33.66%
16.94%
13.19%
17.28%
6.29%
7.47%
2.80%
2.38%
KTO STRACI MANDAT W SEJMIKU dolnośląskiM
Lp. Imię Nazwisko Partia
1 Dariusz ISKANIN PIS
29.89%
26.12%
14.71%
13.69%
2.48%
7.69%
2.88%
2.55%
KTO STRACI MANDAT W SEJMIKU dolnośląskiM
Lp. Imię Nazwisko Partia
1 Stanisław GMITRUK PSL
44.16%
11.83%
9.92%
6.42%
14.99%
5.67%
1.59%
5.35%
KTO STRACI MANDAT W SEJMIKU dolnośląskiM
Lp. Imię Nazwisko Partia
1 Jadwiga BACZYŃSKA PIS
2 Iwona JELONEK KO
44.15%
11.73%
9.06%
7.37%
15.71%
6.17%
1.77%
4.05%
KTO STRACI MANDAT W SEJMIKU dolnośląskiM
Lp. Imię Nazwisko Partia
1 Grzegorz GAŁUSZKA PSL
2 Bogusława WYPYCH PSL
3 Tadeusz KOWALCZYK PSL
4 Andrzej SWAJDA PSL
5 Dariusz ISKANIN PIS
6 Stanisław GMITRUK PSL
7 Jadwiga BACZYŃSKA PIS
8 JELONEK Iwona KO
44.35%
16.75%
10.28%
6.93%
11.14%
5.82%
1.91%
2.81%
KTO STRACI MANDAT W SEJMIKU dolnośląskiM
Lp. Imię Nazwisko Partia
1 Andrzej SWAJDA PSL
43.59%
12.48%
10.70%
7.40%
10.25%
5.50%
1.38%
8.70%
KTO STRACI MANDAT W SEJMIKU dolnośląskiM
Lp. Imię Nazwisko Partia
1 Marcin Piętak PiS
45.15%
6.35%
9.21%
3.23%
25.95%
5.27%
1.48%
3.36%
KTO STRACI MANDAT W SEJMIKU dolnośląskiM
Lp. Imię Nazwisko Partia
1 Grzegorz GAŁUSZKA PSL
29.48%
27.55%
13.79%
8.92%
11.47%
7.63%
0.42%
0.72%
KTO STRACI MANDAT W SEJMIKU dolnośląskiM
Lp. Imię Nazwisko Partia
1 Bogusława WYPYCH PSL
2 Tadeusz KOWALCZYK PSL
26.58%
30.45%
14.60%
9.90%
8.98%
7.41%
0.00%
2.08%
KTO STRACI MANDAT W SEJMIKU dolnośląskiM
Lp. Imię Nazwisko Partia
1 Teresa ASTRAMOWICZ-LEYK KO
2 Stanisław GORCZYCA KO
3 Jolanta ANDRUSZKIEWICZ PIS
4 Edward ADAMCZYK PSL
5 Marcin PIWOWARCZYK PSL
6 Jolanta SZULC PSL
7 Jan BOBEK PSL
29.99%
21.18%
13.69%
8.57%
17.92%
8.64%
0.00%
0.00%
KTO STRACI MANDAT W SEJMIKU dolnośląskiM
Lp. Imię Nazwisko Partia
1 Teresa ASTRAMOWICZ-LEYK KO
29.46%
32.52%
13.66%
7.72%
8.27%
5.41%
1.90%
1.07%
KTO STRACI MANDAT W SEJMIKU dolnośląskiM
Lp. Imię Nazwisko Partia
1 Stanisław GORCZYCA KO
2 Jolanta SZULC PSL
28.46%
29.26%
13.94%
10.81%
8.56%
8.97%
0.00%
0.00%
KTO STRACI MANDAT W SEJMIKU dolnośląskiM
Lp. Imię Nazwisko Partia
1 Jolanta ANDRUSZKIEWICZ PIS
2 Jan BOBEK PSL
33.48%
23.89%
12.89%
7.97%
13.43%
8.34%
0.00%
0.00%
KTO STRACI MANDAT W SEJMIKU dolnośląskiM
Lp. Imię Nazwisko Partia
1 Edward ADAMCZYK PSL
2 Iwona JELONEK KO
28.39%
27.86%
16.26%
9.22%
8.10%
5.41%
3.16%
1.59%
KTO STRACI MANDAT W SEJMIKU dolnośląskiM
Lp. Imię Nazwisko Partia
1 Marcin PIWOWARCZYK PSL
2 Bogusława WYPYCH PSL
21.80%
45.14%
17.29%
7.23%
0.96%
4.20%
2.38%
1.01%
KTO STRACI MANDAT W SEJMIKU dolnośląskiM
Lp. Imię Nazwisko Partia
1 Filip KACZMAREK KO
2 Jarosław MACIEJEWSKI PSL
3 Wojciech JANKOWIAK PSL
4 Jerzy LECHNEROWSKI BS
5 Jan GRZESIEK PSL
6 Joanna KRÓL-TRĄBKA PSL
26.21%
28.75%
17.17%
10.25%
7.39%
5.56%
2.72%
1.93%
KTO STRACI MANDAT W SEJMIKU dolnośląskiM
Lp. Imię Nazwisko Partia
1 Filip KACZMAREK KO
24.06%
28.25%
18.39%
10.27%
6.20%
6.34%
5.02%
1.47%
KTO STRACI MANDAT W SEJMIKU dolnośląskiM
Lp. Imię Nazwisko Partia
1 Jarosław MACIEJEWSKI PSL
2 Stanisław GORCZYCA KO
3 Jolanta ANDRUSZKIEWICZ PIS
4 Edward ADAMCZYK PSL
5 Marcin PIWOWARCZYK PSL
39.47%
15.88%
11.73%
10.08%
14.09%
6.64%
0.00%
2.11%
KTO STRACI MANDAT W SEJMIKU dolnośląskiM
Lp. Imię Nazwisko Partia
1 Wojciech JANKOWIAK PSL
2 Jerzy LECHNEROWSKI BS
36.37%
20.12%
13.73%
8.00%
12.87%
4.81%
2.85%
1.25%
KTO STRACI MANDAT W SEJMIKU dolnośląskiM
Lp. Imię Nazwisko Partia
1 Krzysztof Sobczak PiS
28.54%
21.91%
16.96%
9.78%
10.98%
5.16%
4.56%
2.10%
KTO STRACI MANDAT W SEJMIKU dolnośląskiM
Lp. Imię Nazwisko Partia
1 Jan GRZESIEK PSL
28.12%
29.14%
15.70%
8.93%
5.48%
4.18%
7.32%
1.14%
KTO STRACI MANDAT W SEJMIKU dolnośląskiM
Lp. Imię Nazwisko Partia
1 Joanna KRÓL-TRĄBKA PSL
28.52%
35.00%
15.76%
6.72%
1.20%
2.72%
9.25%
0.82%
KTO STRACI MANDAT W SEJMIKU dolnośląskiM
Lp. Imię Nazwisko Partia
1 Rafał NIBURSKI PIS
2 Michał KAMIŃSKI PIS
3 Andrzej SUBOCZ PIS
4 Olgierd KUSTOSZ PSL
5 Zygmunt DŹWIEGUĆ PSL
6 Marcin PRZEPIÓRA BS