Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Wyborczy sondaż IBS w Nowym Sączu

Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Samorządowych na zlecenie radiozet.pl i lokalnapolityka.pl, w starciu o fotel prezydenta Nowego Sącza najpewniej dojdzie do wyrównanej II tury wyborów. Badanie przeprowadzono w dniach 11-12 października na próbie 500 pełnoletnich mieszkańców miasta. Na prowadzeniu znalazła się kandydatka Prawa i Sprawiedliwości Iwona Mularczyk.

Wygrywa Iwona Mularczyk

Mieszkańcy Nowego Sącza zapytani o to, na kogo oddaliby swój głos, gdyby wybory prezydenta miasta odbyły się w najbliższą niedzielę, najczęściej wskazywali Iwonę Mularczyk. Kandydatka Prawa i Sprawiedliwości jest popierana przez 27,27% mieszkańców. Na drugim miejscu z wynikiem 26,60% znalazł się Ludomir Handzel (KWW Koalicja Nowosądecka Ludomira Handzla). Trzeci wynik w Nowym Sączu to Krzysztof Głuc (KWW Krzysztofa Głuca “Wybieram Nowy Sącz”) z poparciem 15,82%. Wyniki pozostałych kandydatów to: 13,47% dla Leszka Zegzdy (Koalicja Obywatelska), 4,04% dla Małgorzaty Belskiej (KWW Małgorzata Belska, Lucjan Stępień – Nowy Sącz na Nowo), 2,02% dla Rafała Skąpskiego (SLD Lewica Razem) oraz 1,35% dla Jerzego Gwiżdża (KWW Jerzego Gwiżdża Samorządny Nowy Sącz).

9,43% mieszkańców Nowego Sącza nie jest zdecydowanych, kogo poprze w nadchodzących wyborach. Szacowana przez IBS frekwencja w Nowym Sączu wynosi 59,80%.

Iwona Mularczyk - 27.27% Prawo i Sprawiedliwość
Ludomir Handzel - 26.60% KWW Koalicja Nowosądecka Ludomira Handzla
Krzysztof Głuc - 15.82% KWW Krzysztofa Głuca Wybieram Nowy Sącz
Leszek Zegzda - 13.47% Koalicja Obywatelska
Małgorzata Belska - 4.04% KWW Małgorzata Belska Lucjan Stępień -Nowy Sącza Nowo
Rafał Skąpski - 2.02% SLD Lewica Razem
Jerzy Gwiżdż - 1.35% KWW Jerzego Gwiżdża Samorządny Nowy Sącz
Nie wiem / Trudno powiedzieć - 9.43%

I tura po rozdzieleniu głosów niezdecydowanych

Jak pokazuje sondaż IBS w Nowym Sączu, p rozdzieleniu odpowiedzi “Nie wiem / Trudno powiedzieć”  (w taki sposób zaprezentowane będą wyniki wyborów) Iwona Mularczyk z PiSu otrzymałaby 30,11% głosów. Na drugim miejscu z wynikiem 29,37% znalazłby się kandydujący z własnego komitetu wyborczego Ludomir Handzel. Trzecie miejsce z poparciem 17,47% zająłby Krzysztof Głuc (KWW “Wybieram Nowy Sącz”). Czterech pozostałych kandydatów może liczyć na: 14,87% (Leszek Zegzda), 4,46% (Małgorzata Belska), 2,23% (Rafał Skąpski) oraz 1,49% (Jerzy Gwiżdż).   

Dokładność tego oraz innych badań w Nowym Sączu będzie można sprawdzić na stronie sprawdzamysondaze.pl po ogłoszeniu oficjalnych wyników wyborów.

Iwona Mularczyk - 30.11% Prawo i Sprawiedliwość
Ludomir Handzel - 29.37% KWW Koalicja Nowosądecka Ludomira Handzla
Krzysztof Głuc - 17.47% KWW Krzysztofa Głuca Wybieram Nowy Sącz
Leszek Zegzda - 14.87% Koalicja Obywatelska
Małgorzata Belska - 4.46% KWW Małgorzata Belska Lucjan Stępień -Nowy Sącza Nowo
Rafał Skąpski - 2.23% SLD Lewica Razem
Jerzy Gwiżdż - 1.49% KWW Jerzego Gwiżdża Samorządny Nowy Sącz

Wybory prezydenckie w Nowym Sączu

Nowy Sącz to największe spośród wszystkich 11 miast, w których w 2014 r. prezydentem został kandydat startujący z PiS. Ryszard Nowak pokonał wówczas swojego kontrkandydata Ludomira Handzla przewagą zaledwie 0,62 p.p. Była to najbardziej wyrównana rywalizacja w II turze wśród miast prezydenckich. W wyborach parlamentarnych w 2015 roku na Prawo i Sprawiedliwość zagłosowało 50,20% mieszkańców Nowego Sącza. Obecny Prezydent nie startuje w wyborach. Po decyzji PiS o wystawieniu Iwony Mularczyk, Ryszard Nowak zrezygnował także z członkostwa w PiS.

I tura wyborów samorządowych odbędzie się 21 października, ewentualna II tura odbędzie się 4 listopada. Głosować będzie można od 7:00 do 21:00.

Dane zawarte w artykule pochodzą z:

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Samorządowych w dniach 11-12 października 2018 r., metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI). Przebadano reprezentatywną próbę N=500 pełnoletnich mieszkańców Nowego Sącza. Próba została dobrana w sposób kwotowo-losowy w oparciu o dwa kryteria: płeć i wiek. Przy przyjęciu standardowego poziomu ufności 95% maksymalny błąd statystyczny wynosi 4,3%.

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z lokalną polityką