Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Jak wygrać wybory na prezydenta miasta lub burmistrza?


Czym wyborcy kierują się przy wyborze swoich kandydatów w wyborach samorządowych? Jaki jest ich idealny prezydent czy burmistrz? Jakiej kampanii oczekują i co może im pomóc w wygraniu wyborów? Przedstawiamy wyniki naszego badania i udostępniamy go za darmo na LokalnaPolityka.pl!

Polacy chcą kandydatów na włodarzy miast w średnim wieku

Wyborcy jednomyślnie orzekli, że ich idealny kandydat na włodarza miasta, niezależnie, czy miałby on się starać o funkcję prezydenta, czy burmistrza, powinien mieć od 40 do 59 lat. Odpowiedź ta w obu przypadkach zdobyła ponad 75% głosów.

Idealny wiek kandydata na prezydenta miasta

18-39 lat
40-59 lat
+60 lat

ZREALIZUJ SONDAŻ W SWOI MIEŚCIE Z NAGRODZONYM INSTYTUTEM!

Najwięcej, bo 45,62% osób z wykształceniem podstawowym, widziałoby w roli kandydata na burmistrza osobę młodszą - mającą 18-39 lat. Osobę w tym wieku kandydującą na to stanowisko, mogliby zaakceptować również mieszkańcy miast od 100 tys. do 500 tys. mieszkańców - 31,50% z nich wybrało tę odpowiedź.

Za młodszym kandydatem na prezydenta miasta opowiedzieli się z kolei wyborcy Konfederacji - 35,68% z nich chciałoby zobaczyć osobę, która nie ukończyła 39. roku życia.

Idealny wiek kandydata na prezydenta miasta (wyborcy Konfederacji)

18-39 lat
40-59 lat
+60 lat

Idealny wiek kandydata na prezydenta miasta (wyborcy KO)

18-39 lat
40-59 lat
+60 lat

Kandydat na włodarza miasta nie musi być ściśle związany z partią polityczną

Kolejny aspekt, o który zapytaliśmy dotyczył tego “Czy ważne jest dla Pana(i), aby kandydat na prezydenta miasta / burmistrza był mocno związany z partią polityczną?”. W przypadku kandydata na prezydenta miasta, aż ⅘ osób, przyznało, że jest to dla nich nieważne. W przypadku osoby starającej się o stanowisko burmistrza, odsetek tych odpowiedzi, był jeszcze wyższy, wynosił aż 84,81%.

Związek z partią był dużo ważniejszy dla prawicowców - 30,01% z nich wybrało odpowiedź “Ważne” w pytaniu o kandydata na prezydenta, a 23,45% zaznaczyło tę opcję również w przypadku kandydata na burmistrza.

Podobne zdanie w tej kwestii mieli również wyborcy Prawa i Sprawiedliwości.

Związek z partią kandydata na burmistrza miasta

Ważne
Nieważne

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM RAPORTEM PONIŻEJ

KAMPANIA WYBORCZA - Codziennie Sondaże, prognozy, dane i analizy

@ogb_pro

Kandydat na prezydenta lub burmistrza powinien ukończyć studia

Około ⅘ Polaków przyznało, że osoba chcąca zostać włodarzem miasta, powinna mieć wykształcenie wyższe. Równocześnie 22,41% mężczyzn w przypadku kandydata na burmistrza dopuszczało, aby osoba kandydująca na to stanowisko zakończyła swoją edukację na poziomie szkoły średniej.

Wykształcenie kandydata na prezydenta miasta

Podstawowe gimnazjalne
Zasadnicze zawodowe
Średnie
Wyższe

Wykształcenie kandydata na burmistrza (mężczyźni)

Podstawowe gimnazjalne
Zasadnicze zawodowe
Średnie
Wyższe

Wyborcy chcą kandydatów na włodarzy miast z dłuższym doświadczeniem zawodowym

Według Polaków kandydaci na włodarzy miast powinni mieć przynajmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe. Odpowiedź tę, w przypadku kandydata na prezydenta wybrało 79,34% osób, a w przypadku kandydata na burmistrza-74,35% osób. 31,54% osób, które zakończyły swoją edukację na szkole zasadniczej zawodowej, zadowoliłoby się maksymalnie 5-letnim doświadczeniem zawodowym kandydata na burmistrza miasta.

Doświadczenie zawodowe kandydata na prezydenta miasta

Brak doświadczenia
do 5 lat
5-10 lat

Doświadczenie zawodowe kandydata na burmistrza (mieszkańcy wsi)

Brak doświadczenia
do 5 lat
5-10 lat

Ich zdanie popierało 24,27% mieszkańców wsi, wśród których odpowiedź “Bez doświadczenia” wybrało 6,92% osób.

Kandydaci na burmistrzów i prezydentów nie muszą w kampanii eksponować rodziny

Czy ważna jest rodzina i prezentowanie jej na materiałach wyborczych przez kandydata na prezydenta miasta / burmistrza?” - to ostatnie pytanie, które zostało zadane Polakom w tym badaniu. W przypadku kampanii osób starających się o urząd prezydenta miasta 64,51% osób przyznało, że nie jest to dla nich ważne.

W odniesieniu do osób starających się o urząd burmistrza miasta, uwidocznienie na materiałach wyborczych rodziny, nie jest istotne dla 65,86% Polaków.

Widoczność rodziny kandydata na prezydenta jest istotna dla 37,31% kobiet. W przypadku kandydata na burmistrza, odsetek wskazań tej odpowiedzi wyniósł 35,24%. Również ponad połowa sześćdziesięciolatków (52,13%) chciałoby widzieć na materiałach wyborczych informację o bliskich kandydata na prezydenta. Prezentowanie rodziny jest najmniej istotne dla najmłodszych wyborców.

Prezentowanie rodziny w kampanii kandydata na burmistrza

Ważne
Nieważne

Prezentowanie rodziny w kampanii kandydata na prezydenta miasta (osoby w wieku 18-29 lat)

Ważne
Nieważne

Prezentowanie rodziny w kampanii kandydata na prezydenta miasta (osoby w wieku 60-69 lat)

Ważne
Nieważne

Widoczność rodziny na materiałach wyborczych jest ważna również dla prawicowców, zarówno w przypadku kandydata na prezydenta, jak i burmistrza miasta. Podobne zdanie w tej kwestii mają wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, a najbardziej nie zgadza się z nimi elektorat Nowej Lewicy.

Prezentowanie rodziny w kampanii kandydata na burmistrza (wyborcy PiS-u)

Ważne
Nieważne

Prezentowanie rodziny w kampanii kandydata na burmistrza (wyborcy Nowej Lewicy)

Ważne
Nieważne