Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Komu ufają Polacy? – Samorządowy Ranking Zaufania 2023


W czwartej edycji badania zaufania do prezydentów 10 największych miast w Polsce większym zaufaniem niż przed rokiem został obdarzony tylko Rafał Trzaskowski. Równocześnie większa liczba respondentów przyznaje, że nie kojarzy polityków związanych z samorządem.
Pełen raport dostępny jest dla użytkowników OGB Pro

Polacy najbardziej ufają Prezydentowi Warszawy

To już czwarte badanie ogólnopolskie z kolei, w którym pytaliśmy jakie zaufanie mają Polacy do prezydentów największych miast. Mimo że w ostatnich latach znajomość prezydentów zwiększała się, a odsetek respondentów zaznaczających odpowiedź “Nie znam” spadała, w tym roku tendencja ta się odwróciła. Dziś wybija się jeszcze fakt, że Polacy jeszcze mniej ufają prezydentom niż 12 miesięcy temu – w stosunku aż do 9 z nich, poziom zaufania obniżył się.

Największym zaufaniem (38,87%) cieszy się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz (22,04%) oraz prezydent Łodzi Hanna Zdanowska (16,75%). Na końcu naszego rankingu uplasował się prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski, któremu ufa tylko 4,45% Polaków.  

Badanie zrealizowaliśmy pod koniec lutego 2023 roku, czyli równo rok od wybuchu wojny w Ukrainie. Obraz, który nam się z niego wyłania to podsumowanie 12 miesięcy aktywności samorządowców na scenie ogólnopolskiej, a trzeba pamiętać, że był to rok pod znakiem pomocy mieszkańcom Ukrainy, ale przede wszystkim walki ze skutkami kryzysu gospodarczego i inflacji.

 

„Kolejny już raz Samorządowy Ranking Zaufania to jasny dowód dla samorządowców, jak trudno wyjść poza ramy lokalnej rozpoznawalności i z prezydenta miasta stać się politykiem rozpoznawalnym w skali ogólnopolskiej. Problem ten dotyka nawet Prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, którego nie kojarzy co dziesiąty respondent, a przecież jeszcze 3 lata temu był on kandydatem na Prezydenta Polski. Nie zmienia to jednak faktu, że to właśnie Rafał Trzaskowski cieszy się największym zaufaniem w gronie badanych prezydentów, co może być kolejną dobrą informacją dla Prezydenta Stolicy po ostatniej warszawskiej prognozie prezydenckiej, gdzie sprawnie rozprawił się z potencjalną konkurencją. Inaczej sytuacja wygląda, chociażby dla Jacka Majchrowskiego w Krakowie, który nie tylko znalazł się w gronie prezydentów z największym brakiem zaufania, ale też w ostatniej prognozie prezydenckiej dla Krakowa musiał zmierzyć się z brakiem szans nawet na drugą turę.”

Patrycja Dziadek
Ekspert OGB

DOŁĄCZ DO OGB PRO 360°7 prezydentów nie jest kojarzona przez ponad 50% Polaków

Spośród wszystkich prezydentów, najmniejsza liczba Polaków – 84,57% kojarzy Rafała Bruskiego, prezydenta Bydgoszczy. Prezydent Szczecina Piotr Krzystek, który pełni tę funkcję od 2006 roku, nie jest kojarzony przez ⅘ badanych, a na pytanie, kim jest prezydent Lublina, Krzysztof Żuk nie potrafiłoby odpowiedzieć 78,73% Polaków. Najbardziej znanym politykiem w naszym zestawieniu jest Rafał Trzaskowski, ale nawet on, nie jest kojarzony przez prawie co dziesiątego badanego. 

A komu najmniej ufają Polacy? To zestawienie również wygrałby Rafał Trzaskowski, ponieważ nie ufa mu 37,74% Polaków. Na drugim miejscu znalazłaby się Aleksandra Dulkiewicz, dla której odsetek odpowiedzi “Nie ufam” przekracza 30%. Ostatnie miejsce podium należy do Jacka Majchrowskiego, prezydenta Krakowa, któremu nie ufa 23,55% Polaków.

Legenda

Ufam
Jest mi obojętny(a)
Nie ufam
Nie znam

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym raportem z sondażu, aby dowiedzieć się, kto ufa, a kto nie ufa rezydentom miast w podziale m.in na płeć, miejsce zamieszkania, poglądy polityczne czy popierane partie polityczne . Pełen raport z badania dostępny jest dla użytkowników OGB Pro.

Odwiedź sklep OGB PRo!

Dane zawarte w artykule pochodzą z:

Dane zawarte w raporcie pochodzą z badania opinii Polaków, które zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Samorządowych (Ogólnopolska Grupa Badawcza) w dniach 24-27.02.2023 r., metodą CATI. Przebadano reprezentatywną próbę N=1000 pełnoletnich mieszkańców Polski. Próba została dobrana w sposób kwotowo-losowy w oparciu o kryteria: płeć, wiek, wielkość miejscowości i województwo (dane wg GUS).